Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Referatai

Referatai (20793 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Socializmas

  Socializmo raida Lietuvoje ir užsienyje. Socializmo idėja. V.Leninas. Komunizmas. Komunizmas ir bažnyčia. Marksistinės idėjos. Anarchistinis socializmas. Revoliucinis socializmas. Reformistinis socializmas. Krikščioniškasis socializmas. Socialistinis neoutopizmas. Naujasis socializmas.
  Politologija, referatas(13 puslapių)
  2005-06-10
 • Socializmas (2)

  Tikslas. Kas yra socializmas? Socializmo evoliucijos kelias, raida. Socializmo ideologijos. Socializmas. Utopinis socializmas ir radikalizmas. Marksizmas – "Mokslinis socializmas". Socialdemokratų ir Komunistų idėjos. Anarchizmas. Solidarizmas ir respublika. Išvados.
  Politologija, referatas(12 puslapių)
  2006-02-15
 • Socializmas (3)

  Įvadas. Socializmas Vakarų Pasaulio istorijoje. Socializmas Vakarų valstybėse. LSDP vaidmuo tarpukario Lietuvoje. Išvados.
  Politologija, referatas(7 puslapiai)
  2006-12-04
 • Socializmas (4)

  Socializmo kilmė ir susiformavimas. Socializmo periodai. Pirmasis periodas. Antrasis periodas. Trečiasis periodas.
  Ekonominės teorijos, referatas(16 puslapių)
  2007-06-18
 • Socializmas Vakarų valstybėse

  Socializmas Vakarų Pasaulio istorijoje. Socializmas Vakarų valstybėse. LSDP vaidmuo tarpukario Lietuvoje. Išvados.
  Politologija, referatas(6 puslapiai)
  2006-04-26
 • Socializmo koncepcijos taikymas Kuboje

  Socializmo pradžia Kuboje. Keturios pagrindinės marksistų idėjos. Svarbiausios ginkluoto sukilimo taisyklės. "Viršūnių krizė". Socializmo bruožai. Agrarinės reformos įstatymas. Kubos dabartis.
  Politologija, referatas(11 puslapių)
  2008-02-10
 • Socioedukacinis darbas su elgetaujančiais vaikais

  Įvadas. Benamystės problema. Benamystės priežastys. Benamystės pasekmės. Gatvės vaikų bruožai. Benamystės prevencija. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(10 puslapių)
  2007-03-21
 • Socioedukacinis darbas su asmenimis, priklausomais nuo narkotinių ir psichotropinių medžiagų

  Įvadas. Psichoaktyviųjų medžiagų samprata. Priklausomybės atsiradimas. Netiesioginė priklausomybė. Priežastys, lemiančios psichoaktyviųjų medžiagų vartojimą. Socialinė pedagoginė pagalba. Pagrindiniai psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos principai. Socialinių įgūdžių ugdymas. Reabilitacijos bendruomenės. Savitarpio pagalbos grupės. Išvados.
  Pedagogika, referatas(10 puslapių)
  2008-05-29
 • Socioekonominių veiksnių įtaka demografiniams procesams

  Įvadas. Socioekonominių veiksnių įtaka gimstamumui. Bendra gimstamumo situacija. Moterų išsimokslinimas. Gyvenimo sąlygos. Gimstamumo skatinimas. Socioekonominių veiksnių įtaka mirtingumui. Bendra mirtingumo situacija. Išsilavinimas. Santuokinė padėtis. Sveikatos faktorius. Pagrindinės mirties priežastys. "Socialinės" ligos. Kūdikių ir vaikų mirtingumas. Nusikaltimai asmens gyvybei. Išvados.
  Sociologija, referatas(13 puslapių)
  2008-01-01
 • Sociokultūrinis bendravimas

  Įvadas. Sociokultūrinis bendravimas ir jo ypatumai. Tarpkultūrinės komunikacijos modelis. Sociokultūrinis efektyvumas. Kultūros supratimas. Kultūros istorija. Kultūros individualumas. Materialinė kultūra. Rolių stereotipai. Kultūros pasaulėžiūra. Religija. Išsilavinimas. Sprendimų priėmimo papročiai. Bendravimas. Kaip mokomasi bendrauti? Sociokultūrinio bendravimo įgūdžių ugdymas. Pirmasis būdas. Antrasis būdas. Išvados.
  Sociologija, referatas(17 puslapių)
  2006-05-27
 • Sociokultūrinis darbas bendruomenėje

  Įvadas. Sociokultūrinis darbas bendruomenėje. Bendruomenės samprata ir jos įtaka individo socializacijai. Sociokultūrinio darbo bendruomenėje principai. Sociokultūrinio darbo bendruomenėje metodai. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(10 puslapių)
  2007-01-29
 • Sociologija – mokslas apie visuomenę

  Sociologijos pagrindai. Sociologinio pažinimo ypatumas. Sociologija kaip sąmoningumo forma. Sociologinės vaizduotės trimatiškumas. Sociologijos pradininkai. Sociologija ir kiti socialiniai mokslai. Sociologija ir visuomenės poreikiai. Sociologinis tyrimas. Sociologinių tyrimų rūšys. Tyrimo etapai. Tyrimo metodai. Tyrimo etika.
  Sociologija, referatas(8 puslapiai)
  2006-02-01
 • Sociologija (31)

  Apibūdinkite organizacijas aiškinančias kontingencijos teorija. Kas yra socialine politika, valdžia, legitimumas, politinė sistema? Politinės sistemos tipai. Išsamiai aprašykite, kuo domisi ir ką analizuoja ekonomikos sociologija. Kas yra ekonominė veikla ir ekonominės institucijos? Kokie yra ekonomikos tipai? Aptarkite valstybės vaidmenį ekonomikoje. Aptarkite darbo sampratą sociologijoje. Išsamiai apibūdinkite marksitų, neomarksistų, funkcionalistų, vėberistų ir neovėberistų socialinę stratifikaciją aiškinančias teorijas. Kaip, Jūsų manymu, yra susiję socialinė klasė bei jos vartojimo modeliai ir gyvenimo būdas?
  Sociologija, referatas(12 puslapių)
  2006-12-13
 • Sociologija (33)

  Socialinės stratifikacijos samprata. Stratifikacijos sociologija. Visuomenės struktūra.
  Sociologija, referatas(6 puslapiai)
  2007-02-28
 • Sociologija kaip mokslas

  Įvadas. Dėstymas. Socialiniai mokslai. Skirtumas nuo gamtos mokslų. Išvados.
  Sociologija, referatas(7 puslapiai)
  2005-12-07
 • Sociologijos analizės lygmenys, sociologijos funkcijos

  Sociologijos analizės lygmenys. Sociologijos funkcijos.
  Sociologija, referatas(4 puslapiai)
  2006-03-29
 • Sociologijos ištakos, raida ir taikymas

  Sociologijos ištakos, raida ir taikymas. Sociologijos mokslo priešistorė. Sociologijos mokslo atsiradimas ir raida. Sociologinių žinių dalykas ir struktūra. Sociologijos mokslo raida Lietuvoje. Sociologinė analizė ir jos lygiai. Sociologinės teorijos ir požiūriai. Funkcionalizmo – suderinamumo teorija. Sociologinių tyrimų procesas. Visuomenės samprata. Kultūra.
  Sociologija, referatas(9 puslapiai)
  2005-09-26
 • Sociologijos klasikai (2)

  Įvadas. Karlo Marxo kūrybinis palikimas. Maxo Weberio mokslinis palikimas. Emilio Diurkheimo kūrybinis palikimas. Išvados.
  Sociologija, referatas(9 puslapiai)
  2006-06-06
 • Sociologijos metodo taisyklės

  Sociologija. Socialinio fakto stebėjimo pagrindinė taisyklė. Normalaus ir patologinio skyrimo teorinė ir praktinė nauda. Socialinių tipų sudarymas. Socialinio fakto aiškinimo taisyklė. Įrodymo metodas sociologijoje.
  Sociologija, referatas(5 puslapiai)
  2006-03-06
 • Sociologijos mokslo raida Lietuvoje

  Įvadas. Sociologija tarpukario Lietuvoje. Sociologija sovietinės okupacijos metais. Socialiniai pokyčiai Lietuvoje XX amžiuje. paskutiniame dešimtmetyje. Lietuvos sociologai. Petras Leonas. Kunigas Kazimieras Paltarokas. Išvados. PowerPoint pristatymas (10 skaidrių).
  Sociologija, referatas(7 puslapiai)
  2009-10-22
Puslapyje rodyti po