Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Referatai

Referatai (20793 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Sisteminis blokas

  Kompiuteris. Sisteminio bloko sandara. Kompiuterio atmintinė. Vidinė atmintinė Vidinės atmintinės rūšys. Pastovioji atmintinė. Pagrindinė atmintinė. Sparčioji atmintinė. Vaizdo atmintinė. Išorinė atmintinė. Diskeliai. Diskų įrenginys. Kompaktinės plokštelės. DVD.
  Kompiuteriai, referatas(4 puslapiai)
  2005-10-12
 • Sisteminis ir lingvistinis teisės normų aiškinimo būdai

  Įvadas. Teisės normų aiškinimo būdų įvairovė. Lingvistinis teisės aiškinimo būdas. Lingvistinio teisės aiškinimo būdo samprata. Kaip teisėje taikomas lingvistinio aiškinimo būdas. Lingvistinio teisės aiškinimo būdo trūkumai. "Auksinė taisyklė". Sisteminis teisės normų aiškinimo būdas. Kas yra sisteminis teisės aiškinimas. Sisteminio teisės aiškinimo būdo taikymas. Išvados.
  Teisė, referatas(22 puslapiai)
  2008-10-23
 • Sisteminis požiūris vadyboje. Kibernetinis valdymas

  Sistema. Sisteminis požiūris. Valdymas sisteminiu požiūriu. Sistemos sandara. Posistemiai. Sinergija. Sistemos riba. Srautai. Grįžtamasis ryšys. Kibernetika. Valdymas.
  Vadyba, referatas(3 puslapiai)
  2006-05-01
 • Sisteminis socialinio darbo modelis

  Teorijos ištakos. Pagrindiniai konceptai ir prielaidos. Kritika (teigiamos ir neigiamos pusės). Praktinis pritaikomumas.
  Socialinis darbas, referatas(6 puslapiai)
  2010-02-22
 • Sistemos "Žmogus – mašina – darbo objektas – aplinka" elementų sąveika

  Sistemos "Žmogus– mašina– darbo objektas– aplinka" elementų sąveika. Sistemų apibūdinimas. Žmogaus veikla, veiksmai ir operacijos. Motyvacija. Antropometriniai požymiai. Biomechaninės savybės. Jutiminės (sensorinės) savybės. Klausa. Psichofiziologiniai rodikliai. Darbo įtampa. Išvados.
  Elektronika, referatas(12 puslapių)
  2005-10-03
 • Sistemos DocLogix analizė

  Įvadas. Istorinė sistemos apžvalga. Sistemos paskirtis. Sistemos galimybės (funkcijos). Techniniai duomenys. DocLogix įrankiai. Kodėl DocLogix? Išvados.
  Programos, referatas(17 puslapių)
  2006-10-30
 • Sistemos išorinio ir vidinio funkcionavimo matematinis aprašymas ir to funkcionavimo sisteminė analizė

  Įvadas. Sistemos išorinio funkcionavimo matematinis aprašymas. Medžiagų sandėlio funkcionavimo išorinis matematinis aprašymas. Sistemos vidinio funkcionavimo matematinis aprašymas. Diferenciavimo grandelės vidinio funkcionavimo matematinis aprašymas. Išėjimo trajektorijų priklausomybė nuo įėjimo trajektorijų, esant fiksuotai pradinei būsenai. Laplaso ir Hevisaido transformacijos. Perdavimo funkcija. Diferencijavimo grandelės perdavimo funkcija WDG(p). Integravimo grandelės perdavimo funkcija WIG(p). Perdavimo funkcijų savybės.
  Matematika, referatas(12 puslapių)
  2009-12-17
 • Sistemos struktūra

  Įvadas. Bendroji sistemų klasifikacija. Sisteminė analizė ir jos esmė. Sistema ir elementas, sistemas sudarančių elementų rūšys. Organizacija kaip sistema. Sistemų struktūrų tipai. Išvados.
  Sociologija, referatas(6 puslapiai)
  2008-11-07
 • Sistemų teorijos: SmartDraw 2009

  Įvadas. Paketo modelio suvestinė. SmartDraw teikiami modeliai. Modelis Timelines. Nagrinėjamas modelis Timelines, paskirtis. Modelio Timelines notacijos aprašymas. Modelio Timelines pavyzdys iš paketo, elementų ir jų ryšių aprašymas. Atskiri Timlines modelio elementai. Timelines modelio vieta veiklos modeliavimo technologijoje (Zachman lentelėje). Sudaryto Timelines modelio pavyzdys: (Alma Kavaliauskaitė). Modelis Organization Chart. Nagrinėjamas modelis Organization Chart, paskirtis. Modelio Organization Chart notacijos aprašymas. Modelio Organization Chart pavyzdys iš paketo, elementų ir jų ryšių aprašymas. Atskiri Organization Chart modelio elementai. Organization Chart modelio vieta veiklos modeliavimo technologijoje ( Zachman lentelėje). Sudaryto Organisation Chart modelio pavyzdys: (Rima Marčiukaitytė). Modelis Network Diagrams. Nagrinėjamas modelis Network Diagrams, paskirtis. Modelio Network Diagrams notacijos aprašymas. Modelio Network Diagrams pavyzdys iš paketo, elementų ir jų ryšių aprašymas. Network Diagrams modelio vieta veiklos modeliavimo technologijoje (Zachman lentelėje). Sudaryto Timelines modelio pavyzdys: (Šarūnas Vendelskis). Geriausias pritaikymas. Išvados. Darbas iliustruotas paveikslėliais.
  Programos, referatas(41 puslapis)
  2009-05-27
 • Situacijos analizė: skurdo problema ir vieniša senatvė

  Pasirinktos situacijos analizė. Įvadas. Žmogaus socialinės raidos koncepcijos sąsajos su analizuojama situacija. Senelių globos namai Kauno miesto savivaldybėje. Valstybiniai senelių globos namai Kauno miesto savivaldybėje . Ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos ir asmens sveikatos priežiūros padalinys (skyrius). Socialinės priežiūros padalinys (skyrius). Parapijiniai senelių globos namai Kauno miesto savivaldybėje. Privatūs senelių globos namai Kauno miesto savivaldybėje. Neformali pagalba bei NVO dirbančios situacijai aktualioje srityje. Caritas. Maltos ordinas. Maltos ordino pagalba senjorams. Maistas ant ratų. Maltos ordino sriuba, INTERVIU su LSB Kauno skyriaus pirmininku Mindaugu Vėlyviu ir Tarybos nare Irena Bražiūnienė. Lietuvos pensininkų sąjunga "Bočiai". Situacijai aktualių LR įstatymų analizė, Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(37 puslapiai)
  2012-03-15
 • Situacinio arba atsitiktinio požiūrio teorija

  Įvadas. R.House ir T.Mitchell kelio–tikslo teorija. P. Hersey ir K. H. Blanchard situacinio lyderiavimo modelis. Lyderiavimo stilius ir darbo situacija: Fiedlerio modelis. Situacinio arba atsitiktinio požiūrio teorijos atspindys praktinėje veikloje. Išvados.
  Vadyba, referatas(13 puslapių)
  2006-10-12
 • Situation Analysis in the Marketing Planning Process

  Definition. Situation Analysis. PEST Analysis. Five Forces Analysis. SWOT Analysis. Benchmarking. Five C Analysis. Defining Market Volume. Action Plans.
  Rinkodara, referatas(8 puslapiai)
  2006-09-29
 • Siūlų klasifikavimas

  Įvadas. Siūlų klasifikavimas. Siūlų klasifikavimo lentelė. Siuvamieji siūlai. Siuvamųjų siūlų klasifikavimo lentelė. Svarbiausios siūlų savybės. Siūlų pažinimas. Priedai (2).
  Mada ir drabužiai, referatas(12 puslapių)
  2008-05-21
 • Siūlų projektavimas

  Įvadas. Tekstilės gaminių projektavimas. Verpalų paskirtis ir bendros charakteristikos. Mišinio komponentų charakteristikos. Cheminio pluošto charakteristikų apskaičiavimas. Verpalų charakteristikų apskaičiavimas. Matematinis modelis mišinio sudėčiai optimizuoti. Grafinė dalis. Išvados. Darbas iliustruotas diagramomis (26).
  Pramonė ir gamyba, referatas(19 puslapių)
  2008-04-30
 • Siuntimo technika ir naudojamos analoginio signalo siuntimo technologijos

  Šiuolaikinės informacijos perdavimo sistemos. Pirmos kartos radiorelinės linijos. Antros kartos radiorelinės linijos. Trečiosios kartos radiorelinės linijos. Ketvirtosios kartos radiorelinės linijos. Penktosios kartos radiorelinės linijos. Palydovinio ryšio sistemos.
  Elektronika, referatas(8 puslapiai)
  2007-03-15
 • Siurrealizmas (2)

  Įvadas. "Dada" grupė. Džordžas de Kirikas. Renė Magritas. Salvadoras Dali. Siurrealizmas :"konvulsinis grožis".
  Dailė, referatas(7 puslapiai)
  2006-02-27
 • Siurrealizmas (6)

  Įvadas. Siurrealizmas. Džordžas dė Kirikas. Renė Magritas. Salvadoras Dali. Išvados.
  Dailė, referatas(8 puslapiai)
  2006-11-28
 • Siurrealizmas (8)

  Įvadas. Siurrealizmo pradžia ir bruožai. Siurrealizmo raida išskiriama i kelis laikotarpius. Žymiausi siurrealistai. Max Ernst. Joan Miro. Giorgio de Chiric. Rene Magritte. Yves Tanguy. Salvadoras Dali. Siurrealizmas dizaine. Išvados. Iliustracijos (16).
  Dailė, referatas(18 puslapių)
  2007-12-17
 • Siurrealizmas (9)

  Įvadas. Trumpas siurrealizmo apibūdinimas. Siurrealizmo etapai. Siurrealizmo atstovai. Salvadoras Dali. Džordžas de Kirikas. Rene Magritas. Džianas Arpas. Marksas Ernstas. Anri Matisas. Išvados.
  Dailė, referatas(7 puslapiai)
  2008-03-08
 • Siuvimo technologijos: UAB "Stalkersa"

  Įvadas. Tikslai ir uždaviniai. Pradiniai duomenys. Pramonės šaka. Naudojami ištekliai. Darbo jėgos imlumas. Technologijos reikšmė. Įmonės gamybos apžvalga. Produkcijos nomenklatūra. Pagrindiniai konkurentai. Vartotojai. Pasirinkto produkto gamybos technologija. Gamybos tipas. Gamybos fazės. Naudojami įrengimai, prietaisai, įrankiai. Procesų ir operacijų aprašymas. Išvados ir pasiūlymai. Priedai.
  Įmonių aprašymai, referatas(7 puslapiai)
  2007-09-24
Puslapyje rodyti po