Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Referatai

Referatai (20793 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Nedarbas Lietuvoje 1992 – 2004 metais, jo priežastys

  Įvadas. Nedarbas ir gyventojų užimtumas. Nedarbas 1992 – 2000 metais. Nedarbas 1999 – 2000 metais. Nedarbo augimo etapai. Nedarbas 2001 metais pasiekė rekordinį lygį. Nedarbas 2002 – 2004 metais. Nedarbo lygis 2004 metais sumažėjo. Nedarbo priežastys Lietuvoje. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(10 puslapių)
  2006-09-25
 • Nedarbas Lietuvoje 1992 – 2004 metais, jo priežastys (2)

  Įvadas. Nedarbas ir darbo jėgos sąvokos. Nedarbo lygio nustatymas. Nedarbo tipai. Nedarbo augimo etapai. Nedarbas 1992 – 2000 metais. Nedarbas 2001 – 2004 metais. Nedarbo priežastys. Nedarbo lygio sumažėjimas. Nedarbo lygio mažinimas. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(16 puslapių)
  2007-02-27
 • Nedarbas Lietuvoje ir užimtumo struktūra

  Įvadas. Darbo jėgos ir nedarbo sąvokos. Nedarbo priežastys. Lietuvos gyventojų užimtumo dinamika ir darbo rinkos struktūra. Makro- ir mikroekonominės nedarbo pasekmės. Nedarbo priežastys ir mažinimo priemonės. Išvados. Priedai (2).
  Makroekonomika, referatas(17 puslapių)
  2007-06-18
 • Nedarbas Lietuvoje kaip socialinė problema

  Įvadas. Socialinės grupės. Skurdas ir jo priežastys. Nedarbas. Bedarbiai. Bedarbio pašalpa. Profesinis mokymas ir perkvalifikavimas. Viešieji ir užimtumo fondo remiami darbai. Socialinės pašalpos mokėjimas. Šiandieninė padėtis darbo rinkoje. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(15 puslapių)
  2007-07-02
 • Nedarbas Lietuvos darbo rinkoje: jaunimo situacija

  Įvadas. Jaunimo integracijos į darbo rinką ypatumai. Jaunimo integracijos į darbo rinką suvokimas. Nedarbo samprata ir jaunimo nedarbo specifika. Darbo rinkos valdymo sistemos įtaka jaunimo integracijai. Darbo rinkos programos jaunimui. Aktyvios darbo rinkos priemonės. Jaunimo aktyvumą darbo rinkoje didinančios atviro informavimo paslaugos. Išvados. Pasiūlymai.
  Makroekonomika, referatas(14 puslapių)
  2008-03-21
 • Nedarbas Panevėžio mieste

  Įvadas. Darbo tikslas – išnagrinėti, kas yra nedarbas, nusakyti jo esmę, priežastis, rūšis, bei padarinius, paminėti pagrindines darbo rinkos problemas. Nedarbo esmė. Nedarbo tipai. Visiškas užimtumas ir jo dinamika. Nedarbo padariniai. Nedarbo mažinimo priemonės. Nedarbo tendencijos Panevėžio apskrityje. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(15 puslapių)
  2009-09-23
 • Nedarbas Utenos regione

  Nedarbas. Nedarbo sąvoka ir rūšys. Nedarbo priežastys. Nedarbo pasekmės ir nuostoliai. Nedarbas Utenos regione. Gyventojų užimtumas. Nedarbo lygis regione. Bedarbių procento nuo darbingo amžiaus gyventojų 2007 metams prognozė. Situacija Utenos rajono darbo rinkoje.
  Makroekonomika, referatas(8 puslapiai)
  2007-12-07
 • Nedarbas, jo priežastys

  Nedarbas ir jo priežastys. Natūralusis nedarbo lygis. Darbo jėgos ir nedarbo sąvokos. Nedarbo priežastys. Nedarbo tipai. Nedarbo pasekmės ir nuostoliai. Pagrindiniai nedarbo rodikliai. Nedarbo trukmė. Nedarbo lygio Lietuvoje apžvalga 2005 m. lapkričio mėn. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(12 puslapių)
  2006-01-12
 • Nedarbas, nedarbo lygio tendencijos ir dinamika Lietuvoje

  Įvadas. Nedarbas. Nedarbo lygis Lietuvoje. Nedarbo lygio dinamika ir tendencijos Lietuvoje. Nedarbo lygio mažėjimo tendencijos Lietuvoje. Nedarbo lygio mažėjimą trikdantys veiksniai. Nedarbo lygis Europos Sąjungoje. Nedarbo lygio palyginimas Europos Sąjungoje ir Lietuvoje. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(11 puslapių)
  2006-11-24
 • Nedarbas, nedarbo priežastys ir pasekmės

  Referatas "Nedarbas, jo priežastys ir pasekmės". Nedarbas. Nedarbo ir bedarbio sąvokos. Nedarbo priežastys. Nedarbo formos. Nedarbo pasekmės. Nedarbo reguliavimas. Nedarbas Lietuvoje. Bedarbio sąvoka Lietuvos statistikoje. Nedarbo lygio kitimas Lietuvoje. Moterų nedarbas Lietuvoje. Lietuvos nedarbo mažinimo strategija. Darbo rinkos pokyčiai Lietuvoje įstojus į Europos Sąjungą (ES). Išvados.
  Makroekonomika, referatas(17 puslapių)
  2006-10-26
 • Nedarbas. Gyventojų užimtumas Lietuvoje

  Nedarbas. Nedarbo mažinimo priemonės. Bedarbių viltis - ūkio plėtra. Socialinis draudimas. Nauja nedarbo socialinio draudimo sistema. Nedarbo socialinio draudimo išmoka. Gyventojų užimtumas Lietuvoje 2004 m. Nedarbo lygis Lietuvoje pagal apskritis (gruodžio mėn.). Bedarbių išsilavinimas metų pabaigoje. Gyventojų užimtumas Lietuvoje 2001-2003 m. Ką daryti, kad klestėtų Lietuvos ekonomika? Darbo rinkos tendencijos 2005 metais.
  Makroekonomika, referatas(16 puslapių)
  2006-01-19
 • Nedarbas. Nedarbo esmė ir problemos

  "Nedarbas. Jo esmė ir problemos". Nedarbo esmė. Nedarbo tipai. Natūralus nedarbo lygis. Trumpalaikis ir ilgalaikis nedarbas. Nedarbo priežastys. Nedarbo pasekmės. Ekonominės nedarbo pasekmės. Psichologinės nedarbo pasekmės. Socialinės nedarbo pasekmės. Nedarbo mažinimo priemonės. Didinančios darbo pasiūlą. Didinančios darbo paklausą. Nedarbas Lietuvoje. Statistiniai duomenys. Nedarbo ir užimtumo dinamika. Gyventojų nedarbas pagal lytį. Moterų nedarbo problema. Jaunimo nedarbo problema. Gyventojų nedarbo problemos kaime. Lietuvos darbo biržos veikla. Darbo galimybės Lietuvai įstojus į Europos sąjungą. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(33 puslapiai)
  2005-09-29
 • Nedarbas. Nedarbo priežastys

  Įvadas. Užimtumas ir nedarbas. Nedarbo formos rūšys ir jo mažinimas. Infliacija ir jos mechanizmas. Antiinfliacinė politika ir jos priemones. Stabilizavimo politika. Filipso kreivė. Ūkio stabilizavimo sprendimų pagrindimas. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(23 puslapiai)
  2006-02-03
 • Nedarbo įtaka Lietuvos visuomenei

  Įvadas. Nedarbo priežastys. Pirmoji nedarbo priežastis. Antroji nedarbo priežastis. Trečioji nedarbo priežastis. Ketvirtoji nedarbo priežastis. Penktoji nedarbo priežastis. Nedarbo nuostoliai. Ekonominiai nuostoliai. Socialiniai nuostoliai. Išvados ir siūlymai.
  Makroekonomika, referatas(9 puslapiai)
  2006-11-03
 • Nedarbo lygio ekonominis tyrimas

  Statistinės priemonės panaudotos atliekant nusikaltimų statistikos tyrimą. Statistinės lentelės ir grafinis statistinių duomenų vaizdavimas. Santykinių dydžių skaičiavimas. Dinamikos santykiniai dydžiai. Dinamikos baziniai santykiniai dydžiai. Santykiniai dinamikos grandininiai dydžiai. Bedarbių paplitimas Lietuvos teritorijoje. Ekonominio augimo santykiniai dažniai. Bedarbių vidutinių rodiklių apskaičiavimas. Vidutinis bedarbių skaičius. Progresyvinis vidurkis. Dinamikos eilučių rodiklių apskaičiavimas. Analitinių rodiklių apskaičiavimas. Absoliutiniai pokyčiai. Baziniai ir grandininiai kitimo ir pokyčio tempai. Pokyčio tempo 1% absoliutinė reikšmė. Vidutinių dinamikos rodiklių apskaičiavimas. Bedarbystės prognozavimas. Dinamikos eilučių ekstrapoliacija. Bedarbystės prognozavimas naudojant trendą. Bedarbystės tarpusavio ryšio analizė. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(22 puslapiai)
  2005-10-24
 • Nedarbo lygio kitimas 2001-2005 metais

  Įvadas. Statistinė informacija apie moterų verslą. Moterų užimtumas ir verslas Lietuvoje. Moterų padėtis darbo rinkoje. Moterų verslas. Moterų padėtis darbo rinkoje. Moterų skaičiaus tendencijos. Moterų verslas. Moterų aktyvumas versle. Verslo sąlygų vertinimas. Verslo paslaugų poreikis. Priedai (12).
  Makroekonomika, referatas(21 puslapis)
  2007-01-23
 • Nedarbo lygio kitimas pramonės sektoriuose 1990-2010 metais

  Įvadas. Darbo jėga. Pramonės sektoriai. Nedarbas pramonės sektoriuose. Nedarbo samprata ir jo lygis pramonės sektoriuose. Nedarbo priežastys pramonės sektoriuose. Nedarbo rūšys pramonės sektoriuose. Nedarbo pasekmės pramonės sektoriuose. Nedarbo rodikliai pramonės sektoriuose. Nedarbo reguliavimas pramonės sektoriuose. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(25 puslapiai)
  2011-10-18
 • Nedarbo lygio statistinis tyrimas Marijampolės apskrityje ir jos savivaldybėse

  Nedarbo lygio statistinis tyrimas. Santykinių dydžių apskaičiavimas. Nedarbo lygio vidutinių rodiklių apskaičiavimas. Nedarbo lygio variacijos matavimas. Dinamikos eilučių rodiklių apskaičiavimas. Analitinių rodiklių apskaičiavimas. Vidutinių dinamikos rodiklių apskaičiavimas. Nedarbo lygio prognozavimas. Dinamikos eilučių ekstrapoliacija. Nedarbo lygio prognozavimas naudojant trendą. Išvados.
  Ekonominė statistika, referatas(20 puslapių)
  2008-01-22
 • Nedarbo lygis ir bedarbių skaičius Lietuvos apskrityse

  Įvadas. Nedarbas. Nedarbas ir jo priežastys. Natūralusis nedarbo lygis. Nedarbo priežastys. Nedarbo tipai. Nedarbo pasekmės ir nuostoliai. Pagrindiniai nedarbo rodikliai. Nedarbo lygio ir bedarbių pokytis Lietuvos apskrityse 2008-2009 metais. Pagrindinės nedarbo priežastys Lietuvoje. Išvados. Priedai (1).
  Makroekonomika, referatas(13 puslapių)
  2011-04-22
 • Nedarbo lygis Lietuvoje (2)

  Įžanga. Nedarbo lygis Lietuvoje. Nedarbo priežastys. Nedarbo rodikliai. Nedarbo trukmė. Nedarbas tarp atskirų demografinių grupių. Socialiniai nedarbo nuostoliai. Darbas ir profesinė socializacija. Ilgalaikis nedarbas ir socialinės atskirties mažinimas. Atskirties mažinimas – gražinimas į darbą. Jaunimo pagrindinės socialinės nedarbo problemos. Ekonominės nedarbo pasekmės. Jaunimo aktyvumas. Bedarbio padėtis. Nedarbas – neefektyvaus darbo jėgos panaudojimo priežastis. Nedarbo reguliavimas. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(22 puslapiai)
  2008-01-24
Puslapyje rodyti po