Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Referatai

Referatai (20793 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Personalo vadyba (13)

  Įvadas. Personalo apskaita ir personalo statistika. Personalo apskaita. Personalo statistikos rodikliai. Personalo struktūra. Personalo vadybos elementai. Darbo vertinimo metodai.
  Personalo vadyba, referatas(10 puslapių)
  2006-07-31
 • Personalo vadyba (15)

  Personalo vadybos samprata, turinys, principai. Darbo su personalu aplinka. Personalo tarnybos. Personalo apskaita ir statistika. Personalo tarnybos organizavimas. Personalo apskaita ir statistika. Personalo poreikio planavimas. Personalo verbavimas (telkimas). Reikalavimų detalizavimas. Pareigybės / darbo vietos aprašymas. Idealaus darbuotojo modelis (profesiograma). Kandidatų telkimo šaltiniai. Personalo atranka. Darbuotojų atrankai naudojami testai. Poveikio priemonės ir metodai. Darbo užmokesčio ir lengvatų (naudų) nustatymas. Personalo adaptacija. Personalo mokymas ir ugdymas (tobulinimas). Darbo vertinimas. Kriterijų vertinimo aprašymas. Paaukštinimas, pažeminimas pareigose, atleidimas iš darbo. Karjera ir jos valdymas. Kandidatų pasirinkimo į vadovo pareigas būdai. Grupės( komandos) ir darbas grupėse. Grupės samprata. Formalios komandos. Grupių darbo efektyvumas. Bendradarbių pažinimas. Žmogaus darbingumo komponentės. Grupių tyrimai. Grupių darbo organizavimas. Neformalios grupės ir jų valdymas. Neformalių grupių susidarymo priežastys. Neformalių grupių valdymas.
  Personalo vadyba, referatas(31 puslapis)
  2006-11-06
 • Personalo vadyba (17)

  Įvadas. Personalo valdymo samprata. Personalo valdymo pricipai. Personalo valdymo veiklos. Darbų analizė ir personalo planavimas. Personalo verbavimas, atranka ir adaptacija. Personalo vertinimas ir karjeros planavimas. Personalo mokymas ir tobulinimas. Personalo elgesio organizacijoje valdymas. Personalo darbo apmokėjimo formos ir sistemos. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(24 puslapiai)
  2006-11-20
 • Personalo vadyba (19)

  Įvadas. Tikslai. Personalo planavimas. Personalo pasiūlos šaltinių nustatymas. Personalo verbavimas.
  Personalo vadyba, referatas(13 puslapių)
  2007-01-18
 • Personalo vadyba (2)

  Personalo aplinka. Išoriniai veiksniai. Vidiniai veiksniai. Personalo statistikos rodikliai. Personalo būklės ir ugdymo statistikoje. Personalo ir socialinės sąnaudos. Personalo struktūra įmonėje "Verslo žinios". Personalo vadybos elementai. Personalo valdymas. Darbo vertinimo metodai. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(12 puslapių)
  2005-08-29
 • Personalo vadyba (20)

  Įvadas. Personalo vadybos samprata. Įmonės kultūra. Personalo poreikio planavimas. Personalo vertinimas. Personalo įdarbinimas, adaptavimas ir atleidimas. Personalo valdymas. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(23 puslapiai)
  2007-02-02
 • Personalo vadyba (23)

  Personalo vadybos samprata, turinys, principai. Personalo vadyba. Darbo su personalu aplinka. Išorinė aplinka. Vidinė aplinka. Personalo tarnybos. Personalo apskaita ir statistika. Personalo klasifikavimas. Personalo tarnybos organizavimas. Personalo apskaita ir statistika. Personalo poreikio planavimas. Personalo verbavimas (telkimas). Reikalavimų detalizavimas. Kompleksiniai metodai. Analitiniai metodai. Pareigybės / darbo vietos aprašymas. Idealaus darbuotojo modelis (profesiograma). Kandidatų telkimo šaltiniai. Personalo atranka. Darbuotojų atrankai naudojami testai. Poveikio priemonės ir metodai. Darbo užmokesčio ir lengvatų naudų) nustatymas. Personalo adaptacija. Personalo mokymas ir ugdymas (tobulinimas). Darbo vertinimas. Kriterijų vertinimo aprašymas. Paaukštinimas, pažeminimas pareigose, atleidimas iš darbo. Karjera ir jos valdymas. Taigi, kandidatų pasirinkimo į vadovo pareigas būdai yra šie.
  Personalo vadyba, referatas(4 puslapiai)
  2007-10-16
 • Personalo vadyba (25)

  Įžanga. Personalo vadybos raida ir samprata. Personalo organizavimas. Personalo organizavimas. Personalo organizavimo sistema – sudėtinga sistema, jai būdingi visi sudėtingų sistemų bruožai. Personalo apskaita ir statistika. Darbuotojų poreikio planavimas. Darbuotojų priėmimas, adaptavimas ir atleidimas. Personalo ugdymo sistema. Personalo valdymas. Darbuotojų pažinimas ir motyvacija. Darbo užmokestis. Socialiniai motyvatoriai. Valdymo metodai. Valdymo stilius ir elgsena. Vadovo autoritetas. Bendradarbių įtraukimas į valdymą. Grupinis darbas. Nurodymai. Bendradarbių pasitarimai ir pokalbiai. Tarnybiniai pasitarimai ir pokalbiai. Personalo vadybos principai. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(27 puslapiai)
  2007-12-14
 • Personalo vadyba (26)

  Įžanga. Darbo su personalu aplinka. Personalo vidinė ir išorinė aplinka. Išorinių veiksnių charakteristika. Vidinių veiksnių sistema. Aplinkos poveikis darbui su personalu Lietuvoje. Personalo vadyba. Personalo vadybos samprata ir turinys. Pagrindiniai personalo vadybos principai. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(9 puslapiai)
  2008-01-24
 • Personalo vadyba (27)

  Trumpa įmonės veiklos charakteristika. Įmonės valdymo struktūra. Personalo kategorijų dalis. Įmonės pareigybės ir darbuotojų skaičius. Išrinktų darbo vietų analizė. Vedėjos atliekamos funkcijos. Vadybininko atliekamos funkcijos. Farmacininko atliekamos funkcijos. Farmakotechniko atliekamos funkcijos. Valytojos atliekamos funkcijos. Vedėjos. Pareigybių analizė. Vadybininko pareigybių analizė. Farmacininko pareigybių analizė. Farmakotechniko pareigybių analizė. Valytojos pareigybių analizė. Darbo užmokesčio sistema. Kintamas darbo užmokestis. Vedėjo kintamojo darbo užmokesčio dalies kriterijų aprašymas. Vadybininko kintamojo darbo užmokesčio dalies kriterijų aprašymas. Farmacininko kintamojo darbo užmokesčio dalies kriterijų aprašymas. Farmakotechniko kintamojo darbo užmokesčio dalies kriterijų aprašymas. Valytojos kintamojo darbo užmokesčio dalies kriterijų aprašymas. Pareigybių/darbo vietų pastovaus darbo užmokesčio skaičiavimas. Premijavimo rodikliai. Pareigybių/darbo vietų premijavimo rodikliai. Personalo parinkimo procedūros pasirinktoms pareigybėms/darbo vietoms sudarymas. Kandidatų į vedėjo darbo vietą parinkimo procedūros. Kandidatų į vadybininko darbo vietą parinkimo procedūros. Kandidatų į vadybininko darbo vietą parinkimo procedūros. Kandidatų į farmacininko darbo vietą parinkimo procedūros. Kandidatų į farmacininko darbo vietą parinkimo procedūros. Kandidatų į farmakotechniko darbo vietą parinkimo procedūros. Kandidatų į farmakotechniko darbo vietą parinkimo procedūros. Kandidatų į valytojos darbo vietą parinkimo procedūros. Kandidatų į valytojos darbo vietą parinkimo procedūros.
  Personalo vadyba, referatas(24 puslapiai)
  2008-09-24
 • Personalo vadyba (3)

  Komunikacijos proceso apibūdinimas. Tarpasmeninė komunikacija ir ją įtakojantys veiksniai. Skirtingas suvokimas ir kaip jo išvengti. Emocijos. Komunikacija organizacijos viduje. Veiksniai, įtakojantys organizacinę. komunikaciją. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(16 puslapių)
  2005-08-29
 • Personalo vadyba (4)

  Darbo tikslas yra parengti priėmimo į darbą pokalbio scenarijų bei pateikti su tuo susijusią teorinę medžiagą. Pasiruošimas pokalbiui. Darbdavio interesai. Pasiruošimas pokalbiui su darbdaviu. Pasiruošimas pokalbiui su kandidatu. Atrankos pokalbis. Patarimai kandidatui, kaip elgtis pokalbio metu. Kokius klausimus turėtų užduoti ir kaip elgtis pokalbio metu darbdavys? Dažniausi klausimai ir atsakymai. Šiame skyrelyje pateikiami dažniausiai atrankos pokalbio metu užduodami klausimai ir parodomi variantai, kokie atsakymai yra teisingi ir nerekomenduotini. Bendros atrankos pokalbio klaidos. Kandidatų klaidos. Pokalbio organizatorių klaidos. Praktinė dalis. Pokalbyje daug klysta kandidatas. Pokalbyje klysta pokalbio organizatorius. Pokalbis vyksta teisingai. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(16 puslapių)
  2005-11-17
 • Personalo vadyba Jungtinėse Amerikos Valstijose (JAV)ir Kanadoje: NBA krepšinio lyga

  Įžanga. Klubo vadybos funkcijos. Organizacinė struktūra. NBA klubų pajamų šaltiniai. Skirtumai tarp verslo firmos ir krepšinio klubo. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(19 puslapių)
  2006-04-13
 • Personalo vadyba mokykloje

  Mokyklos veikla. Trumpa mokyklos veiklos charakteristika. Mokykloje atliekami darbai ir funkcijos. Mokyklos organizacinė valdymo struktūra (OVS). Darbo analizė ir reikalavimų profiliai. Pareigybių/darbo vietų analizė. Reikalavimai pareigybę/darbo vietą užimančiam darbuotojui. Darbo užmokesčio struktūra. Darbo užmokesčio struktūra. Bazinio darbo užmokesčio nustatymas. Kintamas darbo užmokestis. Premijavimo rodikliai. Personalo parinkimas. Pareigybės/darbo vietos reklama. Paieškos šaltiniai. Reikalaujami dokumentai. Personalo atranka. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(68 puslapiai)
  2006-01-12
 • Personalo vadyba: AB "Cukrus"

  Įvadas. AB "Cukrus" veikla. Bendrovės veiklos charakteristika. Bendrovėje atliekami darbai ir funkcijos. AB "Cukrus" organizacinė valdymo struktūra. Darbo analizė ir reikalavimų profiliai. Pareigybių/darbo vietų analizė. Reikalavimai pareigybę/darbo vietą užimančiam asmeniui. Darbo užmokesčio sistema. Vertinimo kriterijų ir jų reikšmingumo nustatymas. Kriterijų pakopų sudarymas. Darbo vietų vertinimas. Kintamojo darbo užmokesčio nustatymas. Premijavimo rodiklių nustatymas. Personalo parinkimas. Paieškos šaltinio parinkimas. Personalo atranka. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(42 puslapiai)
  2008-03-26
 • Personalo vadyba: automobilių remonto paslaugos UAB "Agrija"

  Įvadas. UAB "Agrija" pagrindinės veiklos sritys – automobilių remonto paslaugos. Referato tikslas - surinkti ir susisteminti informaciją apie personalo valdymo ypatumus. Teorine dalis. Praktinė dalis. Organizacijos aprašymas. Aplinkos aprašymas. Įmonės vadyba. Įmonės analizė. Pasiūlymai. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(11 puslapių)
  2008-05-20
 • Personalo vadyba: grožio salonas "Linda"

  Įmonės veiklos aprašymas. Įmonėje atliekami darbai ir funkcijos. Darbuotojų skaičius. Įmonės organizacinė valdymo struktūra. Pareigybių/darbo vietų darbo analizė. Atrinktos pareigybės/darbo vietos. Pareigybių/darbo vietų darbo analizė. Reikalavimai pareigybę/darbo vietą užimančiam darbuotojui. Darbo užmokesčio sistemos sukūrimas pasirinktoms pareigybėms/darbo vietoms. Bazinis darbo užmokestis. Kriterijų nustatymas ir pakopų sudarymas. Kintamas darbo užmokestis. Darbo užmokesčio apskaičiavimas. Premijavimo rodikliai. Personalo parinkimas. Personalo parinkimo procedūros pasirinktoms pareigybėms/darbo vietoms sudarymas. Pareigybės/ darbo vietos reklama. Išvados. Priedas (1).
  Personalo vadyba, referatas(48 puslapiai)
  2008-10-17
 • Personalo vadyba: motyvavimas

  Įvadas. Motyvavimo esmė. Darbo motyvacija. Motyvavimo priemonių įvairovė. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(10 puslapių)
  2009-09-17
 • Personalo vadyba: restoranas

  Įvadas. Įmonės veiklos aprašymas. Įmonėje atliekami darbai ir funkcijos. Bendra personalo poreikio planavimas. Organizacinė valdymo struktūra. Pareigybių/darbo vietų analizė. Buhalterės reikalavimų profilis. Pardavėjo/os reikalavimų profilis. Administratoriaus reikalavimų profilis. Personalo vadovo reikalavimų profilis. Valytojo reikalavimų profilis. Darbo užmokesčio sistema. Vertinimo kriterijų išskaidymas ir pakopų vertės balais. Darbo vietų vertinimo rezultatai ir pastovus darbo užmokestis. Kintamo darbo užmokesčio kriterijų aprašymas valytojai. Kintamo darbo užmokesčio kriterijų aprašymas buhalteriui. Kintamo darbo užmokesčio kriterijų aprašymas direktoriui. Kintamo darbo užmokesčio kriterijų aprašymas personalo vadovui. Kintamo darbo užmokesčio kriterijų aprašymas vyr.pardavėjai. Kintamo darbo užmokesčio kriterijų aprašymas pardavėjai. Kintamo darbo užmokesčio kriterijų aprašymas administratoriui. Darbo užmokestis. Personalo parinkimas. Klausimai pirminiam pokalbiui. Personalo atranka. Personalo parinkimas personalo vadovui. Klausimai pirminiam pokalbiui. Personalo atranka. Personalo parinkimas valytojui. Klausimai pirminiam pokalbiui. Personalo atranka. Personalo parinkimas buhalteriui. Klausimai pirminiam pokalbiui. Personalo atranka. Personalo parinkimas virėjui. Klausimai pirminiam pokalbiui. Personalo atranka. Personalo parinkimas padavėjui. Klausimai pirminiam pokalbiui. Personalo atranka. Personalo parinkimas administratoriui. Klausimai pirminiam pokalbiui. Personalo atranka. Savo individualios karjeros planavimas. Karjeros tikslas. Savo atlikimo karjeros tikslo reikalavimams vertinimas. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(48 puslapiai)
  2010-12-27
 • Personalo vadyba: UAB "Audimas"

  Bendra informacija apie AB "Audimas". Darbuotojų sudėtis pagal amžių, lytį, išsilavinimą. Darbuotojų kaita. CIVI. Darbuotojų pareigybiniai nuostatai. Reklaminis skelbimas dėl darbo. Darbuotojo priėmimo anketa. Įsakymai. Charakteristika ir rekomendacija. Išvados ir pasiūlymai.
  Personalo vadyba, referatas(20 puslapių)
  2006-02-23
Puslapyje rodyti po