Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Referatai

Referatai (20793 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Bankas - rizikos įmonė

  Įvadas. Bankų sistemos pažeidžiamumas. Banko rizikos tipai ir rūšys. Rizikos įveikimo priemonės ir padengimo šaltiniai. Išvados.
  Bankininkystė, referatas(9 puslapiai)
  2007-04-19
 • Bankas kaip komercinė organizacija

  Įvadas. Bankų veiklos aplinka ir principai. Bankų veiklos aplinka. Pagrindiniai bankų veiklos principai. Bankų steigimo ir valdymo bendrasis reglamentavimas. Banko procesų organizavimas. Banko procesų charakteristika. Komercinių bankų pasyvinių operacijų charakteristika. Komercinių bankų aktyvinių operacijų charakteristika. Užbalansinės ir trastinės operacijos. Vekselių naudojimo tvarka. Čekių naudojimo tvarka. Kreditavimo operacijos. Valiutinių operacijų organizavimas. Apsidraudimo nuo valiutų rizikos priemonės. Elektroninė bankininkystė. Bankų veiklos planavimas. Apskaita. Banko sprendimai. Banko tikslų sistema ir finansinė rizika. Likvidumo planavimas. Finansų valdymas komerciniame banke. Lietuvos bankų integracija į Europos sąjungos (ES) sistemą. Bankininkystės pertvarkos šiuolaikinės kryptys. Lietuvos komerciniai bankai. Užsienio bankų skyriai. Išvados.
  Finansai, referatas(25 puslapiai)
  2006-01-04
 • Bankinės krizės

  Įvadas. Bankų krizės ištakos. Nevienalytis sistemos pobūdis. Specifinė valstybinio sektoriaus raida ir vieta. Politinių motyvų dominavimas ūkiniuose sprendimuose. Makroekonominiai krizės veiksniai. Makroekonominė aplinka. Privatizavimo pobūdis. Rizikos valdymo nebuvimas. Institucinės krizės priežastys. Strateginės krypties neapibrėžtumas. Bankinės priežiūros stygius. Valdžios institucijų sąveikos nesubalansuotumas. Bankų klientūra, kaip krizės veiksnys. Krizės valdymas kaip krizės gilėjimo prielaida. Išvados.
  Finansai, referatas(16 puslapių)
  2006-09-08
 • Bankines operacijas patvirtinantys dokumentai

  Įvadas. Bankines operacijas patvirtinantys dokumentai. Mokėjimo nurodymas. Tarptautinio mokėjimo nurodymas. Čekis. Banko išrašas. Debeto nurodymas. Kiti banko operacijų dokumentai. Išvados.
  Apskaita, referatas(10 puslapių)
  2006-11-16
 • Bankininkystė (3)

  Įvadas. Trumpa bankų istorijos apžvalga. Bankų vaidmuo ir naudingumas visuomenei. Lietuvos bankininkystės raida. Lietuvos bankas. Lietuvos banko teisinis statusas. Lietuvos banko išimtinė teisė. Lietuvos banko pagrindinis tikslas. Lietuvos banko funkcijos ir jų reikšmė ekonomikoje. Pinigų emisija. LB pinigų politika. Užsienio atsargų valdymas. LB kaip valstybės iždo agentas. Kredito įstaigų priežiūra. Bankų veiklos riziką ribojantys normatyvai ir reikalavimai. Užsienio valiutos operacijų reguliavimas. Lietuvos banko valdymas ir struktūra. Lietuvos komerciniai bankai 2003-2004 metais. Išvados ir apibendrinimai.
  Finansai, referatas(15 puslapių)
  2005-10-28
 • Bankininkystė (7)

  Įvadas. Bankų funkcijos. Veikiantys komerciniai bankai Lietuvoje. Mokėjimo ir atsiskaitymo samprata. Mokėjimai ir atsiskaitymai negrynaisiais pinigais. Čekiai. Vekseliai. Atsiskaitymai mokėjimų pavedimais. Akredityvas. Inkaso. Elektroninės ir kitos mokėjimo priemonės. Mokėjimai ir atsiskaitymai grynaisiais pinigais. Atsiskaitymai grynaisiais pinigais. elektroniniai kasos aparatai. Kasos darbo organizavimas. kasos dokumentų įforminimas. Išvados.
  Finansai, referatas(12 puslapių)
  2007-05-11
 • Bankininkystė tai mūsų ateitis

  Įvadas. Pinigų kaita. Kokie buvo Lietuvos pinigai? Kortelė. Bankai ir jų funkcijos. Lietuvos bankų sistema. Išvados.
  Finansai, referatas(7 puslapiai)
  2005-06-02
 • Bankininkystės raida Lietuvoje

  Įvadas. Bankininkystės pradžia Lietuvoje. Bankininkystės raida nuo Pirmojo pasaulinio karo iki valstybingumo paskelbimo 1918 metais. Bankininkystės raida 1918 – 1940 metais. Bankininkystės raida nuo 1940 metų iki valstybingumo atkūrimo 1990 metais. Bankininkystės raida po Lietuvos valstybingumo atkūrimo 1990 metais. Išvados.
  Finansai, referatas(22 puslapiai)
  2006-09-28
 • Bankininkystės raida Lietuvoje (2)

  Įžanga. Nepriklausomos Lietuvos pradžia. Lietuvos valstybės ekonomikos raidoje įvykę politiniai procesai. Lietuvos banko modelio kūrimas. Dvi skirtingos koncepcijos. Pirmoji koncepcija. Antroji koncepcija. Pradinis Lietuvos banko veiklos etapas. Bankų restruktūrizavimo patirtis vidurio Europos šalyse ir jos taikymas Lietuvoje. Bankininkystės plėtra Lietuvoje. Tiesinė bazė ir priežiūra. Bendro pobūdžio plėtra. Valstybiniai bankai-privatūs bankai. Indėliai. Paskolos. Paskolos užsienio valiuta. Bankų kapitalizacija. Užsienio nuosavybė bankuose ir užsienio bankų dalyvavimas veikloje. Kredito draugijos. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(17 puslapių)
  2007-03-15
 • Bankininkystės sistemos įvairiose šalyse

  Vokietija. Vokietijos federalinis bankas ir žemių centriniai bankai. Kreditinės veiklos priežiūros federalinė institucija. Prancūzija. Bankų veiklos reglamentavimo komitetas. Kredito institucijų komitetas. Bankų komisija. Centrinis bankas. Anglija. Anglijos bankas. Bankų priežiūra. Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) bankų sistema. Federalinės rezervų sistemos valdytojų taryba. Federaliniai rezervų apygardiniai bankai. Finansinės kontrolės tarnyba. Depozitų draudimo federalinė korporacija. Priedai.
  Finansai, referatas(9 puslapiai)
  2006-02-21
 • Banknotų skaičiavimo įrenginiai

  Įžanga. Banknotų skaičiavimo įrenginių techninės galimybės. Banknotų skaičiavimo įrenginių techninės savybės. Banknotų skaičiavimo įrenginių klastočių atpažinimas. Kas yra CBCDG (27 centrinių bankų ir banknotus spausdinančių įstaigų darbo grupė). Banknotų skaičiavimo įrenginio konstrukcija. Populiariausi banknotų skaičiuoklių įrenginiai. Išvados.
  Kita, referatas(13 puslapių)
  2007-09-24
 • Banko analizė: "SEB bankas"

  Finansų institucijos analizė. Įvadas. Trumpa banko veiklos raida. SEB misija ir vertybės. SEB banko paslaugos. Sąskaitos ir mokėjimai. Debeto ir kredito kortelės. Taupymas ir investavimas. Kreditai. Lizingas. SEB pensija. Draudimas ir kitos paslaugos. Antrinės įmonės. SEB veiklos apžvalga. SEB grupės pagrindiniai veiklos rodikliai. SEB banko veiklos pagrindiniai veiklos rodikliai. SEB banko pasiekimai ir įvertinimai. Išvados.
  Bankininkystė, referatas(18 puslapių)
  2009-11-09
 • Banko indėliai

  Įvadas. Banko indėliai. Einamosios banko sąskaitos. Taupomieji indėliai. Terminuotieji indėliai. Pajamų kaupimo indėliai. Atvirieji indėliai. Čekinis indėlis. Čekinė sąskaita. Indėlių saugumas. Ką siūlo Lietuvos bankai? Vilniaus Bankas. Hansa-LTB. Parex Bankas. Kredyt Bank. Lietuvos Žemės Ūkio bankas. Medicinos bankas. Nordea Bank Lietuva. Šiaulių bankas. Sampo. Išvados.
  Bankininkystė, referatas(16 puslapių)
  2006-10-02
 • Banko nuosavas kapitalas: DnB Nord

  Įvadas. Praktinė dalis. Banko kapitalas. Banko kapitalo funkcijos ir šaltiniai. Banko nuosavo kapitalo valdymas. Kapitalo didinimo valdymas. Banko valdybos sprendimai dėl nuosavo kapitalo didinimo. Kapitalo srautai. Nuosavo kapitalo normos ir jo augimo galimybės. Išorinio kapitalo pritraukimas. Teorinė dalis. Bendra informacija apie banką. DnB NORD valdymo įmonės įstatinis kapitalas. Išvados.
  Bankininkystė, referatas(17 puslapių)
  2008-05-10
 • Banko paskolos apyvartiniam kapitalui papildyti. Kredito linija

  Įvadas. Banko paskola apyvartiniam kapitalui. Samprata ir esmė. Galimybės ir privalumai. Trūkumai. Paskolos užtikrinimas. Pagrindinės sąlygos paskolos apyvartiniam kapitalui gauti. Kredito linija. Kredito linijos sąvoka. Kredito linijos ypatybės. Kredito linijos grąžinimą užtikrinančios priemonės. Kredito linijos privalumai. Kredito linijos trūkumai. Kredito linijos ir overdrafto skirtumas. Kredito linijos kaina. Kredito linijos paraiška. Išvados.
  Bankininkystė, referatas(10 puslapių)
  2009-04-09
 • Banko pristatymas: Ūkio bankas

  Įvadas. Banko istorija. Apie Ūkio banką. Bankas ir jo strategija. Vizija, misija bei dukterinės įmonės. Banko vadovai. Ūkio banko investicijų valdymas. Socialinė atsakomybė. Karjera. Finansinėms institucijoms. Paslaugos. Sąskaitos atidarymas. AML politika. IBAN naudojimas Lietuvoje ir Europos Sąjungoje (ES). Investuotojams. Akcijos. Investuotojo kalendorius. Veikla susijusi si privačiais klientais. Eta bankas. Vietiniai pinigų pervedimai. Grynųjų pinigų pervedimai. Čekiai. Terminuotasis indėlis. Investavimo principas. Mokėjimo kortelės. Vartojimo kreditai. Investavimas. Finansų maklerio paslaugos. Draudimas. Operacijos su grynaisiais pinigais. Seifų nuoma. Veikla susijusi su verslo klientais. Eta bankas. Indėlių sąskaitos. Mokėjimo kortelės. Dokumentiniai atsiskaitymai. Akredityvai. Dokumentų inkaso. Vekseliai. Finansavimas. Investicinių projektų investavimas. Kreditai įmonėms, siekiančioms Europos Sąjungos (ES) fondų paramos. Apyvartinių lėšų kreditavimas. Faktoringas. Ūkio banko lizingas. Ūkio banko valdymo struktūra. Aktualijos. Išvados. Priedai (3).
  Bankininkystė, referatas(51 puslapis)
  2006-11-01
 • Banko sąskaita ir atsiskaitymas

  Įvadas. Banko sąskaita. Atsiskaitymai. Čekiai. Vekseliai. Atsiskaitymai mokėjimo pavedimais. Akredityvas. Inkaso. Išvados.
  Bankininkystė, referatas(9 puslapiai)
  2007-02-27
 • Banko sąskaitos sutartis

  Banko samprata, rūšys ir veikla. Banko sąskaitos sutarties samprata. Banko sąskaitos sutarties sudarymas. Sąlygos ir dokumentai reikalingi banko sąskaitai atidaryti. Dokumentai reikalingi atidaryti sąskaitas. Kaip atidaryti sąskaitą nepilnamečiui. Svarbūs aspektai susiję su banko sąskaitų sutartimis. Banko paslaptis. Teisės disponuoti sąskaitoje esančiomis lėšomis patvirtinimas ir disponavimo sąskaita apribojimas. Operacijų atlikimo terminai. Lėšų nurašymo iš sąskaitos pagrindai ir lėšų nurašymo eiliškumas. Banko sąskaitos sutarties nutraukimas.
  Teisė, referatas(10 puslapių)
  2007-06-18
 • Banko veiklos analizė Lietuvos bankų sektoriaus situacijoje: AB "Snoras"

  Įvadas. Darbo tikslas - išnagrinėti Lietuvos bankų sektoriaus situaciją bei pateikti jame veikiančio "Snoro" banko veiklos analizę. Lietuvos bankų sektorius. Bankų veiklos ypatybės. Veiklos riziką ribojančių normatyvų vykdymas. Pelningumas ir veiklos efektyvumas. Banko "Snoras" vieta ir reikšmė sektoriuje. Finansinių ir nefinansinių veiklos rezultatų analizė. Konkurentinės aplinkos analizė. Išvados.
  Bankininkystė, referatas(15 puslapių)
  2008-11-21
 • Banko veiklos analizė Lietuvos bankų sektoriaus situacijoje: AB "Snoras" (3)

  Įvadas. Darbo tikslas: išanalizuoti ir aprašyti. Lietuvos bankų sektorių bei jame veikiantį banką SNORAS. Konkurencinė aplinka. Bankininkystės sektorius. Konkurentai. Vartotojai. Paslaugos. Produktai pakaitalai. Įėjimo į šaką barjerai. Banko strategijos ir kompetencijos. Numatomi scenarijai. Galimybės ir pavojai. Firmos apibūdinimas. Istorija. Produktai. Firmos kultūra ir filosofija. Firmos veiklos mastas. Firmos dydis. Firmos išskirtinės kompetencijos, resursai. Firmos stipriosios ir silpnosios pusės. Esama strategija. Vizija, misija, tikslai. Strategija korporacijos, verslo lygmenyse. Konkurencinio pranašumo priežastys. Problemos, su kuriomis susiduria firma. Stipriųjų ir silpnųjų pusių suderinimas su galimybėmis ir pavojais. Kitos problemos aktualios firmai. Sistemos nelankstumas. Finansų rinkų įtaka bankui. Personalo problemos. Banko įvaizdžio siejimas su Rusija. Verslo lygmens strategijų analizė. Siūloma strateginė alternatyva. Strateginis žemėlapis. Išvados.
  Bankininkystė, referatas(62 puslapiai)
  2009-07-20
Puslapyje rodyti po