Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Referatai

Referatai (20793 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Atmosferos oro tarša (2)

  Atmosferos oro tarša – globalinė ekologinė problema. Atmosferos oro sudėtis. Svarbiausi oro taršos faktoriai. Freonų poveikis ozonui. Oro tarša anglies dioksidu ("šiltnamio efektas"). Oro teršimas sunkiaisiais metalais (švinu, gyvsidabriu, cinku, chromu ir kt.). Rūgštūs lietūs ir kt. oro taršos veiksniai. Oro užterštumas Lietuvoje. Pasaulio bendrijos pastangos mažinti oro taršą. Išvados.
  Ekologija, referatas(8 puslapiai)
  2007-03-21
 • Atmosferos oro tarša ir gyventojų sveikata

  Įvadas. Oro sudėtis. Oro tarša. Smogas. Automobilių transportas. Pramonės įmonės. Šiltnamio reiškinys. Šilumos spąstai. Ozono sluoksnis. Oro tarša ir apsauga Lietuvoje. Teršimo šaltiniai. Apsauga. Poveikis gyventojų sveikatai. Išvados.
  Ekologija, referatas(7 puslapiai)
  2007-05-15
 • Atmosferos oro teršimas

  Atmosferos oro teršimas. Atmosferos taršos šaltiniai. Pagrindiniai atmosferos oro teršalai. Anglies monoksidas. Azoto oksidai. Sieros oksidai. Angliavandeniliai. Dulkės. Globalinės oro užterštumo problemos. Temperatūrinė inversija ir smogas. Šiltnamio efektas. Benzinas krosnių kure — realiausia sprogimo priežastis. "Mažeikių naftos" įrenginyje. Pats švariausias kuras.
  Ekologija, referatas(7 puslapiai)
  2005-10-03
 • Atmosferos oro užterštumas, monitoringas bei užterštumo profilaktika

  Įvadas. Atmosferos oro užterštumas. Aplinkos oro monitoringo sistema. Aplinko oro monitoringo tyrimo vietos. Aplinkos oro užterštumo normos, nustatytos žmonių sveikatos, ekosistemų ir augmenijos apsaugai. Aplinkos oro užterštumo profilaktika. Išvados.
  Ekologija, referatas(10 puslapių)
  2006-05-24
 • Atmosferos tarša

  Atmosferos struktūra ir sudėtis. Atmosferos antropogeninės taršos šaltiniai. Vietinės ir visuotinės atmosferos taršos poveikis aplinkai bei žmogui. Šiltnamio efektas. Pagrindiniai cheminiai teršalai. Fotocheminis smogas. Priedai.
  Ekologija, referatas(13 puslapių)
  2006-05-18
 • Atmosferos tarša (3)

  Įvadas. Atmosferos teršalų klasifikacija. Taršos šaltiniai. Pagrindiniai atmosferos oro teršalai. Taršos priežastys. Pasaulis dūsta nuo CO2. Oro tarša - vienas iš pagrindinių Europos Sąjungos rūpesčių. 2001 metais priimtų direktyvų įgyvendinimo pasekmės Lietuvoje. Išvados.
  Ekologija, referatas(17 puslapių)
  2007-02-26
 • Atmosferos teršimas

  Nuodingosios medžiagos ekosistemoje. Atmosferos teršimas transporto priemonių išmetamosiomis dujomis. Raudonosios knygos plėšrieji paukščiai Biržų rajone ir jų apsauga.
  Ekologija, referatas(8 puslapiai)
  2006-01-09
 • Atmosferos teršimas (2)

  Atmosferos užterštumas. Atmosferos teršimo šaltiniai. Atmosferos teršimo schema.
  Ekologija, referatas(3 puslapiai)
  2006-05-12
 • Atmosferos užterštumas

  Įvadas. Atmosfera. Atmosferos sluoksniuotumas. Ozonas – mūsų draugas ir priešas. Azotas – labai paplitęs, bet sunkiai įsisavinamas elementas. Grėsmė atmosferai. Oro teršimo mažinimas.
  Ekologija, referatas(6 puslapiai)
  2006-12-31
 • Atmosferos užterštumas (2)

  Įvadas. Anglies apytaka. Anglies kiekis biosferoje ir litosferoje. Įvairių dirvožemių išskiriamas CO2 kiekis per valandą. Atmosferos užterštumas. CO2 išskyrimas į atmosferą. Šiltnamio efektas. Išvados.
  Ekologija, referatas(10 puslapių)
  2008-10-08
 • Atmosferos užterštumas. Oro užterštumas Vilniuje ir Kaune

  Atmosferos užterštumas. Mechaninis ir fizinis užterštumas. Oro užterštumas Vilniuje. Oro tarša Kauno mieste. Nuodingos dujos nepaiso valstybių sienų. Išvados.
  Ekologija, referatas(7 puslapiai)
  2005-11-17
 • Atmosferos veiksnių ir klimato įtaka gyvulių sveikatai

  Programa. Užduotis. Metodiniai nurodymai. Klimato įtaka gyvulių sveikatai. Oro fizikinės savybės. Tvartų natūralaus ir dirbtinio apšvietimo normos. Oro cheminė sudėtis. Orai, klimatas, mikroklimatas. Išvados.
  Žemės ūkis, referatas(10 puslapių)
  2008-03-06
 • Atominė bomba

  Įvadas. Branduolinės valstybės. Atominės energijos įsisavinimas. Atominės bombos išbadymai. Nuosprendis dviem miestams. Grandininė branduolinė reakcija. Atominės bombos schema. Radioaktyvumas. Atominio sprogimo faktoriai. Išvados.
  Fizika, referatas(14 puslapių)
  2007-01-30
 • Atominė energetika Lietuvoje

  Atominės energetikos raida pasaulyje ir Lietuvoje. Dabartinė situacija pasaulyje ir Lietuvoje. Techninis Ignalinos Atominės Elektrinės (AE) aprašymas. Dabartiniai parametrai. Apie Ignalinos AE saugą. Ignalinos AE uždarymo klausimai. Žmonių norai. Kaip bus uždaroma Ignalinos AE. Permainos. Permainų poveikis. Kuo pakeisime Ignalinos AE. Išvados. Priedai.
  Fizika, referatas(27 puslapiai)
  2005-09-23
 • Atominė energetika Lietuvoje (2)

  Įvadas. Energetikos samprata. Atominės energetikos raida pasaulyje. Atominės elektrinės ir jų perspektyvos kitose šalyse. Atominė energetika Lietuvoje. Kuo pakeisime IAE? Atominė energetika Lietuvoje lyginant su kitomis šalimis. Elektrinių saugumas ir poveikis aplinkai. Išvados.
  Fizika, referatas(14 puslapių)
  2008-03-14
 • Atominės elektrinės

  Įvadas. Černobylio atominės elektrinės pasekmės. Potencialios aukos. Pragare. Viskas dar ateityje… Ignalinos atominė elektrinė. Faktai, istorija. Ar gali Ignalinos AE įvykti tokia avarija kaip Černobylyje? Kolektyvinė dozė. Ekologinės Ignalinos AE uždarymo pasekmės. Lietuvos atominės energetikos perspektyvos. Branduolinės energetikos perspektyva. Atominė energetika Europoje.
  Sauga, referatas(21 puslapis)
  2006-10-12
 • Atominės elektrinės (2)

  "Visas atomines elektrines reikia uždaryti". Įvadas. Atominė energetika. Atominės energetikos samprata. Ignalinos atominės elektrinės istorija. Fizikinė aplinkos tarša ir jos poveikis. Fizikinės taršos rūšys. Jonizuojančioji spinduliuotė ir jos sukeliami sveikatos pakenkimai. Nejonizuojančioji spinduliuotė. Elektromagnetinės spinduliuotės poveikis organizmui. Triukšmo ir vibracijos poveikis organizmui. Aukštos ir žemos temperatūros poveikis organizmui. Globalinės sveikatos problemos. Klimato kitimas Europos regione. Ozono sluoksnio nykimas ir ultravioletinės radiacijos keliama rizika. Klimato kitimas ir šiltnamio efekto sukeltos sveikatos problemos. Ignalinos atominės elektrinės perspektyvos. Ignalinos atominės elektrinės saugumas. Radiacinė apsauga. Ar gali elektrinės eksploatacijos nutraukimo procedūra turėti įtakos IAE saugai? Ignalinos atominės elektrinės uždarymas. Išvados.
  Ekologija, referatas(18 puslapių)
  2006-12-01
 • Atominės elektrinės (3)

  Summary (anotacija). Įvadas. Tikslas. Pasaulio branduolinė energetika. Europos šalių branduolinė energetika. Prancūzija. Rumunija. Rusija. Slovakija. Slovėnija. Suomija. Švedija. Šveicarija. Ukraina. Vengrija. Vokietija. Reaktorių tipai, jų veikimai ir charakteristikos. BWR (boiling water reactor). BWR (boiling water reactor). PWR (pressurised water reactor). CANDU (canada deuterium uranum). VVER (water water energy reactor). RBMK (reactor of high power of the channel). EPR (European pressurized reactor). Ignalinos atominė elektrinė. Ignalinos atominė elektrinė. Ignalinos atominės elektrinės tikslas ir paskirtis. Bendra informacija. Reaktoriaus konstrukcija. Radiacinė apsauga. Panaudoto branduolinio kuro saugojimas. Nauja atominė elektrinė (NAE). Černobylio atominės elektrinės katastrofa. Problemos. Išvados.
  Inžinerija, referatas(36 puslapiai)
  2008-06-06
 • Atominis ginklas ir atominė energetika - aplinkos teršimo šaltinis

  Atominės energijos istorija. Apie Ignalinos AE. Ką išmeta elektrinės kaminai. Ežeras aušintuvas. Jonizuojančiosios spinduliuotės dozės Ignalinos AE aplinkoje. Katastrofos pasekmės. Černobylio avarijos metu į aplinką pasklidę radioaktyvūs elementai. Grybų radiacinė tarša. Baltijos jūros radioaktyvioji tarša. Sukeliamos ligos. Išvados.
  Ekologija, referatas(17 puslapių)
  2006-03-01
 • Atominių objektų radiacinės avarijos ir jų padariniai

  Įvadas. Atominių elektrinių avarijos. Černobylio AE vieta. Černobylio AE avarijos priežastys ir pasekmės. ČAE radionuklidai Lietuvoje ankstyvosios, tarpinės ir vėlyvosios avarijos fazių metu. Ankstyvoji avarijos fazė - radioaktyviojo jodo periodas. Tarpinė avarijos fazė. Karštosios dėmės, karštosios teritorijos ir karštosios dalelės po ČAE avarijos. Miškai — labiausiai užteršta teritorijos dalis. Pagrindinės rekomendacijos žemės ūkio darbuotojams. Jodo profilaktikos instrukcija įvykus avarijai atominėje elektrinėje. Išvada.
  Ekologija, referatas(16 puslapių)
  2006-04-20
Puslapyje rodyti po