Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Referatai

Referatai (20793 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Marketingo aplinkos analizė: specializuota laminuotų grindų parduotuvė

  Įvadas. IĮ veikiančios aplinkos. Makroaplinkos poveikis. Mikroaplinkos poveikis. Vidinės aplinkos poveikis. Verslą reglamentuojantys teisės aktai. IĮ verslo veiklos strategijos. Strategija pagal geografinį požymį. Strategija pagal aktyvumą. Marketingo komplekso kūrimo strategijos. Prekė. Kaina. Paskirstymas. Rėmimas. Įmonės verslo planas. IĮ personalo vadyba. Darbo organizavimas įmonėje. Darbuotojų paieška ir atranka. Darbuotojų motyvacija. Darbuotojų mokymas ir kvalifikacijos kėlimas. Visuotinės kokybės vadyba (VKV). Turimų materialinių ir finansinių išteklių valdymas. Įmonės plėtros pokyčių valdymas. Tarptautinės rinkos ypatumai.
  Rinkodara, referatas(15 puslapių)
  2006-02-09
 • Marketingo aplinkos analizė: stipriųjų alkoholinių gėrimų gamintojas AB "Stumbras"

  Įvadas. Darbo tikslas: išanalizuoti AB "Stumbras" marketingo aplinką. AB "Stumbras". Įmonės veiklos aprašymas. Įmonės misija ir vizija. AB "Stumbras" PEST analizė. Politinis – teisinis aspektas. Gamtinis aspektas. Socialinis – kultūrinis aspektas. Technologinis aspektas. AB "Stumbras" Space analizė. AB "Stumbras" mikroaplinka. Vartotojai. Tiekėjai. Konkurentai. AB "Stumbras" "General electric" matrica. AB "Stumbras" "Bostono konsultacinės grupės" matrica. AB "Stumbras" SWOT (SSGG) analizė. Išvados.
  Rinkodara, referatas(17 puslapių)
  2009-04-30
 • Marketingo elementas – reklama

  Reklama ir jos poveikis rinkai. Reklamos organizavimo problemos. Reklaminės veiklos reguliavimas. Reklamos tikslų nustatymas rinkos sąlygomis. Reklamos biudžeto organizavimas. Reklamos priemonių parinkimas ir analizė. Rinkos ir reklamos veiksnių įtakos įmonės efektyvumui nustatymas.
  Rinkodara, referatas(14 puslapių)
  2007-01-22
 • Marketingo etika

  Įvadas. Etika. Etikos įtaka marketingo sprendimams. Marketingo atsakomybė konkurentams, vartotojams bei visuomenei. Etika ir socialinė atsakomybė. Marketingo sritys, kuriose yra didžiausia pagunda veikti amoraliai. Prekės pakuotė ir pagaminimo datos pakeitimas. Prekės ženklas. Reklama. Penki ypač svarbūs moralinio reklamos įvertinimo klausimai. Išvados.
  Etika, referatas(15 puslapių)
  2006-04-07
 • Marketingo kompleksas

  Įvadas. Ekonominė aplinka. Politinė-teisinė aplinka. Mokslinė - technologinė aplinka. Socialinė-kultūrinė aplinka. Gamtinė aplinka.
  Rinkodara, referatas(15 puslapių)
  2006-01-30
 • Marketingo kompleksas internete

  Įvadas. Marketingo kompleksas. Prekė/produktas. Kaina. Paskirstymas. Rėmimas. Reklamos internete privalumai, trūkumai bei galimybės. Pardavimų skatinimas internete. Ryšiai su visuomene internete. Asmeninis pardavimas. Išvados.
  Rinkodara, referatas(12 puslapių)
  2006-04-20
 • Marketingo kompleksas: maisto prekių parduotuvė "Skraja"

  Įvadas. Įmonės charakteristika. Aplinkos apžvalga. Marketingo komplekso strategija. Prekės strategija. Kainodaros strategija. Paskirstymo strategija. Rėmimo strategija. Išvados.
  Rinkodara, referatas(11 puslapių)
  2007-01-23
 • Marketingo komplekso analizė pagal pasirinktą produktą: jogurtas "Bi fi do"

  Jogurto "Bi fi do" apibūdinimas. Jogurto "Bi fi do " rinkos apibūdinimas. Jogurto tikslinės vartotojų grupės apibūdinimas. Jogurto kainų politikos analizė. Jogurto paskirstymo būdų analizė. Jogurto "Bi fi do" rėmimo analizė. Išvados ir pasiūlymai.
  Rinkodara, referatas(10 puslapių)
  2005-09-15
 • Marketingo komplekso analizė: rinkinys "Kosmodisk classic"

  Įvadas. Kosmodisk classic. Kosmodisk classic rinkos segmentavimas. Pagal pirkėjo išorinius požymius. Pagal elgesį prekės atžvilgiu. Tikslinė rinka. Kosmodisk classic pirkėjas. Prekės kaina. Kosmodisk classic pateikimo (paskirstymo) būdai. Rėmimo veiksmai. Numatomos išlaidos rėmimo veiksmams. Išvados.
  Rinkodara, referatas(12 puslapių)
  2012-04-11
 • Marketingo komplekso analizė: UAB "Fazer kepykla"

  Įvadas. Darbo uždaviniai. Išnagrinėti UAB "Fazer Kepyklos" 4 marketingo komplekso elementus. Prekę (gaminamos arba parduodamos produkcijos asortimentas, prekių gyvavimo ciklas bei naudojamos strategijos). Kainą (gaminamos arba parduodamos produkcijos kainos nustatymo metodai, naudojamos kainodaros strategijos). Paskirstymą (paskirstymo kanalai, būdai bei naudojamos strategijos). Rėmimą (įmonės naudojami rėmimo veiksmai bei strategijos). Apie UAB "Fazer Kepykla". Marketingo kompleksas. Prekė. Prekės gyvavimo ciklas. Naudojamos strategijos. Kaina. Kainos nustatymo metodai. Paskirstymas. Rėmimas. Duonos kelias. Vaikų svajonių bandelė. Išsipildymo akcija. Tiltas į Neringą. Išvados.
  Rinkodara, referatas(11 puslapių)
  2008-05-10
 • Marketingo komplekso elementai: UAB "Linesta"

  Rinkodaros savarankiškas darbas. Įvadas. Praktinis darbas nr. 1. Svarbiausi rinkodaros programos elementai. Praktinis darbas nr. 2. Mikroaplinkos elementai ir įmonės "LINESTA". Praktinis darbas nr. 3. Konkurentų analizė. Praktinis darbas nr. 4. Praktinis darbas nr. 5. Faktoriai įtakojantys rankinių ir piniginių pirkimą. Praktinis darbas nr. 6. Praktinis darbas nr. 7. Praktinis darbas nr. 8. Praktinis darbas nr. 9. Praktinis darbas nr. 10. Išvados.
  Rinkodara, referatas(19 puslapių)
  2006-10-10
 • Marketingo komplekso elementas "Rėmimas". Draudimo įmonės rėmimo strategijos parinkimas

  Kursinis projektas, kuriame aprašoma, kaip taikomas marketingo rėmimas konkrečiai įmonei, kuri užsiima draudimu. Išnagrinėta konkrečios įmonės reklama, asmeninis pardavimas, pardavimų skatinimas. Situacijos apžvalga. Marketingo komplekso elementas "rėmimas". Reklama. Asmeninis pardavimas. Pardavimų skatinimas. Išvados ir pasiūlymai.
  Rinkodara, referatas(12 puslapių)
  2005-05-26
 • Marketingo komplekso elementų analizė: turizmo agentūra UAB "Kauno piligrimas"

  Įvadas. Agentūros charakteristika. Siūlomos paslaugos. Agentūros klientai. Komunikavimo tikslų nustatymas. Marketingo strategija. Komunikacinė žinutė. Marketingo veiksmų planas. Biudžeto sudarymas ir paskirstymas. Komunikavimo kompleksas, jo elementų integracija. Išvados. Išnašos.
  Rinkodara, referatas(13 puslapių)
  2008-02-29
 • Marketingo komplekso programos elementai

  AB "Vilniaus pergalė" marketingo orientacija. Mikroaplinkos elementai ir kaip įtakoja "Vilniaus Duona" veiklą? Makroaplinkos elementai ir kaip įtakoja X įmonės veiklą? AB "Vilniaus pergalė" rinka Lietuvoje. Vartotojo elgesio (išorės ir vidaus) faktoriai turės įtakos jūsų prekės z pirkimui ir kodėl. Kainos nustatymo strategija. Pateikimo strategija. Rėmimo strategija.
  Rinkodara, referatas(13 puslapių)
  2005-09-19
 • Marketingo komplekso tyrimas įmonėje UAB "Vesida"

  Įvadas. UAB "Vesida" prekės. UAB "Vesida" kainodara . UAB "Vesida" paskirstymas. UAB "Vesida" rėmimas. Išvados.
  Rinkodara, referatas(17 puslapių)
  2007-04-06
 • Marketingo komplekso vertinimas: antikorozinių dažų gamyba AB "Alytaus chemija"

  AB "Alytaus chemija" gaminamų antikorozinių dažų marketingo komplekso vertinimas. Įvadas. Darbo tikslas - atlikti pasirinktos prekes marketingo komplekso vertinimą. Marketingo tyrimų naudojimas. AB "Alytaus chemija" veiklos pobūdis. Antikorozinių dažų vertinimas. Kaina. Paskirstymas. Rėmimas. Komunikacinis procesas marketinge. Reklama. Spausdinta reklama. Stacionari reklama. Reklama internete. SWOT analizė. Išvados.
  Rinkodara, referatas(11 puslapių)
  2008-11-27
 • Marketingo komplekso vertinimas: viešbutis "Auksinės kopos"

  Pasirinktos įmonės marketingo komplekso įvertinimas. Įmonės statuso apibudinimas, jos teikiamos paslaugos, asortimentas. Vartotojas (tikslinė rinka) ir vartotojų elgsena, veiksniai turintys įtakos įmonės vartotojo pirkimams sprendimai. Kainų politika. Paskirstymo politika. Rėmimo politika. Išvados ir pasiūlymai.
  Rinkodara, referatas(23 puslapiai)
  2007-03-26
 • Marketingo komunikacijos ypatumai Alytaus kultūros ir komunikacijos centre (AKKC)

  Įvadas. Darbo tikslas- atskleisti VŠĮ Alytaus kultūros ir komunikacijos centro (AKKC) marketingo komunikacijas. Paslaugų samprata. Paslaugų neapčiuopiamumas. Paslaugų heterogeniškumas. Paslaugų nepatvarumas. Paslaugų vienalaikiškumas. Paslaugų įmonės komunikacijos priemonės. Viešoji įstaiga Alytaus kultūros ir komunikacijos centras. Alytaus kultūros ir komunikacijos centro (AKKC) teikiamos paslaugos. Alytaus kultūros ir komunikacijos centro (AKKC) marketingo kompleksas. Alytaus kultūros ir komunikacijos centro (AKKC) taikomos marketingo komunikacijos priemonės. Išvados.
  Rinkodara, referatas(19 puslapių)
  2010-05-18
 • Marketingo logistika

  Marketingo logistikos samprata. Marketingo logistikos subsistemos. Sandėlių sistema. Atsargų sudarymo sistema. Prekių gabenimo sistema. Prekių laikymo sistema. Informacijos sistema. Marketingo logistikos funkcijos, tikslai, uždaviniai. Marketingo logistikos funkcijos, strategija, tikslai ir uždaviniai. Marketingo logistikos valdymas. Trumpa UAB "Agava" apžvalga. Marketingo logistiką įtakojantys veiksniai. Išoriniai veiksniai. Vidiniai veiksniai. Išvados.
  Transportas ir logistika, referatas(15 puslapių)
  2006-05-02
 • Marketingo logistika įmonėje: interneto tiekimas AB "TEO LT"

  Įvadas. Aptarnavimo sistemos struktūra. Kokybiška prekė/paslauga. Tinkamu laiku. Tinkamoje vietoje. Klientui prieinama forma. Dokumentų judėjimas. Išvados ir pasiūlymai.
  Transportas ir logistika, referatas(12 puslapių)
  2008-06-10
Puslapyje rodyti po