Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Referatai

Referatai (20793 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Transporto rinka ir aplinkos apsauga Lietuvoje

  Ekonominė transporto svarba. Kelių transporto priemonių skaičius. Kelių ilgis. Vežimų pagrindiniai rodikliai. Neigiamo poveikio aplinkai mažinimas. Statistika. Išvados.
  Transportas ir logistika, referatas(9 puslapiai)
  2006-05-04
 • Transporto rūšys

  Įvadas. Trumpa transporto istorija ir būdingiausi bruožai. Transporto rūšys. Vidaus vandenų transportas. Jūrų transportas. Geležinkelio transportas. Automobilių transportas. Automobilių transportas. Oro transportas. Lietuvos transportas ir jo modernizavimas. Transportas ir aplinka. Transporto priemonių tarša. Transporto triukšmas mieste. Automobilio keliamo triukšmo mažinimo būdai ir priemonės.
  Transportas ir logistika, referatas(22 puslapiai)
  2007-03-15
 • Transporto rūšys naudojamos prekių pervežimams

  Įvadas. Transporto sistemos. Išorės transporto sistema. Automobilių transportas. Geležinkelio transportas. Vandens transportas. Vidaus vandenų transportas. Upių transportas. Jūrų transportas. Krovinių gabenimo laivų tipai. Oro transportas. Kombinuotasis transportas. Vamzdynų transportas. Įmonės vidaus transporto sistema. Išvados.
  Transportas ir logistika, referatas(12 puslapių)
  2007-04-27
 • Transporto rūšių plėtros ir sąveikos modeliai

  Įvadas. Transporto rūšių sąveikos modeliai terminale. Transporto sistemos plėtros modeliai. Modeliai, naudojami valdant transporto priemonių parką. Išvados.
  Transportas ir logistika, referatas(16 puslapių)
  2007-09-30
 • Transporto sektoriaus veiklos poveikis kitų ūkio šakų funkcionavimui

  Įvadas. Transportas ir visuomenė. Transportas ir ūkis. Kelių transportas. Ateities planai. Išvados.
  Transportas ir logistika, referatas(7 puslapiai)
  2009-03-03
 • Transporto sektorius Baltijos regione

  Įvadas. Transporto sektorius Baltijos regione. Transporto sąvoka. Patobulintos transporto technologijos aplinkosauginio veiksmingumo lygyje. Lenkijoje konfliktas tarp privatus ir visuomeninio transporto. Darnaus mobilumo požiūris besiplėtojančioje transporto infrastruktūroje. Mobilumo darna ir gyvenimo stilius. Ekonominiai instrumentai transporto sektoriuje. Į gamtinę aplinką orientuotas darnus krovininio transporto vystymasis. "Žalios" logistikos esmė. "Just – in – time" metodas. Išvados.
  Transportas ir logistika, referatas(19 puslapių)
  2007-04-07
 • Transporto sistema: bendras teorinis vertinimas

  Didžiųjų sistemų teorija transporte. Transportas kaip didžioji sistema. Transporto sistemos išorinių ryšių sisteminė analizė. Vidinių ir išorinių charakteristikų įvertinimas. Inovacinių priemonių socialinio-ekonominio efektyvumo vertinimo principai transporte. Transporto tinklai ir srautai juose. Logistika transporto sistemoje ir transporto tinkluose.
  Transportas ir logistika, referatas(18 puslapių)
  2007-09-30
 • Transporto tarifai

  Įvadas. Tarifų funkcijos. Geležinkelių tarifai. Krovinių vežimo tarifų politikos principai. Tranzitinių ir tarptautinių krovinių vežimo tarifai. Keleivių ir bagažo vežimo tarifų nustatymas.
  Transportas ir logistika, referatas(16 puslapių)
  2006-10-30
 • Transporto tarša (2)

  Nuodingosios medžiagos ekosistemoje. Lokalinis oro užterštumas ir jo pasekmės. Atmosferos teršimas transporto priemonių išmetamosiomis dujomis. Raudonosios knygos plėšrieji paukščiai Biržų rajone ir jų apsauga.
  Ekologija, referatas(8 puslapiai)
  2005-11-03
 • Transporto tarša ir jos poveikio aplinkai mažinimas. Triukšmas

  Triukšmas. Transporto tarša. Transporto triukšmas mieste. Transporto išmetamosios dujos ir jų poveikis aplinkai. Transporto neigiamo poveikio aplinkai vertinimas. Transporto triukšmo neigiamo poveikio aplinkai vertinimas. Transporto išmetamųjų dujų neigiamo poveikio aplinkai vertinimas. Priemones transporto triukšmo ir išmetamųjų dujų neigiamam poveikiui mažinti. Išvados.
  Ekologija, referatas(11 puslapių)
  2006-01-19
 • Transporto triukšmai

  Garsas. Garso stiprumas, aukštis ir dažnis. Triukšmas. Triukšmo šaltiniai mieste. Matavimo prietaisai ir triukšmo plitimas. Triukšmo šaltinių galingumo skaičiavimas. Triukšmo plitimo modeliai. Triukšmo neigiamo ekologinio poveikio ekonominis įvertinimas.
  Ergonomika, referatas(8 puslapiai)
  2007-12-21
 • Transporto veiklos teisinis reguliavimas: Krovinio vežimo sutartis

  Įvadas. Krovinių vežimo kelių transportu sutartis. Krovinių vežimo geležinkelio transportu sutartis. Krovinių vežimo jūra sutartis. Krovinių vežimo sutarčių forma. Tarptautinių vežimo sutarčių forma pagal CMR konvencijos nuostatas. Nacionaliniai įstatymai.
  Transportas ir logistika, referatas(8 puslapiai)
  2009-12-28
 • Transporto vieta logistikos sistemoje

  Skyriaus tikslai. Pagrindinės sąvokos. Skyriaus apžvalga. Transportavimo, logistikos ir marketingo sąsajos. Sprendimai dėl produktų. Sprendimai dėl rinkos dalies. Sprendimai dėl įsigijimo. Sprendimai dėl vietos. Sprendimai dėl kainų. Laiko ir vietos pridėtinė vertė. Veiksniai, turintys įtakos transportavimo sąnaudoms ir kainoms. Su vežamais kroviniais susiję veiksniai. Su rinka susiję veiksniai. Transportavimo paslaugų charakteristikos. Geležinkelis. Kelių transportas. Oro transportas. Vandens transportas. Vamzdynų transportas. Multimodaliniai pervežimai. Pagrindinės funkcijos. Transportavimo procese dalyvaujančios pusės. Vežėjai. ICF. UIRR. Nacionalinės konteinerių kompanijos. Terminalų kompanijos. Geležinkelio administracija. Įrangos lizingo kompanijos. Intermodaliniai krovos vienetai. ISO konteineris. Keičiamoji talpa (kėbulas). Puspriekabė. Krovos įranga.
  Transportas ir logistika, referatas(23 puslapiai)
  2008-03-26
 • Transseksualų teisės

  Įžanga. D. Van Oosterwijck v. Belgija byla. B. v. Prancūzija byla. Rees v. United Kingdom byla. Cossey v. Jungtinė Karalystė byla. Sheffield and Horsham v. Jungtinė Karalystė byla. X, Y and Z. V. Jungtinė Karalystė byla. Christine Goodwin v. Jungtinė Karalystė byla. I v. Jungtinė Karalystė byla. Išvados.
  Civilinė teisė, referatas(23 puslapiai)
  2006-10-30
 • Traškučiai. Bendrieji reikalavimai

  Įvadas. Įmonės standartas. Traškučiai. Bendrieji reikalavimai. Taikymo sritis. Normatyvinės nuorodos. Terminai ir apibrėžtys. Techniniai reikalavimai. Žaliavos. Traškučių jusliniai rodikliai. Traškučių fizikiniai-cheminiai rodikliai. Higiena. Pakavimas. Ženklinimas. Priėmimas. Tyrimų metodai. Laikymas ir gabenimas. Gamintojo garantija.
  Kita, referatas(5 puslapiai)
  2007-03-27
 • Trąšos

  Lietuva - žemės ūkio kraštas. Mineralinės trąšos. Organinės mineralinės trąšos. Pramoninės trąšos. Tręšti tinkamos pramonės atliekos. Trąšos Lietuvoje.
  Žemės ūkis, referatas(4 puslapiai)
  2005-10-19
 • Trąšos (2)

  Trąšos. Mineralinių trąšų savybės. Trąšų atpažinimas.
  Žemės ūkis, referatas(5 puslapiai)
  2006-02-24
 • Trąšos (3)

  Apie trąšas. Organinės trąšos. Žaliosios trąšos. Mineralinės trąšos. Azoto trąšos. Fosforo trąšos. Kalio trąšos. Mikroelementinės trąšos. Kompleksinės trąšos. Mineralinių trąšų savybės.
  Žemės ūkis, referatas(8 puslapiai)
  2006-10-30
 • Trąšos (4)

  Trąšų cheminės savybės. Trąšų fizikinės savybės. Azoto trąšos. Fosforo trąšos. Kalio trąšos. Kompleksinės trąšos. Organinės trąšos. Kitos organinės trąšos. Organinių trąšų įterpimo laikas ir vieta sėjomainoje. Mineralinės trąšos. Azotinės trąšos. Azotinių trąšų gamyba. Tręšimas azotinėmis trąšomis. Fosforinės trąšos. Fosforinių trąšų gamyba. Kalinės trąšos. Kalio trąšų gamyba. Trąšų maišymas. Mineralinių trąšų normos ir kiekiai. Tręšimo būdai ir laikas. Tręšimo sistema sėjomainoje.
  Žemės ūkis, referatas(7 puslapiai)
  2007-02-07
 • Trąšos Lietuvoje

  Trąšos Lietuvoje. Augalų apsirūpinimo azotu šaltiniai. Amonio trąšos. Amidinės trąšos. Fosforo trąšos. Kalio trąšos.
  Žemės ūkis, referatas(5 puslapiai)
  2007-02-13
Puslapyje rodyti po