Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Referatai

Referatai (20793 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Mokyklos tobulinimas ir efektyvumas

  Mokyklos efektyvumas. Efektyvumo sąvoka ir bendra samprata. Klasės, mokyklos ir sistemos procesų įtaka mokyklos efektyvumui. Mokyklos efektyvumo bruožai. Mokyklos neefektyvumą lemiantys veiksniai. Mokyklos efektyvumo teorijos. Mokyklos tobulinimas. Mokyklos tobulinimo schema.
  Mokslas ir švietimas, referatas(7 puslapiai)
  2006-02-17
 • Mokyklos vadovų pagrindinės funkcijos

  Įvadas. Vadovavimas mokyklos bendruomenei. Pagrindinės vadovų pareigos. Išvados.
  Mokslas ir švietimas, referatas(5 puslapiai)
  2006-05-11
 • Mokyklos vaidmuo mokinių sveikatos ugdyme

  Įvadas. Mokyklos vaidmuo mokinių sveikatos ugdyme. Sveikatos samprata. Mokyklos uždaviniai vaikų sveikatos programai įgyvendinti. Sveikatos ugdymo programų mokykloje ypatumai. Universalioji sveikatos ugdymo programa. Mokyklose atsirandančių sveikatos sutrikimų rizika. Išvados.
  Pedagogika, referatas(12 puslapių)
  2006-01-19
 • Mokyklų bibliotekų paslaugų charakteristika

  Įvadas. Mokyklų bibliotekų darbo ypatumai. Vartotojų diferencijavimas. Informacinių įgūdžių ugdymas mokyklos bibliotekoje. Bendradarbiavimas su kitomis bibliotekomis. Pedagogų kvalifikacijos kėlimo informacijos teikimas. Išvados.
  Bibliotekininkystė, referatas(9 puslapiai)
  2009-05-19
 • Mokyklų savivaldų sprendimai ir alternatyvūs būdai

  Įžanga. Mokyklų savivalda. Specifinės subjektų grupės: mokinių tėvai ir kiti visuomenės nariai, mokiniai, mokytojai. Alternatyvūs problemų sprendimo būdai. Išvados.
  Pedagogika, referatas(9 puslapiai)
  2006-04-05
 • Mokymas

  Įžanga. Apie mokymo apibrėžtį. Mokymo modelis. Kodėl mokyti? Ką duoda VKV mokymas? Kada mokymas būtinas? Kas turėtų būti mokomas? Kas turėtų mokyti? Kaip mokyti VKV? Kiek ir kaip greit? Kitas "kaip": 5 pakopų mokomasis būdas. Praktinis mokymas ir įgaliojimų suteikimas. Keletas išvadų.
  Kokybės vadyba, referatas(9 puslapiai)
  2006-03-29
 • Mokymas – pagrindinė mokyklos veiklos sritis

  Įvadas. Požiūris į žinias. Pamoka – pagrindinė mokymo organizavimo forma. Mokykla – ugdymo institucija. Mokymas – ugdymo priemonė. Išvados.
  Pedagogika, referatas(7 puslapiai)
  2008-01-01
 • Mokymasis bendradarbiaujant

  Įvadas. Mokymosi bendradarbiaujant kontekstas. Įprastinės ir bendradarbiaujančios grupės skirtumai. Mokytojo vaidmuo. Teigiamos tarpusavio priklausomybės stiprinimas. Netradiciniai pamokos metodai, kuriuos galima taikyti per bendradarbiavimo pamoka. Išvados. Priedas (1).
  Pedagogika, referatas(16 puslapių)
  2006-05-05
 • Mokymasis bendradarbiaujant (2)

  Įvadas. Tikslai. Mokymosi bendradarbiaujant kontekstas. Strategijų grupės. Mokytojo vaidmuo organizuojant pamokas. Išvados.
  Pedagogika, referatas(9 puslapiai)
  2007-02-05
 • Mokymasis bendradarbiaujant (3)

  Įvadas. Bendradarbiavimo samprata. Teoriniai pagrindai. Svarbiausi mokymosi bendradarbiaujant bruožai. Bendradarbiaujanti klasė, mokytojo ir mokinių vaidmenys. Mokymosi bendradarbiaujant modelio taikymas. Išvados.
  Pedagogika, referatas(7 puslapiai)
  2008-05-08
 • Mokymasis bendradarbiauti. Mokytojo vaidmuo organizuojant pamokas

  Įžanga. Mokymasis bendradarbiaujant idėjų raida. Svarbiausi mokymosi bendradarbiaujant elementai. Bendradarbiaujančių ir tradicinių grpių skirtumai. Mokymai bendradarbiaujant: privalumai, trūkumai. Kai kurie mokymo trūkumai. Mokytojų įgūdžiai ir tikslai. Mokytojo pareigos organizuojant pamokas. Išvados.
  Pedagogika, referatas(10 puslapių)
  2006-10-29
 • Mokymasis ir laisvalaikis

  Įvadas. Temos tikslas: aptarti mokymosi ir laisvalaikio ypatumus, gebėjimą suderinti mokymąsi su laisvalaikiu. Mokymasis. Ugdymo supratimas Vakarų Europoje ir Jungtinėse Valstijose. Mokymosi tikslas ir uždaviniai. Vertybių sistema kaip ugdymo turinio paradigma. Laisvalaikis. Išvados.
  Pedagogika, referatas(13 puslapių)
  2009-01-26
 • Mokymasis visą gyvenimą

  Įvadas. Darbo tikslas – paanalizuoti mokymosi visą gyvenimą įgyvendinimą Lietuvoje. Mokymasis visą gyvenimą Lietuvoje. Mokymosi visą gyvenimą samprata. Mokymosi visą gyvenimą esmė ir paskirtis. Mokymosi visą gyvenimą perspektyva ir galimybės Lietuvoje. Mokymąsi visą gyvenimą užtikrinantys dokumentai. Mokymosi visą gyvenimą užtikrinimo strategija. Mokymosi visą gyvenimą memorandumas. Išvados.
  Pedagogika, referatas(13 puslapių)
  2011-04-28
 • Mokymasis. Šiuolaikinės mokymosi sampratos

  Kaip suprantamas mokymasis. Mokymosi pasaulis. Skirtingi požiūriai į mokymąsi. Šiuolaikinės mokymosi sampratos. Koks mokymasis yra geras. Mokymasis yra aktyvus konstravimo procesas. Mokymasis yra sukauptų žinių siejimas. Mokymasis yra bendradarbiavimas. Mokymasis yra savitvarka. Mokymasis turi tikslą. Mokymasis yra susijęs su kontekstu ir aplinkybėmis. Įtaka mokymo praktikai. Šiuolaikinė mokymosi samprata.
  Pedagogika, referatas(11 puslapių)
  2006-05-16
 • Mokymo ir mokymosi organizavimo formos

  Mokymo formos: samprata, įvairovė, istorinė raida. Pamoka – pagrindinė mokymo forma. Reikalavimai šiuolaikinei pamokai. Kitos įvairios mokymo formos.
  Pedagogika, referatas(11 puslapių)
  2006-03-02
 • Mokymo ir mokymosi tikslai

  Įžanga. Mokymas ir mokymasis psichologiniu aspektu. Mokymasis bendradarbiaujant. Mokomės mokyti. Išvados.
  Pedagogika, referatas(11 puslapių)
  2005-11-04
 • Mokymo ir mokymosi vaikų darželyje specifika

  Ikimokyklinio ugdymo samprata ir tikslai. Sėkmingo ugdymo pagrindai. Ugdytojų santykis su vaiku. Tėvų ir pedagogų bendradarbiavimas. Pasaulio pažinimo būdai (gimtoji kalba, pažinimas stebint, tyrinėjant, išgyvenant, vertinant, žaidimas ir darbo pradmenys, menas).
  Pedagogika, referatas(13 puslapių)
  2005-06-13
 • Mokymo metodai

  Mokymo metodai. Mokymo metodų klasifikacija. Kūrybiniai mokymo metodai. Euristiniai mokymo metodai. Išvados.
  Pedagogika, referatas(10 puslapių)
  2005-10-25
 • Mokymo metodai fizinėje veikloje

  Įvadas. Mokymo metodai. Vaizdiniai mokymo metodai. Žodiniai mokymo metodai. Praktiniai mokymo metodai. Mokymo metodų tarpusavio ryšys. Išvados.
  Sportas, referatas(11 puslapių)
  2005-11-27
 • Mokymo metodai, orientuoti į besimokantįjį

  Įvadas. Metodo apibrėžtis. Užduotys. Kompiuterinis mokymasis. Mokymasis pagal sutartis. Programuotas mokymasis. Individualus mokymasis. Savimoka (mokymasis vadovaujant pačiam sau, savivada). Frontaliniai mokymo(si) metodai. Pagrindinės sąvokos ir jų reikšmės. Frontaliniai mokymo(si) metodai. Paskaita. Demonstravimas. Diskusija. Mentoriaus vadovavimas. Tjutoriaus vadovavimas. Darbas su prižiūrėtoju. Darbas su grupės tjutoriumi. Darbas su praktikos tjutoriumi. Išvados.
  Pedagogika, referatas(10 puslapių)
  2008-01-11
Puslapyje rodyti po