Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Referatai

Referatai (20793 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Personalo paieška. Su personalo paieška susijusios problemos

  Personalo paieška ir su tuo susijusios problemos. Įvadas. Darbuotojų paieška. Darbuotojų parinkimas. Stereotipai versle. Darbuotojų paieška klesti. Įmonės vertina darbuotojų paieška internete. Naujo darbuotojo įtraukimas į organizaciją. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(12 puslapių)
  2006-09-28
 • Personalo paieškos būdai informacinių technologijų pagalba

  Įvadas. Personalo valdymas. Darbuotojų paieška. Personalo paieška per darbo biržas. Personalo paieška per skelbimus spaudoje. Personalo paieška per įdarbinimo agentūras. Personalo paieška per internetinius skelbimus. Personalo duomenų bankas. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(13 puslapių)
  2006-04-12
 • Personalo paieškos ir atrankos procesas įmonėje

  Įvadas. Teorinė dalis. Praktinė dalis. Organizacijos aprašymas. Organizacijos aplinkos apibūdinimas. Organizacijos valdymo struktūra. Situacijos organizacijoje analizė. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(19 puslapių)
  2007-02-19
 • Personalo paieškos procesas įmonėje: statybos įrengimų nuoma ir pardavimas

  Įvadas. Darbo tikslas: Išanalizuoti įmonės "X" personalo paieškos procesą. Personalo paieškos samprata ir poreikis. Kas turėtų būti atsakingas už personalo paiešką? Personalo paieška Lietuvoje ir užsienyje. Personalo paieškos būdai. Teorinis personalo paieškos procesas. Įmonės veiklos aprašymas. Įmonės valdymo struktūra. Personalo paieškos būdai įmonėje "X". Personalo paieškos procesas įmonėje "X". Išvados.
  Įmonių aprašymai, referatas(16 puslapių)
  2009-10-05
 • Personalo parinkimas (2)

  Įvadas. Personalo parinkimas. Personalo priėmimo į darbą etapai. Verbavimas. Darbo ir pareigybių aprašymai. Verbavimo šaltiniai. Atranka. Atrankos proceso etapai. Personalo parinkimas organizacijos viduje. Mokymas ir tobulinimas. Mokymo programos. Veiklos vertinimas. Paaukštinimas ir perkėlimas į kitas pareigas. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(12 puslapių)
  2007-02-14
 • Personalo parinkimas (3)

  Įvadas. Darbo su personalu aplinka. Darbuotojų vaidmuo organizacijoje. Personalo organizavimo turinys ir įgyvendinimas. Personalo priėmimo į darbą etapai. Verbavimas ir jo šaltiniai. Darbo ir pareigybių aprašymai. Atranka ir jos etapai. Personalo parinkimas organizacijos viduje. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(15 puslapių)
  2007-09-30
 • Personalo parinkimas (4)

  Įvadas. Personalo veiklos apibūdinimas. Komandos formavimas. Personalo paieška. Pretendento dokumentų analizė. Pokalbis dėl priėmimo į darbą. Testavimo centras. Išvados.
  Vadyba, referatas(13 puslapių)
  2008-04-08
 • Personalo plano sudarymas: moteriškų drabužių gamyba ir prekyba UAB "Vilita"

  Įvadas. Įmonės apibūdinimas. Įmonės organizacinė struktūra. UAB "Vilita" personalo planas. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(10 puslapių)
  2007-04-03
 • Personalo politika ir jos įtaka personalo poreikio planavimui

  Įvadas. Personalo politika ir jos įtaka personalo poreikio planavimui. Personalo poreikio planavimo turinys. Bendrasis personalo poreikis. Papildomasis poreikis. Papildomo poreikio padengimo šaltiniai. Išvados ir siūlymai.
  Vadyba, referatas(7 puslapiai)
  2006-07-27
 • Personalo poreikio planavimas (2)

  Įvadas. Personalo poreikio planavimo būtinumas ir turinys. Personalo poreikio planavimas seka. Bendrasis personalo poreikis. Skaičiuotiniai - analitiniai bendrojo poreikio nustatymo metodas. Patyriminiai–statistiniai bendrojo poreikio nustatymo metodas. Pareigybių sąrašo sudarymas. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(7 puslapiai)
  2008-12-10
 • Personalo skyriaus organizavimas

  Įvadas. Darbuotojų organizavimas. Laisvų darbo vietų analizė. Darbuotojų poreikio planavimas. Kandidatų atranka. Darbuotojų adaptacija kolektyve. Motyvai ir motyvavimas. Darbuotojų atestacija (vertinimas). Darbo mokymas ir kvalifikacijos kėlimas.
  Personalo vadyba, referatas(13 puslapių)
  2007-05-11
 • Personalo susirinkimai

  Įvadas. Personalo susirinkimai. Teorinė dalis. Susirinkimo rūšys. Susirinkimo tikslai. Susirinkimo organizavimas. Susirinkimo eiga. Susirinkimų efektyvumas ir klaidos. Personalo susirinkimai UAB "Naujoji Agluona". Praktinė dalis. Apie įmonę. Personalo susirinkimai UAB "Naujoji Agluona". Personalo susirinkimų trūkumai įmonėje. Pasiūlymai. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(12 puslapių)
  2009-05-05
 • Personalo tarnybos

  Įvadas. Personalo tarnyba. Kas tai? Personalo tarnybos organizavimas. Personalo tarnybos organizavimas mažoje įmonėje. Personalo tarnybos organizavimas vidutinėje ir didelėje įmonėje. Personalo valdymo linijinis ir patariamasis aspektai. Linijinė valdžia, palyginti su patariamąja. Linijinio vadovo atsakomybė personalo valdymo srityje. Personalo tarnybos vadovų atsakomybė. Personalas ir našumo didinimas. Personalo tarnyba ir gebėjimas reaguoti. Personalas ir aptarnavimas. PT ir darbuotojų pritarimas. PT ir korporacinė strategija. Personalas, kaip strateginis partneris. Personalo vadovų vaidmuo formuluojant strategiją. Personalo vaidmuo įgyvendinant strategiją. Strateginė personalo tarnybos ateitis. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(16 puslapių)
  2006-04-24
 • Personalo tarnybos (darbuotojai), jų darbo turinys ir atsakomybė

  Įvadas. Personalo organizavimas. Personalo organizavimo turinys. Vidiniai ir išoriniai veiklos subjektai. Darbo su personalu organizavimo formos. Personalo tarnybos organizavimas. Personalo tarnybos organizavimas mažoje įmonėje. Personalo tarnybos organizavimas vidutinėje ir didelėje įmonėje. Personalo valdymas. Išvados.
  Vadyba, referatas(10 puslapių)
  2006-07-21
 • Personalo ugdymas

  Įvadas. Darbuotojų įvertinimas. Darbuotojų įvertinimo esmė, tikslai ir pagrindinės nuostatos. Atestavimo organizavimas. Darbuotojo vertinimo kriterijai. Darbuotojų mokymas ir kvalifikacijos tobulinimas. Besimokančios organizacijos samprata. Darbuotojų mokymo ir kvalifikacijos tobulinimo sistema. Kvalifikacijos tobulinimo poreikio nustatymas ir patenkinimas. Darbuotojų mokymo ir kvalifikacijos tobulinimo sistemos ypatumai Lietuvoje. Darbuotojų skatinimas. Skatinimo vaidmuo darbuotojų vadyboje. Motyvacijos esmė ir jos atsiradimą lemiantys veiksniai. Darbo motyvacija. Motyvavimo metodų ir priemonių įvairovė. Darbo užmokesčio svarba motyvuojant darbuotojus. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(32 puslapiai)
  2007-04-06
 • Personalo ugdymo ir mokymo nauda įmonei ir darbuotojui

  Įvadas. Personalo mokymas. Personalo ugdymas. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(7 puslapiai)
  2006-01-18
 • Personalo ugdymo įtaka mikroklimatui pirminės sveikatos priežiūros centre

  Įstaigos pristatymas. Darbuotojų poreikio nustatymas. Personalo ugdymas. Biuro darbo veiklos organizavimas. Įstaigos dokumentacija. Įstaigos struktūrinių padalinių darbuotojų funkcijos. Įstaigos struktūra. Darbo laiko apskaitos tvarkymas. Biuro baldai, darbo vietų įranga, organizacinė technika. Informaciniai ryšiai. Saugių darbo sąlygų užtikrinimas. Darbo vietos ergonominis įvertinimas. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(17 puslapių)
  2005-12-29
 • Personalo ugdymo sistemos organizavimas įmonėse

  Įvadas. Mokymas ir ugdymas. Mokymo programos. Metodai darbo vietoje. Praktinės stažuotės. Audiovizualiniai metodai. Metodai nedarbo vietoje. Kvalifikacija. Profesinė kompetencija. Metodinė kompetencija. Kvalifikacijos kėlimo metodai ir jų taikymas. Rezervo formavimas. Pavadavimo rezervo formavimas. Rezervas aukštesnėms pareigoms, karjeros planavimas. Išvados ir siūlymai.
  Personalo vadyba, referatas(9 puslapiai)
  2005-10-16
 • Personalo vadyba (10)

  Įvadas. Personalo adaptacija. Adaptacijos formos. Adaptacijos etapai ir lygiai. Ko siekiama personalo adaptavimu. Personalo operatyvinio reguliavimo priemonės. Susipažinimo – įvadinis pokalbis. Supažindinimas su darbu. Individas organizacijoje: tolerancijos, privatumo, drausmės problemos. Naujų darbuotojų integracija. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(10 puslapių)
  2006-03-28
 • Personalo vadyba (11)

  Įvadas. Personalo apskaita ir personalo statistika. Personalo apskaita. Personalo statistikos rodikliai. Personalo ir socialinės sąnaudos. Personalo struktūra. Personalo vadybos elementai. Darbo vertinimo metodai.
  Personalo vadyba, referatas(10 puslapių)
  2006-05-02
Puslapyje rodyti po