Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Referatai

Referatai (20793 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Lietuvos ir Slovakijos energetinių balansų palyginimas

  Įvadas. Lietuvos ir Slovakijos trumpas apibūdinimas. Lietuva ir Slovakija pagal ekonominius ir energetinius rodiklius. Lietuvos ir Slovakijos BVP bei uždarbio pasiskirstymas. Energijos sunaudojimas. Lietuvos ir Slovakijos išskirtinumas. Lietuva ekonominiu, energetiniu ir politiniu aspektu. Lietuvos ekonomika. Lietuvos Respublikos energetinis aspektas. Lietuvos politinė sistema. Slovakijos Respublika ekonominiu, energetiniu, politiniu aspektais. Slovakijos ekonomika ir energetika. Slovakijos politinė sistema. Lietuvos ir Slovakijos analizė pagal energetinius balansus ir palyginimas. Balansai. Palyginimas. Pirminės energijos balansai. Lietuvos pirminė energija. Slovakijos pirminė energija. Galutinės energijos balansai. Elektra. Šiluma. Išvados.
  Fizika, referatas(22 puslapiai)
  2007-05-05
 • Lietuvos ir Slovakijos pagrindiniai makroekonominiai rodikliai

  Įvadas. Trumpai apie Slovakiją. Pagrindiniai makroekonominiai rodikliai. Bendrasis vidaus produktas (BVP). Nacionalinės pajamos. Infliacija. Nedarbo lygis. Vartotojų kainų indeksas. Eksportas ir importas. Darbo užmokestis. Valstybės skola. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(16 puslapių)
  2008-10-17
 • Lietuvos ir Suomijos švietimo sistemų palyginimas

  Lietuvos Švietimo sistema. Bendrasis kontekstas. Ugdymo filosofija ir tikslai. Svarbiausi ugdymo tikslai. Lietuvos švietimo principai. Švietimo sistemos struktūra. Bendrasis vaikų ir jaunimo ugdymas. Ikimokyklinis ugdymas. Mokyklinis ugdymas. Specialiosios mokyklos. Tautinių mažumų vaikų ir jaunimo ugdymas. Profesinis jaunimo ugdymas. Profesinės mokyklos. Aukštesniosios mokyklos. Mokymo programos. Žinių ir įgūdžių vertinimas. Pedagogai ir kiti darbuotojai. Švietimo sistemos valdymas. Valdymas ir finansavimas. Švietimo tyrimai. Pagrindinės švietimo reformos, problemos ir perspektyvos. Išvados. Suomijos švietimo sistema. Bendrasis kontekstas. Ugdymo filosofija ir tikslai. Švietimo sistemos struktūra. Mokymo programos. Žinių ir įgūdžių vertinimas. Pedagogai ir kiti darbuotojai. Švietimo sistemos valdymas. Finansavimas. Pagrindinės švietimo problemos, reformos ar perspektyvos. Išvados.
  Mokslas ir švietimas, referatas(18 puslapių)
  2007-11-13
 • Lietuvos ir Švedijos bendradarbiavimas

  Lietuvos ir Švedijos bendradarbiavimas. Ryšiai su Lietuva. Prekyba su Lietuva. Lietuvos-Švedijos prekyba 2005 m. Sukauptosios tiesioginės užsienio investicijos Lietuvoje. Svarbiausi Lietuvos užsienio partneriai. Išvados.
  Politologija, referatas(9 puslapiai)
  2006-04-27
 • Lietuvos ir Švedijos švietimas

  Įvadas. Lietuvos istorija. Lietuvos vardas. Lietuvos herbas. Lietuvos vėliava. Lietuvos geografija. Lietuvos sostinė ir kiti miestai. Lietuvos politinė sistema. Lietuvos gyventojai ir kultūra. Lietuva ir Europos integracija. Lietuvos švietimo sistema. Lietuvos švietimo reforma, jos koncepcija: tikslai, uždaviniai, principai ir situacijos analizė. Švietimo sistema. Suaugusiųjų (nenuoseklusis) mokymas. Papildomas ugdymas. Bendrasis vaikų ir jaunimo ugdymas. Ikimokyklinis ugdymas. Mokyklinis ugdymas. Specialiosios mokyklos. Tautinių mažumų vaikų ir jaunimo ugdymas. Profesinis jaunimo ugdymas. Profesinės mokyklos. Kolegijos. Reformos apžvalga. Ugdymo bei studijų modernizavimas ir švietimo kokybės kėlimas. Socialinių pedagoginių mokymosi ir studijų sąlygų gerinimas. Rodikliai ir statistiniai duomenys. Švedija. Švedijos istorija. Švedijos vardas. Švedijos vėliava. Švedijos herbas. Švedijos geografija. Švedijos sostinė ir kiti miestai. Švedijos politinė sistema. Švedijos gyventojai ir kultūra. Švedija ir Europos integracija. Švedijos švietimo sistema. Mokyklų sistema. Ikimokyklinis ugdymas. Privalomoji bendrojo lavinimo mokykla. Aukštesnioji vidurinė mokykla. Aukštasis mokslas. Suaugusiųjų švietimas. Išvados.
  Mokslas ir švietimas, referatas(40 puslapių)
  2007-02-06
 • Lietuvos ir Šveicarijos švietimo politikos lyginamoji analizė

  Įvadas. Darbo tikslas – panagrinėti bei palyginti Lietuvos ir Šveicarijos švietimo politiką. Šalių apibūdinimai. Šalių politinė sistema. Lietuvos ir Šveicarijos bendra švietimo sistemos apžvalga. Lietuvos ir Šveicarijos švietimo sistemos struktūra. Lietuvos ir Šveicarijos švietimo politikos palyginimas. Išvados.
  Pedagogika, referatas(24 puslapiai)
  2010-03-04
 • Lietuvos ir Šveicarijos švietimo sistemų palyginimas

  Įvadas. Lietuvos švietimas. Šveicarijos švietimas. Ugdymo filosofija ir tikslai. Švietimo sistemos struktūra. Mokymo programa. Žinių ir įgūdžių įvertinimas. Pedagogai ir kiti darbuotojai. Mokytojų rengimas. Švietimo sistemos valdymas. Finansavimas. Švietimo tyrimai. Pagrindinės švietimo reformos problemos. Išvados.
  Mokslas ir švietimas, referatas(21 puslapis)
  2007-06-28
 • Lietuvos ir Vengrijos šalių energetinių rodiklių palyginimas

  Įvadas. Šalių apibūdinimas. Lietuva. Vengrija. Energetikos sektorių palyginimas. Lietuva. Norvegija. Abiejų šalių energetinių balansų palyginimas. Pirminės energijos balansas. Elektros energijos balansų palyginimas. Galutinės energijos balansų palyginimas. Energetinių balansų rodiklių palyginimas. Išvados.
  Kita, referatas(14 puslapių)
  2007-05-21
 • Lietuvos ir Vengrijos švietimo sistemų palyginimas

  Bendrasis kontekstas. Vengrija. Lietuva. Ugdymo filosofija ir tikslai. Vengrija. Lietuva. Švietimo sistemos struktūra. Vengrija. Lietuva. Mokymo programos. Vengrija. Lietuva. Bendrojo ugdymo programos. Pagrindinio profesinio mokymo programos. Aukštesniųjų studijų programos. Neformaliojo švietimo programos. Aukštojo mokslo studijų programos. Žinių ir įgūdžių vertinimas. Lietuva. Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimas. Pedagogų kvalifikacija. Vengrija. Lietuva. Švietimo sistemos valdymas. Lietuva. Vyriausybė. Švietimo ir mokslo ministerija. Ministerijos ir Vyriausybės įstaigos. Apskrities viršininkas. Savivaldybės atstovaujamoji institucija. Vengrija. Finansavimas. Lietuva. Edukaciniai moksliniai tyrinėjimai. Vengrija. Lietuva. Švietimo problemos.
  Mokslas ir švietimas, referatas(16 puslapių)
  2008-03-29
 • Lietuvos ir Vokietijos nacionalinių švietimo sistemų politika

  Švietimo politikos referatas. Įvadas. Lietuvos ir Vokietijos nacionalinių švietimo sistemų struktūros. Lietuvos švietimo sistemos struktūra. Vokietijos švietimo sistemos struktūra. Lietuvos ir Vokietijos nacionalinių švietimo sistemų palyginimas. Lietuvos ir Vokietijos nacionalinių švietimo sistemų panašumai. Lietuvos ir Vokietijos nacionalinių švietimo sistemų skirtumai. Išvados. Priedai (2).
  Mokslas ir švietimas, referatas(13 puslapių)
  2012-02-13
 • Lietuvos įsiskolinimų užsieniui analizė

  Įvadas. Darbo tikslas. Išanalizuoti valstybės skolą užsieniui, pateikiant apibendrintus rodiklius. Valstybinio kredito samprata. valstybės skolinimosi politika. valstybės skolinimosi rizika. Valstybės skolos valdymo aspektai. Lietuvos įsiskolinimų užsieniui analizė. Valstybės skolos užsieniui raida. Kredito reitingų samprata. Kredito reitingų nustatymo kriterijai. Lietuvos kredito reitingų raida. Valstybės užsienio skolos dinamika. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(26 puslapiai)
  2009-11-16
 • Lietuvos įstojimo į Europos Sąjungą (ES) reikšmė

  Įvadas. Užsienio prekyba. Prekių importas iki įsijungimo į Europos Sąjungą. Prekių importo tvarkos reglamentavimas. Muitinės sandėliai. Importo ir eksporto terminalai. Laisvas prekių judėjimas. Prekyba su trečiosiomis šalimis. Netarifinis užsienio prekybos reguliavimas. Muitai. Tranzitas. Išvados.
  Politologija, referatas(9 puslapiai)
  2007-03-08
 • Lietuvos istorija (10)

  Įvadas. Lietuvos apgyvendinimas. Mezolitinės medžiotojų visuomenės susidarymas Lietuvoje. neolitas. Nemuno ir Narvos kultūros. Indoeuropiečiai. Baltai. Rytų ir vakarų baltai. Bronzos ir geležies amžiai. Akmens ir žalvario amžius. Ankstyvasis geležies amžius. Senasis geležies amžius. Vidurinysis geležies amžius. pagrindiniai didžiojo tautų kraustymosi laikmečio baltų stilistiniai bruožai. Išvados.
  Lietuvos istorija, referatas(33 puslapiai)
  2006-11-01
 • Lietuvos istorija: nuo priešistorės iki dabar

  Priešistorė. Lietuvos valstybės susidarymas ir ankstyvoji istorija. Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė. Abiejų Tautų Respublika. Valstybinių reformų bandymai ir Abiejų Tautų Respublikos padalijimai. Lietuva Rusijos imperijos sudėtyje. Pirmasis pasaulinis karas. Nepriklausoma Lietuvos valstybė 1918 - 1940 metais. Nepriklausomybės paskelbimas ir pripažinimas. Valstybės raida ir 1926 metais. perversmas. Valstybės raida po 1926 metais. ir autoritarizmo stiprėjimas. Ekonomikos raida. Antrojo pasaulinio karo pradžia ir nepriklausomybės praradimas. Nacių okupacinis režimas 1941 - 1944 metais. Lietuvos TSR. Nepriklausomybės atkūrimas. Privatizacijos planai. Privatizacijos eiga ir tolimesni įvykiai. Integracija į vakarietiškas karines bei ekonomines sąjungas.
  Lietuvos istorija, referatas(12 puslapių)
  2006-04-26
 • Lietuvos kaimo kultūra

  Dvasinė kultūra. Senovės lietuvių religija ir mitologija. Kalendorinių švenčių papročiai ir apeigos. Trumpiausių dienų, Saulės grįžimo ir laiko atsinaujinimo švenčių apeigos. Kalėdos. Vėlinės ir mirusiųjų gerbimo papročiai. Iš vėlinių papročių. Mirusiųjų gerbimo papročiai Aukštaitijoje. Materialinė kultūra. Verslai. Žemdirbystė. Medžioklė. Liaudies medicina.
  Etninė kultūra, referatas(9 puslapiai)
  2007-02-07
 • Lietuvos kalbos fonetikos specialioji didaktika

  Įvadas. Fonetikos ir rašybos taisymai. Fonetikos pradmenų mokymo uždaviniai. Metodų priemonių parinkimas, naujų rengimas ir taikymas.
  Pedagogika, referatas(5 puslapiai)
  2006-11-10
 • Lietuvos karaimai

  Įžangos žodis. Istorija. Teisinė padėtis. Gyvenimo būdas ir veikla. Vytautas ir karaimai. Kalba. Folkloras. Tautinė savimonė. Religija. Liturgija. Kulto pastatai. Šventės. Papročiai. Vestuvės. Tautiniai drabužiai. Tautiniai patiekalai. Literatūra ir spauda. Lietuvos karaimų visuomeninės organizacijos.
  Lietuvos istorija, referatas(18 puslapių)
  2007-01-18
 • Lietuvos karaimų buitis ir tradicijos

  Įvadas. Kuo užsiėmė karaimai praeityje? Kalendorius, kalendorinės šventės. Karaimų šventinės dienos ketveriems metams. Papročiai. Vestuvės. Gimimas. Mirtis, mirusiųjų pagerbimas. Maistas. Karaimų tradicijų ir buities santykis.
  Lietuvos istorija, referatas(8 puslapiai)
  2005-10-10
 • Lietuvos karalius Mindaugas

  Lietuvos karalius Mindaugas. Mindaugas sujungia visas Lietuvos žemes. Mindaugo Lietuva. Prieš Mindaugą sukyla lietuvių kunigaikščiai. Mindaugas susitaiko su priešais ir 1251 m. priima krikščionių tikėjimą. Mindaugas vainikuojasi Lietuvos karaliumi. Mindaugas atiduoda Livonijos ordinui kai kurias žemes. Kryžiuočiai senosios Klaipėdos vietoje pastato Memelburgą. Žemaičiai sukyla prieš vokiečius. Visi prūsai sukyla prieš vokiečius. Didvyris Herkus Mantas. Mindaugas nutraukia ryšius su vokiečiais ir padeda sukilėliams. Mindaugas padeda pagrindus Lietuvos galybei. Karalienė Morta Mindaugienė. Kunigaikščių kovos Mindaugui mirus. Mindaugo katedra Vilniuje. Lietuvos žemėlapis Mindaugo laikais.
  Lietuvos istorija, referatas(7 puslapiai)
  2006-04-20
 • Lietuvos kariuomenė XIII – XV amžiuje

  Įvadas. Lietuvos kariuomenė XIII – XV amžiuje. Šaukimas į karą. Kariuomenės dalys. Ginkluotė. Apgulimo ir kovos priemonės. Žvalgyba ir pasienio sargyba. Kovos būdai ir taktika. Gynybiniai įrenginiai. Kariai, pilėnai ir riteriai. Išvados. Priedai (2). Išnašos.
  Lietuvos istorija, referatas(14 puslapių)
  2008-01-14
Puslapyje rodyti po