Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Referatai

Referatai (20793 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Statybos darbų technologija (2)

  Grindų įrengimas iš parketlenčių, grindų konstrukcinė schema, naudojamos medžiagos, įrankiai, grindų įrengimo technologija. Paviršių tinkavimo šlapiu tinku (3-jų sluoksnių) technologija. Rūsio sienų ir pamatų hidroizoliacija, naudojamos medžiagos, įrankiai, darbų vykdymo technologija. Grindų įrengimo darbų atlikimo grafikas.
  Statyba, referatas(10 puslapių)
  2007-03-09
 • Statybos įmonės valdymas: "Mirax group"

  Statybos vadybos pagrindai. Įvadas. Korporacijos Mirax group istorija. Korporacijos Mirax group valdymas. Korporacijos Mirax group padaliniai. Mirax Group korporacijos valdymo schema. Įgyvendinamas projektas - bokštas "Federacija". Apie projektą. Objekto vieta. Projekto dalyviai. Projekto deklaracija. Inžinerinės sistemos. Pastato vidinės erdvės. Korporacijos "Mirax plaza" verslo centras. Kijevas. Daugiafunkcinis kompleksas "Mirax-beetham tower" (UK). Projektas "Sukantis bokštas". Ekonominės krizės įtaka. Ištrauka iš straipsnio. 2010 03 22 atsigavimo ženklai. Mintys apie krizės pradžią: didžiausia amžiaus afera. Išvados.
  Statyba, referatas(22 puslapiai)
  2010-10-28
 • Statybos įmonės verslo plano metodologija

  Statybos įmonės verslo planas. Statybos įmonės verslo plano struktūra. Statybos įmonės charakteristika. Verslo srities aprašymas. Statybos darbų specializacija. Statybos įmonės tikslai. Statybos įmonės teisinė forma. Rinkodara. Statybos rinkos analizė. Konkurencijos analizė. Statybos kainos nustatymas. Statybos darbų planavimas įmonėje. Statybos projekto įgyvendinimo etapai ir jų dalyviai. Statybos konkursas. Reklama. Statybos procesas. Statybos procesų inžinerinis parengimas. Statybos medžiagos ir gaminiai. Statybos mašinos ir mechanizmai. Darbuotojai. Statybos proceso valdymas. Statybos darbų organizavimas, proceso valdymas. Teisinė apsauga. Statybos draudimas. Vadyba. Statybos įmonės organizacinė valdymo struktūra. Rizikos įvertinimas. Rizikos veiksniai. Alternatyvi veikla. Finansai. Lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai. Sąnaudų prognozė. Pelno – nuostolio ataskaita. Pinigų srautų ataskaita. Balansas. Nenuostolingumo taškas. Ekonominis efektas. Darbų sauga. Aplinkosauga. Priedai (finansiniai skaičiavimai 8 psl.).
  Mokslinė metodologija, referatas(93 puslapiai)
  2009-04-27
 • Statybos ypatumai Airijoje

  Statybos ypatumai šalyje. Statybos lyginamoji dalis BVP. Statybos eksportas. Statybos apimčių ir darbų kitimo dinamika. Labiausiai išsivysčiusios statybos ir su ja susiję pramonės šakos. Dirbančiųjų skaičius statyboje. Didžiausios statybos įmonės. Įdomiausi statybos projektai šalyje. Darbas iliustruotas paveikslėliais ir schemomis.
  Ekonomika, referatas(8 puslapiai)
  2008-03-05
 • Statybos organizavimas (10)

  Aiškinamasis raštas. Statybos darbų apimtys. Paruošiamieji darbai prieš statybos darbų pradžią. Žemės darbų kiekio skaičiavimas. Žemės darbų suvestinė. Pamatų montavimo darbų kiekių skaičiavimas. Pamatų hidroizoliacijos darbų kiekių skaičiavimas. Surenkamų karkaso elemento montavimo darbų kiekių skaičiavimas. Sieninių plokščių montavimo darbų kiekių skaičiavimas. Mūro darbų kiekių skaičiavimas. Perdangos plokščių montavimo darbų kiekių skaičiavimas. Stogo įrengimo darbų skaičiavimas. Durų ir vartų statymo darbų kiekių skaičiavimas. Langų statymo darbų kiekių skaičiavimas. Angų sandarinimo darbų. Paviršių aptaisymo darbų kiekių skaičiavimas. Grindų įrengimo darbų kiekių skaičiavimas. Laiptų maršų montavimo darbų kiekių skaičiavimas. Mašinos, skirtos augaliniam sluoksniui nuimti parinkimas. Buldozerio parinkimas. Ekskavatoriaus parinkimas. Savivarčio parinkimas. Karkaso montavimo priemonių parinkimas. Montavimo kranų parinkimas.
  Statyba, referatas(22 puslapiai)
  2010-09-15
 • Statybos organizavimas (4)

  Įvadas. Statybos darbų vykdymo eiga. Pamatai ir rūsių sienos. Statybos kalendorinis planavimas. Kalendorinio grafiko sudarymas. Statybos generalinis planas. Bendrieji nurodymai. Mechanizmų išdėstymo vietų projektavimas. Pavojingų zonų nustatymas. Laikinų privažiavimų ir kelių projektavimas. Sandėlių projektavimas. Laikinų administracinių ir buitinių patalpų projektavimas. Vandens poreikio skaičiavimas. Laikinų elektros tinklų projektavimas. Pagrindiniai darbų statyboje įrankiai. Statytojo (užsakovo) pareigos. Kitos statytojo (užsakovo) funkcijos. Statytojo atsakomybė. Saugos priemonių paskirstymas bendro naudojimo teritorijose. Saugos ir sveikatos priemonių statybvietėje koordinavimas. Saugos ir sveikatos planas. Pranešimas Valstybinei darbo inspekcijai apie statybvietę. Kai statytojas yra veikianti įmonė. Statytojo saugos organizavimas. Išvados.
  Statyba, referatas(30 puslapių)
  2006-10-13
 • Statybos pagrindimo ir projekto aplinkosauginio vertinimo reikalingumo ir tvarkos analizė

  Įvadas. Statinio statybos pagrindimas. Statinio projekto aplinkosauginio vertinimo reikalingumas bei tvarkos analizė. Išvados.
  Statyba, referatas(14 puslapių)
  2008-11-08
 • Statybos projekto valdymas

  Įvadas. Statybos projektas. Liko ir kiekio valdymas. Statybos projekto valdymas. Sutarčių sudarymas. Projektavimo darbų organizavimas statyboje. Statinio projekto derinimas, ekspertizė ir tvirtinimas. Statybos aprūpinimo medžiagomis, gaminiais, mašinomis, mechanizmais organizavimas. Statybos produkcijos kokybės valdymas. Kokybės valdymo samprata. Statybos produkcijos kokybės formavimas. Norminiai dokumentai. Statybos ir montavimo darbų bei statybos produkcijos kokybės kontrolės būdai, metodai ir sistemos. Statinių pripažinimas tinkamais naudoti. Kaštų valdymas. Išvados.
  Statyba, referatas(20 puslapių)
  2005-12-02
 • Statybos rangos sutartis

  Įžanga. Sutarties sąvoka. Sutarties sąlygos, forma, požymiai, galiojimo sąlygos. Statybos rangos sutartis. Išvados.
  Teisė, referatas(8 puslapiai)
  2006-04-22
 • Statybos sektoriaus SSGG (SWOT) analizė

  Įžanga. Statybos sektoriaus SSGG (SWOT) analizė. Statybos mikroaplinka ir makroaplinka. Lietuvos statybos internacionalizacija. Statyba ir jos reguliavimas. Būstas. Inovacijos. SSGG (SWOT) analizės išvados.
  Makroekonomika, referatas(20 puslapių)
  2006-11-06
 • Statybos teisinis reguliavimas ir problemos

  Įvadas. Tikslas apžvelgti svarbiausius teisės aktus, kurie reglamentuoja statybų procesą, apibrėžti statybos teisinius santykius bei jų turinį. Statybų teisinis reguliavimas. Statybos teisės šaltiniai. Konstitucija. Įstatymai. Poįstatyminiai teisės aktai. Normatyvinių statybos dokumentų sistema. Teisiniai statybos santykiai. Teisinių statybos santykių objektai. Teisinių statybos santykių subjektai. Statybos leidimas. Teisinis statinių projektavimo reguliavimas. Statinio projekto rengimas. Statinio projekto derinimas ir tvirtinimas. Teisinis statybos proceso reguliavimas. Statybos rangos sutarties teisiniai santykiai. Vartojimo statybos rangos sutarties ypatybės. Techninė ir autorinė statinio statybos priežiūra. Statinio pripažinimas tinkamu naudoti. Statinio nugriovimas. Statybos teisės subjektų teisinė atsakomybė. Civilinė atsakomybė. Drausminė atsakomybė. Materialioji atsakomybė pagal darbo teisę. Administracinė atsakomybė. Baudžiamoji atsakomybė. Teisinio reguliavimo problemos.
  Teisė, referatas(24 puslapiai)
  2010-09-17
 • Statybos vadovų ir įmonių atestacija

  Įvadas. Statybos vadovų atestacija. Statybos vadovai. Atestuojami vadovai. Kvalifikaciniai reikalavimai. Atestato reikalavimų įvertinimas. Dokumentų atestuoti pateikimas. Atestavimo tvarka. Kvalifikacijos atestatas. Kvalifikacijos atestato panaikinimas. Statybos įmonių atestacija. Atestato reikalavimai. Prašymo atestuoti pateikimas. Atestavimo tvarka. Atestavimo komisija. Atestatas. Atestato galiojimo panaikinimas. Išvados.
  Vadyba, referatas(13 puslapių)
  2007-06-16
 • Statybose dirbančių asmenų darbo sąlygų vertinimas

  Įvadas. Statybos darbų aplinka. Mikroklimatas. Oro temperatūra. Oro cirkuliacija. Triukšmas. Oro užterštumas. Technologinės atliekos. Dujos ir garai. Apšvietimas. Virpesiai. Darbo judesiai ir pozos. Statybos darbo rizika ir darbų sauga. Darbo rizika statybose. Rizikos mažinimo ir šalinimo priemonės. Darbų sauga. Darbų saugos reikšmė ir uždaviniai. Statybos darbų sauga. Išvados.
  Sauga, referatas(19 puslapių)
  2005-11-09
 • Statybų įmonės pelningumo rodikliai: UAB "Rudesta"

  Pelningumo rodikliai: UAB "Rudesta". Įvadas. Pelnas ir pelningumas. Normalusis ir ekonominis pelnas. Įmonės veiklos pelningumo rodikliai. Pelno ekonominė reikšmė ir pelno ataskaita. UAB "Rudesta" pelningumas. Įmonės charakteristika. Įmonės pelningumo rodikliai. Išvados. Priedai (3).
  Finansai, referatas(25 puslapiai)
  2008-01-10
 • Statybų privačioje žemėje reglamentavimas

  Pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimo tvarka. Detalusis planavimas. Reikalavimai detaliajam planui rengti. Detaliojo teritorijų planavimo procesas. Detaliųjų planų rengimas, keitimas, derinimas, tvirtinimas ir galiojimas.
  Statyba, referatas(10 puslapių)
  2006-01-11
 • Statybų rinka Lietuvoje 2001-2002 metais

  Įvadas. I dalis. "Lietuvos statybų rinka iki Rusijos ekonominės krizės". Statybos efektyvumo sąvoka. Statybos raida ir jos efektyvumas iki SSRS žlugimo. Sovietmečiu vykdytos ūkio politikos padariniai Lietuvos statybų rinkai. Pereinamojo laikotarpio statybų rinkos padėtis. II dalis "Statybų rinka po 1998 metų Rusijos ekonominės krizės". Statybų rinka 1998 – 1999 metais. Statybų rinka 2000 metais. Statybų rinka 2001 metais. Statybų rinka 2002 metais ir jos augimo prognozės 2003m. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(17 puslapių)
  2006-11-08
 • Statinių analizė Lietuvoje

  Įvadas. Statistiniai duomenys. Minimalizmas pastatų statyboje. Stiklo amžius. Individualūs mediniai namai. Žvilgsnis į ateitį. Darbas iliustruotas paveikslėliais. Išvados.
  Statyba, referatas(16 puslapių)
  2005-11-12
 • Statinių avarinės būklės pripažinimo ir griovimo tvarka

  Gyvenamųjų namų defektai. Gamybiniai statiniai ir jų griūtys Lietuvoje. Statinio avarija. Statinio nugriovimas. Lietuvos Respublikos Aplinkos Ministro įsakymas. Statybinis techninis reglamentas STR 1.12.01:2004.
  Statyba, referatas(17 puslapių)
  2005-12-19
 • Statinių rūšys pagal naudojimo paskirtį

  Įvadas. Statinių rūšys. Gyvenamieji pastatai. Negyvenamieji pastatai. Kultūros – švietimo įstaigų pastatai. Bibliotekos. Tipai. Organizacinė struktūra, organizacijos formos, planavimas ir įrengimas. Knygų saugykla. Skaityklos. Tarnybinės patalpos. Muziejai. Tipai. Struktūra, planavimas, pagrindinių patalpų įrengimas. Ekspozicijos patalpos. Fondų saugojimo patalpos. Specialios paskirties patalpos. Pagalbinės paskirties patalpos. Administracijos patalpos. Žiūroviniai pastatai. Teatrai. Bendri dėsniai. Struktūra, pagrindinių patalpų planavimas ir įrengimas. Salė. Vestibiuliai. Foje ir su ja susijusios patalpos. Scena. Sceną aptarnaujančios patalpos. Aktorių ir kitų sceninio komplekso darbuotojų patalpos. Išvados.
  Inžinerija, referatas(23 puslapiai)
  2007-10-01
 • Statistika (7)

  Įvadas. Absoliutaus lygio padidėjimas. Didėjimo tempas. Padidėjimo tempas. Pagreičio koeficientas. Vidutinis lygis. Vidutinis absoliutusis padidėjimas (sumažėjimas). Vidutinis didėjimo (mažėjimo) tempas. Vidutinis padidėjimo tempas. Išvados.
  Statistika, referatas(6 puslapiai)
  2006-01-23
Puslapyje rodyti po