Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Referatai

Referatai (20793 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Teisės normos ir jų rūšys (3)

  Įvadas. Teisės normos samprata. Teisės normos yra visuomenės socialinių normų rūšis. Teisės normų klasifikacija. Teisės normų struktūra. Teisės normų hipotezių rūšys. Teisės normų dispozicijų rūšys. Teisės normų sankcijų rūšys. Teisės normų struktūros ypatumai. Išvados.
  Teisė, referatas(10 puslapių)
  2007-10-10
 • Teisės normos ir jų rūšys (4)

  Įvadas. Teisės normos, jų sąvoka, požymiai. Teisės normos rūšys. Išvados.
  Teisė, referatas(10 puslapių)
  2008-01-19
 • Teisės normos ir jų rūšys (5)

  Įvadas. Teisės normos esmė. Teisės normos struktūra. Hipotezė. Dispozicija. Sankcija. Teisės normų rūšys. Išvados.
  Teisė, referatas(12 puslapių)
  2008-01-29
 • Teisės normos ir jų struktūra

  Įvadas. Teisės normos sąvoka. Teisės normos požymiai. Teisės normos struktūra. Teisės normų rūšys. Išvados.
  Teisė, referatas(10 puslapių)
  2008-04-15
 • Teisės normos ir jų vieta socialinių normų sistemoje

  Įvadas. Teisės normos samprata ir požymiai. Teisės normos struktūra. Išvados.
  Teisė, referatas(7 puslapiai)
  2006-02-24
 • Teisės normos samprata

  Įvadas. Teisės normos samprata. Teisės normos struktūra. Specifiniai teisės normos bruožai. Išvados.
  Teisė, referatas(7 puslapiai)
  2007-02-13
 • Teisės normos sąvoka. Teisės normų rūšys

  Teisės normos sąvoka. Teisės normos sampratos problema romanų-germanų teisės šeimoje. Teisės normų ir moralės santykis. Norma ir normos kūrimas. Teisės normų rūšys. Teisės normų santykis su teisiniu reguliavimu. Teisės normų santykis su teisės šakomis. Kitos teisės normos. Išvados.
  Teisė, referatas(14 puslapių)
  2005-12-02
 • Teisės normų akto samprata

  Įvadas. Teisės normų aktai – teisės šaltiniai. Teisės normų akto rūšys. Įstatymai ir jų ypatybės. Poįstatyminiai teisės aktai ir jų ypatybės. Išvados.
  Teisė, referatas(14 puslapių)
  2006-04-10
 • Teisės normų aktų galiojimas teritorijos, laiko ir asmens atžvilgiu

  Įžanga. Dėstomoji dalis. Norminių teisės aktų galiojimas teritorijos atžvilgiu. Norminių teisės aktų galiojimas laiko atžvilgiu. Norminių teisės aktų galiojimas asmenų atžvilgiu. Išvados.
  Teisė, referatas(12 puslapių)
  2007-02-09
 • Teisės normų aktų sistema

  Įvadas. Tikslas ir yra apibūdinti teisės normų aktų sistemą, išskirti jos formas, t.y. Paaiškinti kokie gali būti įstatymų rinkiniai, kokiais pagrindais remiantis jie sudaromi bei kokios priežastys lemia teisės normų aktų sisteminimą. Teisės aktas ir jo rūšys. Teisės aktų sisteminimas ir jo rūšys. Norminių teisės aktų apskaita. Teisės aktų inkorporacija. Teisės aktų konsolidacija. Teisės aktų kodifikacija. Išvados.
  Teisė, referatas(10 puslapių)
  2010-09-30
 • Teisės normų galiojimas teritorijos, laiko ir asmens atžvilgiu

  Įžanga. Dėstomoji dalis. Įstatymų ir kitų teisės normų aktų galiojimas laike. Įstatymų ir kitų teisės normų aktų atgalinis galiojimas. Įstatymų ir kitų teisės normų aktų galiojimas teritorijoje. Įstatymų ir kitų teisės normų aktų galiojimas asmenims. Išvados.
  Teisė, referatas(13 puslapių)
  2009-03-13
 • Teisės normų įgyvendinimas

  Įvadas. Teisės normų įgyvendinimas. Teisės įgyvendinimo sąvoka. Teisės taikymas kaip pagalba valstybės piliečiams įgyvendinti jų teises. Teisės normų taikymo požymiai. Teisės taikymo stadijos. Teisės taikymo aktas ir jo struktūra. Teisės spragos ir jų šalinimas taikant teisės arba įstatymo analogiją. Išvados.
  Teisė, referatas(16 puslapių)
  2007-01-03
 • Teisės normų ir moralės normų santykis

  Įžanga. Darbo tikslas: Apžvelgti ir išanalizuoti teisės normas ir moralės normas bei jų santykį. Teisės normos. Teisės normos sąvoka. Teisės normų požymiai. Teisės normų klasifikacija. Teisės normos struktūra. Moralės normos. Moralės normos sąvoka. Teisės normų ir moralės normų santykis. Moralės ir teisės savitarpio priklausomybė. Teisės ir moralės normų poveikis asmenims. Teisės normų ir moralės normų panašumai. Teisės normų ir moralės normų skirtumai. Išvados.
  Teisė, referatas(12 puslapių)
  2010-09-29
 • Teisės normų išreiškimo forma

  Įvadas. Teisės normų rūšys. Dispozityviosios teisės normos. Deficininės teisės normos. Deklaratyviosios teisės normos. Kolizinės teisės normos. Operatyvinės teisės normos. Nukreipiamosios ir blanketinės normos. Materialiosios teisės normos. Proceso teisės normos. Kompetencijos teisės normos. Reguliacinės teisės normos. Sankcijas nustatančios teisės normos. Bendroji teisės norma. Specialioji teisės norma. Individuali teisės norma. Teisinis paprotys. Teisinio papročio esmė (pagrindiniai bruožai). Teisinis paprotys bendrojoje teisėje. Teisinis paprotys Lietuvoje. Teisinis precedentas. Norminės sutartys. Teisės aktai ir jų rūšys. Bendrųjų ir individualių teisės normų aktai. Bendrųjų teisės normų akto struktūra. Įstatymai ir įstatymų lydimieji aktai. Įstatymai ir įstatymo galią turintys teisės aktai. Įstatymų lydimieji aktai. Išvados.
  Teisė, referatas(21 puslapis)
  2007-02-08
 • Teisės normų klasifikacija ir struktūra

  Teisės normų klasifikacija ir struktūra: pagal teisės šakas; pagal funkcijas; pagal subjekto teises ir pareigas; pagal įpareigojimų pobūdį; pagal teritorinį veikimą; pagal laiką. Teisės normų struktūra: hipotezė, dispozicija, sankcija.
  Teisė, referatas(9 puslapiai)
  2005-12-12
 • Teisės normų rūšys

  Įvadas. Tikslas: Apžvelgti teisės normų rūšis. Teisės normos struktūra. Teisės normų rūšys. Teisės normų sistemingumas. Teisės normų įgyvendinimas. Išvados.
  Teisė, referatas(15 puslapių)
  2011-02-18
 • Teisės normų taikymo aktas ir jo rūšys

  Įvadas. Teisės normų aktas, kaip teisinės informacijos šaltinis. Teisės normų aktų rūšys. Įstatymai ir jų reglamentavimas. Poįstatyminiai teisės aktai ir jų ypatumai. Išvados.
  Teisė, referatas(14 puslapių)
  2006-04-27
 • Teisės pagrindai (16)

  Įžanga. Pateiksime reikalingiausia informaciją apie Lietuvos Respublikos Konstitucijos sampratą, administracinės teisės santykių rūšis, civilinės teisės atstovavimo sąvoką ir garantijas priimant į darbą. Konstitucinė teisė. Lietuvos Respublikos Konstitucijos samprata ir ypatumai. Administracinė teisė. Administracinių teisių santykių rūšys. Administracinių teisių atsiradimo, pasikeitimo ir pasibaigimo pagrindai. Civilinė teisė. Atstovavimo sąvoka. Subjektai ir rūšys. Darbo teisė. Garantijos ir apribojimai priimant į darbą. Baudžiamoji teisė. Subjektyvieji nusikalstamos veikos sudėties požymiai. Išvados. Priedai (Ieškinys. Byla. Bylos aprašymas).
  Teisė, referatas(17 puslapių)
  2009-01-26
 • Teisės pagrindai (8)

  Tarptautinis teisinis žmogaus teisių reglamentavimas bei tarptautinės jų gynimo institucijos. Darbo sutarties sąvoka ir turinys. Darbo sutarties rūšys ir jų ypatumai. Darbo sąlygų pakeitimas ir perkėlimas į kitą darbą. Darbo sutarties pasibaigimo pagrindų klasifikavimas. Darbuotojo grąžinimas į darbą. Administracinės nuobaudos sąvoka, esmė, rūšys ir sistema. Administracinių nuobaudų taikymo tikslai ir pagrindai. Administracinių nuobaudų skyrimo terminai ir laikas, kuriam pasibaigus laikoma, kad asmeniui nebuvo skirta administracinė nuobauda. Finansinės nuomos (Lizingo) sutarties sąvoka, šalys, dalykas, forma, šalių teisės ir pareigos, sutarties pasibaigimo pagrindai, šalių atsakomybė.
  Teisė, referatas(16 puslapių)
  2007-03-30
 • Teisės pažeidėjo sulaikymo taktika

  Įžanga. Dėstomoji dalis. Patrulio rūšys, teisės ir pareigos. Pasieniečiai skiriami į pasienio sargybas tame tarpe ir į patrulį privalo. Pareigūnams paskirtiems į patrulį yra draudžiama. Pareigūnams patrulyje leidžiama. Patrulio tarnybos užduočių vykdymo būdai. Patrulio veiksmai. Patrulio veiksmai nustatant asmens tapatybę. Patrulio veiksmai stabdant transporto priemonę. Patrulio veiksmai ieškant ir persekiojant pažeidėjus. Patrulio veiksmai sulaikant pažeidėjus. Patrulio ginkluotės panaudojimas. Ginklo panaudojimo sąlygos. Ginklo panaudojimo pagrindai. Išvada.
  Teisė, referatas(12 puslapių)
  2006-04-11
Puslapyje rodyti po