Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Referatai

Referatai (20793 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Tarptautinės prekybos nauda ir žala (2)

  Įvadas. Darbo tikslas – išnagrinėti tarptautinės prekybos pagrindinius aspektus, teikiamą naudą bei žalą, kurią gauna jos dalyviai; išanalizuoti ir įvertinti Lietuvos prekybą su užsienio valstybėmis. Tarptautinė prekyba. Tarptautinės prekybos nauda. Absoliutūs ir lyginamieji tarptautinės prekybos privalumai. Tarptautinės prekybos prekinė struktūra. Tarpvalstybiniai susitarimai dėl bendrų rinkų. Tarptautinės prekybos politika, jos nauda ir žala. Lietuvos užsienio prekyba. Lietuvos užsienio prekybos raida. Lietuvos užsienio prekybos vystymosi aspektai. Lietuvos užsienio prekybos pobūdis ir prekinė struktūra. Užsienio prekybos reikšmė žemės ūkiui. Lietuvos užsienio prekyba 2010 metų sausio – liepos mėnesį. Lietuvos narystė Pasaulio prekybos organizacijoje, privalumai ir trūkumai. Išvados. Priedai (6).
  Tarptautinė ekonomika, referatas(36 puslapiai)
  2011-02-08
 • Tarptautinės prekybos nauda ir žala. Tarptautinės prekybos politikos priemonės ir formos

  Įvadas. Tarptautinės prekybos ekonominės prielaidos. Tarptautinės prekybos pranašumai ir trūkumai. Protekcionistinės užsienio prekybos politikos priemonės. Tarptautinės prekybos sąlygos. Tarptautinės prekybos teorija. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(8 puslapiai)
  2008-03-26
 • Tarptautinės prekybos politika

  Įvadas. Tarptautinė prekyba. Palyginamasis panašumas. Tarptautinė prekyba šakos viduje. Tarptautinės prekybos struktūra. Tarptautinės prekybos nauda ir žala. Tarptautinės prekybos politikos formos ir priemonės. Muitai. Kitos tarptautinės prekybos politikos priemonės. Naujos tendencijos tarptautinės prekybos politikoje. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(10 puslapių)
  2007-02-26
 • Tarptautinės prekybos politika (2)

  Įvadas. Tarptautinės prekybos pobūdis. Tarptautinės prekybos prekinė struktūra. Tarptautinės prekybos nauda ir žala. Palyginamasis pranašumas. Tarptautinės prekybos politikos formos. Protekcionistinės užsienio prekybos politikos priemonės. Naujos tendencijos tarptautinės prekybos politikoje. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(13 puslapių)
  2007-02-27
 • Tarptautinės prekybos politika ir jos priemonės

  Darbo tikslas – išsiaiškinti ir suvokti tarptautinės prekybos politiką bei jos taikomas priemones. Tarptautinė prekyba. Tarptautinės prekybos politika. Protekcionizmas. Laisvoji prekyba. Dempingas. Embargas. Tarptautinės prekybos politikos priemonės. Muitai. Subsidijos. Netarifinės prekybos kliūtys. Kvotos. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(13 puslapių)
  2005-10-19
 • Tarptautinės prekybos politikos formos: trūkumai ir privalumai

  Įvadas. Darbo tikslas - paanalizuoti tarptautinės prekybos politikos aspektus. Tarptautinės prekybos politikos formos. Laisvoji prekyba. Protekcionizmas. Protekcionizmas Lietuvoje. Protekcionizmas. Laisvoji prekyba ar protekcionizmas. Paslėptasis protekcionizmas. Dempingas. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(16 puslapių)
  2011-03-28
 • Tarptautinės prekybos reguliavimo priemonės

  Įvadas. Tarptautinės prekybos reguliavimo priemonės. Muitai ir jų klasifikacija. Muitų įtaka vartotojams, kainai ir gamybos apimčiai. Muitų naudojimo privalumai ir trūkumai. Kitos tarptautinės prekybos politikos reguliavimo priemonės. Kiekybiniai netarifiniai apribojimai. Paslėptieji netarifiniai apribojimai. Finansiniai netarifiniai apribojimai. Bendri rinkos principai ir reikalavimai Europos sąjungoje. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(10 puslapių)
  2006-09-11
 • Tarptautinės prekybos teorijos

  Įvadas. Tarptautinės prekybos apžvalga. Santykinio pranašumo teorija. Paprastasis santykinio pranašumo teorijos modelis. Gamybos galimybių ribos. Užsienio prekybos nauda. Santykinis pranašumas kylant alternatyviniams kaštams. Arba post Ricardo argumentai. Tarptautinės prekybos teorija – paklausos aspektas. Importo paklausos kreivė ir prekybos sąlygos. Laisvos prekybos poveikis poreikių patenkinimui (indiferentiškumo kreivės). Heckscher-Ohlin teorija. Stolper-Samuelson teorema. Rybczynski teorija. Gamybos veiksnių kainų išsilyginimo teorema. Leontjevo paradoksas. Mažėjančių kaštų arba masto ekonomijos teorija. Produkto gyvavimo ciklo teorija. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(26 puslapiai)
  2006-02-20
 • Tarptautinės prekybos teorijos (2)

  Įvadas. Merkantilizmas. Absoliutaus pranašumo teorija. Lyginamojo pranašumo teorija. Šalies dydžio teorija. Gamybos veiksnių santykio teorija. Produkto gyvavimo ciklo teorija. Šalių panašumo teorija. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(14 puslapių)
  2006-05-27
 • Tarptautinės prekybos valdymas: UAB "Ramaudra"

  Įvadas. Darbo tikslas: Išanalizuoti tarptautinės prekybos valdymą UAB "Ramaudra". UAB "Ramaudra" veiklos apžvalga. UAB "Ramaudra" tarptautinių pardavimų valdymo patirtis. UAB "Ramaudra" tarptautinę prekybą reglamentuojantys teisės aktai. UAB "Ramaudra" tarptautinės prekybos informacijos valdymas. Eksporto planavimas. Krovinių gabenimas jūrų transportu. Eksporto muitai. Personalo formavimas. UAB "Ramaudra" tarptautinio gabenimo dokumentų analizė. UAB "Ramaudra" tarptautinio marketingo komplekso strategijos. Išvados ir pasiūlymai.
  Vadyba, referatas(17 puslapių)
  2009-05-26
 • Tarptautinės prekių paskirstymo sistemos organizavimas

  Įvadas. Prekių paskirstymo samprata. Tarptautiniai prekių paskirstymo kanalai. Tarptautinių paskirstymo kanalų aplinka. Tarptautinių paskirstymo kanalų formavimas. Tarptautinių paskirstymo kanalų narių motyvavimas, poreikių ir problemų išsiaiškinimas. Tarptautinių paskirstymo kanalų narių bendravimas ir jų skatinimas. Vadovavimas tarptautiniams paskirstymo kanalams. Frančizė. Kas tai yra frančizė? Frančizės kaip prekių paskirstymo kanalo pasirinkimo motyvai. Frančizės sutartis. Laisvas prekių judėjimas Europos sąjungoje. Prekių judėjimo laisvės tikslas. Situacija Lietuvos respublikoje. Išvados.
  Transportas ir logistika, referatas(24 puslapiai)
  2006-09-20
 • Tarptautinės sutarties formos reikšmė, jos rūšys

  Įvadas. Tarptautinių sutarčių teisės samprata. Tarptautinės sutarties forma, jos rūšys. Išvados.
  Teisė, referatas(7 puslapiai)
  2008-04-28
 • Tarptautinės sutarties sąvoka bei rūšys

  Įvadas. Tarptautinės sutarties sąvoka. Tarptautinės sutarties rūšys. Skirstymas pagal šalių kaičių – dvišalės ir daugiašalės; klasifikavimas pagal sutarčių objektus – politinės ir ekonominės; ratifikuotos sutartys, ir sutartys, kurioms nereikia ratifikavimo; kitos sutarčių rūšys. Išvados.
  Teisė, referatas(12 puslapių)
  2006-03-01
 • Tarptautinės sutartys

  Įvadas. Tarptautinių sutarčių atsiradimas ir tarptautinių sutarčių teisė istorija. Tarptautinės sutarčių teisės sąvoka ir šaltiniai. Tarptautinės sutarties sąvoka ir rūšys. Tarptautinių sutarčių rūšys. Tarptautinės sutartys ir Lietuvos Respublikos (LR) teisės sistema. Tarptautinių sutarčių sudarymas. Tarptautinių sutarčių galiojimas. Tarptautinių sutarčių negaliojimo pagrindai. Tarptautinių sutarčių įsigaliojimas ir taikymas. Išvados.
  Teisė, referatas(12 puslapių)
  2005-10-02
 • Tarptautinės sutartys - Lietuvos Respublikos teisinės sistemos dalis

  Įvadas. Tarptautinės sutarties sąvoka. Tarptautinių sutarčių įsigaliojimas. Tarptautinių sutarčių taikymas. Tarptautinės sutartys Lietuvos teisės sistemoje. Išvados.
  Teisė, referatas(12 puslapių)
  2006-11-07
 • Tarptautinės sutartys (4)

  Įvadas. Tarptautinės sutartys. Tarptautinių sutarčių rūšys. Dvišalių sutarčių rūšys tarptautinės komercinės teisės šaltinis. Tarptautinės sutarties sudarymas. Išlyga dėl tarptautinės sutarties. Tarptautinės sutarties įsigaliojimas. Sutarties registravimas ir skelbimas. Tarptautinės sutarties laikymasis ir galiojimas. Tarptautinės sutarties veikimo nutraukimas ar sustabdymas. Tarptautinės prekybos sutartys. Bendrosios ekonomikos – prekybinio bendradarbiavimo sutartys. Laisvosios prekybos sutartys. Specialios paskirties prekybos sutartys ir susitarimai. Investicijų skatinimo ir apsaugos sutartys. Draugystės ir bendradarbiavimo sutartys. Teisinės pagalbos ir teisinių santykių sutartys. Mokslinio – technologinio bendradarbiavimo sutartys. Tarptautiniai komerciniai kontraktai. Išvados.
  Teisė, referatas(12 puslapių)
  2007-10-09
 • Tarptautinės sutartys kaip tarptautinės privatinės teisės šaltinis

  Įvadas. Tarptautinės sutarties sąvoka. Sutarčių klasifikacija. Tarptautinių sutarčių taikymo ypatumai. Tarptautinės sutartys Lietuvos teisės sistemoje. Išvados.
  Teisė, referatas(12 puslapių)
  2006-03-27
 • Tarptautinės sutartys Lietuvos Respublikos (LR) konstitucinės teisės šaltinių sistemoje

  Tarptautinių sutarčių teisės šaltiniai. Tarptautinės sutarties samprata. Tarptautinių sutarčių rūšys. Tarptautinės ir nacionalinės teisės santykis. Narystės Europos Sąjungoje (ES) konstitucingumo problemos. Nacionalinės teisės harmonizavimas. Tarptautinės sutartis Lietuvos Respublikos (LR) konstitucinės teisės šaltinių sistemoje. Tarptautinių sutarčių vieta Lietuvos konstitucinės teisės šaltinių sistemoje. Tarptautinių sutarčių taikymo problemos Lietuvos teisėje. Lietuvos tarptautinės sutartis. Išvados.
  Teisė, referatas(23 puslapiai)
  2005-11-28
 • Tarptautinės sutartys. Lietuvos Respublikos teismų sistema

  Įvadas. Tarptautinė sutartis. Tarptautinių sutarčių rūšys. Tarptautinių sutarčių formos. Tarptautinių sutarčių sudarymas. Tarptautinės sutarties įsigaliojimas. Sutarties registravimas ir paskelbimas. Lietuvos Respublikos teismų sistema. Teismų kompetencija. Teisėjai. Išvados.
  Teisė, referatas(9 puslapiai)
  2008-03-30
 • Tarptautinės teisės principai

  Pagrindiniai tarptautinės teisės principai. Tarptautinių ginčų taikaus sureguliavimo principas. Nesikišimo į kitų valstybių vidaus reikalus principas. Tautų lygiateisiškumo ir apsisprendimo principas. Valstybių suverenios lygybės principas. Valstybių bendradarbiavimo principas. Sąžiningo įsipareigojimų pagal tarptautinę teisę vykdymo principas. Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių principas. Sienų neliečiamumo principas. Teritorijos vientisumo principas. Nusiginklavimo principas.
  Teisė, referatas(5 puslapiai)
  2006-02-14
Puslapyje rodyti po