Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Referatai

Referatai (20793 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Teisės sampratos teorinė ir praktinė reikšmė

  Teisės samprata. Moralės ir teisės savitarpio priklausomybė. Teisės funkcijos. Teisės vertingumas.
  Teisė, referatas(6 puslapiai)
  2006-11-06
 • Teisės sampratų diferenciacija

  Darbo objektas: teisės sampratų įvairovė. Darbo tikslas: išanalizuoti teisės sampratas. Teisės sampratų diferenciacija pagal teisės kildinimą iš jėgos persvara garantuoto intereso. Gumplovičiaus prievartos teorija. klasinės teisės (marksistinė) teorija. realistinė teisės samprata, arba R. von Iheringo "interesų jurisprudencija". Teorijos, grindžiančios teisės esmę priešingų interesų kompromisu. Visuomeninės sutarties teorija. Solidarumo, arba socialinės priklausomybės (funkcijų), teorija. Teisės sampratų diferenciacija pagal teisės šaltinio pobūdį. Teologinė arba dieviškoji, teisės kilmės teorija. Prigimtinės teisės teorija. Teisinis pozityvizmas. Normatyvistinė (etatistinė) teisės samprata. Institucinis pozityvizmas. Sociologinė teisės samprata.
  Teisė, referatas(12 puslapių)
  2006-01-23
 • Teisės sampratų įvairovė ir jos priežastys

  Įžanga. Dėstomoji dalis. Teisės terminas. Teisės samprata. Šiuolaikinė teisės samprata. Teisės požymiai. Teisės kaip kultūros samprata. Teisės kaip tautos kultūros samprata. Teisė kaip religija. Išvados.
  Teisė, referatas(10 puslapių)
  2006-02-28
 • Teisės sampratų įvairovė ir jos priežastys

  Įvadas. Teisės sampratų diferenciacija pagal teisės šaltinį. Teologinė teisės kilmės teorija. Prigimtinės teisės teorija. Teisinis pozityvizmas. Normatyvistinė (statistinė) teisės samprata. Teisės sampratų diferenciacija pagal teisės kildinimą iš jėgos persvara garantuoto intereso. Teorijos, kildinančios teisę iš priešingų interesų kompromiso. Visuomeninės sutarties teorija. Solidarumo teorija. Sociologinė teisės samprata. Istorinė teisės samprata. Teisės sampratų įvairovės priežastys. Išvados. Išnašos.
  Teisė, referatas(10 puslapių)
  2008-06-13
 • Teisės sistema

  Teisės sistema. Teisės norma. Teisės sistemos sudedamosios dalys. Teisės šakų skirstymas. Materialioji ir proceso teisė. Teisinio reguliavimo metodas. Viešoji ir privatinė teisė. Teisės ir įstatymų sistema. Išnašos.
  Teisė, referatas(13 puslapių)
  2008-02-27
 • Teisės sistema ir jos sudarymo būdai

  Įvadas. Teisės sistemos sąvoka ir jos struktūriniai elementai. Teisės sistemos sudarymo būdai. Materialioji ir proceso teisė. Viešoji ir privačioji teisė. Teisės šakų charakteristika. Konstitucinė teisė. Baudžiamoji teisė. Baudžiamojo proceso teisė. Administracinė teisė. Administracinio proceso teisė. Finansų teisė. Tarptautinė teisė. Civilinė teisė. Civilinio proceso teisė. Šeimos teisė. Darbo teisė. Išvados.
  Teisė, referatas(13 puslapių)
  2009-04-22
 • Teisės sistema: viešoji ir privatinė teisė

  Įvadas. Teisės skirstymo į viešąją ir privatine kriterijai. Teisės skirstymo į viešąją ir privatine kriterijai pagal von Hayek. Teisinio reguliavimo metodo reikšmė teisę skirstant į viešąją ir privatinę. Viešųjų santykių teisinio reguliavimo ypatumai ir viešosios teisės struktūra. Teisės skirstymo į viešąją ir privatinę teisę sąlygiškumas; viešosios ir privatinės teisės suartėjimo tendencija. Išvados.
  Teisė, referatas(12 puslapių)
  2009-11-26
 • Teisės sistemos ir jos sudarymo būdai

  Teisė. Teisės sistema. Teisės normos. Teisės šaka. Teisės institutas. Teisės normų sistemos poreikis. Materialioji ir proceso teisė. Teisės normų sistemos sudarymo metodologiniai pagrindai. Subordinacija ir koordinacija – teisės sistemos sudarymo metodai. Teisės normų sisteminimo lygmenys. Lietuvos teisinės sistemos struktūrinės dalys. Koreliacija, arba horizontalūs teisės šakų santykiai, teisės sistemoje. Viešoji ir privatinė teisė. Teisės sistema ir įstatymų sistema, jų santykis ir tarpusavio ryšys. Teisės normų sistemos santykis su teisine sistema.
  Teisė, referatas(13 puslapių)
  2005-11-11
 • Teisės socialinė paskirtis

  Įvadas. Teisės socialinė paskirtis. Teisės sampratų kaitos priklausomybė nuo socialinės paskirties. Žmogaus teisė kaip pozityvios teisės socialinės paskirties objektas. "Žmogaus teisės" teisnumo ir subjektinės teisės požiūriu. Teisnumo ir subjektinės teisės lygmenų sutapimas. Žmogaus orumas ir teisė į orumą. Juridinė žmogaus teisių samprata. Išvados.
  Teisė, referatas(8 puslapiai)
  2006-03-08
 • Teisės socialinė paskirtis ir funkcijos

  Teisės socialinė paskirtis. Teisės sampratų kaitos priklausomybė nuo socialinės paskirties. Žmogaus teisė kaip pozityvios teisės socialinės paskirties objektas. "Žmogaus teisės" teisnumo ir subjektinės teisės požiūriu. Teisnumo ir subjektinės teisės lygmenų sutapimas. Žmogaus orumas ir teisė į orumą. Juridinė žmogaus teisių samprata. Teisės funkcijos. Išvados.
  Teisė, referatas(12 puslapių)
  2005-10-19
 • Teisės socialinė paskirtis ir funkcijos (2)

  Įvadas. Teisės socialinė paskirtis. Teisės funkcijos. Pagrindinės teisės funkcijos. Kitos teisės funkcijos. Išvados.
  Teisė, referatas(8 puslapiai)
  2006-11-12
 • Teisės socialinė paskirtis ir funkcijos (3)

  Įvadas. Teisės socialinė paskirtis ir jos raida. Žmogaus teisės kaip pozityviosios teisės socialinės paskirties objektas. Juridinė žmogaus teisių samprata. Teisinės ir ekonominės lygybės santykis kaip tarpusavio papildymo santykis. Žmogaus teisės riboja žmogaus teises. Teisės funkcijos. Išvados.
  Teisė, referatas(9 puslapiai)
  2007-03-19
 • Teisės socialinė paskirtis. Teisės funkcijos

  Įvadas. Teisės socialinė paskirtis. Teisės funkcijos. Pagrindinės teisės funkcijos. Kitos teisės funkcijos. Išvados.
  Teisė, referatas(8 puslapiai)
  2006-11-14
 • Teisės sociologijos ryšiai su kitais mokslais

  Įvadas. Teisės sociologijos sąvoka ir esmė. Teisės sociologija ir kiti mokslai. Teisės sociologijos ryšiai su teisės teorija ir teise. Teisės sociologijos ryšiai su teisės filosofija. Teisės sociologija ir bendroji sociologija. Išvados.
  Sociologija, referatas(11 puslapių)
  2007-07-17
 • Teisės šaltiniai

  Įvadas. Teisės šaltiniai. Formos. Norminiai teisės aktai – teisės šaltiniai. Įstatymai ir jų ypatybės. Kitos teisės normos. Hierarchija. Išvados.
  Teisė, referatas(16 puslapių)
  2006-10-09
 • Teisės šaltiniai (3)

  Teisės pagrindų namų darbas Nr. 2. Įvadas. Teisės šaltiniai. Norminiai teisės aktai. Teisinis paprotys. Teisinis precedentas. Išvados.
  Teisė, referatas(9 puslapiai)
  2009-05-28
 • Teisės šaltinio ir teisės formos skirtumas

  Teisės normų išraiškos forma. Teisės formos rūšys. "Teisės šaltinio" daugiareikšmiškumas. "Teisės normų šaltinis" ir "Teisinės minties šaltinis".
  Teisė, referatas(6 puslapiai)
  2006-05-30
 • Teisės šaltinis ir teisės forma: sutapimai ir skirtumai

  Įvadas. Teisės sąvoka. Teisės formos. Teisės formos samprata. Teisinis paprotys. Teisinis precedentas. Norminis teisės aktas. Teisės šaltiniai ir jų rūšys. Teisės šaltinio samprata. Norminės sutartys. Bendrieji teisės principai. Norminiai teisės aktai ir jų rūšys. Įstatymai, jų pagrindiniai požymiai ir rūšys. Poįstatyminiai teisės aktai. Norminių teisės aktų galiojimas laiko, teritorijos ir asmenų atžvilgiu. Norminio teisės akto galiojimas laiko atžvilgiu. Norminių teisės aktų galiojimas teritorijos atžvilgiu. Norminių teisės aktų galiojimas asmenims. Išvados.
  Teisė, referatas(14 puslapių)
  2006-04-26
 • Teisės taikymas

  Teisės taikymas kaip valstybės pagalba ir teisingumo vykdymas. Teisė normų taikymo požymiai. Teisės taikymo stadijos. Teisės taikymo aktas. Skiriamieji teisės taikymo akto ir bendrųjų teisės normų akto požymiai. Teisės spragos, jų šalinimas teikiant įstatymo ar teisės analogiją.
  Teisė, referatas(6 puslapiai)
  2006-04-04
 • Teisės teorija (33)

  Įvadas. Teisės aiškinimo būtinumas ir neišvengiamumas. Teisės aiškinimo samprata. Pagrindinės teisės aiškinimo priežastys. Teisės aiškinimo metodai ir taisyklės. Lingvistinis teisės aiškinimo metodas. Sisteminis teisės aiškinimo metodas. Istorinis aiškinimo metodas. Teleologinis (įstatymo tikslo) teisės aiškinimo metodas. Precedentinis teisės aiškinimo metodas. Įstatymų leidėjo ketinimo metodas. Lyginamasis teisės aiškinimo metodas. Analoginis teisės aiškinimo metodas. Loginis teisės aiškinimo metodas. Galimi teisės aiškinimo variantai. Teisės aiškinimo rūšys. Teisės spragų naikinimo bū. Teisės samprata ir sąvoka. Teisės sampratų diferenciacija pagal teisės šaltinio pobūdį. Išvados.
  Teisė, referatas(21 puslapis)
  2009-12-14
Puslapyje rodyti po