Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Referatai

Referatai (20793 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Prekės (ne maisto) vartojamosios savybės ir reikalavimai jų kokybei

  Įvadas. Socialinės savybės. Prekės socialinis adresas. Prekės vartotojų klasifikavimas. Optimalaus asortimento atitikimas. Prekės moralinis susidėvėjimas. Funkcinės savybės. Pagrindinės funkcijos atlikimas. Universalumas. Pagalbinių funkcijų atlikimas. Prekės patikimumas. Nesutrinkamumas. Ilgaamžiškumas. Remontavimas. Patvarumas. Ergonominės savybės. Higieniniai rodikliai. Antropometriniai rodikliai. Saugumo savybės. Biologinis saugumas. Elektrinis saugumas. Mechaninis saugumas. Ekologinis saugumas. Estetinės savybės. Ekonominės savybės. Šaldytuvo vartojamosios savybės ir reikalavimai jo kokybei. Summary.
  Kokybės vadyba, referatas(11 puslapių)
  2006-12-03
 • Prekės eksploataciniai palydintys dokumentai

  Įvadas. Informacija apie prekes. Informacijos pavidalai. Eksploatacinė – palydinčioji informacija.
  Kokybės vadyba, referatas(4 puslapiai)
  2006-05-21
 • Prekės gyvavimo ciklas

  Įvadas. Prekė. Prekės gyvavimo ciklas (PGC). Produkto kūrimo etapas. Įvedimas. Didėjimo arba augimo stadija. Brandos stadija. Smukimo stadija. Strategijos, taikomos prekės gyvavimo ciklo etapuose. Pateikimo rinkai etapo strategijos. Augimo etapo strategijos. Brandos stadijos strategijos. Smunkančios rinkos strategijos. Strategijos, taikomos Lietuvos farmacinėje įmonėje. Išvados. Summary.
  Rinkodara, referatas(26 puslapiai)
  2007-02-19
 • Prekės gyvavimo ciklo etapai

  Įvadas. Prekė. Prekės gyvavimo ciklas (PGC). Produkto kūrimo etapas. Įvedimas. Didėjimo arba augimo stadija. Brandos stadija. Smukimo stadija. Strategijos, taikomos prekės gyvavimo ciklo etapuose. Pateikimo rinkai etapo strategijos. Augimo etapo strategijos. Brandos stadijos strategijos. Smunkančios rinkos strategijos. Strategijos, taikomos Lietuvos farmacinėje įmonėje. Išvados.
  Rinkodara, referatas(23 puslapiai)
  2007-01-31
 • Prekės identifikavimas

  Prekės identifikavimo samprata. Prekės identifikavimas. Markė. Prekės ženklas. Prekės vardas. Prekės simbolis. Prekės vardų strategijos. Grupinis prekės vardas. Individualus prekės vardas. Prekės įpakavimo sprendimai. Pakuotė. Pakuotės funkcijos. Išvados.
  Vadyba, referatas(11 puslapių)
  2005-10-10
 • Prekės identifikavimas ir jos įvaizdžio vartotojo sąmonėje kūrimas

  Įvadas. Populiariausi brandai. Prekių asortimento žymėjimas. Brando kūrimas. Brandingo įtaka vartotojams. Brandingo sėkmės elementai pagal David Jobber. Brandingo asmenybės formavimas. Vietinis ir tarptautinis brandingas. Išvados.
  Rinkodara, referatas(14 puslapių)
  2008-05-13
 • Prekės įpakavimas ir identifikavimas

  Įvadas. Prekės identifikavimo samprata. Prekės ženklas. Prekės vardas. Logotipas. Prekės simbolis. Lietuviški prekės ženklai. Prekių identifikavimo strategijos. Prekių įpakavimo sprendimai. Prekės ženklams versle dera skirti ypač daug dėmesio. Pakuotė ir pakavimo žaliavos naudojamos konkrečioje Lietuvos įmonėje "Paknovus". Apie įmonę. Įmonės veikla. Išvados.
  Rinkodara, referatas(15 puslapių)
  2007-04-28
 • Prekės kainos nustatymo metodai: AB "Utenos trikotažas"

  Įvadas. Kainų nustatymo metodai. Įvairių kainų politikos metodų taikymo prielaidos. Sąnaudų metodas. Į konkurentų kainas orientuotas kainodaros metodas. Kainodara, vadovaujantis kainų lyderio kainomis. Įprastiniu kainų pagrindu. Vadovaujantis rinkos kainomis. Kombinuotas metodas. Metodas grindžiamas tiksline pelno norma. Prekės apčiuopiamos ir realios vertės pagrindu. Konkurencinių kainų nustatymo metodas. Etinės kainodaros metodas. Profesinė kainodara. Nenuostolingumo metodas. Kainos nustatymas orientuojantis į paklausą. Kainų nustatymas orientuojantis į konkurencijos lygį. AB "Utenos trikotažas" prekių kainų analizė. Įmonės pristatymas. Įmonės verslo filosofijos. Pardavimai. Įmonės prekių analizė. Išvados.
  Rinkodara, referatas(14 puslapių)
  2007-01-18
 • Prekės konkurencingumas

  Įvadas. Produkcijos kokybės išskirtinumo vertinimas. Produkcijos kokybes rodikliai. Produkto konkurencinis pranašumas. Rėmimo samprata ir reikšmė prekės konkurencingumui. Produkto pozicionavmas. Riešas ir Troutas. Pozicionavimo būdai. Išvados.
  Rinkodara, referatas(19 puslapių)
  2007-02-20
 • Prekės marketingo programa: "Estrella"

  Santrauka. Problemos identifikavimas. UAB "Sanitex" firma Kaune tiekianti "Estrella". Marketingo aplikos apžvalga. Rinkos apžvalga. Įmonės marketingo makroaplinka. Ekonominė aplinka. Socialinė - kultūrinė aplinka. Politinė - teisinė aplinka. Mokslinė – technologinė aplinka. Gamtinė aplinka. Įmonės marketingo mikroaplinka. Vartotojų analizė. Partnerių, tiekėjų analizė. Įmonės resursų analizė. Įmonės produktų portfelis, produktų/paslaugų charakteristikos. Paskirstymo kanalai. Rėmimo priemonės ir jų intensyvumas rinkoje. Konkurentų analizė. SSGG analizė. Segmentavimas. Tikslinio segmento pasirinkimas. Pozicionavimas. Marketingo tikslai. Marketingo sprendimai. Prekė. Kaina. Paskirstymas. Rėmimas. Veiksmų planas. Marketingo biudžetas. Išvados.
  Rinkodara, referatas(25 puslapiai)
  2009-09-25
 • Prekės modifikavimas

  Įvadas. Pranešimo tikslas: aprašyti prekės modifikavimo esmę ir išanalizuoti jo įtaką įmonės veiklai. Prekės modifikavimas. Prekės gyvavimo ciklas ir modifikavimo strategija. Augimo etapas. Brandos etapas. Prekės modifikavimas įmonių veiklose. Išvados.
  Rinkodara, referatas(10 puslapių)
  2011-03-22
 • Prekės paklausa: lietuviškasis tualetinis muilas

  Įvadas. Trumpa apžvalga. Prekė, jos pasiūla ir paklausa, bei jas veikiantys veiksniai. Prekės sąvoka. Prekių klasifikacija. Paklausos sąvoka. Prekių paklausos klasifikavimas ir rūšys. Paklausai įtaką darantys veiksniai. Pasiūlos sąvoka. Pasiūlai įtaką darantys veiksniai. Esama rinkos analizė, remiantis marketingo kompleksu. Prekė. Gamintojai ir jų asortimentas. Kaina. Paskirstymas. Rėmimas. Metodinė dalis. Tyrimo metodinis ir metodologinis pagrindimas. Tyrimo instrumentarijaus pagrindimas. Apklausos analizė. Hipotezių tikrinimas. Išvados.
  Rinkodara, referatas(30 puslapių)
  2006-02-14
 • Prekės pakuotės ir dizaino marketingo sprendimai: jų įtaka prekės vertės formavimui

  Įvadas. Pakavimas. Funkciniai reikalavimai. Ergonominė funkcija. Estetinė funkcija. Komercinė funkcija. Reprezentacinė funkcija. Bendri estetiniai – kompoziciniai reikalavimai. Spalva. Forma. Tekstas. Grafika. Projektuojama stilistika. Techninės pakuotės galimybės. Popierius ir kartonas. Stiklo pakuotės. Metalo pakuotės. Plastikai. Kombinuotos medžiagos. Kitos pakavimo medžiagos. Išvados. Darbas iliustruotas paveikslėliais (27).
  Rinkodara, referatas(18 puslapių)
  2009-02-08
 • Prekės pritaikymas užsienio rinkoje

  Įvadas. Prekės politika. Prekės kintamieji. Penkios prekės pardavimo užsienio rinkose strategijos. Standartizavimas prieš prekės pritaikymą. Pritaikymo užsienio rinkoms strategija. Prekės pritaikymą lemiantys veiksniai. Rinkos aplinka. Vyriausybės reguliavimas ir netarifiniai barjerai. Vartotojų charakteristikos, lūkesčiai ir teikiama pirmenybė. Ekonominis išsivystymas. Konkurentų siūlomos prekės. Klimatas ir geografija. Sudedamosios dalys. Prekės charakteristikos. Markė. Pakuotė. Išvaizda. Veikimo ir naudojimo būdas. Kokybė ir papildomos paslaugos. Kilmės šalies efektas. Įmonės svarstymas. Lietuviškų prekių pritaikymas Europos sąjungoje. Išvados. Priedai (1).
  Rinkodara, referatas(24 puslapiai)
  2011-09-23
 • Prekės pritaikymas užsienio rinkoms

  Įvadas. Darbo tikslas. Įrodyti prekės pritaikymo užsienio rinkoms reikšmę vykdant tarptautinį verslą dabartinėmis konkurencinėmis sąlygomis. Prekių standartizavimas ir pritaikymas. Prekės pritaikymą lemiantys veiksniai. Rinkos aplinka. Vyriausybės reguliavimas ir netarifiniai barjerai. Kultūra ir vartotojų elgsena. Ekonominis išsivystymas. Konkurentų siūlomos prekės. Klimatas ir geografija. Prekės charakteristikos. Prekės sudedamosios dalys. Prekės ženklas. Pakuotė. Išvaizda. Kokybė ir papildomos paslaugos. Kaina. Įmonės svarstymai. Prekės pardavimo užsienio rinkose strategijos. Prekės paskirstymas be pakeitimų. Rėmimo pritaikymas. Prekės pritaikymas. Dvigubas pritaikymas. Naujos prekės sukūrimas. Išvados.
  Vadyba, referatas(19 puslapių)
  2010-03-31
 • Prekės savybės ir išdėstymas

  Įvadas. Kas yra prekė? Prekių klasifikacija. Prekių diferenciacija. Prekės gyvavimo ciklas. Prekių asortimentas. Asortimento formavimas. Priedas (1).
  Ekonomika, referatas(15 puslapių)
  2006-10-27
 • Prekės tyrimas

  Kokia yra svarbiausia marketingo tyrimų paskirtis; Kokios yra marketingo tyrimų sritys; Kaip marketingo tyrimai leidžia pagerinti sprendimus; Kokie veiksniai leidžia pagerinti marketingo tyrimus; Kas tai yra marketingo planavimo proceso sisteminė samprata. Pirkėjai ir prekė.
  Rinkodara, referatas(9 puslapiai)
  2005-06-09
 • Prekės ženklai

  Kas yra prekės ženklas. Prekinio ženklo įregistravimas. Firmų vardai. Paraišką firmos vardui įregistruoti sudaro. Prekių ir paslaugų ženklai. Prekės ženklo vertė. Prekinio ženklo plėtra: būtina įvertinti riziką. Parduotuvėse įsigali prekių ženklai. Jaukina klientą. AC Nielsen tyrimo duomenys. Prekių ženklų vardai:kuo didingiau – sėkmingiau? Pavyzdžiai.
  Statistika, referatas(14 puslapių)
  2007-01-29
 • Prekės ženklai: "Čili" ir "Boogie Woogie"

  Įvadas. Tikslas: atskleisti prekinių ženklų vizualinį identitetą, prekių ženklo vertybės. Viešojo maitinimo tinklas UAB "Čilija". Restoranų grupė "Boogie Woogie". "Čili" prekinis ženklas. "Boogie Woogie" prekinis ženklas. "Čili" ir "Boogie Woogie" prekių ženklų konkurencingumo palyginimas. Išvados.
  Rinkodara, referatas(11 puslapių)
  2009-06-15
 • Prekės ženklas (2)

  Įvadas. Prekės ženklo samprata ir funkcijos. Prekės identifikavimas ir ženklinimas. Prekės ženklo apibrėžimai ir reikšmė. Vartotojui matomi elementai. Prekės ženklų tipai ir klasifikacija. Prekės ženklo funkcijos. Pagrindiniai prekės ženklo kūrimo sprendimai. Prekės ženklo kūrimo procesas. Prekės ženklo elementai. Prekės ženklo vardas. Prekės ženklo simbolis. Prekės ženklo spalvos ir dizainas. Prekės ženklo ir jo apsaugos teisiniai aspektai. Prekės ženklo įstatyminė bazė. Prekės ženklų registravimas. Prekės ženklo apsauga. Prekės ženklo klastojimas. Prekės ženklo vertingumas. Prekės ženklo vertės samprata. Prekės ženklo vertingumo dedamosios. Prekės ženklo asociacijos ir jų kuriama vertė. Prekės ženklo (vardo) žinomumas. Vartotojo lojalumas prekės ženklui. Prekės ženklo vertinimo požiūriai ir populiariausi rodikliai. Prekės ženklo vystymas ir valdymas. Prekės ženklo valdymas. Prekės ženklo vystymo strategijos. Produktų linijos plėtimo strategija. Prekės ženklo plėtimo strategija. Naujo prekės ženklo strategija. Konkuruojančio prekės ženklo strategija. Prekės ženklo valdymas jo gyvavimo ciklo stadijose.
  Rinkodara, referatas(28 puslapiai)
  2007-05-17
Puslapyje rodyti po