Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Referatai

Referatai (20793 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Švietimo epochos literatūros srovės ir kryptys

  Apibūdintos pagrindinės literatūros srovės ir kryptys: barokas; klasicizmas; šviečiamasis klasicizmas; šviečiamasis realizmas; rokokas (pseudoklasicizmas); sentimentalizmas; preromantizmas.
  Literatūra, referatas(9 puslapiai)
  2005-09-24
 • Švietimo ir aukštojo mokslo politika Lietuvoje

  Įžanga. Švietimo politika. Politikos procesas. Lietuvos švietimo politikos paradoksai Europinės švietimo kaitos kontekste. Lietuvos švietimo ir aukštojo mokslo raida. Lietuvos mokslas ir studijos Lietuvos Didžiojoje kunigaikštystėje. Carinės Rusijos sudėtyje. Atsikūrusioje Lietuvos valstybėje. Sovietinėje Lietuvoje. Lietuvos švietimo struktūra. Ikimokyklinis ugdymas. Bendrasis lavinimas. Profesinis ugdymas. Studijos aukštesniosiose mokyklose. Studijos aukštosiose mokyklose. Papildomas ugdymas. Švietimo ir mokslo ministerijos užduotys. Lietuvos aukštojo mokslo sistemos plėtros 2006-2010 metų planas. Tikslas ir uždaviniai. Plano įgyvendinimo etapai. Laukiamas plano įgyvendinimo rezultatas. Lėšos skiriamos švietimui. Aukštojo mokslo studijos. Aukštųjų mokyklų pavaldumas. Mokėjimas už studijas. Kolegijų galimybė vykdyti universitetines studijas. Paskolų teikimas studentams. Stipendija. Išsimokslinimo lygis. Suaugusiųjų švietimas. Lietuvos suaugusiųjų švietimo ir informavimo centras. Studentų su negalia integracija. Išvados. Probleminiai klausimai.
  Mokslas ir švietimas, referatas(26 puslapiai)
  2007-09-19
 • Švietimo ir mokymo sistema Lietuvoje. Pagrindinės plėtros tendencijos

  Įvadas. Švietimo ištakos Lietuvoje. Lietuvos švietimo būklė šiandien. Globalizacijos iššūkis Lietuvai. Lietuvos švietimo siekiai. 2008 – 2009m. mokslo ir studijų pertvarkos plėtros tikslai. Vieni pagrindinių Lietuvos mokslo sistemos siekių. Švietimo ir ugdymo įstaigos. Ikimokyklinis ugdymas. Priešmokyklinis ugdymas. Bendrojo lavinimo mokyklos. Profesinis mokymas. Universitetinis mokymas. Koleginis ugdymas Lietuvoje.Nuotolinis mokymas. Pagrindinės nuotolinio mokymosi priemonių kategorijos. Nuotolinio mokymo tikslai. Priežastys, lėmusios nuotolinio mokymosi pasirinkimą. Nuotoliniu būdu gali mokytis visi, ypač kurie dėl įvairių priežasčių negali mokytis tradicinėje bendrojo lavinimo mokykloje. 2006–2008 metų mokslo sistemos poslinkiai. Mokymosi visą gyvenimą strategija Europos. Sąjungos integracijoje. Mokymosi visą gyvenimą programa. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(18 puslapių)
  2009-10-26
 • Švietimo ir mokslo finansavimas Lietuvoje

  Studentų skaičius. Protų nutekėjimas. Dėstytojų sudėtis. Finansavimas. Mokslo įrangos atnaujinimas. Konkurencija. Aukštojo mokslo prieinamumas. Reformos. Išvados. Siūlymai.
  Mokslas ir švietimas, referatas(10 puslapių)
  2006-06-06
 • Švietimo įstaigų įvairovė ir išorinio diferencijavimo prielaidos

  Įvadas. Švietimo ir ugdymo įstaigų įvairovė (tipai). Specialiųjų ugdymo įstaigų tinklas. Mokyklos pasirinkimas. Integruotas ugdymas. Išvados. Priedai (3).
  Mokslas ir švietimas, referatas(9 puslapiai)
  2006-12-15
 • Švietimo kaita

  Įvadas. Švietimo kaita. Švietimo kaitos samprata. Pagrindiniai švietimo kaitos principai. Kaitos proceso struktūra. Planinga švietimo kaita. Kaitos modeliai. Švietimo vadovų veikla kaitos sąlygomis. Išvados.
  Mokslas ir švietimas, referatas(14 puslapių)
  2006-12-30
 • Švietimo kultūra Lietuvoje

  Įvadas. Švietimo kultūra Lietuvoje reformos. Edukacinė komisija. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) vyriausioji mokykla. Išvados.
  Lietuvos istorija, referatas(4 puslapiai)
  2010-11-25
 • Švietimo kūrimasis ir pirmosios mokyklos Lietuvoje

  Švietimo kūrimasis ir pirmosios mokyklos Lietuvoje. Mokymas ir auklėjimas dvaruose. Profesinis mokymas. Jėzuitų ordinas Lietuvoje ir švietimas. Vilniaus universiteto įkūrimas ir jo veikla. Edukacinės komisijos įkūrimas ir švietimo reformos. Mokyklų tinklas XIX amžiuje. XX amžiaus pirmosios pusės švietimas Lietuvoje. Nepriklausomos Lietuvos švietimas ir pedagogika. Sovietinė švietimo sistema Lietuvoje. Šiuolaikinis švietimas.
  Mokslas ir švietimas, referatas(16 puslapių)
  2006-05-02
 • Švietimo organizacijų kultūra, jos raidos problemiškumas

  Istorija. Švietimo vadybos apibrėžimas. Švietimo vadybos funkcijos. Vadybos ryšys su giminingomis sąvokomis. Švietimo vadybos santykis su bendrąja vadyba. Švietimo vadybos vieta edukologijos mokslų sistemoje. Švietimo organizacijos kultūros samprata. Švietimo organizacijos sistemos ryšiai. Švietimo organizacijų sistemos elgsena. Darbas iliustruotas paveikslėliais (5).
  Vadyba, referatas(11 puslapių)
  2008-01-09
 • Švietimo politika

  Įvadas. Švietimo politikos apibrėžimas. Politikos, vadybos ir administravimo ryšys. Švietimo politikos charakteristikos. Švietimo politikos pobūdis. Švietimo politikos procesas. Ideologinės ir etinės švietimo politikos ištakos.
  Mokslas ir švietimas, referatas(8 puslapiai)
  2006-12-13
 • Švietimo politika (2)

  Įvadas. Švietimo politikos samprata. Švietimo politikos lygmenys. Švietimo politika Lietuvoje. Išvados.
  Mokslas ir švietimas, referatas(8 puslapiai)
  2007-09-25
 • Švietimo politika Lietuvoje (2)

  Įvadas. Lietuvos Švietimo respublikos Įstatymas. Bendrosios nuostatos. Švietimo politikos samprata. Politikos, vadybos ir administravimo ryšys. Švietimo politikos charakteristikos. Švietimo politikos pobūdis. Švietimo politikos procesas. Lietuvos Švietimo politikos paradoksai europinės švietimo kaitos kontekste.
  Mokslas ir švietimas, referatas(10 puslapių)
  2006-05-02
 • Švietimo politikos strategijų palyginimas: Lietuvos ir Estijos šveitimo strategijos

  Įvadas. Švietimas Lietuvoje. Švietimas Estijoje. Lietuvos ir Estijos švietimo strategijų skirtumai. Lietuvos ir Estijos švietimo strategijų panašumai. Išvados.
  Mokslas ir švietimas, referatas(7 puslapiai)
  2009-11-27
 • Švietimo raida

  Įvadas. Ugdymo mokslo kryptys XX amžiuje.
  Mokslas ir švietimas, referatas(8 puslapiai)
  2006-01-10
 • Švietimo raida Lietuvoje

  Įvadas. Švietimo kūrimasis ir pirmosios mokyklos Lietuvoje. Mokymas ir auklėjimas dvaruose. Profesinis mokymas. Jėzuitų ordinas Lietuvoje ir švietimas. Vilniaus universiteto įkūrimas ir jo veikla. Edukacinės komisijos įkūrimas ir švietimo reformos. Mokyklų tinklas XIX amžiuje. XX amžiaus pirmosios pusės švietimas Lietuvoje. Nepriklausomos Lietuvos švietimas ir pedagogika. Sovietinė švietimo sistema Lietuvoje. Šiuolaikinis švietimas.
  Mokslas ir švietimas, referatas(16 puslapių)
  2006-11-30
 • Švietimo reforma Lietuvoje atgavus nepriklausomybę

  Įvadas. Švietimo reformos. Švietimo reformos XX amžiaus pabaigoje. Reformos švietimo sistemoje per 10 nepriklausomybės metų. Specialiojo ugdymo nuostatos. Jaunimo pagrindinio profesinio rengimo nuostatos. Aukštojo mokslo nuostatos. Suaugusiųjų švietimo nuostatos. Pedagogų atestacija. Švietimo koncepcija. Švietimo finansavimas. Švietimo sistemos kokybė. Švietimo strategijos 2003 – 2012 metais. Išvados.
  Mokslas ir švietimas, referatas(18 puslapių)
  2007-01-10
 • Švietimo sistema Jungtinėse Amerikos Valstijose

  Įvadas. Aukštasis mokslas JAV. Stojimas į aukštąsias mokyklas. Studentų vertinimo sistema. Finansavimas.
  Mokslas ir švietimas, referatas(9 puslapiai)
  2007-02-14
 • Švietimo sistema Jungtinėse Amerikos Valstijose (2)

  Įvadas. Vidurinis išsilavinimas JAV. JAV mokyklų pagrindinė pedagoginės minties raida. JAV mokyklų socialinės ir pedagoginės funkcijos. Vidurinis išsilavinimas JAV (high school). Vidurinio išsilavinimo tikslai. Ugdymo turinio veiksniai. Aukštasis išsilavinimas JAV. Koledžai ir universitetai: klasifikacija ir skirtumai. Studijų kokybė. Aukštojo mokslo finansavimas. Bakalauro studijos (bachelor's). Stojimo į aukštąsias mokyklas tvarka. Magistrantūra (master's). Išvados.
  Mokslas ir švietimas, referatas(18 puslapių)
  2007-10-10
 • Švietimo sistema kaip ugdymo sistemos sudedamoji dalis

  Įvadas. Mokyklinio ugdymo sistema. Ikimokyklinis ugdymas. Mokykla kaip žmogaus socializavimo institucija. Mokyklos sistemos sąvoka ir jos uždaviniai. Lietuvos mokyklinė sistema. Lietuvos švietimo sistemos schema. Mokytojo vaidmuo vaiko ugdyme. Mokyklos funkcijos. Išvados.
  Pedagogika, referatas(7 puslapiai)
  2006-10-12
 • Švietimo sistema kaip ugdymo sudedamoji dalis

  Ikimokyklinio ugdymo reikšmė. Šeimos ir pradinės mokyklos sąveika ugdymo procese. Švietimo sistemos dalys. Išvados.
  Mokslas ir švietimas, referatas(6 puslapiai)
  2006-05-02
Puslapyje rodyti po