Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Referatai

Referatai (20793 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Originali kūryba. Lietuvių liaudies muzika

  Įvadinis žodis. Dekupažas. Siuvinėjimas. Nėrimas. Simegrafija. Floristika. Lietuvių liaudies muzika. Lietuvių liaudies dainų žanrai. Sutartinės. Raudos. Vestuvių dainos. Karinės - istorinės dainos. Kalendorinių apeigų dainos. Darbo dainos. Baladės. Giesmės. Žaidimai ir šokiai. Lietuvių liaudies instrumentinė muzika ir šokiai. Pabaiga. Darbas iliustruotas paveiksliukais.
  Etninė kultūra, referatas(20 puslapių)
  2010-06-02
 • Orkestras

  Orkestro raida. Orkestro rūšys. Simfoninis orkestras. Partitūra. Kameriniai ansambliai. Pučiamųjų instrumentų orkestras.
  Muzika, referatas(5 puslapiai)
  2005-06-06
 • Orkestrinis menas Lietuvoje XVII-XIX amžiuje

  Įvadas. Pučiamųjų orkestrų tradicijos Lietuvoje XVII-XIX amžiuje. Meno vystymasis tarp baroko ir klasicizmo. Iškiliausios XVIII amžiaus asmenybės ir jų veikla. Tarp klasicizmo ir romantizmo. Oginskių muzikantai. Garsusis polonezas. Rietavo dvare. Orkestrantai ir auklėtiniai. Oginskių pramogos ir jų pabaiga. Bažnyčios prieglobstyje – vietos muzikantai. Darbo rezultatų apibendrinimas. Išvados.
  Muzika, referatas(14 puslapių)
  2008-09-29
 • Ornamentas liaudies mene

  Ornamentas liaudies mene. Ornamento sąvoka. Ornamento kilmė. Ornamento rūšys. Ornamento spalvų derinimo principai. Ornamento komponavimas.
  Etninė kultūra, referatas(11 puslapių)
  2006-04-24
 • Ornamentas lietuvių liaudies balduose

  Baldai. Interjero polichrominė kompozicija. Baldų polichrominis ornamentas. Kontūrinis raižymas. Reljefinis modeliavimas. Polichroninė tapyba. Ornamentavimo technika. Vienspalvio paviršiaus (fono) skrynios.
  Etninė kultūra, referatas(4 puslapiai)
  2005-09-13
 • Oro balionai

  Įvadas. Skrydžių oro balionais chronologija. Mįslinga praeitis. Bandymai pakilti. Oro balionų panaudojimas. Rekordai. Oro balionai Lietuvoje. Konstrukcija. Kupolas. Krepšys. Degikliai. Pirmasis skrydis aplink pasaulį nenusileidžiant. Skrydžio eiga. Oro sąlygos. Balionų pripūtimas. Oro baliono valdymas. Orientavimosi priemonės ir prietaisų skydelis. Kodėl vienuose oro balionuose yra smėlio balastas, o kituose – ne? Oro baliono grįžimas į pakilimo vietą. Karšto oro balionų pilotų mokymas. Varžybos. Šiek tiek istorijos. Renginių klasifikacija. Varžybų dalyviai ir pareigūnai. Varžybų eiga. Išvados.
  Transportas ir logistika, referatas(24 puslapiai)
  2006-12-04
 • Oro balionai (3)

  Anotacija. Annotation. Įvadas. Istorija. Pirmieji žingsniai. Keistas daiktas danguje. Pirmieji drąsuoliai. Mongolfjė pralaužia ledus. Pasiekimai ir netektys. Garnereno parašiutas. Vis aukščiau ir aukščiau. Vienintelė susisiekimo priemonė. Ant populiarumo laurų. Šiuolaikinis oro balionas. Oro balionų konstrukcija. Kupolas. Degiklis. Krepšys. Bendra masė. Oro baliono valdymas. Bendra informacija. Pasiruošimas skrydžiui. Oro baliono pakėlimas. Oro baliono pilotavimas. Orientavimosi priemonės. Nusileidimas. Gamintojai. Kodėl vienuose oro balionuose yra smėlio balastas, o kituose – ne? Karšto oro balionų renginiai. Fiestos. Varžybos. Kokį maksimalų greitį gali pasiekti oro balionas?. Birštonas 2009. Pasiekimai. Pilotų mokykla. Įdomu. Didžiausias oro balionas – Lietuvoje. Išvados.
  Transportas ir logistika, referatas(26 puslapiai)
  2009-05-27
 • Oro higiena

  Įvadas. Oro higieninė svarba. Kenksmingos oro priemaišos. Fizinės oro savybės ir jo higieninė svarba. Klimatų charakteristika ir klasifikacija higieniniu požiūriu. Oro apsaugos priemonės.
  Ekologija, referatas(8 puslapiai)
  2006-02-17
 • Oro ir vandens tarša

  Įvadas. Oras ir jo tarša. Atmosferos struktūra bei oro sudėtis. Deguonis. Azotas. Anglies dioksidas. Ozonas. Pagrindiniai atmosferos taršos šaltiniai. Transportas. Energetikos objektai. Pramonės įmonės. Pagrindiniai oro taršos komponentai, jų įtaka sveikatai. Sieros oksidai (SOx). Azoto oksidai (NOx). Anglies monoksidas (CO). Dulkės. Lakūs organiniai junginiai. Vanduo ir jo tarša. Vandens reikšmė. Vandens užteršimo šaltiniai, komponentai, jų įtaka sveikatai. Vandens užteršimas Lietuvoje. Išvados.
  Ekologija, referatas(12 puslapių)
  2007-12-07
 • Oro kompresorių klasifikacija ir jų panaudojimas automobiliuose

  Paskirtis. Pagrindiniai parametrai ir matmenys. Konstrukcija ir veikimas. Oro kompresorių charakteristikos. Komplektuotė. Ženklinimas. Bandymų metodai. Nurodymai montavimui. Montavimas. Vamzdžių išvedžiojimas. Jungimo sriegiai. Siurbiamas oras. Siurbimo vamzdynas. Slėgimo vamzdynas. Aušinimas. Slėgio reguliavimas ir kompresoriaus iškrovimas. Paruošimas naudojimui. Techninė priežiūra. Tepalo pakeitimas. Tvirtinimo detalės. Siurbimo filtras. Gabenimas ir laikymas.
  Inžinerija, referatas(10 puslapių)
  2007-02-26
 • Oro pagalvės

  Įvadas. Kaip veikia oro pagalvė "Air Bag". Oro pagalvių tipai. Pripūtimo sistema (dujų generatorius). Dujų-generatoriaus reakcijos. Reaguojančios medžiagos. Produktai. Smūgio sensoriai. Elektroninis valdymo įrenginys. "ON-OFF" jungiklis. Oro pagalvių ilgaamžiškumas ir remontas. Oro pagalvių ateities naujovės.
  Inžinerija, referatas(10 puslapių)
  2007-06-03
 • Oro tarša

  Projektas apie oro taršą: atmosferos tarša, nuodingos dujos, šiluminės elektrinės, Kauno miesto oro tarša.
  Ekologija, referatas(10 puslapių)
  2005-05-15
 • Oro tarša (10)

  Oro sudėtis. Oro tarša. Smogas. Automobilių transportas. Pramonės įmonės. Šiltnamio reiškinys. Šilumos spąstai. Ozono sluoksnis. Oro tarša ir apsauga Lietuvoje. Atmosferos apsauga.
  Ekologija, referatas(9 puslapiai)
  2006-01-20
 • Oro tarša (11)

  Įvadas. Oro tarša. Anglies monoksidas (CO). Anglies dioksidas (CO2). Rūgštieji lietūs. Smogas. Automobilių transportas. Pramonės įmonės. Šilimos spąstai. Ozono sluoksnis. Oro tarša ir apsauga Lietuvoje. Oro tarša pasaulyje. Atmosferos apsauga. Oro užterštumas Šiauliuose. Azoto oksidas ir azoto dioksidas. Sieros dioksidas. Dulkės. Anglies monoksidas. Bendrai apie 1 grupės medžiagas. Autotransporto teršalai. Anglies dioksidas. Pavojingiausių medžiagų pavojingumo Šiauliuose klasės. Išvados. Išvados.
  Ekologija, referatas(15 puslapių)
  2006-11-03
 • Oro tarša (12)

  Oro tarša. Rūgštusis lietus. Šiltnamio efektas. Ozonas. Pagrindinės oro taršos priežastys.
  Ekologija, referatas(5 puslapiai)
  2007-05-15
 • Oro tarša (3)

  Gyvybės atsiradimo prielaidos. Oro teršėjai: automobiliai, fabrikai.
  Ekologija, referatas(3 puslapiai)
  2005-05-18
 • Oro tarša (4)

  Dėmesys aplinkai. Ozono sluoksnis. Ozono sluoksnio plonėjimas. Oksidacija. Šiltnamio efektas. Oro užterštumas Lietuvoje. Teršalai iš stacionarių taršos šaltinių Lietuvoje. Teršalai iš mobiliųjų taršos šaltinių Lietuvoje. Darbas iliustruotas nuotraukomis, paveikslėliais.
  Ekologija, referatas(8 puslapiai)
  2005-05-21
 • Oro tarša (5)

  Oro užterštumas. Oro užterštumo išvengimas. Aplinkos poveikis žmogaus sveikatai. Oro kokybė. Oro apsauga. Išvados.
  Ekologija, referatas(4 puslapiai)
  2005-05-24
 • Oro tarša (6)

  Oro sudėtis. Oro tarša ir oro taršos šaltiniai. Oro tarša. Automobilių transportas. Pramonės įmonės. Šiltnamio reiškinys. Smogas. Ozono sluoksnis. Šilumos spąstai. Šiltnamio reiškinys. Oro tarša Lietuvoje. Atmosferos apsauga. Išvados.
  Ekologija, referatas(11 puslapių)
  2005-10-18
 • Oro tarša (7)

  Atmosfera. Atmosferos sudėtis. Atmosferos tarša. Atmosferos priemaišų pavojingumo klasės. Šiluminės elektros jėgainės. Šiluminių elektros jėgainių išmetamos į atmosferą priemaišos. Akmens anglys – pavojingiausias kuras. Kenksmingų priemaišų charakteristikos pagal kuro rūšį. Transportas. Autotransportas ir išmetamos kenksmingos medžiagos. Degant kurui vidaus degimo varikliuose susidariusių priemaišų grupės. Išmetamosios dujos ir degimo procesas. Benzininiai ir dyzeliniai varikliai. Automobilių išmetamų kenksmingų medžiagų kiekis. Geležinkelių, upių ir jūrų transportas. Aviacija. Pramonė. Fizikiniai poveikiai atmosferai. Šiltnamio reiškinys. Ozono sluoksnis. Smogas. Rūgštieji lietūs. Atmosferos priemaišų poveikis žmonių sveikatai.
  Ekologija, referatas(7 puslapiai)
  2005-10-20
Puslapyje rodyti po