Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Referatai

Referatai (20793 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Smuiko raida

  Įvadas. Styginių instrumentų atsiradimas ir vystymas. Styginiai instrumentai. Smuikas. Altas. Violončelė. Kontrabosas.
  Muzikos instrumentai, referatas(9 puslapiai)
  2006-03-01
 • Smulkaus ir stambaus verslo (SSV) santykių tyrimas: kelionių agentūra

  Įvadas. Darbo tikslas yra ištirti smulkaus ir stambaus verslo santykius. Turizmo rinka. Turizmo rinkos subjektai ir ryšiai. Kelionių organizatoriai ir jų tarpininkavimo funkcijos (turo operatoriai ir agentūros). Kelionių agentūros bendradarbiavimas su kelionių organizatoriais. Nagrinėjama kelionių agentūra. Nagrinėjami kelionių organizatoriai. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(9 puslapiai)
  2009-10-20
 • Smulkaus ir vidutinio verslo aplinka Lietuvoje

  SVV samprata. Smulkaus ir vidutinio verslo teisinė būklė. SVV skatinimo būdai. SVV plėtros problemos. SVV privalumai ir trūkumai Lietuvoje. Smulkaus ir vidutinio verslo situacija Kelmės mieste. Kelmės miesto ir Kelmės rajono SVV rėmimo fondas. Prekyba ir paslaugos Kelmės mieste. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(14 puslapių)
  2006-05-25
 • Smulkaus ir vidutinio verslo būklė

  Įvadas. Smulkaus ir vidutinio verslo subjektų samprata. Mažų ir vidutinių įmonių vaidmuo šalies ūkyje. Veikiančių mažų ir vidutinių įmonių struktūra. Mažų ir vidutinių įmonių finansiniai rodikliai. Mažų ir vidutinių įmonių užsienio prekyba. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(12 puslapių)
  2006-03-08
 • Smulkaus ir vidutinio verslo finansavimas Šiaulių banke

  Įvadas. Šiaulių banko lėšos, skirtos smulkiam ir vidutiniam verslui finansuoti. Ilgalaikiai kreditai- smulkiajam ir vidutiniam moterų verslui. Kreditai smulkiam ir vidutiniam verslui vikrūs, drąsūs, stiprūs. Vikrūs kreditai. Drąsūs kreditai. Stiprūs kreditai. Garantijų institucija UAB "investicijų ir verslo garantijos". Išvados.
  Finansai, referatas(11 puslapių)
  2006-03-07
 • Smulkaus ir vidutinio verslo internacionalizacijos procesai

  Įvadas. Smulkių ir vidutinių įmonių (SVĮ) samprata, reikšmė ir ypatumai. SVĮ samprata. SVĮ reikšmė. SVĮ ypatumai. Privalumai. Trūkumai. Įmonių veiklos internacionalizacija. Veiklos internacionalizacijos motyvai. Veiklos internacionalizacijos kliūtys. Veiklos internacionalizacijos teorijos. Veiklos internacionalizacijos stadijos. Skverbimosi į užsienio rinkas būdai veiklos internacionalizacijos procese ir juos lemiantys veiksniai. Skverbimosi būdai. Skverbimosi būdų pasirinkimą lemiantys veiksniai. Išoriniai veiksniai. Vidiniai veiksniai. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(20 puslapių)
  2007-06-18
 • Smulkaus ir vidutinio verslo kriterijų Lietuvoje ir Europos sąjungoje palyginimas

  Smulkaus ir vidutinio verslo kriterijų Lietuvoje ir Europos sąjungoje palyginimas. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(5 puslapiai)
  2006-04-06
 • Smulkaus ir vidutinio verslo plėtra Lietuvoje

  Įvadas. Temos aprašymas. Smulkaus verslo samprata, remiantis Lietuvos Respublikos (LR) smulkaus ir vidutinio verslo plėtros įstatymu. Galimos valstybės pagalbos smulkiam ir vidutiniam verslui formos. Galimos formos ir apribojimai. Skatinimas. Savivaldybių smulkaus ir vidutinio verslo skatinimo fondai. Mokesčių, rinkliavų ir kitos lengvatos. Nacionalinė parama. Vidutinis ir smulkus verslas ES. Rekomendacija dėl mažų ir vidutinių įmonių (MVĮ) apibrėžimo. Europos mažųjų įmonių chartija. Konkurencingumo ir naujovių pagrindų programa. Daugiametė programa įmonėms, ypatingai mažoms ir vidutinėms, bei verslininkystei. Priedas (1).
  Makroekonomika, referatas(17 puslapių)
  2006-11-20
 • Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros problemos

  Įvadas. Smulkus ir vidutinis verslas. Smulkaus verslo privalumai ir trūkumai. Smulkaus verslo išlikimo problema. Kliūtys, trukdančios verslo pradžiai. Kliūtys, trukdančios verslo plėtrai. Smulkaus ir vidutinio verslo parama. Teikiama valstybės parama. Europos sąjungos parama smulkiam ir vidutiniam verslui. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(9 puslapiai)
  2006-12-28
 • Smulkaus ir vidutinio verslo principai ir ypatybės

  Verslininkas, verslumas ir verslininkystė (verslas). Smulkus ir vidutinis verslas. Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros principai. Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros tikslai. Smulkaus ir vidutinio verslo apibūdinimo kriterijai. Smulkaus ir vidutinio verslo būklė Lietuvoje. Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros strateginės kryptys iki įstojimo į Europos Sąjungą (ES). Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros strateginės kryptys Lietuvai tapus Europos Sąjungos (ES) nare. Naujų smulkių ir vidutinių įmonių steigimas. Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros strateginės kryptys. Regioninė smulkaus ir vidutinio verslo plėtra. Smulkių ir vidutinių įmonių darbuotojų kvalifikacijos kėlimas. Smulkaus ir vidutinio verslo infrastruktūra. Smulkaus ir vidutinio verslo samprata.
  Makroekonomika, referatas(8 puslapiai)
  2005-09-15
 • Smulkaus ir vidutinio verslo situacija Lietuvoje

  Įvadas. Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros tendencijos. Smulkaus ir vidutinio verslo integracija į tarptautines rinkas. Įregistravimas ir išregistravimas. Smulkaus ir vidutinio verslo subjekto sąvoka Lietuvoje ir Europos Sąjungoje. Techninės paramos smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) subjektams sistema Lietuvoje. Valstybės politikos smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) atžvilgiu ir smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) teikiamos paramos teisinis reglamentavimas. Smulkaus ir vidutinio verslo plėtra iki 2008 m. Teisinės ir ekonominės aplinkos tobulinimas. Finansinės paramos smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) subjektams gerinimas. Verslumo regionuose skatinimas. Smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) konkurencingumo skatinimas. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(15 puslapių)
  2008-03-27
 • Smulkaus ir vidutinio verslo situacija Lietuvoje (2)

  Įvadas. Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros problemos. Informacijos stygius. Įsiregistravimas ir išsiregistravimas. Mokesčiai. Smulkaus ir vidutinio verslo integracija į tarptautines rinkas. Smulkaus ir vidutinio verslo samprata bei reikšmė šalies ekonomikai. Smulkaus ir vidutinio verslo samprata. Smulkaus ir vidutinio verslo reikšmė šalies ekonomikai. Smulkaus ir vidutinio verslo plėtra iki 2008 metai. Smulkaus ir vidutinio verslo skatinimo priemonės Lietuvoje. Smulkaus ir vidutinio verslo plėtra. Išvados. Summary.
  Makroekonomika, referatas(16 puslapių)
  2009-04-24
 • Smulkaus ir vidutinio verslo vaidmuo ekonomikoje

  Smulkaus ir vidutinio verslo samprata. Smulkus ir vidutinis verslas - svarbus ekonomikos plėtros veiksnys. Smulkus ir vidutinis verslas - Europos Sąjungos šalyse ir Japonijoje. Belgija. Prancūzija. Danija. Airija. Vokietija. Graikija. Italija. Ispanija. Didžioji Britanija. Japonija. Smulkus ir vidutinis verslas Lietuvoje. Kliūtys, trukdančios plėtotis verslui. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(20 puslapių)
  2005-05-19
 • Smulkaus ir vidutinio verslo vaidmuo ir vieta šalies ekonomikoje

  Įvadas. Smulkaus ir vidutinio verslo samprata. Smulkių ir vidutinių įmonių vaidmuo šalies ūkyje. Veikiančių smulkių ir vidutinių įmonių struktūra. Smulkių ir vidutinių įmonių užsienio prekyba. Valstybės parama svv subjektams. Verslo, eksporto ir pramonės skatinimas. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(18 puslapių)
  2011-10-13
 • Smulkaus ir vidutinio verslo vaidmuo regionų plėtroje

  Smulkių ir vidutinių įmonių įtaka regionų plėtrai. Smulkaus ir vidutinio verslo pasiskirstymas regionuose. SVV vaidmuo regionų plėtroje institucinės infrastruktūros požiūriu. Verslo inkubatoriai ir regionų plėtra. Klasterių įtaka regionų konkurencingumui. Inovacijų naudojimo versle svarba regionų plėtrai. Informacinių technologijų diegimas. Investicinio klimato formavimas regionuose. Savivaldybių vaidmuo skatinant smulkų ir vidutinį verslą regione. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(13 puslapių)
  2006-01-13
 • Smulkaus ir vidutinio verslo vaidmuo šiuolaikinėje ekonomikoje

  Įvadas. Probleminė dalis. Smulkios ir vidutinės įmonės sąvoka Europos sąjungoje. Smulkio ir vidutinės įmonės sąvoka pagal kitus autorius (Stokes, 1995). Užimtumas ir SVV plėtra Vilniuje. Verslo inkubatorius – smulkaus ir vidutinio verslo problemų sprendimo galimybė. Teorinė dalis. Užimtumas ir SVV plėtra Vilniuje. Verslo inkubatorius – smulkaus ir vidutinio verslo problemų sprendimo galimybė. Praktinė dalis. Išvados.
  Ekonomika, referatas(17 puslapių)
  2007-05-21
 • Smulkaus ir vidutinio verslo valstybės rėmimas

  Įvadas. Smulkaus ir vidutinio verslo svarba Lietuvos ekonomikai. SVV (Smulkaus ir vidutinio verslo) rėmimas – vienas iš prioritetinių Lietuvos ir ES (Europos Sąjungos) tikslų. Valstybės vaidmuo skatinant smulkųjį ir vidutinį verslą. Pagrindinės paramos verslui formos ir šaltiniai Lietuvoje. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(17 puslapių)
  2012-01-20
 • Smulkaus ir vidutinio verslo vieta šalies ūkinėje sistemoje

  Turinys. Įvadas. Smulkus ir vidutinis verslas ir jo subjektai. Smulkaus ir vidutinio verslo plėtra ir kryptys. SVV pranašumai prieš stambesnes įmones. Smulkaus ir vidutinio verslo privalumai. SVV vieta šalies ūkinėje sistemoje. Šalies bendrojo vidaus produkto dalis, sukurta įmonėse, kuriose dirba iki 250 darbuotojų. Iki 250 darbuotojų turinčiose įmonėse sukurtas bendrasis vidaus produktas, tenkantis vienam gyventojui. Iki 250 darbuotojų turinčiose įmonėse sukurtas bendrasis vidaus produktas, tenkantis vienam gyventojui (pagal apskritis). Bendroji pridėtinė vertė 1999–2002 m., mlrd. Lt. Kai kurių ekonominės veiklos rūšių įtaka sukuriant bendrąją pridėtinę vertę Lietuvoje ir Europos Sąjungoje. Smulkių ir vidutinių įmonių sukurta bendroji pridėtinė vertė. Bendrosios pridėtinės vertės, sukurtos Lietuvoje ir Europos Sąjungoje, struktūra pagal įmonių grupes. Smulkių ir vidutinių įmonių sukurta bendroji pridėtinė vertė pagal įmonių ekonominės veiklos rūšis. Smulkių ir vidutinių įmonių sukurta bendroji pridėtinė vertė pagal įmonių teisines formas Išvados.
  Makroekonomika, referatas(14 puslapių)
  2005-11-03
 • Smulkaus ir vidutinio verslo vystymasis Lietuvoje

  Įvadas. Smulkaus ir vidutinio verslo subjektų samprata. Smulkaus ir vidutinio verslo formavimosi sąlygos. Verslumas ir jį lemiantys veiksniai. Smulkaus verslo atsiradimo ir steigimosi motyvacija. Smulkaus verslo privalumai ir trūkumai. Mažų ir vidutinių įmonių vaidmuo šalies ūkyje. Veikiančių mažų ir vidutinių įmonių struktūra. Mažų ir vidutinių įmonių užsienio prekyba. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(20 puslapių)
  2007-01-24
 • Smulkaus verslo atsiradimo ir steigimosi motyvacija

  Smulkaus verslo atsiradimo ir steigimosi motyvacija. Laisvosios rinkos teorija. Marksistinė teorija. Žaliasis judėjimas. Atskiros motyvacijos teorijos ir koncepcijos. Smulkaus verslo privalumai ir trūkumai. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(11 puslapių)
  2005-10-05
Puslapyje rodyti po