Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Referatai

Referatai (20793 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Tarptautinio verslo istorija, augimo tempai, kontrolės, centralizacijos tendencijos, vietinės valdžios reakcija

  Įvadas. Tarptautinio verslo prigimtis. Tarptautinio verslo samprata. Tarptautinio verslo plėtros periodizacija. Spartus tarptautinio verslo sąvokos kitimas. Tarptautinio verslo raida ir svarba. Užsienio prekybos augimas. Tarptautinio verslo kontrolė ir centralizacija. Tarptautinės organizacijos. Tarptautinio verslo kontrolė. Tarptautinių operacijų kontrolės sistemos. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(25 puslapiai)
  2006-06-01
 • Tarptautinio verslo kultūrinės aplinkos analizė

  Įvadas. Verslo etika ir kultūra. Kultūros svarba. Verslo etikos normos. Kultūros analizė. Kultūros prigimtis. Kalba. Religija. Socialinės vertybės ir požiūris. Papročiai ir elgsena. Materialinė kultūra. Estetika. Švietimas. Kultūrinių skirtumų įvertinimas. Stereotipiškumas. Multinacionalinės kompanijos. Išvados.
  Vadyba, referatas(12 puslapių)
  2005-12-18
 • Tarptautinio verslo logistikos ypatumai

  Įvadas. Tarptautinis verslas. Tarptautinė logistika. Tarptautinės logistikos ypatumai. Išvados.
  Transportas ir logistika, referatas(8 puslapiai)
  2007-01-30
 • Tarptautinio verslo teisinė aplinka

  Tarptautinio verslo teisinės aplinkos bendri bruožai. Tarptautinio verslo teisinės aplinkos sąvokos Ginčų sprendimas. Pagrindiniai teisiniai dokumentai įtakojantys tarptautinį verslą. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(10 puslapių)
  2006-05-23
 • Tarptautinio verslo žmogiškieji ištekliai

  Įvadas. Teorinė dalis. Tarptautinio verslo esmė. Žmogiškųjų išteklių valdymas. Tarpkultūriniai Rytų ir Vakarų šalių skirtumai tarptautinio verslo žmogiškųjų išteklių valdymo požiūriu. Praktinė dalis. Tarptautinio verslo įmonės "Senukai" žmogiškųjų išteklių valdymo ypatumai. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(15 puslapių)
  2006-11-01
 • Tarptautinis bendradarbiavimas transporto srityje

  Įvadas. Tarptautinis bendradarbiavimas. Tarptautiniai vežimai kelių transportu. Kelių transporto verslo licencijavimas. Tarptautiniai krovinių vežimai. Bendradarbiavimas kelių transporto srityje. Keleivių vežimas kelių transportu tarptautiniais maršrutais. Integravimasis į Europos transporto tinklą ir pervežimų paslaugų rinką. Išvados.
  Transportas ir logistika, referatas(12 puslapių)
  2006-03-18
 • Tarptautinis euro vaidmuo

  Ekonominės ir pinigų sąjungos (EPS) kūrimas. Delors′o ataskaita. Pirmasis ekonominės ir pinigų sąjungos (EPS) etapas. Mastrichto (Europos Sąjungos (ES)) sutartis. Antrasis ekonominės ir pinigų sąjungos (EPS) etapas. Bendroji valiuta – euras. Ekonominės ir pinigų sąjungos (EPS) įkūrimas. Trečiasis ekonominės ir pinigų sąjungos (EPS) etapas. Valiutų kursų negrįžtamasis fiksavimas. Euro banknotai ir monetos. Naujoji Europos pinigų sistema. Išvados.
  Finansai, referatas(7 puslapiai)
  2006-01-16
 • Tarptautinis marketingas (3)

  Įvadas. Tarptautinio marketingo samprata. Tarptautinio marketingo reikšmė. Tarptautinio marketingo funkcijos ir uždaviniai. Tarptautinio verslo užsienio rinkose formos ir modeliai. Tarptautinio marketingo tyrimai. Užsienio rinkų analizavimas (ekonominė ir kultūrinė aplinkos). Politinės sistemos tyrimas. Teisinės aplinkos analizė. Išvados.
  Rinkodara, referatas(10 puslapių)
  2007-12-07
 • Tarptautinis marketingas (5)

  Įvadas. Tarptautinio marketingo samprata ir uždaviniai. Įmonės veiklos užsienio rinkose galimybės ir tikslingumo įvertinimas. Užsienio rinkų parinkimo kriterijai. Tarptautinio marketingo aplinkos tyrimų vieta tarptautinio marketingo tyrimų sistemoje. Užsienio rinkų parinkimo metodai. Tarptautinio marketingo uždaviniai. Ekonominė aplinka. Užsienio rinkos segmentavimas. Užsienio rinkos užvaldymas. Galimi įsiskverbimo į užsienio rinkas sprendimai. Bendros veiklos sutartis. Įmonės įėjimo į užsienio rinkas formos. Įmonės įėjimo į užsienio rinkas formų parinkimas. Trumpa įmonės įėjimo į užsienio rinkas formų charakteristika. Skverbimosi į tarptautines rinkas modeliai. UAB "Constructus" statybos kompanija. Apie UAB "Constructus". Apie SIA "Constructus". Latvijoje įgyvendinti projektai. Statybos paslaugų sritys, kuriose įmonė yra stipriausia. Visos statybos paslaugos. Veiklos sritys. Pagrindiniai faktai. Lietuvoje įgyvendinti projektai. Dėmesys komercinei statybai. "Constructus" statomas verslo ir gyvenamųjų patalpų kompleksas "Klaipėdos burė". Dėmesys gyvenamajai statybai. "Žalių kalnų" kvartalas. "Constructus" remiama iniciatyva skatinant verslo plėtrą. Lietuvoje įsteigtas Nacionalinis atsakingo verslo įmonių tinklas. "Constructus" inicijuoja diskusiją apie korupciją šalies statybų versle. Prisidėjimas prie aplinkosaugos. "Constructus" aplinkosaugos politika. "Constructus" su partneriais sukūrė programinę įrangą. PET žaliavos gamyklos Klaipėdos regione. Netinkamai vykdomi statybos darbai. Atsakomybės vengimas. Išaugusios statybų kainos. Darbuotojų deficitas ir darbo jėgos kaina. Stiprūs konkurentai. "Constructus" tarptautinio marketingo priemonės. Sprendimas į kurias rinkas eiti. "Constructus" įmonė Latvijoje laimėjo konkursą statyti ekologiško kuro gamyklą. Išvados ir pasiūlymai.
  Rinkodara, referatas(19 puslapių)
  2008-05-12
 • Tarptautinis marketingas: lininiai ir puslininiai audiniai UAB "Siūlas"

  Įvadas. Akcinė bendrovė "Siūlas". AB "Siūlas" pristatymas. UAB "Siūlas" prekių analizė. Brazilija. Brazilijos geografinė padėtis ir klimatas. Politinė sistema, ekonomika bei pramonė. Brazilijos gyventojai, jų kalba, tautinė ypatybės, religija ir švietimas. Verslo etiketo pristatymas. Brazilijos makroaplinkos analizė. Aplinkos veiksnių matrica. Ekonominė aplinka. Kultūrinė ir psichologinė aplinka. Geografinė aplinka. Techninė aplinka. Rinkos segmentavimas. Marketingo programa. Prekė. Kaina. Paskirstymas. Rėmimas. Išvados.
  Rinkodara, referatas(18 puslapių)
  2008-11-24
 • Tarptautinis organizavimas ir regioniniai prekybos blokai

  Įvadas. Tarptautinio verslo samprata. Tarptautinio verslo apibūdinimas. Tarptautinio verslo raida. Tarptautinio verslo organizavimas. Tarptautinio verslo organizavimo pagrindai. Tarptautinio verslo planavimo sistema. Regioniniai prekybos blokai. Tarptautinė prekyba ir prekybinė struktūra. Išvados.
  Vadyba, referatas(11 puslapių)
  2009-01-04
 • Tarptautinis pirkimas pardavimas, būdingi bruožai ir ypatybės

  Įvadas. Jungtinių tautų (JT) konvencija. Tarptautinės prekybos struktūra ir tarptautinės prekybos pobūdis. Tarptautinės prekybos sutarčių klasifikacija. Tarptautinės prekybos bruožai. Tarptautinės prekybos privalumai. Tarptautinės prekybos neigiami padariniai. Pasaulinė prekybos organizacija (PPO). Išvados.
  Tarptautinė teisė, referatas(8 puslapiai)
  2010-03-22
 • Tarptautinis protokolas ir etiketas Didžiojoje Britanijoje

  Įvadas. Pagrindinės kultūros kryptys. Kaip geriausia žmonėms bendrauti? Priklausomi ar nepriklausomi nuo kitų? Požiūris į laiką. Rizikuojantys ar vengiantys rizikos? Orientuoti į praeitį ar į ateitį? Kaip visuomenei geriau bendrauti su pasauliu? Ar bendravimas priklauso, ar nepriklauso nuo situacijos? Bendravimo būdai. Tinkamos ir netinkamos temos. Britų anglų kalba. Tonas, garsumas, kalbėsena. Tylos tarpai. Gestai ir veido išraiška. Laikysena ir fizinis artumas. Emocijos. Elgesys viešose vietose ir kaip būti geru svečiu ar šeimininku. Stiliai. Dovanos. Verslo etiketas. Kasdieninė tvarka įstaigoje. Vadovavimo stilius. Viršininkų ir pavaldinių santykiai. Susirinkimai ir prisistatymai. Derybos. Planavimas.
  Etiketas, referatas(24 puslapiai)
  2007-05-20
 • Tarptautinis protokolas ir etiketas Japonijoje. Kalbos kultūra

  Japonija. Bendroji apžvalga. Bendravimas. Verslo atmosfera, metodai ir ypatumai. Kalbos kultūra. Kalbos kultūra ir jos objektas. Kalbos tipai. Kalbos klaidos. Kalbos etiketas.
  Etiketas, referatas(18 puslapių)
  2007-05-23
 • Tarptautinis protokolas ir etiketas Kinijoje

  Įvadas. Trumpai. Bendra apžvalga. Istorija Gyventojai. Mokslas ir švietimas. Religija. Sveikinimasis ir supažindinimas. Kalba ir pagrindiniai posakiai. Pagarbūs kreipiniai į vyrus, moteris. Susipažinimas. Laikysena ir fizinis artumas. Bendravimo būdai. Tinkamos ir netinkamos temos. Tonas, garsumas, kalbėsena. Tylos intarpai. Žvilgsniai. Emocijos. Elgesys viešose vietose. Punktualumas. Apranga. Susodinimas. Pakartotinės porcijos. Namuose, restorane, darbe. Kaip būti geru svečiu ar šeimininku. Sąskaitos apmokėjimas. Transportas. Kada atvykti, ar padėti susiruošti. Dovanos. Verslo etiketas. Kasdieninė tvarka įstaigoje. Vadovavimo stilius. Viršininkų ir pavaldinių santykiai. Susitikimai ir prisistatymai. Derybos. Korespondencija. Išvados. Priedai (1).
  Etiketas, referatas(22 puslapiai)
  2007-10-11
 • Tarptautinis protokolas ir etiketas Olandijoje

  Įvadas. Pagrindinės kultūros kryptys. Politika ir valdžia. Verslo etiketas. Darbo kultūra. Vadovavimo stilius. Viršininkų ir pavaldinių santykiai. Susirinkimai. Derybos. Korespondencija. Elgesys per susitikimus ir derybas. Pagarbūs kreipiniai į vyrus, moteris. Supažindinimas. Fizinis sveikinimosi stilius. Kūno kalba derybose ir versle. Tinkamos ir netinkamos temos. Tonas, garsumas, kalbėsena. Fiziniai gestai ir veido išraiška. Mostai ir skaičiavimas. Laikysena ir fizinis artumas. Žvilgsniai. Apranga. Dovanos. Išvados. Protokoliniai vyrų aprangos reikalavimai. Išvados.
  Etiketas, referatas(12 puslapių)
  2007-05-10
 • Tarptautinis protokolas ir etiketas Olandijoje (3)

  Įvadas. Susitikimų protokolas: pradžia ir eigos įvairovė. Kreipiniai. Susipažinimas. Pasisveikinimas. Derybos: kultūrinių veiksnių įtaka. Susitikimai. Vadovai ir vadovavimas. Kūno kalba versle ir derybose. Tinkamos ir netinkamos temos. Tonas, garsumas, laikysena. Fiziniai gestai ir veido išraiška. Mostai ir skaičiavimai. Laikysena ir fizinis atstumas. Bendravimo aplinka. Savo paties įvaizdis. Dovanos. Apranga. Priėmimas į darbą Gyvenimo aprašymas (CV). Motyvacinis laiškas. Kreipimosi dėl darbo formos. Pokalbis dėl darbo. Darbo sutartis.
  Etiketas, referatas(11 puslapių)
  2009-01-06
 • Tarptautinis protokolas ir etiketas Portugalijoje

  Įvadas. Apie Portugaliją ir portugalus. Pagrindinės kultūros kryptys. Laikomasi hierarchijos ar lygybės? Požiūris į laiką. Rizikuojantys ar vengiantys rizikos? Formalūs ar neformalūs? Pagarbūs kreipiniai į vyrus ir moteris. Supažindinimas. Fizinis sveikinimosi stilius. Bendravimo būdas. Tinkamos ir netinkamos temos. Žvilgsniai. Punktualumas. Naudingos frazės. Verslo etiketas. Viršininkų ir pavaldinių santykiai. Susirinkimai ir pristatymai. Korespondencija. Derybos. Dovanos. Išvados.
  Etiketas, referatas(10 puslapių)
  2008-03-13
 • Tarptautinis protokolas: Turkija

  Įvadas. Istorinė ir politinė apžvalga. Mokslo ,meno ir kultūros įžymybės. Religija. Bendravimo ypatumai. Maitinimosi ypatumai. Susipažinimas. Sveikinimasis. Verbalinės ir neverbalinės kalbos ypatumai. Požiūris į laiką. Elgesys viešose vietose. Pagrindinės šventės. Kasdieninė tvarka įstaigose. Derybų ypatumai. Korespondencija. Išvados.
  Etiketas, referatas(12 puslapių)
  2008-01-25
 • Tarptautinis saugumas ir taikaus sugyvenimo politika pokario Europoje

  Aktualumas. Tikslai. Dėstymas. Vokietijos ateitis po Antrojo Pasaulinio karo, bei sąjungininkų konferencija po Antrojo Pasaulinio karo. Europos bendradarbiavimas, bei saugios Europos kūrimas. Terorizmas.
  Politologija, referatas(12 puslapių)
  2006-04-20
Puslapyje rodyti po