Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Referatai

Referatai (20793 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Pajamų nelygybė

  Bendras supratimas apie pajamų skirtumus. Turtinė gyventojų diferenciacija. Pajamų nelygybės matai. Teisingumas ir lygybė. Pajamų paskirstymas ir perskirstymas. Neturtas ir jo priežastys. Ekonominės neturto mažinimo priemonės. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(13 puslapių)
  2005-11-25
 • Pajamų nelygybė (2)

  Įvadas. Asmeninių veiksmų diferencijavimo veiksniai. Turtinė gyventojų diferenciacija. Gyvenimo lygio diferenciacija. Neįgaliųjų socialinė integracija. Socialinės infrastruktūros plėtojimas. Pajamų nelygybės matai. Teisingumas ir lygybė. Pajamų paskirstymas ir perskirstymas. Neturtas ir jo priežastys. Ekonominės neturto mažinimo priemonės. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(19 puslapių)
  2006-05-17
 • Pajamų nelygybė ir jos reguliavimas

  Veiksniai, nulemiantys pajamų diferenciaciją. Fizinių ir protinių gabumų skirtumai. Išsilavinimas ir įgūdžiai. Darbo kiekis ir jo pobūdis. Sukaupto ir paveldėto turto skirtumai. Rizika. Kiti pajamų diferencijavimo veiksniai. Turtinė gyventojų diferenciacija. Pajamų nelygybės matai. Neturtas ir jo priežastys. Ką apima neturtas ir jo socialinis veidas. Ekonominės neturto mažinimo priemonės. Svarbesnės neturto mažinimo kryptys. Transferinės išmokos. Minimalus darbo užmokestis ir neigiamas. pajamų mokestis. Lengvatos ir kainų reguliavimas. Keičiant gamybos išteklių pasiskirstymą.
  Ekonominės teorijos, referatas(10 puslapių)
  2006-05-25
 • Pajamų nelygybė ir jos reguliavimas (2)

  Įvadas. Pajamų šaltiniai. Bendras supratimas apie pajamų skirtumus. Turtinė gyventojų diferenciacija. Pajamų nelygybės matai. Teisingumas ir lygybė. Pajamų paskirstymas ir perskirstymas. Neturtas ir jo priežastys. Ekonominės neturto mažinimo priemonės. Pajamų nelygybė Lietuvoje. Išvados.
  Ekonomika, referatas(22 puslapiai)
  2007-02-13
 • Pajamų nelygybė. Pajamų nelygybės reguliavimas

  Įvadas. Pajamų pasiskirstymas visuomenėje. Pajamų šaltiniai. Valstybės politika pajamų pasiskirstyme. Pajamų lygybė. Teisingumas ir lygybė. Neturtas ir jo priežastys. Transferinės išmokos. Išvados.
  Finansai, referatas(11 puslapių)
  2008-04-17
 • Pajamų politika

  Įvadas. Pajamų politika. Skurdas. Skurdo ištakos. Skurdo skirstymas. Skurdo matavimas. Kas yra skurdžiai. Skurdo aiškinimai. Skurdas ir socialinis mobilumas. Socialinė atskirtis. Socialinės atskirties grupės. Socialinės atskirties kriterijai ir priežastys. Skurdo priežastys. Skurdo mažinimo strategijos rodikliai. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(12 puslapių)
  2007-12-11
 • Pajamų pripažinimo apskaitoje tvarka. Prekių pardavimo ir paslaugų teikimo pajamų pripažinimas (10 VAS)

  Įvadas. Pajamų pripažinimas apskaitoje. Kai kurie pajamų pripažinimo atvejai. Pajamų dydžio nustatymas. Prekių pardavimo ir paslaugų teikimo pajamos pagal 10-ąjį VAS "pardavimo pajamos". prekių pardavimo pajamų pripažinimas. Paslaugų teikimo pajamų pripažinimas. Išvados.
  Apskaita, referatas(12 puslapių)
  2006-04-24
 • Pajamų pripažinimo atvejų analizė

  Įvadas. Pajamų samprata ir reikšmė. Pajamų dydžio nustatymas. Pajamų pripažinimas. Tipinės veiklos prekių pardavimas. Tipinės veiklos paslaugų teikimas. Pardavimų apimties mažinimas. Netipinės veiklos pajamos. Netipiniai pajamų pripažinimo atvejai. Išvados.
  Apskaita, referatas(18 puslapių)
  2012-03-23
 • Pajūrio regioninio parko gamtiniai rekreaciniai ištekliai ir jų naudojimas rekreacinei veiklai

  Įvadas. Pajūrio regioninio parko antropoklimatiniai veiksniai sudarantys komfortines sąlygas poilsiui. Pajūrio regioninio parko reljefas apsprendžiantis teritorijos rekreacinį patrauklumą. Pajūrio regioninio parko dirvožemis apsprendžiantis teritorijos rekreacinį panaudojimą. Pajūrio regioninio parko vandens telkiniai naudojami rekreacinėje veikloje ir turizmui. Pajūrio regioninio parko augmenija naudojami rekreacinėje veikloje ir turizmui. Pajūrio regioninio parko gyvūnija naudojami rekreacinėje veikloje ir turizmui. Pajūrio regioninio parko gamtinis paveldas, vertybės turinčios didelį informacinį, kultūrinį ir estetinį potencialą. Pajūrio regioninio parko gamtinės rekreacinės teritorijos naudojamos poilsiui, turizmui. Išvados.
  Turizmas, referatas(30 puslapių)
  2007-02-06
 • Pajūrio regioninio parko teritorijos rekreacijos ir turizmo išteklių analizė

  Įvadas. Pajūrio regioninis parkas. Istorinė raida. Gamtos ištekliai. Kultūrinis paveldas. Ekskursijos. Bendra pažintinė ekskursija apie parką. Pasivaikščiojimas ekologiniu pažintiniu taku "Litorina". Dalykinės ekskursijos. Žygiai. Projektai. "Jūrinio turizmo infrastruktūros plėtra žemyniniame Lietuvos pajūryje". "Turizmo sistemos plėtra Pajūrio regioniniame parke" . "Vakarų Lietuvos turistinio trakto "Kuršių kelias" turizmo infrastruktūros įrengimas ir plėtra". Išvados. Pasiūlymai.
  Turizmas, referatas(14 puslapių)
  2006-01-27
 • Pajūrio regioninis parkas. Rekreacinė aplinka ir apsauga

  Įvadas. Pajūrio regioninis parkas. Pajūrio regioninio parko kraštovaizdis. Gamtinė aplinka. Kraštovaizdis. Gyvūnija. Klimatas. Augalija. Vandens telkiniai. Geologija, rieduliai, kopos ir skardžiai. Rifai. Smėlynų bendrijos. Reljefas. Dirvožemis. Istorinė raida. Kalotė. Karklė. Šaipiai. Nemirseta. Kultūros paveldas. Kultūros paveldo objektai (Nekilnojamosios kultūros vertybės). Rekreacinė veikla ir apsauga. Išvados.
  Lietuvos geografija, referatas(13 puslapių)
  2006-06-08
 • Pakanta ir jos ribos

  Pakanta ir jos ribos. Pakantos esmė. Pakanta ir aplinkybės. Pakanta ir reliatyvizmas. Pakanta ir žmogaus ydos. Pakanta ir žmogaus ydos. Pakanta ir papročiai. Pakanta ir pasaulėžiūra. Pakanta ir interesas. Pakanta kaip kultūros elementas. Pakantos ribos.
  Etika, referatas(5 puslapiai)
  2006-11-06
 • Pakartotinis popierius perdirbimas ir gaunami produktai

  Įvadas. Popierius. Popieriaus gamybos istorija. Popieriaus ir jo perdirbimo sąvokos. Popieriaus perdirbimas. Popieriaus perdirbimo tikslai ir privalumai. Perdirbimo procesas. Popieriaus perdirbimas namie. Gaunami produktai. Išvados.
  Pramonė ir gamyba, referatas(9 puslapiai)
  2007-12-04
 • Pakavimas ir jo esmė

  Įvadas. Produkto pakavimas. Pakavimo paskirtis. Pakuotės elementai. Tara. Pakavimo medžiaga. Pakuotės pasirinkimas. Veiksniai, lemiantys pakuotės pasirinkimą. Išvados.
  Transportas ir logistika, referatas(10 puslapių)
  2007-05-17
 • Pakeičiamumo standartizacija ir techniniai matavimai

  Mazgo aprašymas. Nominaliniai matmenys. Lyginių cilindrų sujungimų skaičiavimas. Veleno ir įvorės sujungimas (2-3). Veleno ir krumpliaračio sujungimas (2-12). Įvorės ir krumpliaračio sujungimas (9-10). Kalibrų skaičiavimas. Universalių matavimo priemonių parinkimas. Riedėjimo guolių suleidimai. Pleištinio sujungimo suleidimai. Matmenų grandinės skaičiavimas. Pleišto griovelio matavimo prietaiso schema.
  Inžinerija, referatas(13 puslapių)
  2007-01-22
 • Pakelių ir turistinių trasų aplinkos tvarkymas

  Įvadas. Aplinkos tvarkymo būdai. Rekreacinių teritorijų pagrindiniai tvarkymo veiksniai. Dviračių trasų plėtra ir jų priežiūra Lietuvoje. Trasų estetinis patrauklumas, kraštovaizdžio estetinis įvertinimas. Kelių danga. Trasų markiravimas, kelio ženklai ir saugumas. Techninis aptarnavimas. Dviračių nuoma. Išvados.
  Turizmas, referatas(8 puslapiai)
  2006-03-29
 • Paklausa ir pasiūla, jos samprata, elastingumas

  Paklausa ir pasiūla. Kas yra paklausa? Kainų poveikis. Rinkos paklausa. Paklausos elastingumas kainoms. Elastinga ir neelastinga paklausa. Kainų poveikis ir paklausos pokytis. Pasiūla. Pasiūla ir kainų poveikis. Pasiūlos elastingumas. Kainų poveikis ir pasiūlos pokytis. Paklausa ir pasiūla.
  Mikroekonomika, referatas(7 puslapiai)
  2006-06-06
 • Paklausa ir jos elastingumas

  Paklausa. Paklausos dėsnis ir jos kreivė. Paklausos dėsnis. Paklausos elastingumas kainų atžvilgiu. Paklausos elastingumo kainų atžvilgiu apibūdinimas. Paklausos elastingumą lemiantys veiksniai. Paklausos elastingumas kainų atžvilgiu ir bendrosios pajamos. Paklausos elastingumas pajamų atžvilgiu. Kryžminis paklausos elastingumas.
  Mikroekonomika, referatas(9 puslapiai)
  2006-04-05
 • Paklausa ir paklausos dėsniai. Pasiūlą lemiantys veiksniai

  Paklausa ir kainų poreikis. Perkamoji galia. Mažėjanti asmeninė vertė. Mažėjantis ribinis naudingumas. Pakaitalai. Rinkos paklausa. Paklausos elastingumas kainoms. Pakaitalų gausa. Dalis išlaidose. Laikas. Kainų poveikis ir paklausos pokytis. Vartotojų pajamų kitimas. Pakaitalų kainos arba jų kiekis. Komplektinių prekių kainų kitimas. Sezoniniai ir orų pokyčiai. Mados, skonio, įpročių kaita. Pasiūla ir kainų poveikis. Rinkos pasiūla. Elastingumo nustatymas. Kainų poveikis ir pasiūlos pokytis. Gamybos ribinių kaštų pokyčiai. Pardavėjų arba gamintojų skaičiaus kitimas. Lūkesčių pokyčiai.
  Mikroekonomika, referatas(12 puslapių)
  2006-03-20
 • Paklausa ir pasiūla

  Įvadas. Rinka ir jos funkcijos. Paklausa. Paklausos dėsnis. Paklausos kitimo veiksniai. Pasiūlos dėsnis. Pasiūlos kitimo veiksniai. Rinkos pusiausvyra. Diagramos. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(9 puslapiai)
  2005-11-30
Puslapyje rodyti po