Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Referatai

Referatai (20793 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Miesto augimas XVI - XVIII amžiuje

  Miestų istorijos įžvalga (slenkstis į Europą). Antika. Viduramžiai. Renesansas. Europos miesto įvaizdis, jį formuojantys veiksniai (urbanizacijos link). Miestų administracija, socialinis gyvenimas. Miestai ir pinigai (Ekonominis varžymasis tarp miestų). XVI amžius. XVII amžius. XVIII amžius. Kapitalizmo įtaka miestų augimui. Industrinis pakilimas. Miesto sąvoka XX amžiaus pasaulyje. Išvados.
  Visuotinė istorija, referatas(11 puslapių)
  2005-10-11
 • Miesto įvaizdžio individualumo problema

  Įvadas. Miesto įvaizdį lemiantys veiksniai. Miesto vizualinio įvaizdžio plėtojimas. Vizualinio identiteto zonos apibrėžimas. Miesto įvaizdžio stiprinimas. Miesto įvaizdžio objektyvumo problema. Planingas miesto įvaizdžio formavimas. Išvados. Priedai (1). Darbas iliustruotas paveikslėliais.
  Architektūra ir dizainas, referatas(16 puslapių)
  2008-01-22
 • Miesto požeminiai inžineriniai tinklai: Dujotėkis

  Miestotvarka. Įvadas. Dujotiekis. Miestų ir gyvenviečių dujų tiekimo sistemos ir schemos. Dujų tiekimo sistemų vamzdžiai, armatūra ir įranga. Plieninių dujotiekio tinklų apsauga nuo korozijos.
  Inžinerija, referatas(15 puslapių)
  2009-11-04
 • Miesto želdynų urbanistinė reikšmė ir jų svarbiausios funkcijos

  Įvadas. Želdynų ir želdinių samprata. Želdinių funkcijos. Urboekologinė želdinių funkcija. Želdinių poveikis aplinkai. Poveikis oro sudėties reguliavimui. Poveikis mikroklimatui. Želdinio kaip filtro funkcija. Techninė – apsauginė želdinių funkcija. Želdinių poveikis aplinkai. Poveikis akustiniam triukšmui. Poveikis dirvai. Informacinė želdinių reikšmė. Užtvarinė želdinių reikšmė. Architektūrinė – socialinė želdinių funkcija. Išvados.
  Žemės ūkis, referatas(11 puslapių)
  2006-06-06
 • Miestų augimas ir suklestėjimas XI – XIV amžiuje

  Viduramžių Vakarų Europos miestų atsiradimas. Bendrieji Vakarų Europos miestų bruožai. Miestų valdymas. Architektūra. Miestų genezė. Socialinė Viduramžių miesto struktūra. Miestų augimas ir klestėjimas. Italijos miestai (Venecija, Piza, Genuja, Bolonija). Šiaurinės sritys (Paryžius, Londonas). Hanzos sąjunga (Vokietijos miestai, Liubekas). Išvados.
  Visuotinė istorija, referatas(19 puslapių)
  2005-06-09
 • Miestų ir rajonų planavimas

  Anotacija. Įvadas. Miestų raidos etapai. Gyvenviečių formos. Gyvenviečių tipai. Teritorijos apgyvendinimą charakterizuojantys rodikliai. Esamų miestų vystymasis. Miestų vystymosi perspektyvų nustatymai. Pagrindinės funkcionalinės zonos. Pramonės ir sandėlių teritorija. Miesto gyventojų grupės. Gyvenamoji zona. Priemiesčio zona ir poilsiui skirtos teritorijos. Išorinis transportas. Geležinkeliai. Uostai. Aerodromai. Autotransportas. Išorinio transporto mazgas mieste. Miesto plano struktūra. Miesto rekonstrukcija. Išvados.
  Inžinerija, referatas(26 puslapiai)
  2009-09-15
 • Miestų plėtrą įtakojantys procesai

  Įžanga. Šiuolaikinių miestų charakteristika ir kūrimas. Miestų plėtrą įtakojantys procesai. Ekonomika. Technologijos. Demografija. Politika. Visuomenė. Kultūra. Aplinka. Išvados. Išnašos.
  Geografija, referatas(10 puslapių)
  2008-04-01
 • Miestų plėtros finansavimo sąlygos ir galimybės

  Įvadas. Darbo tikslas. Išanalizuoti Europos Sąjungos struktūrinių fondų įtaką regionų plėtrai. Lietuvos regioninės politikos ypatumai. Lietuvos regionų plėtros problemos. Efektyvią šalies regionų plėtrą stabdo šios ekonominės socialinės problemos. Kauno regiono plėtros tendencijos ir perspektyvos. Kauno regiono ekonominės ir socialinės situacijos apžvalga. Kauno regiono plėtros vizijos ir prioritetų nustatymas. Europos Sąjungos (ES) struktūrinių fondų įtaka Kauno regiono plėtrai. Kauno miesto aerouosto terminalo statyba. Kauno aerouosto plėtros įtaka Kauno regiono plėtrai. Išvados.
  Finansai, referatas(26 puslapiai)
  2011-02-08
 • Miestų pradžia Lietuvoje

  Įvadas. Du miestų formavimosi etapai. Vilniaus miesto raida. Kernavės, Trakų, Kauno miestų praeitis. Išvados.
  Lietuvos istorija, referatas(8 puslapiai)
  2008-01-23
 • Miestų prieštaringumas

  Darbo tikslai. Įžanga. Miestų reikšmė. Prieštaringi miestuose vykstantys procesai. Miestų problemos. Problemų identifikavimas. Išvados.
  Geografija, referatas(10 puslapių)
  2009-08-10
 • Miestų savivaldos institucijų teisinis reglamentavimas

  Miestų savivaldos pripažinimas. Vilniaus miesto administracinis valdymas. Pirmosios Kauno miesto privilegijos. Pirmųjų privilegijų datos. Trakų miesto privilegijos. Privilegijos vaitams. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) Jogailos privilegija Vilniaus miestui dėl savivaldos. Rokiškio miestelio gyventojų prievolės ir mokesčiai. Nesutarimai Kretingos magistrate. Joniškio miestiečių sueigos nutarimas dėl burmistro ir mokesčių. Tauragės miestelio prievolės.
  Teisė, referatas(11 puslapių)
  2007-12-21
 • Miestų teritorijų bendrųjų planų rengimas

  Bendrojo plano sąvoka. Vieta detaliųjų planų rengime. Bendrojo plano uždaviniai. Bendrojo plano rengimo procesas. Programų Šiaulių miesto bendrajam planui rengti palyginimas.
  Kita, referatas(17 puslapių)
  2006-04-25
 • Miestučiai vaikystėje

  Miestučių kilmė ir istorija. Žaidimo pradžia. Žaidimai, iš kurių susikūrė "Miestučiai". Metodiniai nurodymai. Pratimai. Miestučių žaidimo taisyklės. Miestučių žaidimo variantai. Miestučių figūros gali būti tokios. Figūrų aprašymas.
  Pedagogika, referatas(8 puslapiai)
  2006-06-07
 • Miežinės ir kvietinės kruopos

  Įvadas. Miežinių ir kvietinių kruopų maistinė vertė. Miežinių ir kvietinių kruopų vartojamosios savybės. Miežinių ir kvietinių kruopų skirstymas pagal požymius. Miežinių ir kvietinių kruopų kokybė. Išvados.
  Kulinarija, referatas(6 puslapiai)
  2007-01-10
 • Miežių mitybos diagnostika

  Miežių biologiniai ypatumai. Miežių mineralinės mitybos sutrikimų išoriniai požymiai. Elementų trūkumo išoriniai požymiai. Elementų pertekliaus išoriniai požymiai. Išorės sąlygos, lemiančios mineralinę augalų mitybą. Makro ir mikroelementų lygiai indikaciniuose augalų organuose (labai žemas, žemas, optimalus, aukštas). Svarbiausi santykiai tarp atskirų elementų koncentracijos skirtinguose vystymosi tarpsniuose. Morfobiometrinių metodų panaudojimas miežių mitybos diagnostikoje. Rekomenduojama trąšų panaudojimo dinamika, kada dirvožemyje yra maži ir vidutiniai augalams prieinamų elementų kiekiai.
  Žemės ūkis, referatas(6 puslapiai)
  2006-12-20
 • Migracija

  Gyventojų tankumas ir migracija. Šiuolaikinių migracijų kryptys. Mūsų tauta ir emigracija 1990 – 2000 m. Demografinė raida. Tautinė sudėtis. Turizmas - migracijos dalis. Atvykstamasis turizmas. Pietų Amerikos pietūs. Imigrantai. Kur gyvena žmonės. Urbanizacija. Miesto ir kaimo perspektyvos. Masinė migracija. Gyvenimas kosmose. Pabėgėliai. Lentelės.
  Geografija, referatas(10 puslapių)
  2005-12-04
 • Migracija (2)

  Įvadas. Emigraciją įtakojantys veiksniai. Statistiniai duomenys apie emigrantus. Su kokiomis problemomis susiduria žmonės išvykę svetur. Kliūtis - kalba. Reikalauja darbo patirties. Išsiskyrimas su šeima. Emigracijos padariniai. Siūlomi problemos sprendimo būdai. Išvados.
  Sociologija, referatas(7 puslapiai)
  2006-09-26
 • Migracija (5)

  Įvadas. Migracijos procesų raida ir tendencijos. Tarptautinė migracija Lietuvoje. Migracija dėl darbo. Išvada. Anketos tyrimas.
  Sociologija, referatas(10 puslapių)
  2007-03-19
 • Migracija (6)

  Įvadas. Lietuvos gyventojų migracija. Nelegali migracija ir migrantų tranzitas per Lietuvą. Nelegali migracija Lietuvoje (absoliučiais skaičiais). Migracijos priežastys. Migracijos pasekmės. "Protų nutekėjimo" problema ir jos sprendimo galimybės. Išvados.
  Sociologija, referatas(11 puslapių)
  2007-04-18
 • Migracija Lietuvoje ir Europos Sąjungoje (ES)

  Įvadas - migracijos Europoje istorija. Centralizuotas migracijos valdymas Europos Sąjungoje (ES) - kelias į sėkmingą plėtrą. Europos Sąjungos (ES) imigracijos politika. Kas daroma kovojant su nelegalia migracija. Migracijos priežastys. Imigracijos poveikis. Ekonominiai padariniai. Poveikis Didžiosios Britanijos ekonomikai. Poveikis Vokietijos ekonomikai. Poveikis Prancūzijos ekonomikai. Politiniai ir socialiniai aspektai. Imigrantai Lietuvoje. Emigracija ir jos poveikis tai šaliai iš kurios emigruoja. Emigracijos poveikis. Protų nutekėjimas. Pasaulinė darbo jėgos migracija. Europos Sąjungos (ES) požiūris į emigraciją. Migracija Lietuvoje. Emigracija kaip socialinis ir kultūrinis reiškinys. Ekonominiai aspektai. Protų nutekėjimas Lietuvoje. Dabartinė valstybės institucijų veikla emigracijos klausimu. Emigracijos poveikis valstybės įvaizdžiui ir reputacija pasaulyje. Mūsų siūlomi sprendimai.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(27 puslapiai)
  2007-09-19
Puslapyje rodyti po