Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Referatai

Referatai (20793 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Tarptautinis terorizmas

  Įvadas. Terorizmas. Terorizmo rūšys. Religinis terorizmas. Nacionalistinis terorizmas. Kairiojo sparno terorizmas. Dešiniojo sparno terorizmas. Anarchistinis terorizmas. Išvados. Išnašos.
  Politologija, referatas(7 puslapiai)
  2008-06-02
 • Tarptautinis terorizmas – grėsmė pasaulio bendruomenei

  Įvadas. Terorizmo sąvokos apibrėžimas. Tarptautinio terorizmo definicija. Nacionalinio saugumo sąvokos aiškinimas. Realistų ir idealistų nacionalinio saugumo koncepcijos. B. Buzano nacionalinio saugumo samprata. Grėsmės nacionaliniam saugumui. Karinės grėsmės. Politinės grėsmės. Socialinės grėsmės. Ekonominės grėsmės. Ekologinės grėsmės. Tarptautinis terorizmas – grėsmė nacionaliniam saugumui. Valstybės remiamas terorizmas. Terorizmas ir Islamas. Kova prieš tarptautinį terorizmą. Išvados.
  Politologija, referatas(28 puslapiai)
  2006-05-23
 • Tarptautinis terorizmas ir jo likvidavimas

  Terorizmas: priežastis ir vaistai. Žiniasklaida ir terorizmas: Terorizmo racionalizavimas, Terorizmo etiketės klijavimas, Teroristai kaip "vieniši vilkai", Žiniasklaidos "Stokholmo sindromas". Terorizmas ir islamas. Lietuvos ataskaita apie veiklą kovoje su terorizmu.
  Politologija, referatas(11 puslapių)
  2005-05-25
 • Tarptautinis turizmas

  Įvadas. Turizmas kaip rinkodaros objektas. Tarptautinio turizmo marketingo kompleksas. Turizmo kaip produkto samprata. Esamos turizmo situacijos analizė. Atvykstamasis turizmas. Lietuvos turizmo rinkodara. Lietuvos turizmo rinkos. Rinkodaros priemonės. Rinkodaros priemonių efektyvumas. Laukiami rezultatai. Turizmo plėtotės prielaidos Lietuvoje. Išvados.
  Turizmas, referatas(22 puslapiai)
  2006-04-04
 • Tarptautinis valiutos fondas (TVF) (4)

  Įvadas. Bretono Vudso sistema. Tarptautinis valiutos fondas ir kitos tarptautinės regioninės valiutinės kreditinės bei finansinės organizacijos. SDR. TVF kreditinės operacijos. Lietuva ir TVF. Išvados.
  Finansai, referatas(13 puslapių)
  2006-04-18
 • Tarptautinis valiutos fondas (TVF) (5)

  Įvadas. Tarptautinis valiutos fondas. Tarptautinio valiutos fondo veiklos pradžia. Fondo veiklos raida. Kvotos ir balsavimas. Struktūra. Finansinė pagalba. Tarptautinis valiutos fondas dabar. Išvados.
  Finansai, referatas(10 puslapių)
  2006-09-21
 • Tarptautinis valiutos fondas (TVF) (6)

  Įvadas. Tarptautinės finansų institucijos. Kas tai yra Tarptautinis Valiutos Fondas? Įkūrimo istorija. Organizacinė struktūra. Narystė. Veikla. Kapitalas ir finansinė struktūra. Tarptautinio Valiutos Fondo kreditinė veikla. Specialūs fondai. TVF kreditinės operacijos. Kreditų sąlygotumas. TVF vaidmuo tarptautinių valiutinių – kreditinių santykių reguliavime. TVF ir jo ekonominės – finansinės analizės. Lietuvos dalyvavimas Tarptautiniame Valiutos Fonde. Ekonominių reformų programa iki 1993 metų birželio mėnesio. Tikslai. Pagrindiniai reformos programos elementai. Reformos vykdymo kriterijai ir grafikas. Statistiniai reikalavimai. TVF paskolos Lietuvai bei jų paskirstymas. Užsienio paskolų, gautų iš TVF, paskirstymas. Paskolų, gautų iš TVF, paskirstymas verslų vystymui per "Tauro" komercinį banką. Paskolų, gautų iš TVF, paskirstymas verslų vystymui per "Hermio" komercinį banką. Paskolų, gautų iš TVF, paskirstymas verslų vystymui per "Turto" komercinį banką. Paskolų, gautų iš TVF, paskirstymas verslų vystymui per "Šiaulių" komercinį banką. Išvados. Priedai (1).
  Finansai, referatas(34 puslapiai)
  2007-03-05
 • Tarptautinis valiutos fondas (TVF) (7)

  Įkūrimo istorija. Organizacinė struktūra. Narystė. Veikla. Kapitalas ir finansinė struktūra. Nuosavi TVF ištekliai. Laikinos TVF sutartys dėl lėšų pritraukimo. Specialių skolinimosi teisių (Special Drawing Rights – SDR) departamentas. SDR įvertinimas. Administravimo sąskaitos.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(8 puslapiai)
  2007-05-17
 • Tarptautinis Valiutos Fondas bei paklausos ir pasiūlos analizė

  Įvadas. Paklausa, pasiūla, rinkos pusiausvyra ir jos kitimas. Paklausa ir paklausos kreivė. Pasiūla ir pasiūlos kreivė. Pasiūlos ir paklausos sąveika- rinkos pusiausvyra. Pasiūlos ir paklausos kitimas. Tarptautinis valiutos fondas. Tarptautinės finansų institucijos. Apie tarptautinį valiutos fondą. Organizacinė struktūra. Narystė. Veikla. Lietuva ir TVF. Išvados.
  Finansai, referatas(12 puslapių)
  2005-10-07
 • Tarptautinis valiutos fondas ir jo santykiai su Lietuva

  Ekonomikos teorijos pagrindų referatas. Įvadas. Tarptautinis valiutos fondas. Tarptautinio valiutos fondo įkūrimo istorija. Tarptautinio valiutos fondo veikla tikslai ir funkcijos. TVF (Tarptautinio valiutos fondo) valdymas. Tarptautinio valiutos fondo veikla Lietuvoje. Įstojimo istorija. Skolinimosi praktika. Dabartinė Lietuvos pozicija TVF (Tarptautinio valiutos fondo) atžvilgiu. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(10 puslapių)
  2009-10-16
 • Tarptautinis valiutos fondas ir jo vaidmuo pasaulinėje ekonomikoje

  Tarptautinis valiutos fondas (TVF). Kapitalas ir finansinė struktūra. TVF tikslai. TVF veikla. Finansinės paramos teikimas.
  Finansai, referatas(9 puslapiai)
  2006-06-07
 • Tarptautinis valiutų fondas ir pasaulio bankas

  Įvadas. Tarptautinė valiutos sistema. Šiuolaikinė valiutos sistema. Dolerio – aukso valiutos sistema. Plaukiojantis valiutų kursas (nuo 1971 m.). Nustatyto ir lanksčiojo kurso režimų lyginimas. Valiutų rinkoje vykdomos operacijos. Tarptautinės finansų institucijos. Tarptautinis Valiutos Fondas. Atsiradimas. TVF vaidmuo ir funkcijos. Organizacinė struktūra. Lietuvos dalyvavimas TVF. Tarptautinis rekonstrukcijos ir plėtros bankas. Pasaulio Banko paskolos. Pasaulio banko grupė. Užsienio investicijos. Tiesioginių užsienio investicijų didėjimo priežastys. TNK bruožai. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(19 puslapių)
  2007-06-01
 • Tarptautinis verslas ir tarptautinių įmonių valdymo ypatumai

  Tarptautinio verslo ypatumai. Tarptautinio verslo samprata. Tarptautinio verslo plėtros periodizacija. Tarptautinės organizacijos. Ekonominio bendradarbiavimo ir vystymosi organizacija. Pasaulio prekybos organizacija. Tarptautinė darbo organizacija. Tarptautinių atsiskaitymų bankas. Tarptautinio verslo organizavimas. Tarptautinio verslo organizavimo pagrindai. Multinacionalinių kompanijų organizacinės struktūros. Tarptautinio verslo planavimo sistemos. Tarptautinio verslo strategijos. Tarptautinio verslo veiklos strategijų pranašumai ir trūkumai. Strategija. Prognozė. Strateginiai tikslai. Misija. Praktinė dalis. UAB "NCC Plėtra". Bendrovė šalies rinkoje veikia dvejomis pagrindinėmis kryptimis. NCC darbo principai. Svarbiausia – kliento poreikiai. "NCC partnerystė – daugiau patenkintų klientų ir mažiau. NCC atsakingos statybos.
  Vadyba, referatas(26 puslapiai)
  2006-05-17
 • Tarptautinis verslo protokolas ir etiketas

  Tarptautinio protokolo idėja. Susitikimų protokolas: apranga. Susitikimų protokolas: punktualumas. Neverbalinis bendravimas. Neverbalinis pasisveikinimas. Atstumas. Simboliniai gestai. Susitikimų protokolas: kreipinio forma. Verbalinis pasisveikinimas. Susitikimų protokolas: keitimasis vizitinėmis kortelėmis. Dovanų teikimas ir priėmimas. Susitikimų protokolas: gaivieji gėrimai. Išvados.
  Etiketas, referatas(9 puslapiai)
  2005-09-14
 • Tarptautinių finansinės atsakomybės standartų praktinio įgyvendinimo klausimų apžvalga

  Pagrindiniai praktiniai sunkumai pereinant prie tarptautinių standartų. Instituciniai sunkumai. Sunkumai dėl reikalavimų įvykdymo aprūpinimo. Techniniai sunkumai. Išvados.
  Apskaita, referatas(11 puslapių)
  2007-03-09
 • Tarptautinių investicijų reikšmė ir tendencijos pasaulio ekonomikoje

  Įvadas. Tarptautinių investicijų reikšmė ir tendencijos pasaulio ekonomikoje. Investavimo reikšmė. Firmų motyvacija investuoti užsienyje. Investicijų tendencijos. Investicijų poveikis. Investicijų formos. Portfelinės investicijos. Tiesioginės investicijos. Bendrosios įmonės. Visiškai valdomi filialai užsienyje. Užsienio kompanijų įsigijimas. Tiesioginės užsienio investicijos, skirtos efektyvumui didinti. Tiesioginės užsienio investicijos į paslaugas. Naujosios tarptautinio investavimo formos. Skolos mainai. Valdymo kontraktai. Priežiūros kontraktai. Tarptautinis subrangovo kontraktas. Tarptautinės investicijos Lietuvoje ir Lietuvos investicinis klimatas. Investavimo situacija Lietuvoje. Tiesioginės užsienio investicijos Lietuvoje. Vietos ir užsienio investicijų struktūra pagal ekonomines veiklos rūšis. Pagrindinės šalys investuotojos. Valstybės investicijų skatinimo politika. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(35 puslapiai)
  2007-01-10
 • Tarptautinių organizacijų norminiai aktai

  Įvadas. Tarptautinių organizacijų kūrimasis. Dėstymas. Teisės norminis aktas. Įstatymai. Poįstatyminiai aktai. Teisės norminių aktų galiojimas. Europoje veikiančios tarptautinės organizacijos. Vidurio Europos iniciatyva. Europos Taryba. Europos Sąjunga. Sąjungos institucijos. Europos ekonominis regionas. Europos laisvosios prekybos asociacija. Vakarų Europos Sąjunga.
  Teisė, referatas(9 puslapiai)
  2005-12-12
 • Tarptautinių organizacijų vaidmuo tarptautinėje sistemoje

  Įvadas. Tarptautinio Raudonojo kryžiaus (TRK) ir Lietuvos Raudonojo Kryžiaus (LRK) sąlyčio su Karo sanitarijos tarnyba (KST) taškai. LRK draugijos pagalba ir parama KST. Išvados.
  Politologija, referatas(8 puslapiai)
  2008-04-03
 • Tarptautinių pigių ir krovininių skrydžių analizė

  Įvadas. Pigių skrydžių aviakompanijų makroekonominio poveikio regionams aspektai. Tarptautinių pigių ir krovininių skrydžių analizė. Pigių skrydžių analizė. Krovininių skrydžių analizė. Kauno oro uosto teikiamos paslaugos. Pigių ir krovininių skrydžių perspektyvos Kauno oro uoste. Esama Kauno oro uosto padėtis. Pritraukti keleivines aviakompanijas. Pigių ir krovininių skrydžių plėtros kryptys Kauno oro uoste. Išvados.
  Rinkodara, referatas(23 puslapiai)
  2008-04-29
 • Tarptautinių privatinių sutarčių sudarymo ypatumai

  Įvadas. Tarptautinės privatinės sutarties samprata. Tarptautinė privatinė sutartis. Tarptautinės privatinės sutarties šalys. Tarptautinės privatinės sutarties sudarymas. Sutarties struktūra ir turinys. Sutarties laisvės principas - pasirinkti taikytiną teisę. Taikytinos teisės ir ginčų sprendimo organo pasirinkimo reikšmė. Sutartys, kuriose galima pasirinkti užsienio teisę. Taikytinos teisės ryšys su sutartimi.
  Teisė, referatas(10 puslapių)
  2006-11-19
Puslapyje rodyti po