Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Referatai

Referatai (20793 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Organizacijų konfliktai, jų priežastys

  Įvadas. Organizacijos esmė. Organizacijų konfliktų ypatumai(esmė). Organizacijos konfliktų tipai. Organizacijų konfliktų priežastys. Išvados.
  Sociologija, referatas(9 puslapiai)
  2008-09-24
 • Organizacijų misija, vizija, tikslai

  Įvadas. Organizacijos vizija. Organizacijos misija. Misija kaip visos veiklos loginis pagrindas. Organizacijos tikslai. Tikslų formulavimo principai. Kaip keliami tikslai. Klausimai formuluojant tikslus. Pagrindiniai tikslų vertinimo kriterijai. Tikslų lygiai. Tikslų tipai. UAB "Alaus purslai" vizija, misija ir tikslai. UAB "Olimpijos spaustuvė" vizija, misija ir tikslai. Mokyklos X vizija, misija ir tikslai. Išvada.
  Įmonių aprašymai, referatas(23 puslapiai)
  2009-12-30
 • Organizacijų pirkimo elgsena bei ją įtakojantys veiksniai

  Įvadas. Temos aktualumas. Darbo tikslas: Išnagrinėti organizacijų pirkimo elgseną bei ją įtakojančius veiksnius. Organizacijų pirkimo elgsenos specifika ir charakteristikos. Pramoninio ir individualus pirkėjo skirtumai. Organizacijų pirkimo elgsenos modeliai sprendimo priėmimo procesas ir sprendimą priimanti komanda.
  Rinkodara, referatas(9 puslapiai)
  2008-05-23
 • Organizacijų plėtra

  Įvadas. Organizacijos plėtra. Organizacijos augimas. Ryšys tarp organizacijos plėtros ir augimo. Organizacijos plėtros stadijos. Europos sąjungos raida ir plėtotė. Europos Sąjunga (ES) šiandien. R. Šumano deklaracija ir jos įgyvendinimas. Romos sutartys. Vieningos Europos aktas spartinant Europos integracijos procesą. Mastrichto sutartis. Amsterdamo sutartis. Nicos sutartis ir Lakeno deklaracija. Sutarties dėl konstitucijos Europai projektas ir pagrindinės konstitucijos nuostatos. Europos Sąjungos (ES) nuostata dėl tolesnio plėtojimosi ir Kopenhagos kriterijai. Išvados.
  Vadyba, referatas(23 puslapiai)
  2007-01-25
 • Organizacijų sociologija (3)

  Įvadas. Tikslas – pristatyti organizacijų sociologijos esmę. Plačiau aptarsime organizacijų sociologijos sampratą, socialinės organizacijos tikslus, japoniškąjį organizacijos modelį ir M. Weber požiūrį į biurokratiją ir organizacijoje atsirandančias problemas. Organizacijos samprata. Organizacijų sociologija. Socialinė organizacija. Socialinių organizacijų tipai. M. Weber idealios biurokratijos tipas. Biurokratija. Japoniškasis organizacijos modelis. Japoniškasis darbo užmokesčio modelis. Socialinėse organizacijose iškylančios problemos. Išvados. PowerPoint pristatymas (19 skaidrių).
  Sociologija, referatas(11 puslapių)
  2010-11-03
 • Organizacijų struktūra

  Įvadas. Organizacijų valdymo struktūrų schemos. Valdymo struktūrų įvairovė. Linijinė valdymo struktūra. Funkcinė valdymo struktūra. Linijinė – funkcinė valdymo struktūra. Matricinė valdymo struktūra. Banko "Eurobanko" organizacinė valdymo struktūrinė schema. Struktūrinės schemos charakteristika. Išvados.
  Vadyba, referatas(14 puslapių)
  2008-05-14
 • Organizacijų struktūra pagal H. Mintzberg‘ą

  Įvadas. Organizacijos struktūra. Organizacijos struktūros funkcijos. Vadovų vaidmenų modelis pagal H. Mintzbergą.
  Vadyba, referatas(10 puslapių)
  2006-03-31
 • Organizacijų struktūrizavimas

  Vadybinio organizacijos. Struktūrizavimo būtinumas. Vadybinės organizacijos. Struktūrizavimo kryptys. Organizacinės valdymo struktūros, tipai. Linijos – funkcijos problema. Linijos ir funkcijos atskyrimas organizacijos struktūroje. Produktą darančios organizacijos dalies struktūrizavimas. Organizacijos produkto darymo procesas – vadybinio jos struktūrizavimo pagrindas. Technologija ir struktūra. Linijinės organizacijos vadybinės struktūros dedamosios formavimą įtakojantys veiksniai. Įvairiose srityse veikiančių organizacijų ypatybės, reikšmingos valstybiniam organizacijos struktūrizavimui. Linijinės organizacijos vadybinės struktūros dedamosios formavimo pagrindai. Funkcinės organizacijos dalies struktūrizavimas. Procesų įvairovė organizacijoje. Funkcinė organizacijos dalis ir organizacijos tikslai. Organizacijos tikslų problema. Organizacijos tikslų kompleksų įvairovė. vadybos literatūroje. Organizacijos tikslų kompleksas, taikytinas jos vadybiniam struktūrizavimui. Kiti vadybos funkcinių padalinių išskyrimo pagrindai. Vadybos funkcijos – kas tai? Vadybos ciklas. Funkcinės vadybos organizacijos struktūros dedamosios formavimas remiantis vadybos funkcijomis. Funkcinės vadybos organizacijos struktūros dedamosios normavimas remiantis organizacijos, kaip sistemos elementais. Organizacinės struktūros tipai. Horizontalūs ryšiai vadybinėse organizacijos struktūrose. Horizontalių ryšių organizacijos vadybinėje struktūroje būtinumas. Rezultatyvaus ir efektyvaus horizontalių ryšių organizacijos vadybinėje struktūroje naudojimo pagrindai. Organizacijos vadybinis struktūrizavimas šiuolaikinėje vadyboje. Išvados.
  Vadyba, referatas(37 puslapiai)
  2006-01-17
 • Organizacijų struktūros. Linijinės, funkcinės ir matricinės jų komponentės

  Linijinė organizacijų valdymo struktūra. Funkcinė organizacijų valdymo struktūra. Matricinė organizacijų valdymo struktūra. Išvados.
  Vadyba, referatas(10 puslapių)
  2006-02-10
 • Organizacijų teorija (4)

  Įžanga. Organizacijos samprata. Veiklos tikslai. Personalas. Valdžia. Gamybinės įmonės valdymo principinė schema. Motyvacijos ir sugebėjimų rezultato schema. Planavimo procedūros schema. Tikslų hierarchija. Pagrindinių kontrolės rūšių atlikimo laikas.
  Vadyba, referatas(7 puslapiai)
  2008-01-16
 • Organizacijų tipai ir valdymas

  Įvadas. Koks vadovas, tokia ir organizacija. Rizikuojančioji organizacija. Pasyvioji organizacija. Įtarioji organizacija. Pedantiškoji organizacija. Uždaroji organizacija. Vadovų elgesio modelis. Valdymo modeliai. Išvados. Priedas (1).
  Vadyba, referatas(20 puslapių)
  2006-09-21
 • Organizacijų valdymas XXI amžiaus perspektyvoje

  Įvadas. Organizacijos valdymo bei valdymo sistemos ypatumai. Organizacijų valdymo apibrėžtys. Valdymo sistemos ypatumai. Sėkmingo valdymo sąlygos. Ateities ir naujų šiuolaikinių organizacijų valdymo struktūros ypatumai. Naujos veiklos sąlygos ir įtaka organizacijų formoms. Tradicinės ir ateities organizacijų valdymo struktūros elementai. Organizacijų vadybos pokyčiai. Informacija ir organizacijų veikla. Virtualios organizacijos. Globalūs pokyčiai ir mokslioji organizacija. Globalizacijos pokyčių tendencijos. Mokslioji organizacija. Mokymosi ir kompetencijos plėtra. Žinių vadyba ir organizacinis mokymas. Nauja organizacinė kultūra: nuolat besimokanti organizacija. Apibendrinimas.
  Vadyba, referatas(21 puslapis)
  2009-01-04
 • Organizacijų valdymo funkcijos

  Įvadas. Bendrosios valdymo funkcijos. Planavimas. Planavimo esmė ir principai. Planavimo funkcija. Organizacijos planų hierarchija. Organizavimas. Organizavimo esmė. Organizacijos struktūros samprata ir valdymo lygiai. Organizavimo tikslai ir objektas. Organizavimo dalys. Darbo pasidalijimas. Struktūrinių grandžių formavimas. Koordinavimas. Vadovavimas. Vadovavimo esmė. Valdymo subjektas ir objektas. Valdymo metodai. Vadovavimo stiliaus samprata. Kontrolė. Kontrolės samprata. Kontrolės esmė ir turinys. Efektyvios kontrolės prielaidos ir kriterijai. Išvados.
  Vadyba, referatas(20 puslapių)
  2007-11-29
 • Organizacijų valdymo modeliai

  Įvadas. Organizacija. Organizacijų tipai. Organizacijų sistemos. Organizacijų valdymas. Organizacijų valdymo principai.
  Sociologija, referatas(7 puslapiai)
  2009-11-10
 • Organizacijų valdymo struktūros

  Įvadas. Organizacijos valdymo struktūros. Valdymo struktūrizavimo samprata. Organizacijos valdymo struktūrų aktualumas. Valdymo struktūrų įvairovė. Linijinė valdymo struktūra. Funkcinė valdymo struktūra. Linijinė – funkcinė valdymo struktūra. Matricinė valdymo struktūra. Akcinių bendrovių valdymo struktūros. Išvados.
  Vadyba, referatas(12 puslapių)
  2006-06-09
 • Organizacijų valdymo struktūrų tipai

  Įvadas. Organizacijos samprata. Organizavimas, jo esmė. Organizacinės valdymo struktūros (OVS) samprata. Organizacijų valdymo struktūrų tipai. Tradicinė valdymo struktūra. Patriarchalinė valdymo struktūra. Linijinė struktūra. Funkcinė valdymo struktūra. Linijinė-štabinė valdymo struktūra. Naujoviška valdymo struktūra. Funkcinė-linijinė valdymo struktūra. Projektinė valdymo struktūra. Matricinė valdymo struktūra. Mišri valdymo struktūra. Inovacinė struktūra. Segmentinė organizacijos struktūra. Tikslinė valdymo struktūra. Išvados.
  Vadyba, referatas(21 puslapis)
  2007-02-20
 • Organizacijų valdymo struktūrų projektavimas ir jų tipai

  Įvadas. Valdymo struktūrų tipai, jų projektavimas. Valdymo struktūros. Formavimas ir projektavimas.
  Vadyba, referatas(6 puslapiai)
  2006-11-23
 • Organizacijų valdymo struktūrų raida. Linijinės, funkcinės ir matricinės jų komponentės

  Įvadas. Linijinė valdymo struktūra. Funkcinė valdymo struktūra. Matricinės struktūros. Produkto/rinkos organizacija. Centralizuota linijinė programinė struktūra. Koordinavimo tipo programinė tikslinė struktūra. Tinklinė valdymo struktūra. Paralelinė struktūra. Transorganizacinės struktūros. Išvados.
  Vadyba, referatas(12 puslapių)
  2006-11-23
 • Organizacijų valdymo tikslai

  Literatūros apžvalga ir sąvokų palyginimas. Tikslai. Organizacija. Valdymas. Struktūra. Organizacijų valdymo struktūros. Linijinė valdymo struktūra. Funkcinė valdymo struktūra. Linijinė-funkcinė valdymo struktūra.
  Vadyba, referatas(6 puslapiai)
  2005-10-14
 • Organizacijų veiklos procesų modernizacija informacinių technologijų priemonėmis

  Įžanga. Dabartis ir perspektyvos. Valdymo pokyčiai organizacijose. Organizacijų informacinės sistemos. Informacinių technologijų paskirtis. Elektroninės komercijos ir ekstraneto. Sprendimas didmenininkui. Išvados.
  Informacija ir informacinė visuomenė, referatas(9 puslapiai)
  2009-09-22
Puslapyje rodyti po