Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Referatai

Referatai (20793 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Tarptautinė prekyba (16)

  Įvadas. Tarptautinė prekyba. Tarptautinės prekybos istorija. Tarptautinė prekyba – už ar prieš. Kliūtys tarptautinei prekybai. Tarptautinės organizacijos. Lietuvos tarptautinė prekyba. Valstybės vaidmuo. Tarptautinės prekybos politikos instrumentai. Laisva prekyba ir protekcionizmas. Muitų vaidmuo tarptautinėje prekyboje. Finansiniai tarptautinės prekybos instrumentai. Subsidijos. Eksporto kreditavimas. Dempingas. Kiti tarptautinės prekybos reguliavimo metodai. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(24 puslapiai)
  2008-01-24
 • Tarptautinė prekyba (17)

  Įvadas. Lietuvos prekybiniai santykiai su Europos sąjunga. Eksporto reguliavimo priemonės. Importo muitų ir eksporto subsidijų skirtumai. Eksporto kreditai. Savanoriški eksporto apribojimai. Pardavimo sąlygos: INCOTERMS.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(16 puslapių)
  2008-06-11
 • Tarptautinė prekyba (18)

  Įvadas. Darbo tikslas - paanalizuoti tarptautinę prekybą ir tarptautines investicijas. Teorinė dalis. Tarptautinė prekyba. Tarptautinės investicijos. Praktinė dalis. Kiekybiniai veiksniai. Kokybiniai veiksniai.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(13 puslapių)
  2008-05-30
 • Tarptautinė prekyba (2)

  Tarptautinė prekyba. Narystės pasaulio prekybos organizacijoje reikšmė Lietuvai. Tarptautinės prekybos politinės formos. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(13 puslapių)
  2005-11-09
 • Tarptautinė prekyba (3)

  Įvadas. Tarptautinė prekyba. Pagrindinės organizacijos, susijusios su tarptautine prekyba. Tarptautinės prekybos privalumai ir trūkumai. Valstybinė užsienio prekybos politika. Pokyčiai tarptautinėje prekyboje Lietuvai įstojus į Europos Sąjungą (ES). Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(12 puslapių)
  2005-12-03
 • Tarptautinė prekyba (5)

  Tarptautinės prekybos ekonominės prielaidos. Absoliutus ir santykinis pranašumas. Ekonominė nauda. Tarptautinės prekybos pranašumai ir prieštaravimai. Lietuvos užsienio prekyba. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(6 puslapiai)
  2006-05-10
 • Tarptautinė prekyba (8)

  Įvadas. Tarptautinės prekybos samprata. Tarptautinės prekybos ekonominės prielaidos. Lyginamojo pranašumo principas. Absoliutaus pranašumo principas. Tarptautinės prekybos politika. Tarptautinės prekybos politikos formos. Tarptautinės prekybos politikos priemonės. Naujos tendencijos tarptautinės prekybos politikoje. Užsienio prekybos politikos įgyvendinimas. Tarptautinės pardavimų operacijos. Eksporto ir importo operacijos. Reeksporto operacijos. Tranzito operacijos. Užsienio prekybos apimtis ir užsienio prekybos statistikoje neapskaitomos prekės. Tarptautinės prekybos nauda ir žala. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(21 puslapis)
  2006-09-08
 • Tarptautinė prekyba ir atsiskaitymai

  Įvadas. Tarptautinės prekybos principai. Tarptautinės prekybos barjerai. Lietuva- Pasaulio Prekybos organizacijos narė (PPO). Globalizacijos reikšmė. Tarptautiniai atsiskaitymai. Pagrindiniai tarptautinės prekybos dokumentai. Tarptautinių atsiskaitymų būdai. Išvada.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(13 puslapių)
  2006-10-31
 • Tarptautinė prekyba ir globalizavimas

  Tarptautinė (globalinė) prekyba. Prekybos globalizacijos istorija. Verslo globalizavimas. Globalizacijos parametrai. Prekyba ir globalizacija. Tarptautinės prekybos politika ir jos priemonės. Tarptautinės investicijos. Lietuvos integracija į ekonominę globalizaciją. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(19 puslapių)
  2005-12-16
 • Tarptautinė prekyba ir jos aspektai Lietuvoje

  Įvadas. Tarptautinė prekyba. Tarptautinės prekybos ekonominės prielaidos. Tarptautinės prekybos privalumai ir trūkumai. Lietuvos užsienio prekyba. Pokyčiai įstojus į Europos Sąjungą. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(14 puslapių)
  2007-09-30
 • Tarptautinė prekyba ir jos formos

  Tarptautinė prekyba. Lietuvos tarptautinė prekyba. Tarptautinė prekyba ir jos privalumai. Užsienio prekybos lyginamojo pranašumo teorija. Tarptautinės prekybos struktūra. Tarptautinės prekybos nauda ir žala.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(17 puslapių)
  2006-12-15
 • Tarptautinė prekyba ir muitų politika

  Įvadas. Tarptautinės prekybos prielaidos, sąlygos ir nauda. Tarptautinės prekybos ekonominės prielaidos. Tarptautinės prekybos sąlygos. Tarptautinės prekybos nauda. Tarptautinės prekybos struktūra. Tarptautinės prekybos pobūdis. Lietuvos prekybiniai santykiai su Europos sąjunga. Tarptautinės prekybos politikos formos. Laisvoji prekyba. Protekcionizmas. Dempingas. Embargas. Tarptautinės prekybos nauda ir žala. Tarptautinės prekybos politikos priemonės. Muitai. Muitų rūšys. Muitų rūšys šiandieninėje Lietuvoje. Muitų įtaka atskirų šalių ekonomikai. uitus pateisinantys argumentai. Importuojamų prekių muitinės vertės metodai. Kvotos ir importo licencijavimas. Kvotų apibūdinimas ir jų naudojimo priežastys. Importo kvotų rūšys. Importo licencijavimas: licencijų rūšys ir jų paskirstymo būdai. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(18 puslapių)
  2007-01-05
 • Tarptautinė prekyba ir prekybos politika (2)

  Įvadas. Tarptautinės prekybos samprata. Palyginamasis pranašumas. Palyginamojo pranašumo dėsnio esmė. Palyginamojo pranašumo pasekmės. Palyginamasis pranašumas dėl skirtingo santykio tarp gamybos veiksnių. Tarptautinė prekyba šakos viduje. Tarptautinės prekybos struktūra. Tarptautinės prekybos pobūdis. Tarptautinės prekybos prekinė struktūra. Tarptautinės prekybos nauda ir žala. Tarptautinės prekybos politika, jos formos ir priemonės. Išvados. Užduotys.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(12 puslapių)
  2007-05-22
 • Tarptautinė prekyba ir valiutų kursai

  Įvadas. Tarptautinės prekybos ekonominė specifika. Specializavimo privalumai. Lyginamųjų kaštų teorija. Konkurencija tarptautinėje prekyboje. Prekybos sąlygos. Mokėjimų balansas. Muitai. Protekcionizmas arba laisvoji prekyba. Gimstančių šakų argumentas. Europos bendroji rinka. Integracija. Investicijos. Emigracija. Užsienio valiutų kursai. Lito ir užsienio valiutų santykių nustatymo taisyklės. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(23 puslapiai)
  2006-01-16
 • Tarptautinė prekyba ir vežimai

  Įvadas. Tarptautinės konvencijos. Tarptautinės konvencijos, reglamentuojančios tarptautinių vežimų organizavimą. Konvencijų esmė, taikymo sritis. Laikinojo vežimo konvencija (Stambulo konvencija). Lietuvos muitinės strategijos uždaviniai ir užduotys. Muitinės charakteristika. Lietuvos muitinės struktūros schema. Lietuvos muitinės struktūra, jos elementų funkcijos. Muitinės departamento funkcijos. Finansų ministerijos funkcijos. Muitinės kriminalinės tarnybos funkcijos. Muitinės informacinių sistemų centro funkcijos. Muitinės mokymo centro funkcijos. Muitinės laboratorijos funkcijos. Vilniaus teritorinės muitinės uždaviniai ir funkcijos. Kauno teritorinės muitinės funkcijos. Klaipėdos teritorinės muitinės funkcijos. Šiaulių teritorinės muitinės funkcijos. Panevėžio teritorinės muitinės funkcijos. Europos Sąjungos (ES) muitinės kodeksas. Europos Sąjungos (ES) muitinės kodekso reguliavimo sritis. Prekių muitinio įvertinimo esmė ir prekių muitinio įvertinimo apskaičiavimo metodai. Prekių muitinės vertės nustatymas dedukciniu metodu. Sandorio vertės metodo taikymas. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(28 puslapiai)
  2006-12-11
 • Tarptautinė prekyba ir žemės ūkio politika

  Įžanga. Tarptautinės prekybos samprata. Alternatyvieji kaštai. Tarptautinės prekybos reikšmė. Tarptautinės prekybos pranašumai ir prieštaravimai. Tarptautinės prekybos ribojimas. Tarptautinės prekybos ribojimo priežastys. Muitai. Muitų teigiamos ir neigiamos savybės. Bendrosios žemės ūkio politikos (BŽŪP) tikslai ir uždaviniai. Kritika. Bendrosios žemės ūkio politikos reforma. Rinkos reguliavimas žemės ūkyje. Žemės ūkio politika Lietuvoje. Išvados. Priedai.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(17 puslapių)
  2006-02-01
 • Tarptautinė prekyba Lietuvoje

  Įvadas. Užsienio prekybos apimtis ir užsienio prekybos statistikoje neapskaitomos prekės. Užsienio prekybos politika. Lietuvos tarptautinės prekybos būklė ir plėtros strategija. Lietuva – Pasaulio prekybos organizacijos (PPO) narė. Išvados.
  Vadyba, referatas(13 puslapių)
  2005-09-07
 • Tarptautinė prekyba Lietuvoje (2)

  Įvadas. Tarptautinės prekybos samprata, prielaidos ir poveikis. Tarptautinės prekybos samprata. Tarptautinės prekybos priežastys. Tarptautinės prekybos nauda ir žala. Tarptautinės prekybos politikos priemonės. Muitai. Kvotos. Lietuvos prekybiniai santykiai su Europos sąjunga. Lietuvos konkurencingumas ir užsienio rinkų užkariavimo prielaidos. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(13 puslapių)
  2007-06-18
 • Tarptautinė prekyba. Ar Kinija – tikrai Europos ir Amerikos ekonominis baubas?

  Įvadas. Trumpa Kinijos istorinė apžvalga. Dabartinė Kinijos ekonominė situacija. Kinijos žemės ūkis. Kinijos pramonė. Kinijos užsienio prekyba. Kinijos įsipareigojimai. Svarbiausi Kinijos ekonomikos bruožai. Papildoma svarbi informacija apie Kiniją. Apie Kinijos importo kvotas. Investicijų į užsienį didėjimo priežastys. Išvada.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(16 puslapių)
  2006-05-04
 • Tarptautinė prekyba. Intelektualaus potencialo ugdymo perspektyvos ir prioritetai Lietuvoje

  Įvadas. Tarptautinė prekyba. Europos Sąjungos (ES) ir pasaulinė prekyba. Europos Sąjunga bendrame pasaulinės prekybos kontekste. ICC – pasaulio verslo Organizacija. Lietuvos užsienio prekyba. Intelektualaus potencialo ugdymo perspektyvos ir prioritetai Lietuvoje. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(18 puslapių)
  2006-10-31
Puslapyje rodyti po