Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Referatai

Referatai (20793 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Socialinis darbas (5)

  Įvadas. Socialinio darbo istorija. Socialinė pagalba. Individuali socialinio pagalba. Grupinė pagalba. Visuomeninė socialinė pagalba. Socialinio darbuotojo veiksmai teikiant pagalbą. Socialinio darbuotojo principai. Socialinio darbuotojo profesinis pasiruošimas.
  Socialinis darbas, referatas(8 puslapiai)
  2006-06-05
 • Socialinis darbas su senais žmonėmis: metodai ir formos

  Gerontologijos teorijos, socialinio darbo su senais žmonėmis metodai bei formos. Įvadas. Seno vienišo žmogaus asmenybės ypatumai ir poreikiai. Seno žmogaus patiriamos problemos. Situacijos aprašas. Socialinės paramos planas. Išvados. Išnašos.
  Socialinis darbas, referatas(9 puslapiai)
  2008-05-19
 • Socialinis darbas sveikatos priežiūros sistemoje

  Įvadas. Socialinis darbuotojas. Socialinio darbo vaidmuo socialinių paslaugų sferoje. Socialinio darbo vieta sveikatos priežiūros paslaugų sistemoje. Socialinio darbuotojo vieta psichiatrijoje. Socialinio darbuotojo vieta neonatologiniame skyriuje. Socialinio darbuotojo vieta ligoninėje. Perspektyvos. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(11 puslapių)
  2007-04-14
 • Socialinis darbuotojas ir rizikos grupės asmenys

  Įvadas. Socialinio darbuotojo etikos kodeksas. Ką turi žinoti socialinis darbuotojas apie rizikos grupes? Alkoholizmas. Literatūra apie alkoholizmą. Mitai ir tikrovė apie alkoholizmą. Alkoholizmo problema. Priklausoma asmenybė. Elgesys su savimi. Elgesys su aplinkiniais. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(11 puslapių)
  2006-02-23
 • Socialinis darbuotojas kaip vadovaujanti asmenybė

  Įvadas. Sociokultūrinio darbuotojo pozicija ir vertybinės nuostatos. Asmeninių savybių pusiausvyra sėkmingo vadovavimo sąlyga. Socialinė kompetencija bei kompetencijų tobulinimas. Apibendrinimas.
  Socialinis darbas, referatas(19 puslapių)
  2008-11-20
 • Socialinis draudimas

  Valstybinio socialinio draudimo kūrimasis ir vystymasis. Socialinis draudimas Lietuvoje. Kas privalo mokėti valstybinio socialinio draudimo įmokas. Asmenys, apdrausti visu valstybiniu socialiniu draudimu. Asmenys, apdrausti valstybinio socialinio draudimo bazinei pensijai ir papildomai pensijos daliai. Asmenys, apdrausti valstybiniu socialinio draudimo pensijų draudimu. Išvados.
  Administracinė teisė, referatas(14 puslapių)
  2005-06-03
 • Socialinis draudimas ir jo apskaita

  Santrauka. Sprendžiama problema – išsiaiškinti socialinio draudimo ir jo apskaitos teigiamus veiksnius. Darbo tikslas –išanalizuoti socialinio draudimo apskaitą. Įvadas. Valstybinio socialinio draudimo kūrimasis 1991-2007 metais. Socialinio draudimo sistemos formavimasis. Socialinio draudimo mokestis. Socialinio draudimo apskaita ir atskaitomybė. Informacija, kurią draudėjas teikia "Sodrai". Kas turi mokėti valstybinio socialinio draudimo įmokas? Kaip skaičiuojamos valstybinio socialinio draudimo įmokos? Kur ir kada turi būti sumokėtos valstybinio socialinio draudimo įmokos? Išvados ir siūlymai.
  Draudimas, referatas(19 puslapių)
  2009-12-17
 • Socialinis kapitalas

  Įvadas. Bendradarbiavimas. Normos. Pasitikėjimas. Tinklai. Išvados.
  Sociologija, referatas(6 puslapiai)
  2005-11-13
 • Socialinis kapitalas ir politinis dalyvavimas

  Įvadas. Socialinio kapitalo samprata ir politinis dalyvavimas. Demokratija ir politinis dalyvavimas. Politinis dalyvavimas ir pilietinė visuomenė. Išvados.
  Politologija, referatas(8 puslapiai)
  2005-09-15
 • Socialinis liberalizmas

  Įvadas. Liberalizmo raida. Socialinio liberalizmo idėjos. "Socialinis kompromisas". Socialliberalų vertybės. Lietuvos socialliberalų politikos tikslai ir uždaviniai. Išvados.
  Politologija, referatas(9 puslapiai)
  2006-05-16
 • Socialinis pedagogas – viena naujausių profesijų Lietuvoje

  Įvadas. Darbo tikslas. Išanalizuoti socialinio pedagogo veiklos ypatumus. Socialinė pedagogika ir socialinio pedagogo pareigybės atsiradimo prielaidos. Socialinių pedagogų veiklos pradžia. Ką dirba socialinis pedagogas mokykloje. Žinios, būtinos socialiniams pedagogams. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(9 puslapiai)
  2008-12-10
 • Socialinis pedagoginis darbas mokykloje su vaikais, linkusiais į delinkventišką elgesį

  Įvadas. Nusikalstamumo kaip vaikų delinkventiško elgesio pasireiškimo forma tarptautiniu aspektu. Delinkventinio elgesio sąvoka. Delinkventinis elgesys. Darbas mokykloje su vaikais linkusiais į delinkventišką elgesį. Rizikos grupės vaikams būdingi bruožai. Rekomendacijos mokytojams, dirbantiems su vaikais, linkusiais nusikalsti. Nederamo vaikų elgesio priežastys. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(12 puslapių)
  2007-04-17
 • Socialinis pedagoginis darbas su vaikų šeimomis, teikiant socialinę – pedagoginę pagalbą

  Įvadas. Šeima kaip socialinė sistema. Šeimos socialinis statusas ir jos tipas. Pagrindinės šeimos funkcijos. Pedagoginės tėvų pareigos. Šeima socialinio ugdymo sistemoje. Socialinio pedagogo teikiamos paramos rūšys šeimai. Šeimai teikiamos socialinės pedagoginės pagalbos formos. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(14 puslapių)
  2008-09-12
 • Socialinis reiškinys - savižudybė

  Įvadas. Tikslas - atskleisti savižudybių tipus, priežastis, tendencijas, įtakojančius socialinius veiksnius, savižudybes istoriniu, kultūriniu ir religiniu aspektais. Sociologijos teorijos. Mikrosociologinės teorijos. Makrosociologinės teorijos. Emilio Diurkheimo savižudybės studija. Savižudybių istorija Lietuvoje. Savižudybės religiniu požiūriu. Savižudybės istoriniu požiūriu. Išvados.
  Sociologija, referatas(11 puslapių)
  2010-09-28
 • Socialinis suvokimas

  Įvadas. Kas yra socialinis suvokimas. Socialinio suvokimo ypatumai. Suvokimo schemos, stereotipai ir atribucijos. Įvaizdis ir jo kūrimas. Išvados.
  Sociologija, referatas(9 puslapiai)
  2007-03-30
 • Socialinis suvokimas (2)

  Socialinė raida. Aplinkos poveikis. Nuostatos. Komformiškumas ir paklusnumas. Grupės įtaka. Kultūrų įvairovė. Lyčių skirtumai.
  Sociologija, referatas(7 puslapiai)
  2007-04-17
 • Socialinis ugdymas

  Bendroji programa. Socialinio ugdymo tikslas. Uždaviniai. Ugdytinos vertybinės nuostatos. Bendrieji gebėjimai. Didaktinės nuostatos. Šeimos įtaka vaiko socializacijai. Šeima ir mokykla kaip socializacijos veiksniai. Prieštaravimai tarp šeimos ir mokyklos. Socializacijos proceso defektai. Socialinis ugdymas - mokinio rengimas gyventi demokratinėje visuomenėje. Pagrindinės klasės auklėtojo veiklos sritys. Jaunesniojo mokyklinio amžiaus moksleivių socialinių įgūdžių ugdymas popamokinės veiklos metu. Žaidimas kaip socialinių įgūdžių ugdymo priemonė. Žaidimo funkcijos.
  Socialinis darbas, referatas(11 puslapių)
  2008-05-19
 • Socialinių konfliktų valdymas

  Įvadas. Teoriniai socialinių konfliktų kilimo ir jų valdymo aspektai. Pagrindiniai socialiniai konfliktai Lietuvoje ir jų valdymo praktika. Turtinės diferenciacijos sukeliamo socialinio konflikto valdymas Lietuvoje. Kaimo ir miesto gyventojų konflikto valdymas. Darbo ir kapitalo konflikto valdymas. Išvados. Išnašos.
  Sociologija, referatas(30 puslapių)
  2008-03-14
 • Socialinių mokslų uždaviniai spartinant ekonomikos raidą

  Įvadas. Politikos poveikis ekonomikai. Socialinė raida ir ekonominė plėtra. Skurdo priežastys Lietuvoje. Pagrindiniai ekonominės politikos tikslai. Raštingumas. Informacinė visuomenė. Kompiuterizacija. Internetas. Švietimas ir žmogaus socialinė raida. Globalizacija ir žmogaus socialinė raida. Lietuvos darbo rinkos problemos. Gyventojų užimtumas Lietuvoje. Užimtumo tendencijos. Nedarbas. Pagrindinės priemonės nedarbui mažinti ir darbo rinkai subalansuoti. Išvados.
  Ekonomika, referatas(16 puslapių)
  2005-11-26
 • Socialinių nevyriausybinių organizacijų veikla Kauno mieste

  Nevyriausybinė organizacija. Nevyriausybinėms organizacijoms būdingi bruožai. Visuomeninė organizacija. Asociacija. Fondas. Viešoji įstaiga. Kauno apskrities nevyriausybinių organizacijų sąjunga (SNOS). SNOS veiklos tikslai ir uždaviniai. Socialinių nevyriausybinių organizacijų veikla. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(12 puslapių)
  2005-06-09
Puslapyje rodyti po