Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Referatai

Referatai (20793 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Rinkos ekonomikos prielaidos. Kaštai. Pinigai

  Rinkos ekonomikos prielaidos. Pinigai rinkos mechanizme. Pinigų pasiūla. Kaštų samprata ekonomikoje. Gamybinės ir prekybinės įmonės kaštai.
  Ekonomika, referatas(12 puslapių)
  2006-05-23
 • Rinkos ekonomikos privalumai

  Įvadas. Rinkos ekonomikos sistema. Rinkos ekonomikos mechanizmas. Rinkos ekonomikos mechanizmo įvertinimas. Rinkos ekonomikos privalumai Lietuvoje. Vartotojai. Išsilavinimas. Reti produktai. Ekonominė laisvė. Informacija. Išvados.
  Ekonomika, referatas(11 puslapių)
  2006-03-31
 • Rinkos esmė

  Įvadas. Rinkos esmė. Rinka. Pirkėjas. Pardavėjas. Gamintojo ir pirkėjo rinkos. Išskiriamos gamintojo ir pirkėjo rinkos. Pasiūla. Paklausa. Rinkos tipai. Tarpininkai. Rinkos ekonomikos prielaidos. Išvados. Darbas iliustruotas grafikais ir diagramomis.
  Mikroekonomika, referatas(12 puslapių)
  2007-05-04
 • Rinkos esmė. Rinkos mechanizmo ribotumai

  Įvadas. Ekonomikos samprata. Rinkos ekonomika. Rinkos samprata ir funkcijos ekonomikoje. Rinkos struktūra. Rinkos mechanizmo ribotumai. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(9 puslapiai)
  2006-11-28
 • Rinkos formavimosi prielaidos ir eiga Lietuvoje

  Įvadas. Rinkos samprata. Valstybės turto privatizavimas. Pramonė. Žemės ūkis. Kainos. Gyventojai ir jų užimtumas. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(10 puslapių)
  2008-10-15
 • Rinkos ypatumai agrariniame sektoriuje

  Įvadas. Agrarinio sektoriaus bruožai. Rinkos pusiausvyra. Rinkos nestabilumas. Išvados. Priedai (4).
  Mikroekonomika, referatas(12 puslapių)
  2008-03-14
 • Rinkos mechanizmas

  Įvadas. Rinka. Rinkos samprata. Rinkos segmentavimas. Vartotojo elgsenos tyrimas. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(9 puslapiai)
  2007-01-23
 • Rinkos mechanizmas ir jos taikymas

  Įvadas. Rinkos mechanizmas. Tikslas. Pasiūlos, paklausos ir kainos svyravimas. Paklausos, pasiūlos ir kainų kitimo priežastys. Pagrindinė ekonomikos problema. Pagrindiniai ekonomikos tipai. Papročių (tradicinė) ekonomika. Gryna kapitalistinė ekonomikos sistema. Komandinė (planinė) ekonomika. Mišrioji ekonomika. Rinkos mechanizmo vertinimas. Išvados.
  Ekonomika, referatas(10 puslapių)
  2007-12-21
 • Rinkos mechanizmo ribotumai ir valstybės vaidmuo ekonomikoje

  Įvadas. Monopolijos valdžia. Vartotojo dezinformacija. Problemos dėl rezultatų. Alokacijos problemos. Visuomeninės prekės. Išorės efektai. Paskirstymo problemos. Rėmimo problemos. Stabilizavimo problemos. Palyginamoji analizė.
  Mikroekonomika, referatas(11 puslapių)
  2008-10-14
 • Rinkos monopolizavimo teorinės problemos

  Įvadas. Monopolijos teorija. Gryna monopolija. Rinkos monopolizmo veiksniai. Monopolijos pajamos. Vidutinės pajamos. Bendrosios pajamos ir bendrieji kaštai monopolinėje rinkoje. Kaina ir gamybos apimtis monopolinėje rinkoje. Pusiausvyra monopolinėje rinkoje. Teisinė monopolija. Patentai. Socialinė monopolija. Horizontalūs susiliejimai. Vertikalūs susiliejimai. Technologinis efektyvumas. Alokacinis neefektyvumas. Kainų diskriminacija. Destruktyviosios konkurencijos ribojimas. Monopolinės rinkos bruožai. Monopolijos pasekmės. Rinkos monopolizavimo efektyvumas. Lietuvos ekonomikos reformos. Lietuvos gamybos koncentracija rinkos ekonomikoje. Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymas. Lietuvos žemės ūkio reformos. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(30 puslapių)
  2006-09-26
 • Rinkos monopolizavimo teorinės problemos monopolijos Lietuvoje

  Monopolizavimo priežastys. Monopolija dėl išteklių kontrolės. Įteisinta monopolija. Monopolija dėl sąjungų. Natūrali monopolija. Monopolinės kainos nustatymas. Ryšys tarp RP, RK ir paklausos elastingumo. Monopolija ir efektyvumas. Monopolijos esmė. Monopolijos Lietuvoje. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(11 puslapių)
  2005-12-12
 • Rinkos paklausos vertinimas ir prognozavimas

  Įžanga. Rinkos samprata. Rinkos potencialas. Rinkos segmentavimas. Rinkos prognozė. Prognozavimo metodai. Kokybiniai prognozavimo metodai. Administracijos nuomonės metodas. Vartotojų nuomonės metodas. Pardavėjų nuomonės metodas. Ekspertų nuomonės metodas. Vadybininkų ir personalo nuomonės metodas. Kiekybiniai prognozavimo metodai. Paprastosios tiesinės regresijos metodas. Sudėtinė regresinė analizė. Ekonometrinis metodas. Rinkos tyrimų argumentavimas. Išvados.
  Rinkodara, referatas(11 puslapių)
  2007-01-09
 • Rinkos pusiausvyra

  Įvadas. Tradicinis požiūris į pasiūlą ir paklausą. Paklausa. Pasiūla. Pasiūlos ir paklausos sąveika. Rinkos pusiausvyra. Atvejai, kai rinkos pusiausvyra nesusidarys. Pusiausvyros tyrimas. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(11 puslapių)
  2005-04-21
 • Rinkos pusiausvyra (4)

  Įvadas. Paklausa. Pasiūla. Rinkos pusiausvyra. Paklausos ir pasiūlos pokyčių poveikis. Pusiausvyros kainai ir kiekiui. Paklausos pokytis. Pasiūlos pokytis. Kainų kontrolė. Pusiausvyros tyrimas. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(13 puslapių)
  2008-01-11
 • Rinkos pusiausvyra ir jos pokyčiai

  Rinkos pusiausvyros mechanizmas. Rinkos pusiausvyros pokyčiai. Paklausos kreivės pokyčiai. Pasiūlos kreivės pokyčiai. Rinkos modelio analizės taikymas praktinėms problemoms nagrinėti: rinkos valstybinis reguliavimas. Rinkos mechanizmo teigiami aspektai, jo ribotumai ir problemos. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(19 puslapių)
  2005-12-02
 • Rinkos pusiausvyra ir jos pokyčiai (3)

  Rinkos pusiausvyra ir jos pokyčiai. Rinkos pusiausvyros susidarymas. Rinkos pusiausvyros pokyčiai, keičiantis paklausai. Rinkos pusiausvyros pokyčiai, keičiantis ir pasiūlai. Rinkos pusiausvyros pokyčiai, vienu metu keičiantis paklausai ir pasiūlai. Kainų pokyčio įtaka prekių paklausai. Kainų pokyčio įtaka geros kokybės prekės paklausai. Kainų pokyčio įtaka blogos kokybės prekės paklausai. Kainų pokyčio įtaka Gifeno prekės paklausai.
  Mikroekonomika, referatas(9 puslapiai)
  2009-04-28
 • Rinkos raida ir perspektyvos integruojantis į Europos Sąjungą (ES)

  Įvadas. Europos Sąjungos Struktūriniai fondai. Struktūrinių fondų atsiradimas ir tikslai. Struktūriniai fondai ir politika. Struktūrinių fondų principai bei mechanizmai. Europos Sąjungos struktūriniai fondai ir Lietuva. Struktūrinių fondų kūrimasis ir valdymas Lietuvoje. Struktūrinių fondų paramos teikimas ir sritys. Projektai ir paraiškos - Struktūrinių fondų lėšoms gauti. Bendrasis programavimo dokumentas (BPD). Išvados. Literatūra (9).
  Tarptautinė ekonomika, referatas(19 puslapių)
  2006-01-16
 • Rinkos samprata ir funkcijos ekonomikoje

  Įvadas. Rinkos samprata ekonomikoje. Rinką svarbu ištirti. Rinkos kaina. Rinkos funkcijos ekonomikoje. Rinkos reikšmė. Konkurencijos apibrėžimas. Plačiau apie konkurenciją. Verslas rinkos ekonomikoje. Rinkų sistema. Rinkos vieta ekonomikoje. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(16 puslapių)
  2007-10-02
 • Rinkos samprata ir jos atsiradimo prielaidos

  Įžanga. Kainų kilimas. Paklausa. Pasiūla. Paklausos ir pasiūlos pusiausvyra. Rinką sudaro. Pagal ekonominę rinkos santykių objektų paskirtį. Pagal geografinį požymį. Pagal konkurencijos apribojimo laipsnį. Pagal ūkio šakas. Pagal pardavimo pobūdį. Rinkos dydis. Plati rinka. Rinkos struktūros. Ekonominių rinkos struktūrų charakteristika. Konkurencija. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(8 puslapiai)
  2005-03-07
 • Rinkos santykiai ir jų formavimosi Lietuvoje ypatumai

  Įvadas. Rinkos visuomenės susiklostymas. Rinkos ir mainai. Turgavietės ir rinkos. Pinigai ir skaičiavimai. Darbo rinkos pokyčiai Lietuvoje. Užimtumo didinimas Lietuvoje integruojantis į Europos Sąjungą. Lietuvos užimtumo politikos strateginės kryptys ir priemonės. Rinkos struktūros ir konkurencija. Įmonių restruktūrizavimas šiuolaikinių rinkos tendencijų kontekste. Nacionalinė ekonomika globalizacijos sąlygomis. Nacionalinė ekonomika kaip sistema ir jos efektyvumas bei konkurencingumas tarptautinėse rinkose. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(14 puslapių)
  2006-12-13
Puslapyje rodyti po