Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Referatai

Referatai (20793 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Liuksemburgas

  Kuo Liuksemburgas išsiskiria iš kitų Europos Sąjungos šalių. Geografija. Transportas. Sostinė. Ekonomika. Lietuvos ryšiai su Liuksemburgu. Gyventojai. Kalba. Istorija. Švietimas. Muziejai. Pilys.
  Regioninė geografija, referatas(12 puslapių)
  2005-06-01
 • Liuksemburgas (2)

  Liuksemburgas. Faktai. Europos sąjunga. Ekonomika. Liuksemburgo frankas.Istorija. Belgijos franko naudojimas. Monetos. Banknotai. Europos Sąjungos Liuksemburgo monetos. Liuksemburgas Europos Centrinio Banko struktūroje. Europos centrinio banko struktūra. Mastrichto sutartis. Struktūra. Tikslai ir užduotys. Monetarinės politikos strategija. Monetarinės politikos instrumentai.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(9 puslapiai)
  2009-06-09
 • Liuteronybė. Vokiečių tautos formavimasis

  Įžanga. Martynas Liuteris. Katalikų bažnyčia XV – XVI amžiuje. Liuterio devyniasdešimt penkios tezės. Reformacija. Reformacijos plitimas. Reformacijos reikšmė. Vokietijos politika. Debatai. Nacionalizmas. Išvados.
  Visuotinė istorija, referatas(12 puslapių)
  2006-05-22
 • Liuteronizmo ir kalvinizmo politinių koncepcijų lyginamoji analizė

  Įvadas. Protestantiškosios reformacijos savitumai. Martyno Liuterio pagrindinės idėjos. Jono Kalvino mąstymo ypatumai. Kalvinizmo ir liuteronizmo politinės koncepcijos. Liuteronizmo ir kalvinizmo reikšmė kapitalizmui pagal M. Weber. Išvados.
  Politologija, referatas(9 puslapiai)
  2008-03-26
 • Lizingas

  Kas yra lizingas? Lizingas – savita finansavimo forma, Lizingo procesas, Lizingo ir kredito linijos skirtumai, Ką rinktis: lizingą ar paskolą?, Administracinis mokestis ir metinis pabrangimas, stambiausios lizingo bendrovės, UAB "Hansa lizingas", Ką reikia padaryti prieš pasirašant lizingo sutartį?, Kaip pasirašoma lizingo sutartis? UAB "VB lizingas", Lizingo privalumai, Kodėl VB lizingas? dokumentai, reikalingi kreipiantis dėl lizingo, Dažniausiai pateikiami klausimai apie lizingą. Išvados.
  Finansai, referatas(14 puslapių)
  2005-04-28
 • Lizingas (10)

  Įvadas. Trumpa lizingo istorija. Lizingo samprata. Naudojamos lizingo sąvokos. Lizingo objektas ir subjektas. Lizingo teisinis reglamentavimas. Lizingo sutarties nutraukimas. Lizingo rūšys. Lizingo tipai. Lizingo rinkos apžvalga. Išvados. Priedai (3).
  Finansai, referatas(16 puslapių)
  2008-05-13
 • Lizingas (3)

  Įvadas. Lizingo samprata, pagrindinės charakteristikos. Padėtis pasaulinėje lizingo rinkoje. Lizingo atsiradimo istorija. Lizingo ypatybės atskirose šalyse. Lizingo patrauklumas. Lizingo privalumai nuomotojui. Lizingo privalumai lizingo objekto tiekėjui (gamintojui). Lizingo trūkumai. Priedai. Diagramos. Žemėlapis. Europos lizingo rinkos lyderės. Išvados ir rekomendacijos.
  Finansai, referatas(19 puslapių)
  2005-11-09
 • Lizingas (4)

  Lizingas. Lizingo objektas ir subjektas. Lizingo privalumai nuomininkui. Lizingo privalumai nuomotojui. Lizingo privalumai lizingo objekto tiekėjui (gamintojui). Lizingo trūkumai. Lizingo rinka 2004 m. Lietuvos lizingo rinkos pasiskirstymas pagal portfelį. Išvados.
  Finansai, referatas(8 puslapiai)
  2005-11-23
 • Lizingas (5)

  Įvadas. Temos aktualumas. Darbo tikslas. Darbo objektas. Darbo uždaviniai. Darbo struktūra. Darbo metodai. Lizingo samprata. Lizingo veikla Lietuvoje. Lizingo bendrovių veikla. UAB "Snoro lizingo" veikla. UAB "Ūkio banko lizingo" veikla. Išvados. Priedai. Grafikai ir lentelės.
  Finansai, referatas(20 puslapių)
  2005-12-04
 • Lizingas (6)

  Teoriniai sprendimai. Lizingo samprata, pagrindinės charakteristikos. Padėtis pasaulinėje lizingo rinkoje. Lizingo atsiradimo istorija. Lizingo ypatybės atskirose šalyse. Lizingo rūšys. Finansinis lizingas. Operatyvinis lizingas. Grąžintinas lizingas. Lizingo procedūros organizavimo etapai, sandėrio rizika. Lizingo įmokų skaičiavimo metodika. Lizingo patrauklumas. Lizingo privalumai nuomininkui. Lizingo privalumai nuomotojui. Lizingo privalumai lizingo objekto tiekėjui (gamintojui). Lizingo trūkumai. Lizingo potencialiosios naudos įvertinimo metodai. Lizingo potencialiosios naudos nuomotojui įvertinimo metodai. Vidinio pelningumo IRR metodas. Dualios pelningumo normos DRR metodas. Išvados. Tyrimai ir rezultatai. Lizingo rinkos Lietuvoje analizė. Alternatyvių finansavimo šaltinių Lietuvoje įvertinimas.
  Finansai, referatas(19 puslapių)
  2006-01-11
 • Lizingas (8)

  Lizingas. Lizingo rūšys. Finansinis lizingas. Kapitalo lizingas. Visiško apmokėjimo lizingas. Grįžtamasis lizingas. Finansinis lizingas be galimybės išsipirkti turtą arba be teisės atnaujinti lizingą. Finansinis lizingas mokant dalį įmokų avansu ir numatant galimybę nusipirkti turtą už simbolinę arba kainą, mažesnę negu rinkos. Finansinis lizingas suteikiant galimybę nusipirkti turtą už iš anksto aptartą kainą. Finansinis lizingas su avansiniu lizingo įmokų mokėjimu ir pirkimu už iš anksto aptartą kainą. Finansinis lizingas, kai susitariama pasidalinti pelną, gaunamą iš likutinės vertės. Finansinis lizingas su didėjančiomis lizingo įmokomis. Finansinis lizingas su garantiniu depozitu ir iš anksto aptarta pirkimo kaina. Veiklos lizingas. Lizingas su skolintu kapitalu. Vieno investuotojo lizingas. Grynasis finansinis lizingas. Lizingas su papildomomis paslaugomis. Tarptautinis lizingas. Lizingo mokėjimų rūšys. Išvados.
  Finansai, referatas(6 puslapiai)
  2006-11-09
 • Lizingas (9)

  Įvadas. Lizingo sutarties samprata ir sudarymo bei vykdymo ypatumai. Lizingo sutarties objektai. Finansinis lizingas. Veiklos lizingas. Lizingo sutarties šalys. Lizingo privalumai nuomininkui. Lizingo privalumai nuomotojui. Lizingo privalumai lizingo objekto tiekėjui (gamintojui). Lizingo rinka 2004 m. Išvados.
  Finansai, referatas(9 puslapiai)
  2007-07-31
 • Lizingas (tarptautinės ilgalaikės nuomos operacijos)

  Lizingas ir jo vaidmuo ekonomikoje. Lizingo objektas ir subjektas. Bankų vaidmuo lizingo rinkoje. Lizingo rūšys. Lizingo procedūros organizavimo etapai. Lizingo mokėjimų rūšys. Už objekto lizingą dažniausiai atsiskaitoma pinigine forma. Lizingo raida ir perspektyvos Lietuvoje. Pirkimo išsimokėtinai Ego kortelių turėtojų skaičius viršijo 10 tūkst. UAB "Hanza lizingas" sparčiai didina finansinį portfelį. VB Lizingas – pirmoji lizingo bendrovė Lietuvoje.
  Finansai, referatas(25 puslapiai)
  2007-01-23
 • Lizingas ir jo svarbiausių rūšių taikymo ypatumai: UAB "Hanza Lizingas"

  Įvadas. Lizingo rūšys ir jų taikymo ypatumai. Lizingo samprata ir pagrindinės charakteristikos. Lizingo vystymosi ypatybės Lietuvoje. Lizingo rūšys. Būdingiausi lizingo tipai ir jų taikymo ypatumai. Lizingo taikymo rizika. Lizingo privalumai ir trūkumai. UAB "Hanza Lizingas" ir jo taikymo ypatumai. UAB "Hanza Lizingo" veiklos apžvalga. UAB "Hanza Lizingo" veiklos įvertinimas. UAB "Hanza Lizingas" taikymo perspektyvos. Išvados ir pasiūlymai.
  Finansai, referatas(34 puslapiai)
  2007-01-30
 • Lizingas, faktoringas ir forfeitingas

  Planas. Įvadas. Lizingas. Lizingo istorija. Lizingas rūšys. Taikymas. Lizingo veikla. Lizingo privalumai ir trūkumai. Faktoringas. Forfeitingas. Forfeitingo operacijos. Forfeitingo privalumai ir trūkumai. Faktoringo ir forfeitingo palyginimas. Išvados.
  Finansai, referatas(18 puslapių)
  2006-06-14
 • Lizingas, faktoringas, forfeitingas

  Įvadas. Lizingas, faktoringas, forfeitingas. Faktoringas. Forfeitingas. Problematiška rasti banką, norintį dalyvauti forfeitingo operacijoje. Lizingas. Lizingas. Lizingo samprata. Lizingas Lietuvoje. Lizingo įtaka. Išvados.
  Finansai, referatas(17 puslapių)
  2006-12-05
 • Lizingas. Šiaulių banko lizingas

  Įvadas. Lizingo paslaugos. Lizingo privalumai. Finansinis lizingas (išperkamoji nuoma). Veiklos lizingas. 4. Šiaulių banko lizingas. Išvados.
  Bankininkystė, referatas(15 puslapių)
  2006-12-18
 • Lizingo analizė Lietuvoje

  Įvadas. Lizingo atsiradimas Lietuvoje. Lizingas ir lizingo procesas. Lizingo objektas ir subjektas. Lizingo sandorio schema. Lizingo privalumai. Lietuvos lizingo bendrovių veiklą reglamentuojantys įstatymai. Lizingo analizė Lietuvoje. 2009 metų lizingo prognozės. 2009 metų "DnB NORD" banko lizingo analizė. 2009 metų "Swedbank" lizingo analizė. Trumpa lizingo analizė tarp baltijos šalių. Išvados.
  Finansai, referatas(21 puslapis)
  2010-03-31
 • Lizingo apskaita

  Įvadas. Verslo apskaitos standartas "Nuoma, lizingas (finansinė nuoma) ir panauda. Lizingas. Informacijos apie lizingą atskleidimas finansinėje. Apskaita nuomininko įmonėje. Apskaita nuomotojo įmonėje. Informacijos apie nuomą atskleidimas finansinėje atskaitomybėje. Atgalinė nuoma. Apskaita panaudos gavėjo įmonėje. Apskaita panaudos davėjo įmonėje. Informacijos apie panaudą atskleidimas finansinėje atskaitomybėje. Lizingo (finansinės nuomos) sutartis. Pridėtinės vertės mokesčio (PVM) apskaičiavimo parduodant prekes pagal lizingo sutartis. Išvados.
  Apskaita, referatas(17 puslapių)
  2005-12-12
 • Lizingo auditas

  Įvadas. Audito programa. Lizingo gavėjo apskaita. Lizingo davėjo apskaita. Informacijos apie lizingą atskleidimas finansinėje atskaitomybėje. Išvados.
  Auditas, referatas(16 puslapių)
  2005-12-02
Puslapyje rodyti po