Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Referatai

Referatai (20793 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Pamatų įrengimo technologijos principai

  Įvadas. Pastato pagrindo įrengimas. Pastato pamatų įrengimo technologijos principai. Kevalinių giliųjų pamatų įrengimas. Išvados.
  Statyba, referatas(8 puslapiai)
  2005-12-12
 • Pameistrystė kaip profesinio ugdymo forma

  Įvadas. Darbo tikslas – parodyti, kaip ši svarbi problema gali būti sprendžiama mokymą iš dalies perkeliant į darbovietę, aptarti, kokią naudą iš pameistrystės gauna besimokantysis ir kokią – jį priimanti darbovietė. Mokymasis darbo vietoje ir jo svarba. Pameistrystės sistemos privalumai ir ribotumas. Atvejis: Vokietijos "dvilypė" pameistrystės sistema. Išvados.
  Sociologija, referatas(12 puslapių)
  2009-02-05
 • Pamoka

  Įvadas. Pamoka. Pamokos tikslai. Mokymo medžiaga. Integracija. Mokymo metodai. Spausdintiniai šaltiniai. Referatai. Demonstravimas ir stebėjimas. Pratimai. Savarankiškas mokinių darbas. Kolektyvinis darbas. Grupinis darbas. Individualus darbas. Pamokos laikas. Vaizdinės priemonės. Mokymosi atmosfera. Pamokos ryšys su kitomis pamokomis. Pamokos užbaigimas. Mokymo principai. Išvados. Priedai (2).
  Pedagogika, referatas(15 puslapių)
  2007-10-10
 • Pamokos planas: vyriausybės politika

  Teorinė medžiaga. Vyriausybės politika. Saugumo ir gynybos politika. Ekonominė politika. Finansų politika. Pamokos planas. Motyvacija. Pamokos situacija. Pagrindinis didaktinis tikslas. Pamokos tipas. Mokymo tikslai. Mokymo uždaviniai. Mokymo metodai. Mokymo priemonės. Pagrindinės sąvokos. Tarpdalykiniai ryšiai. Vertinimas. Pamokos eiga. Parengimo grandis. Suvokimo grandis. Supratimo grandis. Įtvirtinimo grandis. Mokymosi rezultatų taikymo grandis.
  Pedagogika, referatas(7 puslapiai)
  2008-04-15
 • Pamokų tvarkaraštis: reikalavimai ir situacija mokykloje

  Įvadas. Higienos ir pedagoginiai reikalavimai tvarkaraščiui. Problemos sudarant pamokų tvarkaraščius. Išvados. Darbas iliustruotas grafikais.
  Pedagogika, referatas(12 puslapių)
  2008-01-17
 • Panemunės nežinomi piliakalniai

  Įvadas. Panemunės piliakalniai dešiniajame Nemuno krante. Antkalniškių piliakalnis. Jaučakių piliakalnis. Ringovės piliakalnis. Jurbarko piliakalnis (Bišpilis). Kalnėnų piliakalnis (Bišpiliukai). Meškininkų piliakalnis (Bišpiliukas). Kartupėnų piliakalnis. Raudonėnų piliakalnis. Seredžiaus I piliakalnis (palemono kalnas). Seredžiaus II piliakalnis (Palocėliai). Skirsnemunės piliakalnis. Veliuonos I piliakalnis (Gedimino kalnas). Veliuonos II piliakalnis (Pilaitė). Antkalnės piliakalnis (milžino kapas). Veršvų piliakalnis. Rambyno piliakalnis (Rambyno kalnas). Panemunės piliakalniai kairiajame Nemuno krante. Žemosios panemunės piliakalnis. Kukarskės piliakalnis. Žuklijų piliakalnis. Sudargo, Grinaičių piliakalnis (Balnakalnis). Sudargo, Grinaičių II piliakalnis, (Žydkapis). Sudargo, Burgaičių piliakalnis (Vorpilis). Sudargo, Burgaičių piliakalnis (Pilaitė). Sudargo, Burgaičių III piliakalnis. 19Joginiškių piliakalnis. Dulinčiškių piliakalnis. Plokščių (Vaiguviškių) piliakalnis. Stulgių piliakalnis. Maštaičių piliakalnis. Altoniškių piliakalnis. Jadagonių piliakalnis. Šėtijų piliakalnis. Mikytų piliakalnis. Misiūnų piliakalnis. Pyplių piliakalnis. Šereiklaukio piliakalnis (Kopličkalnis). Išvados. Darbas iliustruotas nuotraukomis.
  Lietuvos geografija, referatas(27 puslapiai)
  2009-04-06
 • Panevėžio apskrities dvarų rekreacija seniau ir dabar

  Terminų žodynas. Literatūros apžvalga. Panevėžio apskrities dvarų rekreacija seniau ir dabar. Įvadas. Bistrampolio dvaras. Bistrampolio festivalis. Rokiškio dvaras. Dabartinis Rokiškio dvaras. Rokiškio krašto muziejaus birželio mėnesio renginiai. Muziejuje taip pat galima užsisakyti temines ekskursijas. Dvarų paveldas. Išvados. Priedai (1).
  Lietuvos geografija, referatas(21 puslapis)
  2008-06-13
 • Panevėžio pradžia ir padėtis

  Pirmą kartą Upytės paminėjimas dokumentuose. Miesto pradžia. Miesto vardo kilmė. Miesto ir rajono herbas. Karai su rusais ir švedais. Miestas po baudžiavos panaikinimo. Pramonė. Panevėžys-malūnų miestas. Kultūrinis gyvenimas. Švietimas. Panevėžiečių tarmė ir tautosaka. Šiuolaikinis Panevėžys. Darbas iliustruotas nuotraukomis.
  Lietuvos istorija, referatas(10 puslapių)
  2006-09-08
 • Panevėžio Respublikos gatvė

  Pagrindinė Panevėžio senamiesčio - arterija Respublikos gatvė. Iš vargšų Kepėjų išaugo į Bajorų gatvę. Buvusi Sąjūdžio širdis. Suprojektavo beveik visą Panevėžį. Kultūrinis gyvenimas priminė Paryžių. Dailės galerijoje – keramikos lobiai. G.Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka. "Kalnapilį" kūrė vokietis. Banko salėje – dvylika atlantų. "Kleve" prekybininkų karalystė. Inventorizavo tik po 100 metų. Prižiūrėtojai dirbo ir šlavėjais. Norėjo iškelti už miesto. Gatvė labai pasikeitė. Mokyklai aukojo po 10 kapeikų. Kaizerininkai įkūrė karo ligoninę. Išliko dėmesys tiksliesiems mokslams. Negelbsti net dvi prokuratūros. Bylinėjosi dėl pavadinimo. Atkakdavo net latviai. Pajamos iš kino - seminarijai. Viešbutyje įsikūrė valdininkai. Laukia lėšų iš Prezidento. Knygyno kieme augo net kiaulės.
  Lietuvos geografija, referatas(8 puslapiai)
  2005-10-14
 • Panevėžys

  Miestas. Tarptautinis bendravimas. Ekonomika ir verslas. Švietimas. Kultūra ir menas. Socialinė rūpyba. Vaiko teisių apsauga. Darbas iliustruotas nuotraukomis.
  Lietuvos geografija, referatas(6 puslapiai)
  2005-06-07
 • Panteonas. Dangiškieji dievai. Chtoniškieji dievai

  Aukščiausias dievas. Perkūnas. Patrimpas. Patulas. Saulė. Mėnulis. Laima. Laimė. Dalia. Giltinė. Laumė. Veliona ir vėlės. Lada ir Lela. Išvados.
  Etninė kultūra, referatas(6 puslapiai)
  2005-11-30
 • Papildomas darbo apmokėjimas

  Įvadas. Papildomas darbo apmokėjimas ir trumpa jo charakteristika. Darbo apmokėjimo sistemos sudėtis įmonėje. Kasmetinių atostogų apmokėjimas. Darbo užmokesčio priedų, išmokų ir pašalpų apmokėjimas. Darbo apmokėjimo apribojimų normos. Apmokėjimas darbuotojo ligos atveju. Vadovų darbo apmokėjimas. Specialistų darbo apmokėjimas. Darbo apmokėjimas Airijoje. Italija. Ispanija. Danija. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(24 puslapiai)
  2006-02-23
 • Papildomas ugdymas

  Formalaus papildomojo ugdymo institucijos. Formalusis papildomas ugdymas. Neformalaus papildomojo ugdymo institucijos. Informalųjį ugdymą vykdančios institucijos. Informavusis papildomas ugdymas. Saviraiška, polinkių plėtotė. Praktinė darbo dalis. Tyrimo tikslas – nustatyti papildomojo ugdymo būklę ir galimybes. Tyrimo išvados. Darbo išvados.
  Pedagogika, referatas(27 puslapiai)
  2006-01-20
 • Papildomo gamtamokslio ugdymo turinys ir darbo formos šiuolaikinėje bendrojo lavinimo mokykloje

  Įvadas. Ekologinis ugdymas. Aplinkos apsauga. Išvados. Gamtosauginis kodeksas.
  Pedagogika, referatas(7 puslapiai)
  2007-01-11
 • Papildomo ugdymo pedagogikos specializacijos standarto analizė

  Įvadas. Papildomo ugdymo pedagogikos specializacijos standartas. Socialinės – kultūrinės veiklos organizavimas. Mokyklos ryšių su visuomene plėtra. Socialinės – kultūrinės veiklos organizavimas Pažinti ir puoselėti tautines tradicijas, suprasti savosios ir kitų tautų kultūrinį bei etninį savitumą. Išmanyti laisvalaikio ugdymo proceso specifiką, jo paskirtį, prasmę, galimą poveikį ir rezultatus. Formuoti moksleivių poreikį kultūringai praleisti laisvalaikį. Išsiugdyti organizacinius gebėjimus. Gebėti atskleisti bendruosius ir individualiuosius moksleivių gebėjimus. Analizuoti ir suvokti socialines permainas, kultūrinius pokyčius ir tai panaudoti bei pritaikyti organizuojant laisvalaikį. Suvokti laisvalaikio ugdymo svarbą formuojant kūrybingą, asmenybę. Gebėti puoselėti moksleivių kūrybinę potenciją bei ugdyti kūrybinius gebėjimus įvairiose veiklos srityse. Išmanyti meninio ugdymo būdus ir formas. Tenkinti pažintinius moksleivių poreikius, atitinkančius jo interesus ir kultūros lygį. Mokėti individualizuoti ir diferencijuoti įvairias laisvalaikio organizavimo formas bei suvokti bendruosius darbo su grupe principus ir mokėti jais vadovautis. Žinoti vaidybos , etikos ir sceninės kultūros pagrindus. Ugdyti pasitikėjimą savimi, savo kūrybinėmis galiomis. Išsiugdyti elementarius oratoriaus įgūdžius, gebėjimą improvizuoti ir panaudoti įvairias teatrines raiškos formas. Formuoti estetinio santykio su menais pradmenis. Gebėti reikšti save teatro priemonėmis ir kūrybos produktais. Mokyklos ryšių su visuomene plėtra. Gebėti bendradarbiauti su įvairiomis žinybomis ir organizacijomis, toleruojančiomis kultūringą laisvalaikį. Gebėti skatinti integracinį požiūrį į pasaulio pažinimą bei kultūros perėmimą. Išvados.
  Pedagogika, referatas(14 puslapių)
  2010-10-13
 • Paprastasis ąžuolas ir paprastasis lazdynas

  Įvadas. Paprastasis ąžuolas. Bendras paplitimas. Paplitimas Lietuvoje. Gyvenimo forma ir išvaizda. Žievė. Ūgliai ir pumpurai. Lapai. Žiedai ir vaisiai. Poreikis aplinkai. Augavietės. Veislės. Paprastasis lazdynas. Bendras paplitimas. Paplitimas Lietuvoje. Gyvenimo forma ir išvaizda. Ūgliai. Pumpurai. Lapai. Žiedai. Vaisiai. Dauginimasis. Poreikis aplinkai. Augavietės. Ligos ir kenkėjai. Naudojimas. Veislės. Išvados.
  Botanika, referatas(13 puslapių)
  2007-05-22
 • Paprastoji ir baltoji eglė bei paprastasis kaštonas

  Įvadas. Paprastoji eglė (lot. Picea abies). Paprastosios eglės porūšiai, variatetai, formos. Paprastosios eglės fenologinės formos. 5 paprastosios eglės šakojimosi tipai. Paprastosios eglės formos pagal lajos išvaizdą. Paprastosios eglės formos pagal kankorėžių morfologiją. Trumpa paprastosios eglės kultivarų apžvalga (nuo A iki M). Baltoji eglė(lot. Picea glauca). Paprastosios ir baltosios eglės apibendrinimas. Eglių gyvatvorės. Eglių genėjimas. Egles puolančios ligos ir kenkėjai. Paprastasis kaštonas(Aesculus hippocastanuss Baumannii). Išvados.
  Botanika, referatas(32 puslapiai)
  2007-01-19
 • Papročiai tarptautinėje teisėje

  Įžanga. Tarptautinės teisės šaltiniai. Paprotys tarptautinėje teisėje. Tarptautinis paprotys kaip visuotinės praktikos, pripažintos teisine norma, įrodymas. Kur ieškoti paprotinės teisės egzistavimo įrodymo. Pasikartojimo problema. Išvados.
  Teisė, referatas(7 puslapiai)
  2007-10-31
 • Papročiai tradicinėse ir šiuolaikinėse vestuvėse

  Įvadas. Vestuvės. Vestuvių veikėjai, jų pareigos. Vestuvių simboliai ir atributika. Jungtuvių dienos apeigos. Tradicinių ir šiuolaikinių vestuvių palyginimas. Išvados.
  Etninė kultūra, referatas(17 puslapių)
  2007-01-11
 • Papročio nustatymas tarptautinėje teisėje

  Įvadas. Papročio sąvoka ir reikšmė tarptautinėje teisėje. Objektyvusis elementas ("bendroji praktika"). Psichologinis paprotinės teisės formavimosi elementas (opinio iuris). Išvados.
  Teisė, referatas(11 puslapių)
  2008-12-01
Puslapyje rodyti po