Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Referatai

Referatai (20793 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Lietuvos ekonomikos būklė 1990 – 2003 metais

  Įvadas. Kas yra ekonomika? Ekonominė ir socialinė situacija Lietuvoje. Lietuvos ekonomikos būklės analizė. Ekonomikos reforma. Bendrojo vidaus produkto pokyčiai. Užimtumo ir nedarbo lygio analizė. Infliacija ir jos pokyčiai. Lietuvos ekonomikos vizija. Ekonomikos plėtros valstybės misija. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(24 puslapiai)
  2007-01-25
 • Lietuvos ekonomikos mokslo raida

  Referatas apie Lietuvos ekonomikos raidą nuo 1990m. iki šių dienų: teisinių ir ekonominių sąlygų kūrimas po nepriklausomybės, atviros užsienio prekybos politika Lietuvoje, infliacija ir jos padariniai Lietuvos ekonomikai, lito įvedimas, privatizavimo procesai, ekonominių sąlygų gerėjimas, BVP augimas.
  Ekonominės teorijos, referatas(6 puslapiai)
  2005-02-25
 • Lietuvos ekonomikos plėtros galimybės ir tikslai

  Europos sąjungos plėtros tikslai. Lietuvos ūkio plėtros iki 2015 metų ilgalaikė strategija. Lietuvos ekonomikos plėtros galimybės. Lietuvos ekonomikos vizija. Strateginiai tiksliai. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(24 puslapiai)
  2006-05-25
 • Lietuvos ekonomikos sistemos problemos

  Įvadas. Gyventojų skaičius ir darbo jėga. Bendrosios užimtumo tendencijos. Nedarbas. Darbo rinkos politika. Svarbiausieji užimtumo politikos prioritetai. Strateginiai klausimai. Infliacijos esmė. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(11 puslapių)
  2005-09-07
 • Lietuvos ekonomikos vystymosi istorija

  Įvadas. Lietuvos ekonomikos vystymosi istorija. Lietuvos ekonomikos vystymasis tarpukario Lietuvoje 1918-1940 metais. Lietuvos ūkis sovietiniu laikotarpiu 1940-1990 metais. Lietuvos ūkio transformacija 1990-2002 metais. Lietuvos bendrojo vidaus produkto (BVP) struktūra ir dinamika. Prioritetinės ūkio vystymosi šakos ateityje. Išvados.
  Ekonomika, referatas(18 puslapių)
  2010-03-29
 • Lietuvos ekonominė integracija į Europos Sąjungą (ES)

  Įvadas. Ekonominė integracija. Lietuvos ekonominė integracija į Europos Sąjungą (ES). Integracijos pasekmių analizės būdai. Verslo apklausos. Reguliuojančio teisės akto poveikio vertinimas. Sektoriniai vertinimai. Fiskalinių kaštų ir naudos vertinimai. Makroekonominiai vertinimai. Integracijos pasekmių vertinimų ribos. Lietuvos išoriniai ekonominiai santykiai. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(14 puslapių)
  2007-09-24
 • Lietuvos ekonominė padėtis

  Strateginės Lietuvos ūkio vystymosi kryptys. Ekonominiai interesai. Užsienio politikos vykdymas. Užsienio prekybos politika. Lietuvos ekonomika. Investicijos. Privatizacija. Valstybės skola. Nedarbas. Transportas. Užsienio prekyba. Einamoji sąskaita. Nacionalinis biudžetas. Bankinis sektorius. Žemės ūkis. Vidaus prekyba. Lietuvos prekyba su Europos sąjunga. Tiesioginės ES šalių investicijos į Lietuvą. Lietuvos prekyba su ES. Tiesioginės ES šalių investicijos į Lietuvą. Europos sąjungos finansinė parama. PHARE. ISPA. SAPARD.
  Makroekonomika, referatas(6 puslapiai)
  2006-11-13
 • Lietuvos ekonominė politika

  Ekonomika, mikroekonomika ir makroekonomika. Nacionalinė ekonominė politika. Kas sukelia infliaciją? Infliacija Lietuvoje (1992-2003 m.). Ar visada infliacija yra tik blogis? Kas pralaimi? Kas pasipelno? Kas lemia infliaciją? Ar galima tiksliai suskaičiuoti BVP? Ar tikrai BVP parodo, kokia turtinga yra visuomenė? Kada ekonomika auga? Eksportas ir importas. Europinių fondų pagalba. Regioninė Briuselio politika. Kaimo ekonominė politika. Kaip keitėsi Lietuva. 2001-2004 metais ekonominiu atžvilgiu.
  Makroekonomika, referatas(14 puslapių)
  2005-12-07
 • Lietuvos ekonominės būklės įvertinimas

  Įvadas. Bendrasis vidaus produktas (BVP). Infliacija. Darbo rinka. Vidutinis darbo užmokestis. Nedarbas, užimtumas. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(12 puslapių)
  2006-09-21
 • Lietuvos ekonominės ir ūkio problemos

  Nelegalios statybos Lietuvoje. Kaip įteisinti nelegalią statybą? Atliekų tvarkymo problema. Privatizavimo politika Lietuvoje. Emigracija. Euras. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(11 puslapių)
  2006-10-24
 • Lietuvos ekonominės minties raida

  Įvadas. Ekonominės politikos bruožai 1918-1940 m. Ekonomikos mokslo būklė Lietuvoje po nepriklausomybės atkūrimo 1918 m. Išvados.
  Ekonominės teorijos, referatas(10 puslapių)
  2006-11-13
 • Lietuvos ekonominės politikos vertinimai Lietuvos mokslininkų darbuose

  Įvadas. Elena Leontjeva: rinka be sienų ir be ribų. Albertas Šimėnas: politiko ekonominiai vertinimai. Posovietinės transformacijos lyginimas: Valdas Samonis ir Vaidievutis Geralavičius. Europinė integracija: Ramūnas Vilpišauskas. Išvados.
  Ekonominės teorijos, referatas(22 puslapiai)
  2008-03-20
 • Lietuvos ekonominiai ryšiai su užsieniu

  Įvadas. Tarptautinių ekonominių santykių reikšmė. Lietuvos tarptautinių ekonominių santykių politika. Lietuvos Respublikos taikomi užsienio prekybos režimai. Laisvosios prekybos režimas. Didžiausio palankumo prekyboje statusas. Didžiausios rinkos apsaugos priemonė. Tiesioginės užsienio investicijos. Lietuvos bendradarbiavimas su tarptautinėmis ekonominėmis organizacijomis. Lietuvos užsienio prekybos apžvalga. Lietuvos ekonominiai santykiai su Rusija bei jų perspektyvos. Lietuvos ekonominiai santykiai su Vokietija. Lietuvos ekonominiai ryšiai su Lenkija. Dvišaliai ekonominiai santykiai su Didžiąja Britanija. Išvados. Summary.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(26 puslapiai)
  2006-02-17
 • Lietuvos ekonominis bendradarbiavimas su Tanzanija

  Bendri duomenys apie valstybę. Tanzanijos ekonomika. Ekonominė charakteristika. Pramonė. Žemės ūkis. Komunikacinis ryšys. Prekyba. Turizmas. Valstybinis biudžetas. Didžiausias ekonomikos griovėjas AIDS. Ekonominės plėtros perspektyvos. Lietuvos perspektyvos, bendradarbiaujant su Tanzanija. Išvados, pasiūlymai.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(10 puslapių)
  2009-06-09
 • Lietuvos ekonominis elitas

  Įvadas. Ekonominio elito sąvoka. Ekonominio elito apibrėžimas. Išskirtinumas. Išvados.
  Sociologija, referatas(10 puslapių)
  2006-02-22
 • Lietuvos ekonominių rodiklių analizė 2003-2007 metais

  Įvadas. Darbo tikslas – išanalizuoti Lietuvos ekonominius rodiklius, pateikti išvadas ir prognozes. Tyrimui atlikti, bus naudojami 2003-2007 metų tokie ekonominiam įvertinimui reikalingi rodikliai. Rodikliai, reikalingi analizei. Bendras vidaus produktas. Tiesioginės užsienio investicijos. Einamosios sąskaitos deficitas. Prekių ir paslaugų importas, bei eksportas. Nedarbo ir užimtumo lygiai. Vidutinis darbo užmokestis. Valstybės pajamos ir išlaidos. Tiriamajame darbe naudojami tyrimo metodai. Lietuvos ekonominių rodiklių analizė. Bendrojo vidaus produkto analizė. Tiesioginių užsienio investicijų analizė. Nedarbo ir užimtumo lygio analizė. Vidutinio darbo užmokesčio analizė. Lietuvos užsienio prekybos analizė. Valstybės biudžeto analizė. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(24 puslapiai)
  2009-01-27
 • Lietuvos eksportas 2006-2007 metais

  Įvadas. Eksportas. Eksporto motyvai ir būtinumas. Prieš pradėdama eksportuoti įmonė turi. Lietuvos eksporto skatinimas. Lietuvos eksportas. Užsienio prekybos deficito didėjimas. Didžiausią Lietuvos eksporto dalį sudarantys produktai. Didžiausios Lietuvos eksporto partnerės. Lietuvos užsienio ir vidaus prekyba. Didžiausios eksporto įmonės Lietuvoje. Eksporto augimo tempams išlaikyti Lietuvos pramonei būtini pokyčiai. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(21 puslapis)
  2008-03-26
 • Lietuvos eksporto į Daniją raida nuo 2000 metų

  Įvadas. Lietuvos eksporto raida į Daniją nuo 2000m. Geografinė padėtis. Plotas. Gamtiniai ištekliai. Ekonomikos rodikliai. Užsienio prekyba. Lietuvos eksportuotojų į Daniją trūkumai. Kaip pagerinti eksportą į Daniją. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(15 puslapių)
  2006-12-19
 • Lietuvos eksporto į Europos Sąjungą (ES) plėtros problemos

  Įvadas. Lietuvos eksportą į Europos Sąjungą (ES) reguliuojantys norminiai aktai ir jų svarba eksporto plėtrai. Vidaus ir išorės veiksniai lemiantys Lietuvos eksportą. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(7 puslapiai)
  2006-05-25
 • Lietuvos eksporto ir importo draudimas

  UAB draudimo įmonė Lietuvos eksporto ir importo draudimas (LEID). Pagrindiniai LEID veiklos tikslai (misija). Pelno (nuostolio) ataskaita.
  Draudimas, referatas(7 puslapiai)
  2007-05-15
Puslapyje rodyti po