Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Referatai

Referatai (20793 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Pinigų pasiūla. Jos ypatybės Lietuvoje

  Įvadas. Pinigai, kurių pasiūla priklauso nuo žmogaus valios. Nominalioji ir realioji pinigų pasiūla. Pinigų pasiūlos elementai. Pinigų pasiūla ir centrinis bankas. Realios pinigų pasiūlos pokytis. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(10 puslapių)
  2007-12-08
 • Pinigų pasiūlos kontrolės priemonės ir jų efektyvumas

  Pinigai, monetarinė politika. Pinigų esmė ir funkcijos. Pinigų pasiūla. Centrinio banko vaidmuo pinigų pasiūlos kontrolėje. Išvados. Naudota literatūra (6).
  Makroekonomika, referatas(9 puslapiai)
  2005-05-13
 • Pinigų pasiūlos reguliavimas

  Pinigai ir jų rūšys Lietuvoje. P1. P2. Pinigų apžvalga. Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) pinigų kiekis ir jo reguliavimas. Federalinė bankų sistema. Kas yra valiutų valdyba? Valiutų valdybos modelis Lietuvoje. Lietuvos banko vaidmuo Lietuvai įstojus į Europos Sąjungą (ES) ir įsivedus eurą.
  Finansai, referatas(16 puslapių)
  2007-04-05
 • Pinigų plovimas

  Pinigų plovimo atsiradimo istorinė apžvalga. Pinigų plovimo samprata. Pinigų plovimo kriminalizacija. Ofšorinių kompanijų vaidmuo pinigų plovime. Ofšorinės kompanijos istorija. Ofšorinių kompanijų požymiai. Idealių ofšorinių jurisdikcijų požymiai. Pinigų plovimo kriminalistinė charakteristika ir būdai.
  Teisė, referatas(13 puslapių)
  2005-06-29
 • Pinigų plovimas (2)

  Įvadas. Pinigų plovimas bei pinigų plovimo operacijas. Pinigų plovimas tarptautiniu mastu. Pinigų plovimas Lietuvoje. "Baltųjų apykaklių" nusikaltimai. "Lietuva neįdomi pinigų plovėjams". Kaip kovoti su pinigų plovimu? Išvados.
  Finansai, referatas(16 puslapių)
  2006-04-27
 • Pinigų plovimas (3)

  Įvadas. Pinigų plovimo esminiai bruožai. Pinigų plovimas kaip finansinės globalizacijos padarinys. Reglamentavimas. Išvados.
  Finansai, referatas(10 puslapių)
  2008-01-25
 • Pinigų politika

  Pinigų politika esant lanksčiam valiutos kursui. Pinigų politika esant fiksuotam valiutos kursui. Lietuvos banko veiklos apžvalga. Lietuvos banko įtaka pinigų politikai. Pinigų politikos tikslai. Pinigų politikos priemonės. Atviros rinkos operacijos. Diskonto politika. Privalomųjų rezervų politika. Rodiklių analizė. Išvados.
  Finansai, referatas(14 puslapių)
  2005-11-28
 • Pinigų politika (2)

  Pinigai ir jų funkcijos. Pinigų kilmė ir atsiradimas. Pinigų savybės. Pinigų funkcijos. Pinigų pasiūla. Pinigų paklausa. Kiekybinė pinigų teorija. Kembridžo ekonomistų požiūris į pinigų paklausą. Keyneso likvidumo pirmenybės teorija. Pinigų paklausos sandoriams teorijos. Friedmano modernioji kiekybinė pinigų teorija. Veiksniai, lemiantys aktyvų paklausą. Bankai. Bankų atsiradimas. Bankų veikla ir jos ypatybės. Centrinis bankas ir jo veiklos sritys. Centrinis bankas ir jo ypatybės. Centrinio banko nepriklausomumo laipsnis. Pinigų politika, jos tikslai ir priemonės. Pinigų politikos tikslai. Tarpiniai tikslai. Pinigų politikos priemonės. Atviros rinkos operacijos. Diskonto politika. Privalomųjų atsargų politika. Pinigų rinka. Palūkanų normos traktavimas. Lietuvos banko pinigų politika. Lietuvos banko funkcijos bei tikslai. Lietuvos banko pinigų politikos priemonės. Privalomųjų atsargų reikalavimai. Skolinimosi galimybės Lietuvos banke. Atvirosios rinkos operacijos. Naujausios viltys dėl monetarinės politikos. Finansinės naujovės.
  Finansai, referatas(48 puslapiai)
  2006-09-19
 • Pinigų politika ir infliacija

  Įvadas. Darbo tikslas: Atskleisti pinigų politikos ir infliacijos sampratą. Pinigų politika. Pinigų politikos formavimo problema. Infliacija, jos formos. Infliacijos samprata. Infliacijos formos. Infliacijos priežastys. Visuminės (bendrosios) pasiūlos iššaukta infliacija. Visuminės (bendros) paklausos iššaukta infliacija. Išvados.
  Finansai, referatas(15 puslapių)
  2009-05-26
 • Pinigų politika Lietuvoje

  Įvadas. Lietuvos centrinis bankas. Atskaitomybė ir informavimas apie veiklą. Pinigų Lietuvos banke dinamika. Lietuvos pinigų politika nepriklausomybės laikotarpiu. Išvados.
  Finansai, referatas(8 puslapiai)
  2006-04-03
 • Pinigu politika Lietuvoje (2)

  Įvadas. Pinigų prigimtis ir rūšys. Pinigų paklausa. Pinigų pasiūla. Pinigų pasiūlos reguliavimas. Komercinių bankų galimybės keisti pinigų pasiūlos apimtį. Monetarinė politika. Klasikinis ir keinsistinis požiūris į pinigų politikos efektyvumą. Pinigų politikos priemonių plėtra. Šiuolaikinė bankų sistema. Centrinio banko pinigų politika ir jos priemonės. Lietuvos banko pinigų politika. Privalomosios atsargos. Lietuvos banko pinigų politikos tikslai. Lietuvos bankas. Funkcijos. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(14 puslapių)
  2006-11-30
 • Pinigų politika Lietuvoje (3)

  Įvadas. Lietuvos centrinis bankas. Pagrindiniai Lietuvos banko uždaviniai. Lietuvos bankas vykdo šias pagrindines funkcijas bei teises. Atskaitomybė ir informavimas apie veiklą. Pinigų Lietuvos banke dinamika. Lietuvos pinigų politika nepriklausomybės laikotarpiu. Išvados.
  Finansai, referatas(8 puslapiai)
  2006-12-05
 • Pinigų politika Lietuvoje (4)

  Įvadas. Istorinė pinigų raida. Pinigų funkcijos. Pinigų paklausa ir pasiūla. Bankų sistema. Centrinio banko pinigų politika ir jos priemonės. Lietuvos bankas. Lietuvos banko pinigų politika. Lietuvos banko pinigų politikos tikslai. Pinigų politikos priemonės bei jų plėtra. Išvados.
  Finansai, referatas(16 puslapių)
  2008-05-19
 • Pinigų politika. Pinigų esmė, kilmė, rūšys ir funkcijos, pinigų teorijos

  Įvadas. Pinigų kilmė. Istorinė pinigų raida. Pinigų funkcijos. Pinigų rinka. Pinigų paklausa. Pinigų pasiūla. Svarbiausios pinigų politikos priemonės. Pinigų politikos tikslai ir jų įgyvendinimą varžantys pavojai. Tikslai. Pavojai. Išvados.
  Finansai, referatas(15 puslapių)
  2008-04-04
 • Pinigų raida Lietuvoje

  Įvadas. Pinigų kilmės teorijos. Pinigų raida Lietuvoje. Pirmykščiai daiktiniai pinigai. Pirmykščiai metaliniai pinigai. Pirmosios monetos. Popieriniai pinigai. Lito atsiradimas ir gyvavimas Lietuvoje. Šiandieniai pinigai ir jų formos. Išvados.
  Finansai, referatas(16 puslapių)
  2006-10-30
 • Pinigų raida Lietuvoje (2)

  Įvadas. Pinigų samprata. Istorinė pinigų raida. Pinigai - prekės, arba prekiniai pinigai. Metaliniai pinigai. Lietuviškos monetos. Popieriniai pinigai. Lietuvoje 1914-1922 metais cirkuliavę pinigai. Nacionalinės valiutos raida. Lietuviškų pinigų vėlavimo priežastys. 1922 metų pinigų reforma. Pinigų reformos pasekmės ir vertinimas. Monetų išleidimas. Pinigų cirkuliacija 1931- 1990 metais. Pagrindiniai pinigų cirkuliacijos raidos 1931-1944 m. bruožai. Pinigai po antrojo pasaulinio karo. Lito sugrįžimas. Proginės monetos. Šiuolaikiniai pinigai. Bankų pinigai. Čekiai. Kredito kortelės. Indėliai. Valiutos kursas. Pinigų rinkos pokyčiai Lietuvos integracijos į Europos sąjungą sąlygomis. Lietuvos banko svarbiausi darbai. Euro įvedimo nauda. Euro įvedimo minusai. Išvados. Priedai (4).
  Finansai, referatas(33 puslapiai)
  2007-03-14
 • Pinigų raida Lietuvoje (3)

  Įvadas. Pinigų samprata ir jų rūšys. Pinigų raida Lietuvoje. Pirmosios atsiskaitymo priemonės Lietuvoje. Vytauto laikų pinigėliai ir Aleksandro pinigai. Zigmanto II pinigai. Zigmanto Augusto pinigai. Stepono Batoro pinigai. Zigmanto Vazos ir Jono Kazimiero pinigai. Jono Sobieskio ir Augusto II pinigai. Pinigai Lietuvoje didžiojo karo metu. Lito atsiradimas ir gyvavimas Lietuvoje. Šiuolaikiniai pinigai bei jų formos. Išvados.
  Finansai, referatas(14 puslapių)
  2008-01-22
 • Pinigų raida Lietuvoje iki lito

  Įvadas. Pinigų kilmės teorijos. Pinigų samprata ir jų rūšys. Pinigų raida Lietuvoje. Pirmosios atsiskaitymo priemonės Lietuvoje. Pirmykščiai daiktiniai pinigai. Pirmykščiai metaliniai pinigai. Pirmosios monetos. Popieriniai pinigai. Vytauto laikų pinigėliai ir Aleksandro pinigai. Zigmanto II pinigai. Zigmanto Augusto pinigai. Stepono Batoro pinigai. Zigmanto Vazos ir Jono Kazimiero pinigai. Jono Sobieskio ir Augusto II pinigai. Pinigai Lietuvoje didžiojo karo metu. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(13 puslapių)
  2007-03-26
 • Pinigų rinka

  Įvadas. Pinigų rinkos priemonės. Pinigų rinkos klasifikacija. Pinigų rinkos fondai. Išvados.
  Finansai, referatas(7 puslapiai)
  2007-11-29
 • Pinigų rinka (2)

  Įvadas. Pinigų rinkos samprata. Pinigų rinkos klasifikacija. Diskonto rinkos. Tarpbankinė rinka. Depozitinių sertifikatų rinka. Vietos valdžios paskolų rinka. Tarptautinė pinigų (eurovaliutos) rinka. Pinigų rinkos finansiniai instrumentai. Indėliai bankuose. Indėlių sertifikatai. Bankų akceptai. Pinigų rinkos pajiniai įnašai. Komerciniai popieriai. Atpirkimo sutartys. Iždo vekseliai. Užsienio valiutos mainų (apsikeitimo) sandoriai. Išvados.
  Finansai, referatas(20 puslapių)
  2008-02-20
Puslapyje rodyti po