Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Referatai

Referatai (20793 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Personalo valdymas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracija

  Personalo valdymas ir aplinka. Personalo tarnybos organizavimas, dokumentacija ir apskaita. Personalo poreikis planavimas. Verbavimas. Atranka. Įdarbinimas. Adaptacija. Atleidimas. Personalo motyvavimas. Personalo ugdymas. Karjeros planavimas. Personalo veiklos organizacijoje vertinimas. Personalo darbo apmokėjimo formos ir sistemos. Kitų šalių personalo valdymo patirtis.
  Personalo vadyba, referatas(7 puslapiai)
  2006-12-12
 • Personalo valdymas: UAB "Dzūkijos vandenys"

  Įvadas. Bendrovė. Istorija. Bendrovė šiandien. Misija, vizija, tikslai. Bendrovės valdymas. Valdymo struktūra. Bendrovės valdymo organai. Administracijos vadovas. Valdyba. Įmonės veikla. Vandens gavyba. Vandentiekio tinklai. Vandens kokybė. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(11 puslapių)
  2006-12-14
 • Personalo valdymas: viešbutis "City Park"

  Įvadas. Personalo valdymo teorinis aspektas. Personalo valdymo samprata. Personalo valdymo turinys ir uždaviniai. Personalo valdymo aplinka. Vadybos teorijų ir koncepcijų įtaka personalo valdymui. Pagrindinės personalo valdymo veiklos. Personalo valdymo reglamentavimas įmonėje. Vadovavimo priemonės. Bendradarbių motyvavimas. Informuotumo didinimas. Delegavimas. Kontrolė. Pasitarimai ir pokalbiai. Pripažinimas. Kritika. Nurodymai. Grupinio darbo organizavimas. Konfliktai ir jų valdymas. Vadovavimo priemonių panaudojimo personalo valdymui įvertinimas. Tyrimo metodai ir priemonės. Viešbučio "City Park" charakteristika. Vadovavimo priemonių įvertinimas. Vadovavimo priemonių panaudojimo personalo valdymui įvertinimo apibendrinimas. Išvados ir pasiūlymai.
  Personalo vadyba, referatas(46 puslapiai)
  2006-10-29
 • Personalo valdymo ypatumai UAB "Idamas"

  Įvadas. Personalo vadyba paslaugų organizacijoje. Paslaugų organizacijos darbo ypatumai. Svarbiausios personalo vadybos ir organizavimo funkcijos. Bendradarbiavimo stiprinimas. Darbuotojų įgalinimas. Darbuotojų kompetencijos ugdymas. UAB "Idamas". Smart web. Organizacijos aplinka. SWOT analizė. Personalo valdymo ypatumai "Idame". Organizacijos struktūra. Personalas. Išvados.
  Įmonių aprašymai, referatas(14 puslapių)
  2007-02-27
 • Personalo valdymo principai

  Personalo vadyba. Partnerystės principas. Darbuotojų potencialo atskleidimo ir ugdymo principas. Sprendimų priėmimo delegavimo principas. Visapusiško pasikeitimo informacija principas. Organizacijos vertybių sistemos sukūrimo principas. Personalinio valdymo apibrėžimas. Personalo valdymas. Praktinė dalis.
  Personalo vadyba, referatas(13 puslapių)
  2006-12-19
 • Personalo valdymo proceso analizė

  Įvadas. Darbo tikslas – surinkti ir susisteminti informaciją apie personalo valdymo ypatumus įmonėse, įstaigose ar organizacijose. Personalo valdymo procesas. Personalo organizavimas. Personalo organizavimo turinys. Vidiniai ir išoriniai veiklos subjektai. Personalo organizavimas laiko požiūriu. Darbo su personalu organizavimo formos. Personalo vaidmuo įmonėje. Personalo formavimo etapai įmonėje. Personalo valdymas ir motyvacija. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(18 puslapių)
  2008-09-11
 • Personalo valdymo veiklų analizė

  Įvadas. Personalo valdymas. Personalo valdymo paskirtis. Darbo analizė. Darbuotojų poreikių planavimas, kandidatų verbavimas ir atranka. Darbuotojų skatinimo planai. Komunikavimas. Skatinimo planai. Komunikacija. Mokymo ir tobulinimo procesas. Darbuotojų ugdymas. Kompensavimas ir apsauga. UAB "Pompėja" organizacijos personalo valdymo veiklų analizė. Bendri organizacijos PV politikos principai. Darbų analizė. Personalo planavimas. Personalo verbavimas ir atranka. Personalo adaptavimas. Personalo vertinimas. Personalo mokymas ir tobulinimas. Personalo judėjimo valdymas. Kompensavimas ir apsauga. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(25 puslapiai)
  2007-06-03
 • Personalo verbavimas

  Įvadas. Darbuotojų paieškos vykdymas. Darbo jėgos planavimas ir prognozavimas. Personalo poreikio prognozė. Vidaus kandidatų pasiūlos prognozavimas. Išorės kandidatų pasiūlos prognozavimas. Kandidatų verbavimo šaltiniai. Vidaus kandidatų šaltiniai. Išorės kandidatų šaltiniai. Reklama. Verbavimas per internetą. Verbavimas aukštosiose mokyklose ir stažuotės. Valstybinė darbo birža. Privačios įdarbinimo agentūros. Rekomendacijos ir kompanijos lankytojai. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(15 puslapių)
  2006-05-17
 • Personalo verbavimas ir atranka

  Įvadas. Personalo verbavimas. Gerų darbuotojų reikia ieškoti. Personalo paieška ir atranka. Atranka. Atrankos proceso etapai. Kaip pasiruošti interviu su kandidatais. Rekomendacijos, kaip vesti interviu. Vadovų atranka. Socialinės kompetencijos tyrimas. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(14 puslapių)
  2007-06-11
 • Personalo vertinimas

  Įžanga. Personalo vertinimo problema, keičiantis personalo vaidmeniui. Personalo vertinimo uždaviniai. Personalo profesinės veiklos vertinimo tikslai ir kriterijai. Personalo vertinimo metodai. Pareiginiai nuostatai - personalo žinių ir sugebėjimų vertinimo pagrindas. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(8 puslapiai)
  2005-11-09
 • Personalo vertinimas (2)

  Įžanga. Personalo vertinimo problema, keičiantis personalo vaidmeniui. Personalo vertinimo uždaviniai. Personalo profesinės veiklos vertinimo tikslai ir kriterijai. Personalo vertinimo metodai. Pareiginiai nuostatai - personalo žinių ir sugebėjimų vertinimo pagrindas. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(9 puslapiai)
  2006-03-14
 • Personalo vertinimas (3)

  Įvadas. Personalo vertinimo samprata ir reikšmė. Pagrindiniai personalo vertinimo metodai. Charakteristikų metodai. Rangavimo metodai. Įvertinimo centrų metodas. Kiti personalo vertinimo metodai. Dažniausiai pasitaikančios personalo vertinimo klaidos. Empirinis tyrimas: personalo vertinimo situacijos analizė. Tyrimo metodika. Duomenų analizė ir interpretacija. Išvados. Priedai (1).
  Personalo vadyba, referatas(17 puslapių)
  2007-02-05
 • Personalo vertinimas (4)

  Įvadas. Personalo vertinimo problema, keičiantis personalo vaidmeniui. Personalo planavimo esmė. Personalo vertinimo uždaviniai. Personalo profesinės veiklos vertinimo tikslai ir kriterijai. Personalo vertinimo metodų klasifikavimas. Personalo vertinimo metodų turinys. Pareiginiai nuostatai – personalo žinių ir sugebėjimų vertinimo pagrindas. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(21 puslapis)
  2007-03-06
 • Personalo vertinimas: "Klaipėdos" viešbutis

  Įvadas. Personalo vertinimo teoriniai sistemos pagrindai. Personalo vertinimas. Vertinimo metodų klasifikavimas. Bendri duomenys apie "Klaipėdos" viešbutį. "Klaipėdos" viešbučio personalo vertinimo sistema. Anketos analizė. Išvados. Priedas (anketa).
  Personalo vadyba, referatas(17 puslapių)
  2007-06-18
 • Personalo vertinimo (atestavimo) sistema "Mexx" parduotuvėje

  Įvadas. Teorinė dalis. Personalo vertinimo samprata ir tikslai. Vertinimo (atestavimo) procedūra. Personalo vertinimo metodai. Vertinimo patikimumas. Praktinė dalis. Organizacijos aprašymas. Organizacijos aplinkos apibūdinimas. Situacijos organizacijoje analizė. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(13 puslapių)
  2007-11-27
 • Personalo vertinimo (atestavimo) sistema: UAB "Baltika Lietuva"

  Įvadas. Darbo tikslas – atlikti personalo vertinimo teorinę analizę bei pasižiūrėti, kaip tai yra praktiškai pritaikoma įmonėje. Teorinė dalis. Personalo vertinimo samprata bei tikslai. Personalo vertinimo turinys bei metodai. Personalo vertinimo organizavimas ir patikimumas. Praktinė dalis. Įmonės aprašymas. Įmonės aplinka. UAB "Baltika Lietuva" personalo vertinimo sistema. Išvados ir pasiūlymai.
  Personalo vadyba, referatas(14 puslapių)
  2010-04-21
 • Perspėjimo signalai ir veiksmai pagal juos. Radiacinės ir cheminės žvalgybos bei dozimetrinės kontrolės prietaisai

  Įvadas. Perspėjimo signalai ir veiksmai pagal juos. Radiacinės žvalgybos ir dozimetrinės kontrolės prietaisai. Cheminės žvalgybos kontrolės prietaisai. Išvados.
  Sauga, referatas(15 puslapių)
  2006-11-15
 • Perspektyviausios Lietuvos pramonės šakos

  Įvadas. Lietuvos pramonės analizė. Bendra Lietuvos išgaunamosios ir apdirbamosios pramonės analizė. Maisto ir gėrimų gamyba. Aprangos ir tekstilės gamyba. Medienos ir baldų pramonė. Chemijos pramonė. Mašinų ir įrangos gamyba. Lietuvos pramonės galimybių vertinimas. Išvados.
  Pramonė ir gamyba, referatas(11 puslapių)
  2005-04-24
 • Perspektyviausios Lietuvos pramonės šakos (2)

  Mėsos perdirbimo pramonė. Pieno perdirbimo pramonė Chemijos pramonė. Išvados.
  Pramonė ir gamyba, referatas(6 puslapiai)
  2005-12-05
 • Perspektyvūs valdymo organizacinių struktūrų valdymo tipai ir jų pritaikymo galimybės

  Įvadas. Organizacijos struktūros samprata. Organizacinių struktūrų valdymo schemos. Štabinė organizacinė struktūra. Linijinė valdymo struktūra. Patriarchalinė valdymo struktūra. Funkcinė valdymo struktūra. Matricinė valdymo struktūra. Projektinė valdymo struktūra. Centralizuota ir decentralizuota valdymo struktūra. Inovacinė struktūra. Regioninė ir segmentinė valdymo struktūra. Išvados.
  Vadyba, referatas(14 puslapių)
  2008-01-10
Puslapyje rodyti po