Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Referatai

Referatai (20793 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Organizacijos pokyčių ir inovacijų valdymas (2)

  Įvadas. Inovacijos ir inovacinė veikla. Inovacinės veiklos valdymo problemos Lietuvoje. Inovacinės veiklos valdymo problemų sprendimo prioritetai. Inovacinės veiklos valdymo modeliai. Inovacinis valdymas. Išvados.
  Vadyba, referatas(13 puslapių)
  2005-10-16
 • Organizacijos pokyčių ir inovacijų valdymas (3)

  Įvadas. Inovacijos samprata. Organizacijos inovacijų valdymas. Pokyčių samprata. Organizacijos pokyčių valdymas. Išvados.
  Vadyba, referatas(11 puslapių)
  2006-12-19
 • Organizacijos pokyčių valdymas

  Įvadas. Darbo tikslas: Išsiaiškinti organizacijos aplinkos pokyčius jų kliūtis ir priežastis. Pokyčiai organizacijose. Pokyčių realizavimo kliūtys ir jų priežastys. Išvados.
  Vadyba, referatas(8 puslapiai)
  2010-04-09
 • Organizacijos prisitaikymas prie aplinkos pokyčių

  Įvadas. Organizacijos poveikis aplinkai. Pokyčius skatinančios jėgos. Organizacijos aplinka. Planingų pokyčių valdymas. Išvados.
  Vadyba, referatas(7 puslapiai)
  2008-05-21
 • Organizacijos ryšiai su visuomene

  Įvadas. Organizacijos ryšiai su visuomene. Ryšių su visuomene samprata. Ryšių su visuomene funkcijos. Ryšių su visuomene komunikacijos modelis. Ryšių su visuomene rūšys. Ryšiai su žiniasklaida. Ryšių su žiniasklaida rūšys. Rašytinės informacijos pateikimas spaudai. Žodinė komunikacija ryšiuose su visuomene ir žiniasklaida. Reklama. Reklamos tipai. Reklamos platinimo priemonės. Laikraščiai. Žurnalai. Radijas. Televizija. Reklamos kritika. Reklamos šalininkai. Išvados.
  Žiniasklaida, referatas(18 puslapių)
  2005-12-13
 • Organizacijos samprata ir klasifikavimas

  Įvadas. Organizacijos samprata. Organizacijų klasifikavimas. Europos bendrijos standartinis verslo klasifikavimas. Nevyriausybinės ne pelno organizacijos. Fondai. Viešoji įstaiga. Asociacija. Visuomeninė organizacija. Specifinės ne pelno organizacijų rūšys. Ne pelno organizacijų reikšmė ir funkcijos. Ateities organizacijos. Ateities organizacijos pagrindinės savybės. Tinklinės organizacijos. Virtualios organizacijos. Sferinė modulinė organizacija. Caritas – humanitarinės pagalbos organizacija. Išvados. Priedai (4).
  Vadyba, referatas(26 puslapiai)
  2007-04-23
 • Organizacijos strategija (2)

  Įvadas. Organizacijos strategijos vystymosi tikslai. Organizacijos strateginio vystymosi samprata. Strateginio vystymosi pagrindinės kategorijos. Sisteminė organizacijos esamos padėties analizė. Strategijos kūrimo procesas LŠT. Alternatyvių strategijų analizė. Strateginis planavimas. Išvados.
  Vadyba, referatas(20 puslapių)
  2007-05-23
 • Organizacijos strategija (3)

  Įžanga. Strategijos samprata. Strategijos sudarymas. Strateginis planavimas. Strateginis valdymas. Aplinkos analizė. Išteklių analizė. Vizija, misija ir tikslai. Alternatyvų rengimas. Sprendimų parinkimas. Strateginių trajektorijų analizė. Valdymo struktūros analizė. Strategijos įgyvendinimas. Strategijos lygiai. Funkcinio lygio strategija. Verslo vieneto strategija. Korporacijos lygio strategija. Strategijos įgyvendinimo planai. Funkcinių tikslų ir sprendimų nustatymas. Specifinių planų rengimas. Išteklių paskirstymas ir biudžetinis planavimas. Išsami strategijos įgyvendinimo programa. Daugiapakopė strategijos įgyvendinimo programa. Atrankinė strategijos įgyvendinimo programa. Strategijos viešinimo metodikos. Išvados.
  Vadyba, referatas(19 puslapių)
  2008-01-16
 • Organizacijos strategija: samprata, lygiai, rengimo eiga

  Įžanga. Temos aktualumas. Darbo tikslas. Strategijos samprata. Organizacijos vizija ir misija. Strateginis planavimas. Strateginis valdymas ir jo modeliai. Strategijos lygiai. Strategijos įgyvendinimas. Išvados.
  Vadyba, referatas(19 puslapių)
  2006-10-03
 • Organizacijos strategijos kūrimo esmė

  Įvadas. Tikslas – išsiaiškinti organizacijos strategijos kūrimo esmę bei išanalizuoti strategijos rengimo eigą (strategijos kūrimo metodus). Strategijos samprata. SWOT analizė (SSGG). Prekių/paslaugų ir rinkos plėtros bei valdymo matrica. konkurentų analizė ir kompanijos ateities kūrimas. Išvados.
  Vadyba, referatas(16 puslapių)
  2009-11-11
 • Organizacijos strateginis planas: UAB "Audionas"

  Organizacijos pristatymas. Aplinkos ir išteklių analizė. Išorės aplinka. Politiniai veiksniai. Ekonominiai veiksniai. Socialiniai veiksniai. Technologiniai veiksniai. Vidaus situacija. Teisinė bazė. Organizacinė struktūra. Finansiniai ištekliai. Apskaitos tinkamumas. Stiprumai. Silpnumai. Galimybės. Grėsmės. Misija. Vizija. Strateginiai tikslai. Tikslo įgyvendinimo aprašymas.
  Įmonių aprašymai, referatas(8 puslapiai)
  2005-05-20
 • Organizacijos strateginis valdymas

  Strateginio valdymo ypatumai. Įvadas. Strateginio valdymo samprata. Strategija ir strateginio valdymo samprata. Strateginis planavimas. Išorės ir vidaus veiksnių įvertinimas. SWOT analizė. Išorinės aplinkos analizė. Įmonės vidinės būklės įvertinimas. Strategijos kūrimas. Organizacijos vizija, misija, tikslai ir uždaviniai. Strategijos finansavimas. Strategijos įgyvendinimas. Išvados.
  Vadyba, referatas(29 puslapiai)
  2008-09-30
 • Organizacijos struktūra (2)

  Įvadas. Organizacijos struktūros samprata. Organizacijos struktūros tipai. Organizacijos struktūros parinkimas. Organizacijos tikslai ir uždaviniai. Organizacija ir jos aplinka. Pokyčių proceso modelis. Planuoto pokyčio tipai.
  Vadyba, referatas(12 puslapių)
  2006-11-14
 • Organizacijos struktūra ir jos valdymas

  Samprata ir principai vadovaujančiu struktūrų. Struktūrų tipai organizacijų valdyme. Rūšiai biurokratiniu struktūrų organizacijos valdyme. Organinių struktūrų rūšys organizacijos valdyme. Išvados.
  Vadyba, referatas(16 puslapių)
  2006-01-16
 • Organizacijos struktūra ir jų tipai

  Organizacijos struktūra. Struktūros parametrai. Organizacijų tipai pagal H. Mintzberg. Organizacinių valdymo struktūrų tipai. Funkcinė organizacija. Produkto/rinkos organizacija. Matricinė organizacija. Formali ir neformali organizacijos struktūra. Priedai.
  Vadyba, referatas(15 puslapių)
  2006-02-06
 • Organizacijos struktūros sąvoka, tipai, pranašumai ir trūkumai

  Įvadas. Organizacijos struktūros samprata ir valdymo butinybė. Organizacijos valdymo lygiai. Organizacijos struktūrų tipai. Linijinė struktūra. Funkcinė struktūra. Štabinė struktūra. Matricinė struktūra. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(15 puslapių)
  2011-11-18
 • Organizacijos tikslų visuma (3)

  Tikslų samprata ir struktūra. Tikslų formavimas. Tikslų klasifikavimas. Išvados.
  Vadyba, referatas(11 puslapių)
  2009-06-08
 • Organizacijos valdymas

  Organizacijos vadovų valdžios formos. Organizacijos struktūra. Valdymo metodai. Lyderystės (pirmavimo) samprata. Bendravimas organizacijose. Sprendimų priėmimo būdai. Sprendimų priėmimo procesas. Valdymo sprendimų priėmimas. Išvados.
  Vadyba, referatas(12 puslapių)
  2005-06-07
 • Organizacijos valdymas (4)

  Įvadas. Valdymas, kas tai? Valdymo funkcijos. Valdymo grandys ir lygiai. Valdymo personalas. Valdymo sistema. Organizacinės valdymo struktūros. Veiksniai, lemiantys įmonės valdymo struktūrą. Valdymo struktūrų tipai. Valdymo sprendimo priėmimas. Išvados. Išnašos.
  Vadyba, referatas(19 puslapių)
  2008-03-20
 • Organizacijos valdymo funkcijos ir mechanizmai

  Įvadas. Organizacija. Organizacijos struktūros samprata. Organizacijos struktūros tipai. Organizacijos struktūros parinkimas. Organizacijos tikslai ir uždaviniai. Organizacija ir jos aplinka. Pagrindiniai organizacijų tipai. Pokyčių proceso modelis. Planuoto pokyčio tipai. Išvados.
  Vadyba, referatas(21 puslapis)
  2007-04-03
Puslapyje rodyti po