Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Referatai

Referatai (20793 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Lietuvos transporto plėtra

  Įvadas. Vizija. Lietuvos transporto sistemos misija. Valstybės misija. Lietuvos transporto sektoriaus būklės analizė. Svarbiausieji Lietuvos transporto sektoriaus plėtros rodikliai ir prognozės. Stiprybių, silpnybių, galimybių grėsmių (SSGG) analizė. Lietuvos transporto plėtros tikslai.
  Transportas ir logistika, referatas(10 puslapių)
  2006-09-08
 • Lietuvos transporto politika integruojantis į Baltijos jūros regiono transporto sistemą

  Įvadas. Transporto plėtros reikšmė. Veikla ir bendradarbiavimas. Bendradarbiavimas Europos mastu. Regioninis bendradarbiavimas. Bendradarbiavimas tarp Baltijos šalių. Tikslai ir siekiai. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(7 puslapiai)
  2006-05-16
 • Lietuvos turizmo informacijos centrų asociacija

  Įvadas. Lietuvos respublikos turizmo įstatymas. Lietuvos turizmo informacijos centrų asociacija. Bendrosios nuostatos. Asociacijos tikslai, funkcijos ir uždaviniai. Asociacijos teises ir pareigos. Asociacijos narių teisės ir pareigos. Asociacijos narių priėmimo, jų išstojimo ir pašalinimo iš asociacijos tvarka bei sąlygos. Asociacijos valdymo organai. Visuotinis asociacijos narių susirinkimas. Asociacijos administracija. Asociacijos finansinės veiklos kontrolė. Asociacijos turtas ir lėšos. Asociacijos taryba. Asociacijos reorganizavimo ir likvidavimo tvarka. Darbo vertinimas.
  Turizmas, referatas(8 puslapiai)
  2006-06-12
 • Lietuvos turizmo plėtra

  Įvadas. Darbo tikslas. Darbo uždaviniai. Lietuva kaip naujas tarptautinio turizmo regionas. Lietuvos turizmo fondas. Lietuvos įvaizdžio formavimas. Klaidinga turima nuostata/lūkesčiai prieš atvykstant į Lietuvą. Užsieniečių atvykimo priežastys, kurioms neturėjo įtakos informacija ar reklama apie Lietuvą. Pagrindinės turistų poilsio tikslais atvykimo į Lietuvą priežastys. Turistai verslo tikslais atvyksta, nes. Informacijos apie Lietuvą stoka užsienio šalyse. Spontaninės asociacijos. Valdžios vertinimas. Lietuvos ir kitų šalių palyginimas. Lietuva tarp kitų Baltijos šalių. Lietuva tarp Rytų Europos šalių (Lenkija, Čekija, Slovakija, Slovėnija). Turizmo plėtra Lietuvoje. Nacionalinės turizmo plėtros programos pagrindiniai uždaviniai. Turizmo plėtros prielaidos Lietuvoje. Socialinės ekonominės prielaidos. Logistinės prielaidos. Teisinės prielaidos. Organizacinės prielaidos. Tarptautiniai turizmo plėtotės aspektai. Turizmo plėtotės strateginės kryptys. Turizmo plėtotės uždaviniai. Turizmo plėtotės įtaka kitiems ūkio subjektams bei socialinės pasekmės. Turizmas 2005 m. Kultūrinis turizmas. Kaimo turizmas sparčiai populiarėja. Užsieniečiai - laukiami svečiai. Lietuvos PEST analizė. Lietuvos turizmo SSGG (SWOT) analizė. Išvados.
  Turizmas, referatas(27 puslapiai)
  2007-01-09
 • Lietuvos ugdymo mokslo kūrėjas: Stasys Šalkauskis

  Įvadas. Trumpa biografija ir pedagoginė veikla. Ugdymo mokslas pagal Stasį Šalkauskį. Šalkauskio filosofinė pedagogika. Išvados.
  Pedagogika, referatas(9 puslapiai)
  2010-01-28
 • Lietuvos ūkio cikliškumas

  Įvadas. Ekonominės plėtra: praeitis ir dabartis. Gamtiniai resursai ir fizinis kapitalas. BVP (Bendro vidaus produkto) struktūra ir jos pokyčiai. Rusijos krizės įtaka ir Lietuvos tarptautinis konkurencingumas. Pinigų politika ir infliacija. Valiutų valdybos priežastys ir pasekmės, jos ribotumas. Defliacijos problemos. Mokėjimų balanso problemos. Einamosios sąskaitos deficito priežastys ir jų evoliucija. Einamosios sąskaitos deficito (ESD) priimtinumas. Priemonės einamosios sąskaitos deficitui (ESD) mažinti. Bankų sistemos raida. Bankų krizės 1995–1996 metų priežastys ir pasekmės. Lietuvos bankų sistema tarptautinių finansinių neramumų fone. Lietuvos Respublikos ūkio ekonominės ir socialinės būklės 2002 metų sausio-birželio mėnesiais apžvalga. Lietuvos ekonominio augimo perspektyvos. Bendros sąlygos ekonomikos vidutinės trukmės plėtojimui. Išvados.
  Ekonomika, referatas(18 puslapių)
  2009-05-29
 • Lietuvos ūkio ekonomika šiandien

  Įvadas. Lietuvos bendrasis vidaus produktas (BVP). Lietuvos ekonomikoje – lėtėjimo tendencijos. Nedarbingumo lygis. Prekių eksportas. Socialinė statistika.
  Makroekonomika, referatas(7 puslapiai)
  2006-11-23
 • Lietuvos ūkio ekonominės būklės analizė

  Bendra Lietuvos ūkio apžvalga. Atskirų Lietuvos ūkio dalių apžvalga. Žemės ūkis. Išgaunamoji pramonė. Apdirbamoji pramonė. Elektros, dujų ir vandens tiekimas. Statyba. Vidaus prekyba. Transporto sektorius. Informacijos technologijos ir telekomunikacijos (ITT). Viešbučiai ir restoranai. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(18 puslapių)
  2006-03-28
 • Lietuvos ūkio ekonominės būklės analizė (2)

  Įvadas. Darbo tikslas – atlikti Lietuvos ūkio ekonominės būklės analizę ir ekonominės gerovės vertinimą. Bendra Lietuvos ūkio apžvalga. Atskirų Lietuvos ūkio dalių apžvalga. Ekonominių vertinimų rodikliai. Bendra makroekonomikos apžvalga Lietuvoje. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(21 puslapis)
  2010-04-08
 • Lietuvos ūkio raidos perspektyvos

  Įvadas. Valstybinis reguliavimas žemės rinkoje. Žemės ūkio pokyčiai. Nedarbo problemos kaime. Skurdas kaime. Kodėl didėja nedarbas kaime? Ką reikėtų daryti? Kaip padėti ūkininkams? Gamtiniai ištekliai ir klimatinės sąlygos. Ekonominės politikos bruožai. Visuotinis žemės ūkio surašymas. Kokius duomenis reikia surinkti surašymo metu. Įstatyminė bazė. Ūkis ir statistika. Lentelės. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(16 puslapių)
  2007-05-11
 • Lietuvos ūkis

  Įvadas. Istorinės ūkio normos. Ūkio veikimas, augimas ir plėtra. Ūkinis mechanizmas ir jo funkcionavimas. Lietuvos ūkio pertvarkymas, įjungus jį į TSRS ūkinę sistemą. Priežastys, skatinančios atsisakyti centralizuotai valdomos ekonomikos. Ar mums dar reikalinga planinė ekonomika? Išvados.
  Makroekonomika, referatas(9 puslapiai)
  2007-11-14
 • Lietuvos ūkis ir Europos sąjungos integracijos iššūkiai ekonomikai

  Įžanga. Integracijos į Europos Sąjungą įtaka pramonės restruktūrizavimui Lietuvoje. Sąjunga. Transformacija ir integracija. Integracijos poveikis Lietuvos ūkiui. Atskirų Lietuvos ūkio dalių apžvalga. Žemės ūkis. Išgaunamoji pramonė. Apdirbamoji pramonė. Elektros, dujų ir vandens tiekimas. Vidaus prekyba. Statyba. Informacijos technologijos ir telekomunikacijos (ITT). Transporto sektorius. Viešbučiai ir restoranai. Išvados. Integracija ir ekonominė politika Lietuvoje. Lietuvos ekonomikos problemos ir jų analizė. Euro įvedimo įtaka Lietuvos ekonomikai. Darbo jėgos stygiaus ir emigracijos problema. Ekonomikos nestabilumo rodikliai. Kam naudinga ir kam nuostolinga integracija į Europos Sąjungą: Baltijos šalių atvejis. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(19 puslapių)
  2006-05-04
 • Lietuvos upės ir ežerai

  Ežerai. Maitinimas ir vandens apytaka. Terminis rėžimas. Vandens lygio svyravimai. Cheminė vandens sudėtis. Ežerų maistingumas ir augalija. Pelkių ežeras. Seklieji ežerai. Gilieji (giliausi) ežerai. Upės. Bendrieji Lietuvos upių bruožai. Vandens matavimai. Upių pertvarkymas. Paviršiniai vandenys ir jų ištekliai. Požeminiai vandenys. Didžiausios upės. Upių augalija. Darbas iliustruotas nuotraukomis.
  Lietuvos geografija, referatas(14 puslapių)
  2007-05-08
 • Lietuvos upių įtaka žmogaus rekreacinei veiklai

  Įvadas. Upių poveikis rekreacinei žmogaus veiklai. Upių įtaka civilizacijos istorijai. Upės Egipte. Senovės lietuviai ir upės. Nemunas ir jo reikšmė. Laivyba Lietuvoje. Neris. Druskininkai. Nemuno intakai. Išvados.
  Turizmas, referatas(11 puslapių)
  2005-10-26
 • Lietuvos užsienio ministerija 1918-1940 metais

  Įvadas. Tyrimo objektas bus Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija 1918 – 1940 metais. Tarpukario Lietuvos diplomatijos istorijos temą savo darbuose gvildeno nemažas būrys istorikų. Šaltiniai ir istoriografija. Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos kūrimas: |sunkūs laikai 1918 – 1919 metais". Spartus ministerijos augimas 1920 – 1921 metais. 1923-iųjų ir 1924-ųjų metų URM (užsienio reikalų ministerijos) statutai: "Ministerija įgauna savo veidą". Nuolatinių "kosmetinių" persitvarkymų metas ministerijoje. 1926 – 1939 metais. Žvilgsnis į Lietuvos Respublikos diplomatinio korpuso veiklą. SSRS okupacijos metu. Išvados.
  Lietuvos istorija, referatas(24 puslapiai)
  2010-04-02
 • Lietuvos užsienio prekyba

  Lietuvos Respublikos užsienio prekyba. Prekybos apyvarta. Prekių eksportas. Prekių importas. Teisinės bazės tobulinimas. Užsienio prekyba ir mokėjimų balansas. Apibendrinimas. Darbas iliustruotas lentelėmis, schemomis.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(6 puslapiai)
  2005-05-13
 • Lietuvos užsienio prekyba (11)

  Įvadas. Eksporto motyvai. Importo motyvai. Lietuvos narystė Pasaulio prekybos organizacijoje (PPO). Tarptautinės prekybos struktūra. Lietuvos užsienio prekybos pobūdis ir prekinė struktūra. Lietuvos užsienio prekyba 2005 metų sausio-gruodžio mėnesį. Lietuvos užsienio prekyba 2006 metų sausio mėnesį. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(15 puslapių)
  2007-09-21
 • Lietuvos užsienio prekyba (12)

  Įvadas. Tarptautinės prekybos struktūra. Tarptautinės prekybos prekinė struktūra. Lietuvos užsienio prekybos pobūdis ir prekinė struktūra. Lietuvos užsienio prekybos tendencijos ir perspektyvos. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(8 puslapiai)
  2007-10-04
 • Lietuvos užsienio prekyba (14)

  Įvadas. Lietuvos užsienio prekybos pradžia. Lietuvos užsienio prekybos raida. Lietuva – Pasaulio prekybos organizacijos (PPO) narė. Lietuvos Užsienio prekybos svarbiausios tendencijos ir problemos 1993-2003 metais. Lietuvos užsienio prekyba įstojus į Europos Sąjungą (ES). Pagrindinės Lietuvos eksporto ir importo partnerės. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(10 puslapių)
  2008-11-06
 • Lietuvos užsienio prekyba (15)

  Įvadas. Darbo tikslas – apžvelgti, ir paanalizuoti užsienio prekybos ypatumus. Taip pat išnagrinėti, kokiais būdais Lietuvos įmonė gali patekti į užsienio rinkas ir su kokias sunkumais ji gali susidurti. Tarptautinės prekybos samprata. Įmonės užsienio ekonominės veiklos valstybinės reguliavimo priemonės. Užsienio prekybos operacijų charakteristika. Lietuvos užsienio prekyba ir jos plėtros problemos. Įmonės skverbimasis į užsienio rinkas. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(14 puslapių)
  2008-11-19
Puslapyje rodyti po