Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Referatai

Referatai (20793 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Paskolų suteikimo ir grąžinimo principai (3)

  Įvadas. Pagrindinės sąvokos. Kaip suprantamas kreditavimas. Paskolos klasifikavimo požymiai. Išvados.
  Finansai, referatas(15 puslapių)
  2007-01-15
 • Paskutinė pavasario šventė. Sekminės

  Įvadas. Sekminės. Sekminių augalas. Papročiai. Išvados.
  Etninė kultūra, referatas(6 puslapiai)
  2006-05-13
 • Paskutinio posėdžio vertinimas Lietuvos istoriografijoje

  Įvadas. Geopolitinės padėties apžvalga II pasaulinio karo pradžioje SSRS politiniai sprendimai Lietuvos atžvilgiu. SSRS ultimatumas Lietuvai. Lietuvos valstybės vyriausybės paskutinis posėdis. Paskutinio posėdžio vertinimas. Išvados.
  Lietuvos istorija, referatas(11 puslapių)
  2009-10-29
 • Paskutinysis XIX amžiaus italų kompozitorius klasikas - Džiuzepė Verdis

  Džiuzepė Verdis. Kelias iki šlovės. Verdžio operos. Kūriniai. Pabaiga.
  Kompozitoriai, referatas(5 puslapiai)
  2006-10-10
 • Paslaugos

  Įvadas. Paslaugų samprata. Paslaugų apibrėžimai ir klasifikacija. Paslaugų ir materialių prekių santykis. Paslaugų savybės. Lentelės. Išvados.
  Ekonomika, referatas(14 puslapių)
  2005-11-09
 • Paslaugos kokybė: javų purškimas herbicidais

  Įvadas. Tikslas: Užtikrinti patikimas ir kokybiškas javų purškimo herbicidais paslaugas. Projektinis skyrius. Javų purškimo herbicidais proceso aprašymas. Kokybės rodikliai, jų nustatymas ir kontrolė. Purškimo kokybės rodikliai. Paslaugos kokybės rodikliai. Gedimai, jų nustatymas ir išlaidos. Įmonės organizacinė struktūra. Pareigybiniai nuostatai. Bendroji dalis. Pagrindiniai traktoriaus vairuotojo uždaviniai ir pareigos. Traktoriaus vairuotojo teisės. Traktoriaus vairuotojo atsakomybė. Proceso uždavinių medis. Proceso elementų detalus aprašymas. Tinklinio grafiko sudarymas. Išvados.
  Žemės ūkis, referatas(16 puslapių)
  2010-05-03
 • Paslaugos produkto kainos nustatymas

  Įvadas. Paslaugos produkto vertė. Kainodara. Diferencijuota kainodara. Metodai. Paslaugų produktų vertės strategijos (netikrumo sumažinimo strategija, sąryšio su vartotojais didinimo strategija, žemų kaštų siekimo strategija). Kainos elastingumas. Išvados.
  Rinkodara, referatas(14 puslapių)
  2005-11-22
 • Paslaugos rinka

  Įvadas. Sąvokos. Paslaugos privatiems klientams. Paslaugos verslo klientams. Vartotojams. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(8 puslapiai)
  2006-12-07
 • Paslaugos samprata

  Paslaugos samprata. Paslaugu savybės. Neapčiuopiamumas. Heterogeniškumas (nevienalytiškumas). Nepatvarumas. Vartotojo dalyvavimas. Paslaugos teikimo ir naudojimo vienovė (vienalaikiškumas). Nuosavybės nekeičiamumas. Santykių (ryšių) marketingas ir jo įtaka. paslaugų organizacijos veiklai. Santykių (ryšių) marketingo koncepcija.
  Vadyba, referatas(9 puslapiai)
  2006-04-28
 • Paslaugos. Paslaugų evoliucija. Paslaugų modelis. Paslaugų aplinka. Marketingo paslaugos. Integruotas požiūris į paslaugų valdymą

  Įžanga. Paslaugų evoliucija pokyčių eroje. Paslaugų modelis modernioje ekonomikoje. Kas yra paslauga? Paslaugų sektoriaus supratimas. Paslaugų aplinka. Keičiasi valstybių reguliavimo sistemos. Profesinių organizacijų apribojimai marketinge. Kai kurių viešų ir nepelno sričių privatizacija. Technologinės inovacijos. Paslaugų grandinių ir Frančizių tinklų plėtra. Internacionalizacija ir globalizacija. Vertimas gerinti našumą. Paslaugų kokybės tendencijos. Lizingo ir automobilių nuomos firmų ekspansija. Gamintojai kaip paslaugų teikėjai. Spaudimas valstybines ir ne pelno siekiančias organizacijas ieškoti naujų pajamų šaltinių. Novatoriškų vadybininkų rėmimas ir samdymas. Marketingo paslaugos prieš materialias prekes. Pagrindiniai skirtumai tarp prekių ir paslaugų. Integruotas požiūris į paslaugų valdymą. 8 pagrindiniai integruotos paslaugų valdymo sistemos komponentai. Paslaugų marketingo, operacijų ir žmogiškųjų išteklių tarpusavio sąveika. Vertės sukūrimas vertybių kontekste. Išvados.
  Rinkodara, referatas(21 puslapis)
  2011-06-10
 • Paslaugų analizė: bankas AB "Snoras"

  Įvadas. Darbo tikslas — išanalizuoti AB banko "Snoras" teikiamas paslaugas. Paslaugų ekonominė reikšmė. Paslaugų specifika. Paslauga. Paslaugų paketas. Paslaugų klasifikavimas. Pagal GATT. Pagal Eurostat. AB bankas "Snoras" paslaugų analizė. Trumpa įmonės charakteristika. Pagrindinės paslaugos. Papildomos paslaugos. Kainodara. Rinka. Paslauga kaip organizacinė sistema. Išvados.
  Įmonių aprašymai, referatas(20 puslapių)
  2008-11-26
 • Paslaugų apskaita

  Įvadas. Paslaugų teikimo pagrindiniai apskaitos politikos bruožai. 11–ojo VAS "Pardavimo savikaina ir veiklos sąnaudos" taikymas apskaitoje. 10–ojo VAS "Pardavimo pajamos" taikymas apskaitoje. Paslaugų teikimo (realizavimo) sąnaudų apskaitos specifika. Išvados.
  Apskaita, referatas(15 puslapių)
  2007-12-08
 • Paslaugų ekonominis vertinimas: kaimo turizmo sodyba "Karpynė"

  Kaimo turizmo sodybos "Karpynė" paslaugų ekonominis vertinimas. Įvadas. Kaimo turizmo sodybos "Karpynė" pristatymas. Kaimo turizmo sodybos "Karpynė" ekonominis vertinimas. Darbo metodikos aprašymas. Fiksuoti kaštai. Lūžio taškas. Kainos elastingumas. Kainodaros politika ir strategija. Antrepreneriškumas. Darbo jėgos segmentai ir jų darbo laiko specifika. Visuotinė kokybės vadyba. Kokybės vertinimas, taikant SERVQUAL metodą. Išvados.
  Rinkodara, referatas(15 puslapių)
  2010-12-28
 • Paslaugų eksporto raida

  Įvadas. Paslaugų eksporto raida ir ypatumai 2002-2004 metais. Paslaugų eksporto kitimo tendencijos 2002-2004 laikotarpiu metais. Bendra paslaugų eksporto raida 2002-2004 metais. Paslaugų eksporto struktūros pokyčiai 2002-2004 metais. Paslaugų eksporto raida 2002-2003 laikotarpiu ketvirčiais. Bendra paslaugų eksporto dinamika 2002-2005 laikotarpio ketvirčiais. Paslaugų grupių eksporto raida 2002-2005 metų ketvirčiais. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(13 puslapių)
  2006-01-06
 • Paslaugų erdvinė lokalizacija Kauno mieste: "Pizza Jazz"

  Įvadas. "Pizza jazz" pristatymas. "Pizza jazz" aplinkos analizė. "Pizza jazz" erdvinė lokalizacija Kauno mieste. Restoranų tinklo "Pizza Jazz" teritorinis sistemų tipas. Restoranų tinklo "Pizza Jazz" paslaugų tipas. "Pizza Jazz" traukos zonos. Naujo "Pizza Jazz" restorano vietos parinkimas. Išvados.
  Įmonių aprašymai, referatas(16 puslapių)
  2006-01-31
 • Paslaugų gamintojo ir vartotojo santykiai

  Įžanga. Paslaugų gamintojo ir vartotojo valdymo esmė. Santykių su klientais valdymo koncepcijos nauda įmonei ir klientui. Santykių su klientais valdymo nauda, teikiama įmonei. Santykių su klientais valdymo nauda vartotojui. Santykių su klientais valdymo koncepcijos įgyvendinimas praktikoje. Problemos, kylančios įgyvendinant santykių su klientais valdymo koncepciją. Išvados.
  Vadyba, referatas(20 puslapių)
  2011-09-20
 • Paslaugų įmonės analizė: Všį "Vilniaus universiteto būstas"

  Įvadas. Veiklos charakteristika. Istorija. Įstaigos veiklos sritys ir tikslai. Personalas ir organizacinė struktūra. Teikiamos paslaugos. Verslo aplinka. Reklama. Veikiančios kainos. Kainų santykis su konkurentų kainomis. Nuolaidos ir jų taikymo atvejai. Kada kainos keistos, kokiu tikslu, į kuria pusę ir kiek. Kaip kainas vertina klientai. Išvados. Konkurentai. Tiesioginių konkurentų analizė. Netiesioginiai konkurentai. Bendrabučiai Skandinavijoje. Išvados. Priedas (anketa).
  Įmonių aprašymai, referatas(41 puslapis)
  2006-05-22
 • Paslaugų įmonės konkurencinis pranašumas

  Įvadas. Prekė. Papildomos paslaugos. Išvados.
  Įmonių aprašymai, referatas(9 puslapiai)
  2007-04-07
 • Paslaugų įmonių fizinė aplinka

  Įvadas. Fizinės aplinkos elementai. Eksterjeras. Interjeras. Fizinės aplinkos rūšys. Aplinkos funkcijos. Aplinkos tipai. Aplinkos įtaka individo elgsenai. Elgesys paslaugos teikimo aplinkoje. Vidinės reakcijos į paslaugos teikimo aplinką. Mehrabian–Russell teorija. Idealios aplinkos kūrimas. Išvados.
  Vadyba, referatas(12 puslapių)
  2009-03-30
 • Paslaugų ir prekių reklamos rengimas

  Įvadas. Reklamos reikšmė ir tikslai. Reklamos procesas, jo ypatumai. Reklamos rūšys, tipai. Reklama prekybos vietoje. Reklamuotos prekės prekybos vietoje analizė. Išvados.
  Rinkodara, referatas(14 puslapių)
  2006-10-28
Puslapyje rodyti po