Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Referatai

Referatai (20793 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Teisės į teisingą teismą įgyvendinimo ypatumai Lietuvos didžiojoje kunigaikštystėje

  Įvadas. Darbo tikslas yra identifikuoti teisės į teisingą teismą įgyvendinimo ypatumus Lietuvos Didžiojoje kunigaikštystėje (LDK). 1564–1566 m. LDK (Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės) teismų reforma. Teisės į teisingą teismo įgyvendinimas Lietuvos Didžiojoje kunigaikštystėje (LDK). Teismo procesas Lietuvos Didžiojoje kunigaikštystėje (LDK). Civilinių bylų proceso ypatumai. Baudžiamųjų bylų proceso ypatumai. Reikalavimai teismui, teisėjams, advokatams. Išvados.
  Teisė, referatas(11 puslapių)
  2009-08-24
 • Teisės į teisingą teismą realizavimas

  Įžanga. Teisė į teisingą teismą. Žmogaus stebėjimo instituto atlikti tyrimai. Ikiteisminio tyrimo institucijų ir prokuratūros savarankiškumo ir profesionalumo stoka. Valstybės garantuojama teisinė pagalba. Išvados.
  Teisė, referatas(5 puslapiai)
  2007-02-28
 • Teisės ir moralės santykis

  Įvadas. Teisės ir moralės santykių panašumai. Teisės ir moralės normų skirtumai. Teisės ir moralės normų santykis. Išvados. Išnašos.
  Teisė, referatas(12 puslapių)
  2008-04-01
 • Teisės ir politikos santykis

  Įvadas. Valstybė kaip teisės kategorija. Konstitucija ir jos reikšmė. Teisinė valstybė. Valstybės vieta visuomenės politinėje sistemoje. Valstybė ir pilietinė visuomenė. Teisinė valstybė ir pilietinė visuomenė. Teisės ir valstybės sąveika. Teisė sampratos santykis su politiniu režimu. Politinės teisės ir laisvės. Išvados.
  Teisė, referatas(12 puslapių)
  2007-10-11
 • Teisės ir valstybės santykis

  Įvadas. Teisės ir valstybės sąveika. Valstybės ir teisės santykis. Teisės ir valstybės santykis ir teisės samprata. Valstybės įtaka teisei. Teisės įtaka valstybei. Teisinė valstybė. Termino "teisinė valstybė" reikšmė. Teisinės valstybės sąvoka. Du teisinės valstybės modeliai: formalusis ir turiningasis. Išvados.
  Teisė, referatas(9 puslapiai)
  2006-10-11
 • Teisės ir valstybės santykis (2)

  Įvadas. Valstybės teorijos. Visuotinės gerovės valstybės idėjos. Teisinės valstybės idėjos. Pliuralinės demokratijos teorijos. Teisės ir valstybės abipusė įtaka bei savarankiškumas. Išvados.
  Teisė, referatas(8 puslapiai)
  2008-01-24
 • Teisės kreiptis gynybos į Lietuvos administracinius teismus įgyvendinimo sąlygos

  Įžanga. Pažeista ar ginčijama teisė. Įstatymų saugomas interesas. Asmens suinteresuotumas. Asmens suinteresuotumo išimtys. Išvados.
  Administracinė teisė, referatas(15 puslapių)
  2010-11-27
 • Teisės metodo istorinė raida (2)

  Romėnų teisės ir scholastinės dialektikos įtaka teisės mokslui. Teisės mokslo bruožai. Mokslinių vertybių kodeksas. Teisės mokyklos. Istorinė teisės mokykla. Pandektinis mokslas. Sociologinės teisės mokykla. Teisinio realizmo atstovai. Išvados.
  Teisė, referatas(11 puslapių)
  2009-10-21
 • Teisės mokslo vystymasis Vilniaus universitete

  Įvadas. Teisės mokslo vystymasis Vilniaus universitete XVI - XVIII amžiuje (16-18 amžiuje). XIX amžiaus žymiausi Vilniaus Universiteto teisės mokslininkai. Išvados.
  Teisė, referatas(9 puslapiai)
  2006-10-12
 • Teisės norma (2)

  Įvadas. Teisės normos sąvoka, struktūra, požymiai. Teisės normų klasifikacija, deklaratyvinės teisės normos sąvoka, požymiai, panašumai ir skirtumai lyginant su kitomis teisės normų rūšimis. Išvados. Išnašos.
  Teisė, referatas(12 puslapių)
  2008-04-03
 • Teisės norminis aktas (3)

  Įžanga. Teisės norminio akto samprata. Teisės akto samprata. Teisės norminio akto sąvoka. Teisės norminio akto požymiai. Teisės norminių aktų rūšys. Teisės norminio akto galiojimas. Įstatymo samprata. Poįstatyminio akto samprata. Išvados.
  Teisė, referatas(28 puslapiai)
  2010-09-20
 • Teisės norminis aktas kaip teisės šaltinis

  Įžanga. Teisės aktų sąvoka ir rūšys. Teisės norminio akto pagrindiniai požymiai. Teisės norminiai aktai ir teisės taikymo aktai. Teisės norminių aktų sistema. Teisės norminio akto struktūra. Išvados.
  Teisė, referatas(9 puslapiai)
  2008-11-22
 • Teisės norminių aktų klasifikavimas ir hierarchija

  Įvadas. Teisės aktų hierarchija. Įstatymai. Pagrindiniai Lietuvos Respublikos įstatymai. Konstitucija. Konstitucingumo pasaulyje ir Lietuvoje raida. Konstituciniai įstatymai. Seimo ratifikuotos Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys. Kodifikuoti įstatymai. Įstatymų priėmimas. Poįstatyminiai aktai. Kiti įsatymo galią turintys teisės normų aktai. Išvados.
  Teisė, referatas(14 puslapių)
  2010-09-29
 • Teisės normos (2)

  Įvadas. Teisės normos samprata ir požymiai. Vidinė teisės normų struktūra. Finansų teisės normų samprata. Finansų teisės normų vidinė struktūra. Finansų teisės normų klasifikacija. Išvados.
  Teisė, referatas(9 puslapiai)
  2006-01-11
 • Teisės normos (4)

  Įvadas. Teisės normos. Teisės normų rūšys. Teisės norma ir norminis teisės aktas. Teisės normų galiojimas laiko atžvilgiu. Teisės normų galiojimas teritorijos atžvilgiu. Teisės normų galiojimas asmenų atžvilgiu.
  Teisė, referatas(14 puslapių)
  2006-05-13
 • Teisės normos (5)

  Įvadas. Teisės normos samprata ir požymiai. Teisės normos struktūra. Teisės normų rūšys. Išvados.
  Teisė, referatas(11 puslapių)
  2006-08-22
 • Teisės normos (8)

  Įvadas. Teisės norma. Teisės normos struktūra. Hipotezė. Dispozicija. Sankcija. Teisės normų rūšys. Išvados.
  Teisė, referatas(10 puslapių)
  2007-12-18
 • Teisės normos (9)

  Įvadas. Teisės normos. Teisės normos struktūra. Hipotezė. Dispozicija. Sankcija. Teisės normų klasifikacija. Teisės principų sistema. Subordinacijos ir koordinacijos sąveika teisės sistemoje. Pagrindinės teisės šakos. Administracinė teisė. Konstitucinė teisė. Darbo teisė. Civilinė teisė. Baudžiamoji teisė. Žemės teisė. Finansų teisė. Išvados.
  Teisė, referatas(12 puslapių)
  2009-04-27
 • Teisės normos ir jų įtaka visuomenės gyvenime

  Teisės norma. Reguliatyvinės teisės normos. Sankcijas nustatančios teisės normos. Specializuotos teisės normos. Teisės normų požymiai. Teisiniai santykiai. Teisinių santykių rūšys. Teisėtas elgesys. Teisės pažeidimas.
  Teisė, referatas(6 puslapiai)
  2007-06-06
 • Teisės normos ir jų rūšys (2)

  Įvadas. Teisės norma. Teisės normos paskirtis. Vidinės teisės normos struktūra. Hipotezė. Dispozicija. Sankcija. Teisės normų rūšys. Išvados.
  Teisė, referatas(13 puslapių)
  2007-03-27
Puslapyje rodyti po