Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Referatai

Referatai (20793 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Organizacinė elgsena (4)

  Įžanga. Konfliktų visuomenėje priežastys ir požiūris į jų svarbą. Konfliktai įmonėje, kurioje aš dirbau. Konfliktų sprendimo būdai. Septynių žingsnių planas. Pasitikėjimas, jausmai, pozicijos, interesai, konfidencialumas ir konfliktų kaip nebūta. Išvados.
  Vadyba, referatas(8 puslapiai)
  2007-03-09
 • Organizacinė elgsena: agroserviso įmonės kultūros tyrimas

  Stonkuvienės agroserviso įmonės kultūros tyrimas. Įvadas. Organizacijos pristatymas. Darbymečiui laukia užsieniečių. Įmonės personalas. Turto ir nuosavybės įsipareigojimų rodiklių dinamika. Organizacijos kultūros lygmenys, parametrai ir kriterijai. Tyrimo instrumentarijaus pagrindimas ir metodų parinkimas. L. Stankuvienės agroserviso įmonės kultūros tyrimo instrumentarijus. Respondentai, tyrimo eiga. Anketa: "Organizacijos kultūros tyrimas". Interviu. Stebėjimo kortelė. L. Stonkuvienės agroserviso įmonės kultūros analizė. "Pastebimos" kultūros analizė. "Persidengusių" vertybių kultūros analizė. Bendrų susitarimų kultūros analizė. L. Stonkuvienės agroserviso įmonės kultūros tyrimo apibendrinančios išvados ir pasiūlymai.
  Raštvedyba, referatas(31 puslapis)
  2010-01-21
 • Organizacinė kultura (2)

  Įvadas. Darbo tikslas – išanalizuoti kultūrinių skirtumų ypatumus. Organizacijos kultūra. Organizacinės kultūros samprata. Organizacinė kultūra yra organizacinio gyvenimo aspektas. Kaip kultūra prasideda. Kaip susiformuoja organizacinė kultūra. Kultūrinių skirtumų požymiai. Kultūros funkcijos. Kaip kultūrą išlaikyti gyvybingą. Kaip sukurti etišką organizacijos kultūrą. Kultūrinių pokyčių valdymas. Išvados.
  Vadyba, referatas(12 puslapių)
  2010-05-19
 • Organizacinė kultūra ir vadovavimo stilius

  Įvadas. Vadovavimo sąvoka, stiliai. Autokratinis vadovavimo stilius. Demokratinis vadovavimo stilius. Liberalusis vadovavimo stilius. Stilių derinamumas. Organizacinės kultūros formavimas. Organizacinės kultūros samprata. Organizacinės kultūros formavimo procesas. Organizacinės kultūros formavimo modelis. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(10 puslapių)
  2007-05-21
 • Organizacinė valdymo struktūra

  Įvadas. Organizacinės valdymo struktūros samprata. Organizacinės valdymo struktūros formavimo principai. Organizacinių valdymo struktūrų tipai. Tradicinės organizacinės valdymo struktūros. Patriarchalinė valdymo struktūra. Linijinė valdymo struktūra. Funkcinė valdymo struktūra. Linijinė-funkcinė (štabinė) struktūra. Šiuolaikinės organizacinės valdymo struktūros. Matricinė valdymo struktūra. Susisiekiančių grupių struktūra. Projektinė valdymo struktūra. Valdymo centralizacija ir decentralizacija. Tikslinė valdymo struktūra. Inovacinė struktūra. Funkcinės, prekinės, regioninės ir segmentinės orientacijos struktūros. Išvados.
  Vadyba, referatas(23 puslapiai)
  2009-05-11
 • Organizacinės elgsenos tyrimas

  Įvadas. Problemos pristatymas. Tyrimo tikslas. Tyrimo objektas. Tyrimo hipotezės. Tyrimo metodas. Tiriamoji visuma- generalinė visuma. Atrankos metodas. Tyrimo anketos klausimai- atsakymai. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(10 puslapių)
  2007-05-21
 • Organizacinės elgsenos tyrimas: prekybos centras "Senukai"

  Organizacija. Organizacijų skirstymas. Organizacijos valdymo struktūra. Organizacinė elgsena. Mikrogrupės ypatybės. Rolė. Struktūra. Technologija. Pasitenkinimas darbu . Tyrimo rezultatai. Organizacinis pilietiškumas. Vizija. Vertybės. Misija. Tikslas. Organizacijos veikla. Aplinka. Organizacijos kultūra. Motyvacija. Veiklos motyvavimas. Vadovavimas. Tarpasmeniniai santykiai. Tarpasmeninių santykių rūšys. Psichologinis klimatas (psichologinė atmosfera).
  Įmonių aprašymai, referatas(21 puslapis)
  2008-11-07
 • Organizacines kultūros poveikis žmogaus elgesiui

  Įvadas. Organizacinės kultūros samprata ir reikšmė. Organizacinės kultūros įtaka. Įmonės personalui (socializacija). Darbo atlikimui. Organizacijos vizijai ir misijai. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(16 puslapių)
  2006-05-25
 • Organizacinės struktūros atnaujinimas

  Įvadas. Teorinė dalis. Organizacijos struktūros samprata. Organizacinės struktūros atnaujinimo etapai. Organizacinės struktūros atnaujinimo elementai. Organizacijų struktūros. Strategija. Aplinka ir organizacijos elgsena aplinkoje. Organizacinė valdymo struktūra. Praktinė dalis. Restruktūrizavimo etapai. Įmonės restruktūrizavimo planas. Restruktūrizavimo bylos nutraukimas. Išvados. Darbas iliustruotas lentelėmis.
  Vadyba, referatas(15 puslapių)
  2007-05-04
 • Organizacinės valdymo struktūros

  Įvadas. Organizacijos struktūros samprata ir veiksniai. Organizacinių valdymo struktūrų tipai. Linijinė valdymo struktūra. Funkcinė struktūra. Linijinė – funkcinė struktūra. Matricinė valdymo struktūra. Štabinė struktūra. Struktūros, naudojamos marketingui valdyti. Patriarchalinė struktūra. Organizacijos struktūros parinkimas. Išvados.
  Vadyba, referatas(13 puslapių)
  2008-04-01
 • Organizacinės valdymo struktūros (2)

  Linijinė ir patriarchalinė valdymo struktūra. Įvadas. Kas tai organizacija? Pagrindiniai apibrėžimai. Valdymo struktūros. Organizacijos struktūros parinkimas. Organizacijos tikslai ir uždaviniai. Organizacija ir jos aplinka. Išvados.
  Vadyba, referatas(13 puslapių)
  2008-05-13
 • Organizacinės valdymo struktūros analizė: IĮ "LaVitta"

  Įmonės aprašymas. Vidaus išlaidos. Kainoraštis. Įmonės turto aprašymas. Darbuotojų skaičius. Pareigybių aprašymas. Įmonės struktūra. Funkcinė struktūra. Įmonės reklaminis šūkis. Įmonės strateginė analizė. Įmonės ilgalaikiai ir trumpalaikiai tikslai.
  Įmonių aprašymai, referatas(13 puslapių)
  2005-10-14
 • Organizacinės valdymo struktūros charakteristikų analizė: UAB "Žydroji liepsna"

  Įvadas. Darbo tikslas – atlikti UAB "Žydroji liepsna" organizacinės valdymo struktūros charakteristikų analizę. UAB "Žydroji liepsna" organizacinis valdymo struktūros charakteristikų analizė. Darbo pasidalijimas. Darbų specializacija. Kooperavimasis. Darbo projektavimas. Valdomumo norma. Valdymo lygiai. Hierarchija. Galia ir valdžia. Delegavimas ir centralizacijos lygis. Koordinavimo mechanizmai. Formalizacija. Formalios ir neformalios organizacijos santykis. Pokyčių valdymas. Išvados.
  Vadyba, referatas(12 puslapių)
  2011-03-25
 • Organizacinės valdymo struktūros: AB bankas "Eurobankas"

  Įvadas. Organizavimo esmė. Organizacijos valdymo struktūros samprata. Organizacijos valdymo struktūrų tipai. Linijinė valdymo struktūra. Funkcinė valdymo struktūra. Funkcinė-linijinė valdymo struktūra. Linijinė-štabinė valdymo struktūra. Projektinio valdymo struktūra. Matricinė valdymo struktūra. Mišri projekto valdymo struktūra. Tikslinė valdymo struktūra. AB banko "Eurobankas" struktūrinė valdymo schema.
  Įmonių aprašymai, referatas(13 puslapių)
  2008-03-14
 • Organizacinis įsipareigojimas

  Įvadas. Organizacinio įsipareigojimo koncepcija. Įsipareigojimo sąvoka. Organizacinio įsipareigojimo sąvoka. Organizacinio įsipareigojimo koncepcijos vystymosi istorija. Organizacinis įsipareigojimas kaip darbinių santykių vystymo strategija.
  Personalo vadyba, referatas(8 puslapiai)
  2006-12-22
 • Organizacinis projektavimas

  Įvadas. Organizacinis projektavimas istoriniu požiūriu. Organizacinio projektavimo esmė. Darbo pasidalijimas. Struktūrinių grandžių formavimas. Hierarchija. Koordinavimas. Išvados.
  Vadyba, referatas(9 puslapiai)
  2006-07-23
 • Organizacinis projektavimas (2)

  Įvadas. Organizacinio projektavimo esmė ir jo sudėtinės dalys. Darbo pasidalijimas. Struktūrinių grandžių formavimas (darbuotojų ir užduočių grupavimas). Hierarchija. Koordinavimas. Organizacinio projektavimo metodai. Organizacijų vidinė ir išorinė aplinka. Išvados.
  Vadyba, referatas(7 puslapiai)
  2008-12-06
 • Organizacinis vystymas ir pokyčių valdymas

  Įvadas. Organizacinis vystymas. Organizacinio vystymosi esmė. Organizacinio vystymosi aspektai. Požiūrių į organizacinį vystymąsi apžvalga. Kūrybiškumas kaip organizacinio vystymosi priemonė. Pokyčių valdymas. Pokyčių valdymo aspektai. Pokyčių procesas ir modelis. Šaltiniai pokyčiams pasipriešinti. Pokyčių realizavimo kliūtys ir priežastys. Būdai įveikti pokyčių pasipriešinimą. Išvados.
  Vadyba, referatas(15 puslapių)
  2007-02-20
 • Organizacinių valdymo struktūrų pritaikymas dabarties verslo poreikiams

  Pagrindiniai apibrėžimai. Valdymo struktūros. Linijinė. Funkcinė. Funkcinė – linijinė. Patriarchalinė. Štabų. Produkto/rinkos. Centralizuota. Decentralizuota. Tinklinė. Sferinė – modulinė. Dobilo lapo. "Jungiančio smeigtuko". Sraigtinė organizacijos. Mechanistinio ir organinio tipo valdymo struktūros. Mechanistinė. Organinė. Matricinė. Projektinė. Išvados.
  Vadyba, referatas(21 puslapis)
  2005-09-26
 • Organizacinių valdymo struktūrų pritaikymas dabarties verslo poreikiams (2)

  Įvadas. Kas yra organizacija. Organizacijos struktūros samprata. Organizacinės valdymo struktūros. Organizacinės valdymo struktūros turinys. Organizacijos struktūros tipai. Linijinė valdymo struktūra. Linijinė-funkcinė valdymo struktūra. Linijinė-štabinė valdymo struktūra. Funkcinė struktūra. Centralizuota. Decentralizuota. Prekinė struktūra. Štabinė struktūra. Projektinė valdymo struktūra. Matricinė valdymo struktūra. Patriarchalinė valdymo struktūra. Inovacinė valdymo struktūra. Regioninės orientacijos struktūra. Segmentinė. Tikslinė valdymo struktūra. Organizacijos struktūros parinkimas. Organizacijos tikslai ir uždaviniai. Organizacijos aplinkos: išorinė ir vidinė. Pokyčių proceso modelis. Planuoto pokyčio tipai. Išvados. Priedai.
  Vadyba, referatas(24 puslapiai)
  2005-11-19
Puslapyje rodyti po