Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Referatai

Referatai (20793 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Pedagogikos samprata

  Įvadas. Pedagogika – kas ji? Apibrėžimas. Pedagogikos objektas. Pagrindinės pedagogikos sąvokos. Pedagogikos ryšys su kitais mokslais. Išvados.
  Pedagogika, referatas(7 puslapiai)
  2006-02-23
 • Pedagogikos sąvokos

  Pedagogikos terminas. Pedagogikos sąvoka. Ugdymas. Švietimas. Mokymas. Lavinimas. Auklėjimas. Formavimas. Išvados.
  Pedagogika, referatas(5 puslapiai)
  2006-01-16
 • Pedagoginė etika: samprata, pagrindai ir šiuolaikinis požiūris

  Įvadas. Pedagogines etikos samprata ir ypatybės. Pedagoginės etikos uždaviniai. Pedagoginė veikla ir jos specifika. Pedagoginės morales turinys. Pagrindinės pedagogo dorovinių santykių sritys. Mokytojas ir jo darbas. Mokytojas ir mokiniai. Pedagogas ir mokinių tėvai. Santykiai pedagogų kolektyve. Pedagogo dorovinis tobulėjimas. Šiuolaikinis požiūris. Išvados.
  Pedagogika, referatas(12 puslapių)
  2011-06-03
 • Pedagoginė praktika: Žiežmarių vidurinė mokykla

  Įvadas. Užduotis" "Mokyklos dabarties ir jos vizijos apibūdinimas". Bendra informacija apie mokyklą. Mokyklos vizija. Mokyklos darbuotojai. Veikla. Specialusis ugdymas. Penktokų adaptacijos programa. Namų darbų krūvio tyrimai ir analizės. Papildomas ugdymas. Prevencinė veikla. Kultūrinė veikla. Savivaldos institucijos. Metodinė taryba. Mokyklos Taryba. Mokinių savivalda. Tėvų pagalba. Mokslas. Profiliai. Klasių komplektai. Lankomumas. Bendradarbiavimas. Bendros išvados ir pasiūlymai.
  Pedagogika, referatas(12 puslapių)
  2008-02-06
 • Pedagoginė psichologija (2)

  Tikslai. Smurtas. Fizinis smurtas. Ar smurtas ir prievarta iš tiesų yra problema? Apie emocinį smurtą. Mokykla. Statistika. Smurtauja ne tik bendraamžiai. Kaip elgtis mokytojams, kai vaikas praneša apie patirtą prievartą? Pasekmės, lydinčios smurtą patyrusius vaikus. Savanoriai. Išvados, galimi problemos sprendimo keliai. Kas turi teikti pagalbą? Kam būtų teikiama ši pagalba? Kaip teikti pagalbą?
  Psichologija, referatas(6 puslapiai)
  2006-04-18
 • Pedagoginės minties atstovai 1918-1940

  Įvadas. Pedagoginės minties raida. Kultūros pedagogika, jos atstovai. Vydūnas. J. Lindė – Dobilas. H. Šalkauskis. A. Maceina. J. Laužikas. Išvados.
  Pedagogika, referatas(12 puslapių)
  2006-04-05
 • Pedagoginiai reikalavimai laisvalaikio organizavimui

  Įvadas. Pedagogikos apibūdinimas kultūros darbe. Pedagoginiai tyrimai kultūros darbe. Ugdymo objektas - žmogus. Kultūros darbuotojas – ugdytojas. Mokymo uždaviniai kultūrinėje veikloje. Auklėjimo uždaviniai kultūrinėje veikloje. Laisvalaikio organizavimo ypatumai. Kultūros darbuotojo vaidmuo organizuojant laisvalaikį. Pedagoginiai reikalavimai laisvalaikio organizavimui. Išvados ir siūlymai.
  Pedagogika, referatas(18 puslapių)
  2007-03-29
 • Pedagoginio bendradarbiavimo veiksniai ir sistema

  Įvadas. Sąveikaujančios sistemos, įtakojančios žmogaus formavimąsi. Pedagoginio bendradarbiavimo sistema. Pedagoginių sistemų plėtros kryptys. Mokytojo asmenybė. Išvados.
  Pedagogika, referatas(7 puslapiai)
  2007-02-02
 • Pedagoginio poveikio būdai

  Įvadas. Mokinių teigiamo požiūrio į mokymąsi ugdymas. Mokymosi ir nesimokymo motyvacija. Reikminė mokymosi motyvacija. Kognityvinė mokymosi motyvacija. Emocinė mokymosi motyvacija. Ugdymui įtakos turintys veiksniai. Biopsichiniai veiksniai. Gamtiniai ir socialiniai veiksniai. Tautiniai ypatumai. Veikla. Jos tipai. Bendravimas. Mokymosi motyvacijos teoriniai pagrindai. Mokymą(si) skatinantys būdai. Susipažinimo būdai. Sudominimo būdai. Relaksacijos būdai. Išvados.
  Pedagogika, referatas(10 puslapių)
  2010-03-25
 • Pedagoginis darbas

  Įvadas. Kūrybiškumo mokytojo darbe apraiškos. Pedagoginis darbas – ypatinga kūrybinės veiklos forma. Psichologai ir pedagogai apie mokytojo kūrybiškumą. Pageidaujami reikalavimai mokytojui. Išvados.
  Pedagogika, referatas(12 puslapių)
  2008-06-03
 • Pedagoginis meistriškumas

  Įvadas. Pedagoginio poveikio būdai. Poveikio būdų įvairovė. Pedagoginių poveikio būdų taikymo sąlygos. Išvados.
  Pedagogika, referatas(13 puslapių)
  2006-11-22
 • Pedagoginis pašaukimas

  Įvadas. Tikslas. Uždaviniai. L.Jovaiša atskleidė mokytojų, turinčių tam tikrą pašaukimą, profesinės veiklos bruožus. Mokytojų, turinčių pedagoginį pašaukimą, charakterio bruožai. L.Jovaiša taip pat išskyrė pedagoginiam pašaukimui būdingus ugdytojo būdo bruožus. Mokytojų, turinčių pedagoginį pašaukimą, vertybės pagal L.Jovaišą. Išvados.
  Pedagogika, referatas(7 puslapiai)
  2006-06-01
 • Pedagoginis procesas

  Pedagoginis procesas. Pedagoginių santykių pobūdis. Lietuvos pedagogai. Mokytojas. Mokytojo darbo sėkmė. Mokytojo kūrybingumas.
  Pedagogika, referatas(9 puslapiai)
  2005-12-29
 • Pedagoginis tėvų švietimas mokykloje

  Įvadas. Pedagoginės tėvų pareigos. Šeima ir mokykla. Mokyklos ir šeimos bendradarbiavimas. Klasės auklėtojo ir tėvų bendravimas. Pedagoginis tėvų švietimas. Individualūs pokalbiai. Paskaitos. Klausimų-atsakymų vakarai (popietės). Tėvų susirinkimai. Disputai. Atvirų durų dienos. Netradicinis pedagoginis tėvų švietimas. Dalykiniai žaidimai. Reglamentuotos diskusijos. Išvados.
  Pedagogika, referatas(20 puslapių)
  2006-04-01
 • Pedagoginis trenerio meistriškumas

  Treneris. Trenerio darbo specifika. Trenerio asmenybė. Trenerio darbo turinys. Trenerio kūrybiškumas. Trenerio pedagoginė erudicija.
  Pedagogika, referatas(3 puslapiai)
  2005-11-21
 • Pedagogo asmeniniai ir profesiniai bruožai

  Pedagogo asmeniniai ir profesiniai bruožai. Motyvacija. Kvalifikacija.
  Pedagogika, referatas(4 puslapiai)
  2006-02-20
 • Pedagogo ir tėvų bendradarbiavimas

  Įvadas. Šeima – pirmoji žmogaus ugdymo institucija. Pedagoginės tėvų pareigos. Šeima ir mokykla. Pedagogo ir šeimos bendradarbiavimas. Pedagoginis tėvų švietimas. Išvados.
  Pedagogika, referatas(13 puslapių)
  2009-02-06
 • Pedagogo korekcinis vaidmuo

  Įvadas. Emociniai arba elgesio sutrikimai. Priežastys. Mokymo technikos. Dominuojantys arba neprisitaikantys vaikai. Vaikai, kuriems taikomas specialusis ugdymas. Modifikuota programa. Adaptuota programa. Specialios mokyklos programa. Išvados.
  Pedagogika, referatas(9 puslapiai)
  2007-01-08
 • Pedagogo savybės

  Visuomeniniai reikalavimai keliami pedagogams. Pedagogo savybės bei socialumo reikšmė. Profesinis meistriškumas. Pedagogas ir technologijų amžius. Išvados.
  Pedagogika, referatas(10 puslapių)
  2005-09-21
 • Pedagogo vertybės ir realizacijos problemos

  Įvadas. Šiuolaikiniai reikalavimai mokytojui. Tradiciniai mokytojo vaidmenys. Mokytojo vaidmuo vertybinio ugdymo procese. Mokytojo vertybinė pozicija. Nauji mokytojų vaidmenys ir reikalavimai kvalifikacijai. Pedagogų sunkumai, realizacijos problemos. Išvados.
  Pedagogika, referatas(10 puslapių)
  2007-12-17
Puslapyje rodyti po