Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Referatai

Referatai (20793 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Asmeninių tėvų teisių ir pareigų samprata ir turinys

  Įvadas. Tėvų asmeninių teisių ir pareigų turinys. Vaiko auklėjimas. Rūpintis savo vaikų sveikata. Rūpintis savo vaikų dvasiniu ir moraliniu ugdymu. Vardo vaikui suteikimas. Pavardės vaikui suteikimas. Vaiko gyvenamoji vieta. Vaiko gyvenamoji vieta tėvams gyvenant skyrium. Tėvo ar motinos teisė bendrauti su vaiku ir dalyvauti jį auklėjant. Bendravimas su vaiku ir dalyvavimas jį auklėjant ypatingomis situacijomis. Kitų giminaičių bendravimas su vaiku. Išvados.
  Teisė, referatas(20 puslapių)
  2007-02-05
 • Asmenys su psichine negalia ir asmens sveikatos priežiūra

  Savarankiško darbo užduotys. Problemos pristatymas, svarbumas situacijos analizė. Sąvokos. Socialinio vystymosi Lietuvoje situacija. Psichikos sveikatos priežiūros organizavimas. Lietuvos Respublikos (LR) psichikos sveikatos priežiūros įstatymas. Poreikis gerinti ir/ar kurti naujas institucijas. Visuomenės galimybės įsitraukti į politikos formavimą, į programų kūrimą, vertinimo ir tarnybų atsiskaitomumą. Socialinės problemos socialinio teisingumo principu įvertinimas. Pokyčiai tenkinant asmenų su psichine negalia poreikius. Socialinių aspektų integracija per socialinio darbuotojo vaidmenis micro, mezzo ir macro lygiuose.
  Slauga, referatas(13 puslapių)
  2006-05-31
 • Asmenys, turintys teisę gauti šalpos (socialinę) pensiją

  Asmenys, turintys teisę gauti šalpos (socialinę) pensiją. Asmenys, turintys teisę gauti šalpos pensiją, kai miršta šios pensijos gavėjas. Teisė gauti kelias šalpos pensijas. Kokios pensijos mokamos kartu su šalpos pensija? Šalpos pensijų dydžiai. Šalpos pensijų skyrimas ir mokėjimas. Kompensacijos invalidus slaugiusiems asmenims ir daugiavaikėms motinoms.
  Teisė, referatas(7 puslapiai)
  2005-09-20
 • Asmens apžiūra ir daiktų bei dokumentų patikrinimas. Daiktų ir dokumentų paėmimas

  Įvadas. Valstybės sienos apsaugos tarnyba. Pareigūnai galintys atlikti asmens apžiūrą ir daiktų patikrinimą. Daiktų ir dokumentų paėmimo procesinė tvarka. Dokumentų patikrinimas. Daiktų ir dokumentų paėmimas. Išvada.
  Teisė, referatas(8 puslapiai)
  2006-12-07
 • Asmens bylos dokumentai

  Įvadas. Asmens bylos samprata. Dokumentų, esančių byloje, vidaus aprašas. Gyvenimo aprašymas. Motyvacinis laiškas. Rekomendacija. Charakteristika. Asmens kortelė. Asmens byla. Prašymas. Praktinė dalis: Gyvenimo aprašymas, Motyvacinis laiškas, Įsakymas, Prašymas. Administratoriaus pareigybės nuostatai. Išvados.
  Raštvedyba, referatas(13 puslapių)
  2005-06-19
 • Asmens bylos sudarymas

  Įvadas. Personalo dokumentų svarba, Asmens bylos dokumentai, Asmens byla, Dokumentai, kurie yra saugomi darbuotojo asmens byloje, Asmens bylos formavimo, pildymo ir papildymo tvarka, Darbuotojų įskaitos lapas, Darbuotojų įskaitos lapo skiltys, Saugojimo sąlygos. Prašymas dalyvauti konkurse; Gyvenimo aprašymas; Motyvacinis laiškas ; Įsakymas dėl perkėlimo į kitas pareigas; Pareigybės nuostatai. Išvados.
  Raštvedyba, referatas(13 puslapių)
  2005-09-05
 • Asmens duomenų apsauga (3)

  Įvadas. Asmens duomenų apsaugos sąvoka. Asmens duomenų apsaugos teisinis reglamentavimas elektroninėje erdvėje. Asmens duomenų apsaugos užtikrinimo problema. Išvados.
  Civilinė teisė, referatas(13 puslapių)
  2006-05-12
 • Asmens ir vaidmens supratimas

  Padėtys ir vaidmenys. Analizės lygmenų problema. Instituciniai vaidmenys ir dramaturginė analogija. Socialinė ir asmeninė tapatybė. Išvados.
  Sociologija, referatas(8 puslapiai)
  2005-09-12
 • Asmens kūno neliečiamumas

  Įvadas. Lietuvos Respublikos konstitucija, kaip pagrindinis asmens kūno neliečiamumo garantas. Asmens teisės į kūno neliečiamumą ir vientisumą reglamentavimas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse. Žmogaus audinių ir organų donorystės ir transplantacijos tvarkos reglamentavimas. Biomedicininiai tyrimai ir asmens kūnas. Paciento sutikimas gydytis. Teisės į kūno neliečiamumą ir vientisumą gynimo būdai. Išvados.
  Civilinė teisė, referatas(15 puslapių)
  2005-10-31
 • Asmens privataus gyvenimo neliečiamumas ir jo baudžiamasis teisinis vertinimas

  Asmens privataus gyvenimo neliečiamumo bendrosios nuostatos, asmens privataus gyvenimo samprata bei neliečiamumas, kaip apsaugos garantas, teisės aktai, reglamentuojantys asmens privataus gyvenimo neliečiamumą, asmens privataus gyvenimo neliečiamumo bendra baudžiamoji teisinė charakteristika, neteisėtas asmens būsto neliečiamumo pažeidimas, neteisėtas informacijos apie asmens privatų gyvenimą rinkimas,panaudojimas, atskleidimas, asmens susižinojimo neliečiamumo pažeidimas.  
  Baudžiamoji teisė, referatas(29 puslapiai)
  2012-04-10
 • Asmens teisių gynimo bei žalos atlyginimo teisinių aktų įtaka klientui

  Įvadas. Paciento teisių bei žalos sveikatai atlyginimo įstatymo bendrosios nuostatos. Pagrindinės sąvokos. Pacientų teisės. Teisė į sveikatos priežiūrą. Teisė į prieinamas sveikatos priežiūros paslaugas. Teisė pasirinkti gydytoją, slaugos specialistą, sveikatos priežiūros įstaigą. Teisė į informaciją. Paciento dalyvavimas mokymo procese, moksliniuose ir medicinos bandymuose. Paciento sutikimas. Teisė skųstis. Privataus gyvenimo neliečiamumas. Paciento atstovavimas. Paciento teisė į žalos sveikatai atlyginimą. Žalos atlyginimo mokėjimas. Išvados.
  Civilinė teisė, referatas(7 puslapiai)
  2006-08-13
 • Asmenų pasikeitimas sutartinėje prievolėje

  Įvadas. Darbo tikslas – išanalizuoti asmenų pasikeitimą sutartinėje prievolėje. Prievolės pagrindinės charakteristikos. Prievolėje veikiantys asmenys. Asmenų pasikeitimas prievolėje. Sutartinė prievolė. Sutartinių prievolių rūšys. Asmenų pasikeitimas sutartinėje prievolėje. Išvados.
  Komercinė teisė, referatas(20 puslapių)
  2008-11-13
 • Asmenų su regėjimo negalia sveikatos priežiūra

  Įvadas. Regos sutrikimų charakteristika. Sutrikusio regėjimo asmenų psichologinės ypatybės. Svarbiausios aklųjų ir silpnaregių socialinės integracijos į visuomenę problemos. Pagrindinės žmonių su regėjimo negalia sveikatos priežiūros ir slaugos problemos. Žmonių suregėjimo negalia įdarbinimas - kaip socialinės reabilitacijos priemonė. Išvados.
  Slauga, referatas(31 puslapis)
  2006-05-12
 • Asmuo ir laisvė

  Laisvės supratimas. Laisvę visi protingi žmonės visada brangino. Laisvas žmogaus veikimas. Asmens kaip laisvos būtybės savitumas. Laisvės įgyvendinimas būtinumo sąlygomis. Laisvės įgyvendinimas laisvės sąlygomis. Prievarta, kaip savosios laisvės įgyvendinimo būdas. Savosios laisvės apribojimas. Išvados.
  Filosofija, referatas(11 puslapių)
  2005-06-09
 • Asocialaus elgesio šalinimo būdai

  Pratarmė. Mokymosi motyvacijos stiprinimas. Sudaryti sąlygas patirti sėkmių, pakelti statusą. Kai kurios tėvų klaidos - bausmės. Poreikių būti mylimam, priimtam, suprastam tenkinimas. Neformalaus ugdymo organizavimo formos ir metodai.
  Pedagogika, referatas(12 puslapių)
  2010-07-21
 • Asocialus elgesys

  Įvadas. Asocialaus elgesio samprata. Elgesio nukrypimo kriterijai. Asocialaus elgesio formos. Išvados.
  Socialinė psichologija, referatas(9 puslapiai)
  2006-09-11
 • Asortimentas

  Asortimentas. Asortimento skirstymas. Prekių asortimento skaidymas. Asortimento charakteristikos. Asortimento formavimas. Drabužių klasifikacija. Viršutinių ir lengvųjų viršutinių drabužių asortimentas. Praktinė dalis.
  Rinkodara, referatas(15 puslapių)
  2006-05-30
 • Asortimento klasifikavimas pasirinktoje prekybos įmonėje "Pliusas"

  Įvadas. Parduotuvės "Pliusas" charakteristika. Prekių ir paslaugų asortimentas. Prekių užsakymas, pristatymas, priėmimas ir tiekėjai. Naujų prekių siūlymo, įvedimo būdai. Neinamų prekių šalinimo būdai. Išvados.
  Kokybės vadyba, referatas(10 puslapių)
  2006-06-01
 • Asortimento politika (2)

  Įvadas. Asortimento politikos ir struktūros samprata. Asortimento politiką lemiantys veiksniai. Asortimento politikos tikslai. Asortimento politikos strateginės orientacijos. Asortimento politikos operatyvinės orientacijos. Išvados. Priedai (2).
  Rinkodara, referatas(13 puslapių)
  2007-09-19
 • ASP technologijos

  Active Server Pages (ASP). Ką galima atlikti su ASP? Kaip atrodo ASP puslapiai? Kaip atrodo skriptai skirti Serveriui? Ar būtina būti tikru programuotoju, jog suprastum skriptus skirtus serveriui?
  Programavimas, referatas(12 puslapių)
  2008-04-07
Puslapyje rodyti po