Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Referatai

Referatai (20793 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Lietuvos socialinė politika (2)

  Šalies vizitinė kortelė. Kultūra. Valstybės valdymo forma. Gyventojai. Statistiniai (demografiniai) duomenys. Darbo politika. Politiniai blokai. Šalies ekonomika. Transportas. Komunikacijos. Sveikatos priežiūros sistema. Švietimas. Mokslas. Lietuvos socialinės politikos analizė.
  Sociologija, referatas(21 puslapis)
  2012-04-26
 • Lietuvos socialinė-kultūrinė aplinka

  Įvadas. Marketingo aplinkos samprata. Socialinė ir kultūrinė aplinka. Socialinė aplinka. Savižudybės Lietuvoje. Kultūrinė aplinka. Lietuvos kultūros istorija. Kalendorinės šventės. Lietuvių valgiai. Išvados.
  Sociologija, referatas(18 puslapių)
  2006-02-09
 • Lietuvos socialinės politikos bei vaiko gerovės politikos aktualijos

  Įvadas. Darbo tikslas - išnagrinėti esamą literatūrą ir aptarti Lietuvos socialinės politikos ir vaiko gerovės politikos aktualijas. Lietuvos socialinė politika. Socialinės politikos pagrindiniai tikslai. Socialinės apsaugos struktūra. Vaiko gerovės politika. Dokumentai, reglamentuojantys vaiko gerovės politiką. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(9 puslapiai)
  2008-11-07
 • Lietuvos socialinės politikos sistema

  Įvadas. Teoriniai Lietuvos socialinės politikos aspektai. Lietuvos socialinės politikos modelis. Socialinės apsaugos samprata ir struktūra. Visiško užimtumo ir teisingų darbo santykių užtikrinimas, tinkamų darbo sąlygų sudarymas. Socialinio draudimo sistemos plėtra. Skurdo bei socialinės atskirties įveikimas ir socialinės paramos plėtra. Socialinės apsaugos administravimas ir finansavimas. Lietuvos socialinės politikos būklės tyrimas. Darbo rinka Lietuvoje. Gyventojų skaičius. Darbo jėgos aktyvumo, užimtumo ir nedarbo lygis procentais. Darbo jėga pagal amžiaus grupes ir lytį. Nedarbo lygis pagal amžiaus grupes ir lytį. Užimti gyventojai pagal ekonominės veiklos rūšis. Laisvos darbo vietos pagal pagrindines profesijų grupes. Laisvos darbo vietos ekonominėse veiklose. Lietuvos darbo biržoje registruotų bedarbių išsilavinimas. Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (VMDU). Socialinis draudimas. Pagrindinės socialinio draudimo išmokos. Socialinė parama Lietuvoje. Skurdo rizika Lietuvoje. Namų ūkių biudžetų suvestinė. Lietuvoje vykdomos socialinės politikos tyrimo rezultatų įvertinimas. Darbo rinkos Lietuvoje įvertinimas. Socialinio draudimo Lietuvoje įvertinimas. Socialinės paramos Lietuvoje įvertinimas. Skurdo rizikos Lietuvoje įvertinimas. Išvados.
  Finansai, referatas(49 puslapiai)
  2007-12-11
 • Lietuvos spauda

  Įvadas. "Varpas". "Aušra". Knygnešių draugijos.
  Lietuvos istorija, referatas(8 puslapiai)
  2005-06-02
 • Lietuvos sporto komentatorių klaidos

  Įvadas. Lietuvos sporto komentatorių kalbos klaidos. Rungtynių Lietuva – Ispanija padarytų kirčiavimo klaidų pasiskirstymas pagal rungtynių kėlinius. Išvados.
  Kalbos kultūra, referatas(5 puslapiai)
  2006-06-01
 • Lietuvos statutų ir juos papildančių teisės aktų galiojimo panaikinimas buvusiose Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) žemėse

  Įvadas. Lietuvos valdymo pasikeitimai po 3-ojo padalijimo. Prancūzmetis. Pasikeitimai bažnyčios teisėje. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) teisės taikymo ypatumai. Teisės kodifikavimas. Lietuvos statutų galiojimo panaikinimas. Išvados.
  Teisė, referatas(9 puslapiai)
  2007-03-14
 • Lietuvos statutų parengimas ir priėmimas

  Įžanga. LDK paprotinė teisė. Ikistatutinis Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) laikotarpis. Pirmojo Lietuvos Statuto rengimas ir priėmimas. Antrojo Lietuvos Statuto rengimas ir priėmimas. Trečiojo Lietuvos Statuto parengimas ir paskelbimas. Išvados.
  Teisė, referatas(12 puslapių)
  2006-01-26
 • Lietuvos stiklo pramonė

  Lietuvos stiklo pramonė pirmaisiais pokario metais. Lietuvos stiklo pramonės raida po 1957 m. ūkio reformos. Lietuvos stiklo pramonė likvidavus atskirų SSRS valstybių pramonės savivalda. Lietuvos stiklo pramonės paklausa ir realizacija. Išvados.
  Pramonė ir gamyba, referatas(10 puslapių)
  2006-11-21
 • Lietuvos sveikatos apsaugos problemos

  Įvadas. Kokybiškų sveikatos apsaugos paslaugų teikimo kliūtys. Sveikatos apsaugos raida. Sveikatos žmogiškųjų išteklių planavimas ir valdymas. Išvados.
  Medicina, referatas(12 puslapių)
  2006-12-14
 • Lietuvos sveikatos apsaugos sistema

  Įvadas. Sveikatos priežiūros samprata. Sveikatos apsaugos sistemos reformos raida. Lietuvos sveikatos priežiūros įstaigų klasifikacija. Pirminės sveikatos priežiūros reforma. Esminiai sveikatos apsaugos reformos rezultatai. Sveikatos priežiūros sistemos analizė. Išvados.
  Teisė, referatas(13 puslapių)
  2010-04-01
 • Lietuvos sveikatos sistema Europos sąjungos (ES) šalių kontekste

  Įvadas. Darbo tikslas: išanalizuoti esamą literatūrą, bei statistinius duomenis apie Lietuvos sveikatos sistemą, ir pateikti Lietuvos situaciją Europos Sąjungos kontekste. Sveikatos samprata. Sveikatos perspektyvos. Sveikatos sistemos reformos Lietuvoje ir Europos sąjungoje (ES) poreikis. Pagrindiniai sveikatos sistemą reglamentuojantys dokumentai Lietuvoje ir Europos sąjungoje (ES). Sveikatos sistemos priežiūros situacija posovietinės Lietuvos raidos laikotarpyje. Sveikatos priežiūros sistemų kitimo tendencijos Lietuvoje ir Europos Sąjungos šalyse. Išvados.
  Viešasis administravimas, referatas(12 puslapių)
  2010-01-26
 • Lietuvos šeimos transformacijos atgavus nepriklausomybę

  Įvadas. Tikslas - supažindinti skaitytoją su Lietuvoje po nepriklausomybės atgavimo vykstančiomis šeimos transformacijomis bei jų sukeliamomis problemomis. Šeimos transformacijos raida. Priežastys ir eiga. Pasekmės. Transnacionalinės šeimos. Transnacionalinės šeimos susiformavimas. Galimos pasekmės transnacionalinės šeimos vaikui. Darbas ir vaidmuo šeimoje. Dirbanti moteris. Tėčio vaidmuo šeimoje. Išvados.
  Sociologija, referatas(9 puslapiai)
  2010-09-30
 • Lietuvos švietimas 1918-1940 metais

  Lietuvos švietimas (1918–1940 metais). Vilniaus krašto švietimas (1918–1940 metais). Klaipėdos krašto švietimas (1918–1940metais). Išvados.
  Lietuvos istorija, referatas(9 puslapiai)
  2005-11-30
 • Lietuvos švietimas 1918-1940 metais (2)

  Įvadas. Švietimo raida Lietuvoje 1918-1940m. Išvados.
  Mokslas ir švietimas, referatas(5 puslapiai)
  2006-01-13
 • Lietuvos švietimas ir mokslas tarpukario metais

  Įvadas. Pradinis mokslas. Mokyklų organizacija. Mokytojai. Mokyklų ūkis. Vidurinis mokslas. Mokyklų organizacija. Vidurinių mokyklų mokytojai. Vytauto Didžiojo Universitetas ir Žemės Ūkio Akademija. Specialinis mokslas.
  Mokslas ir švietimas, referatas(6 puslapiai)
  2006-10-30
 • Lietuvos švietimo padėtis 1920-1940 metais

  Įvadas. Lietuvos švietimo situacija iki nepriklausomybės atgavimo. Mokyklų švietimo pokyčiai ir padėtis 1920-1940 metais. Ikimokyklinis ir pomokyklinis švietimas. Išvados. Priedas (1). Išnašos.
  Mokslas ir švietimas, referatas(7 puslapiai)
  2008-05-07
 • Lietuvos švietimo plėtotė

  Įvadas. Švietimo kaita – dabarties būtinybė. Išvados.
  Mokslas ir švietimas, referatas(8 puslapiai)
  2006-05-11
 • Lietuvos švietimo sistema

  Įvadas. Švietimo prielaidos ir funkcijos. Švietimo sistemos struktūra. Švietimo ir mokymo sistemos modernizavimas. Išvados. Pasiūlymai.
  Pedagogika, referatas(10 puslapių)
  2011-08-01
 • Lietuvos taryba, seimas, konstitucija

  Įvadas. Lietuvos taryba (1917-1920). Steigiamasis seimas. 1922 konstitucija. Seimų rinkimai ir jų politika. 1928 m. konstitucija. 1936 m. seimo rinkimai. 1938 m. konstitucija. Išvados.
  Politologija, referatas(8 puslapiai)
  2007-10-16
Puslapyje rodyti po