Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Referatai

Referatai (20793 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Lietuvos augalai

  Įvadas. Augalijos istorinė raida. Lietuvos augalų aprašymas. Gaubtasėkliai. Plikasėklių augalų įvairovė. Plikasėklių augalų dauginimasis ir reikšmė. Sporiniai indučiai (paparčiai, asiūkliai, patasai). Durpinės samanos. Rudadumbliai ir raudondumbliai augalai. Daugialąsčiai siūliniai žalieji dumbliai. Svetimžemiai augalai. Želdynai mieste ir užmiestyje. Reikia kvalifikuotų kraštovaizdžio architektų. Pirmenybė – vietiniams augalams. Augalijos apsauga. Rūgščiųjų lietų poveikis miškams. Realus ateities modelis. Augalų mityba ir maisto medžiagų balanso problemos. Teks auginti augalus bioenergijai. Išvados.
  Botanika, referatas(12 puslapių)
  2008-03-30
 • Lietuvos augalai raudonojoje knygoje

  Įžanga. Lietuvos Raudonoji knyga. Išvados.
  Botanika, referatas(13 puslapių)
  2006-03-22
 • Lietuvos auginamų slyvų veislių vertinimas

  Įvadas. Darbo tikslas: įvertinti rūšis ir jų savybes. Slyvų apdulkinimas. Slyvų veislių skirstymas pagal apdulkinimą. Vaismedžių savybės. Poskiepis ir kamieno aukštis. Dirva ir vieta. Dauginimas. Augimas ir augumas. Žydėjimo laikas. Slyvų veislės. Išvados.
  Žemės ūkis, referatas(12 puslapių)
  2009-06-05
 • Lietuvos aukštojo mokslo integracija į Europos erdves

  Įvadas. Integracijos sąvoka. Švietimo, mokslo ir studijų politika. Lietuvos švietimo ir mokslo politika. Mokslo ir studijų sistemos problemos. Europos sąjungos švietimo politika (pavyzdys). Lietuvos studentų galimybės studijuoti užsienyje. Lietuvos universitetų perspektyvos organizuojant tarptautines studijas. Dėmesys užsienio lietuviams. Tarptautinių ryšių plėtros perspektyvos. Europinės studijų institucijos. Europos koledžas. Centrinis Europos universitetas. Išvados.
  Mokslas ir švietimas, referatas(11 puslapių)
  2007-02-14
 • Lietuvos aukštojo mokslo reforma

  Įvadas. Darbo tikslas: Apžvelgti ir įvertinti aukštojo mokslo reformą Lietuvoje. Aukštojo mokslo reformos apžvalga. Reformos būtinumas. Reformos žingsniai 2009-2011 metais. Valstybės finansavimas. Aukštojo mokslo reformos įvertinimas. Išvados.
  Mokslas ir švietimas, referatas(9 puslapiai)
  2010-01-14
 • Lietuvos aukštojo mokslo uždaviniai spartinant ekonomikos augimo tempus

  Programa Erasmus. Tarptautinių ryšių komitetas. LSS narystė įvairiose organizacijose. Aukštojo mokslo uždaviniai spartinant ekonomikos augimo tempus.
  Mokslas ir švietimas, referatas(12 puslapių)
  2005-09-22
 • Lietuvos baidarių ir kanojų istorija

  Baidarių ir kanojų irklavimo priešistorė. Baidarės. Kanojos. Baidarių ir kanojų sporto istorija. Lietuvos baidarių ir kanojų irklavimo istorija. Datos. Čempionai.
  Sportas, referatas(7 puslapiai)
  2005-12-09
 • Lietuvos baletas

  Įvadas. Baleto meno raida Lietuvoje. Lietuvos baleto gimimas. O. Dubeneckienė-Kalpokienė. P. Petrovo kūrybinė veikla. Pirmasis baleto spektaklis Lietuvoje. Pirmieji atlikėjai. Jadvyga Jovaišaitė-Olekienė. Olga Malėjinaitė. Bronius Kelbauskas. Marija Juozapaitytė. Lietuvos baletas 4 dešimtmetyje ir pokario metais. B. Kelbausko kūryba. Nacionalinio baleto gimimas. Pasaulinio baleto klasika Lietuvos operos ir baleto teatro (LOBT) scenoje. Baleto solistai. Vilniaus baleto mokykla.
  Etninė kultūra, referatas(9 puslapiai)
  2008-01-16
 • Lietuvos Baltijos pajūrio rekreaciniai ištekliai

  Rekreaciniai ištekliai. Gamtiniai ištekliai panaudojami rekreacinei veiklai. Gamtinių rekreacinių išteklių suvokimas, išskyrimo ir identifikavimo metodologija. Rekreacinės veiklos formų klasifikacija. Kuršių nerijos paplūdimių ištekliai. Rekreacinės zonos. Rekreacinė veikla (paplūdimiuose) ir rekreacinis teritorijos (su paplūdimiu susietas) potencialas.
  Turizmas, referatas(16 puslapių)
  2007-04-02
 • Lietuvos bankai ir bankų draudimo sistemos

  Įvadas. Darbo tikslas - bankų ir draudimo bendrovių funkcijos ir operacijos. Bankai. Centrinis Lietuvos respublikos bankas. Komerciniai bankai. Užsienio bankų skyriai. Finansavimo paslaugos. Apsidraudimo nuo valiutų rizikos priemonės. draudimas. Draudimo istorija. Draudimo bendrovių būdai. Gyvybės draudimas. Tradicinis kaupiamasis gyvybės draudimas. Panaudojimas. Paskolų gavėjų gyvybės draudimas. Ne gyvybės draudimas. Pensijų fondai kaip komercinių bankų ir draudimo bendrovių bendradarbiavimo būdai. Išvados ir rekomendacijos.
  Draudimas, referatas(27 puslapiai)
  2009-03-05
 • Lietuvos bankai ir kredito unijos

  Įvadas. Bankai ir kredito unijos: sąvokos ir terminai. Kas yra bankas. Kas yra kredito unija. Kredito unijų kooperatiniai principai. Komerciniai bankai Lietuvoje: veikla ir funkcijos. Komercinių bankų funkcijos. Bankų veiklos apžvalga. Pelningumas ir efektyvumas. Bankų pasiskirstymas pagal užimamą rinkos dalį. Kredito unijų veikla Lietuvoje. Indėliai ir taupomosios sąskaitos. Paskolos. Lietuvos centrinė kredito unija. Kredito unijų vystymasis Lietuvoje. Išvados. Išnašos. Darbas iliustruotas diagramomis.
  Finansai, referatas(20 puslapių)
  2008-04-23
 • Lietuvos bankas

  Terminas "bankas". Lietuvos banko įsteigimas ir įkūrimas. Banko pobūdis, uždaviniai ir funkcijos. Lietuvos bankas. Pagrindiniai Lietuvos banko uždaviniai. Lietuvos banko vykdomos funkcijos bei teisės. Banko akcininkai ir valdymas. Operacijos. Banko pinigų ir kredito politika. Banko vaidmuo nepriklausomybės laikais. Inspektavimas. Banko vidaus priežiūros organizavimas. Išvados.
  Finansai, referatas(11 puslapių)
  2005-10-28
 • Lietuvos bankas (2)

  Įvadas. Lietuvos Banko veiklos pagrindai. Bendrųjų nuostatų pagrindai. Lietuvos Banko organizavimas ir valdymas. Lietuvos Banko kapitalai, pajamos ir išlaidos. Lietuvos Banko pinigų politika. Užsienio valiutos režimas, tarptautinės atsargos ir operacijos su užsienio kredito įstaigomis. Bankų ir kitų kredito įstaigų licencijavimas bei priežiūra. Lietuvos Banko atskaitomybė ir baigiamosios nuostatos. Išvados. Priedai (2).
  Bankininkystė, referatas(17 puslapių)
  2006-12-28
 • Lietuvos bankas ir jo funkcijos

  Įvadas. LB sukūrimas. LB statutas. LB Įstatymas 1994.12.01. Lito ir užsienio valiutų santykių nustatymo tvarka. LB valdybos nutarimas dėl banko licencijų. Banko veiklos riziką ribojantys normatyvai. LB valdybos nutarimas dėl kapitalo pakankamumo skaičiavimo tvarkos. LB valdybos nutarimas dėl ataskaitos banko turto ir nuosavybės struktūra pagal terminus ir dėl banko likvidumo normatyvo skaičiavimo taisyklių. LB valdybos nutarimas dėl specialiųjų atidėjimų dėl paskolų nuostolių apskaitos ir atvaizdavimo ataskaitose taisyklių. Balansinė ataskaita. Pelno ir nuostolių ataskaita. Specialiųjų atidėjimų sąskaitų ataskaita. LB valdybos nutarimas dėl "bankų finansinės atskaitomybės formų, skirtų publikuoti" patvirtinimo. LB naujo įstatymo projektas.
  Bankininkystė, referatas(10 puslapių)
  2006-12-20
 • Lietuvos bankas ir jo konvergencija stojant į Europos Sąjungą (ES)

  Įvadas. Lietuvos banko įsteigimas. Lietuvos banko tikslai, uždaviniai ir funkcijos. Lietuvos banko pasiruošimas stojimui į Europos Sąjungą (ES). Naujas Lietuvos banko statusas — konvergencijos prielaida ir sąlyga. Lietuvos banko tikslo pasikeitimas. Lietuvos banko vartojamų kategorijų ir terminų suvienodinimas su ECBS. Šalių narių centrinių bankų funkcijų suderinimas. Išvados.
  Bankininkystė, referatas(17 puslapių)
  2007-01-09
 • Lietuvos bankinės sistemos raida

  Įvadas. Nacionalinės bankininkystės pradžia. Perėjimas nuo SSRS bankų sistemos prie nepriklausomos Lietuvos bankų sistemos. Bankų bankrotų banga. Bankų tvirtėjimas ir lygiavimasis į Europos Sąjungą (ES). Išvados.
  Finansai, referatas(12 puslapių)
  2008-08-20
 • Lietuvos bankininkystės raida

  Įvadas. Šiuolaikinės Lietuvos bankininkystės pradžia 1988 – 1990 m. Komercinių bankų vystymasis 1990 m. ir raida iki 1994 m. Komercinių bankų griūtis 1994 – 1996 m. Tolesnė bankų raida. Lietuvos bankų integracija į Europos Sąjungą. Šiandieninė bankų situacija. Išvados.
  Finansai, referatas(11 puslapių)
  2006-11-27
 • Lietuvos banko funkcijos

  Lietuvos centrinio banko veikla. Centrinio banko valdymas ir struktūra. Atskaitomybė ir informavimas apie veiklą. Centrinio banko atkūrimas. Lietuvos banko atkūrimas 1990 m. ir veikla iki šių dienų. Lietuvos banko tikslas ir funkcijos. Pinigų išleidimas ir išėmimas iš apyvartos. Pinigų politika. Lietuvos banko pinigų politikos tikslai. Lietuvos banko pinigų politikos priemonių sistema. Privalomųjų atsargų reikalavimai. Užsienio politikos valdymo tikslai ir pagrindiniai užsienio atsargų valdymo principai. Finansinis stabilumas. Kredito įstaigų priežiūra. Bankų veiklos riziką ribojantys normatyvai ir reikalavimai. Iždo agento veikla. Tarpbankinė lėšų pervedimo sistema. Mokėjimo sistema LITAS. Dalyvavimas mokėjimo sistemoje LITAS. Mokėjimo sistemos LITAS veikimo tvarka. Rizikos valdymas. Mokėjimo sistemos LITAS statistika. Tarptautiniai ryšiai.
  Bankininkystė, referatas(25 puslapiai)
  2006-09-27
 • Lietuvos banko organizacinė struktūra

  Lietuvos banko funkcijos. Valdymas ir struktūra. Atskaitomybė ir informavimas apie veiklą.
  Bankininkystė, referatas(5 puslapiai)
  2007-03-16
 • Lietuvos banko pinigų politika

  Dabartinė pinigų politika ir jos tobulinimo veiksniai. Pinigų politikos tikslai ir raidos etapai. Lietuvos banko misija ir pagrindinis tikslas. Pinigų politikos raidos etapai. Lietuvos banko tarpiniai tikslai ir orientyrai.
  Bankininkystė, referatas(12 puslapių)
  2005-06-25
Puslapyje rodyti po