Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Referatai

Referatai (20793 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Lietaus įtakos įvertinimas palydoviniuose ryšiuose

  Įvadas. Kas yra lietaus slopinimas. Palydovinio signalo slopinimo priežastys. Drėgmės įtaka slopinimui. Signalo slopinimo trukmė. Palydovinio signalo susidūrimas su lietaus slopinimu. Orų modeliai ir imtuvo antenos kėlimo kampas. Keletas sprendimų kaip išvengti slopinimo. Palydovinio ryšio privalumai ir trūkumai. Išvados. Darbas iliustruotas paveikslėliais.
  Elektronika, referatas(9 puslapiai)
  2008-01-07
 • Lietuva — Europos sąjungos narė

  Įžanga. Šis tas apie Europos Sąjungą. Europos sąjunga šiandien. Tikslai. Piliečių teisės. Lietuvos stojimo į Europos Sąjungą reikšmė. Kalbant apie teigiamas pasekmes, galima išskirti kelias jų grupes. Pliusai. Socialinės pasekmės. Minusai. Pabaiga.
  Politologija, referatas(7 puslapiai)
  2006-04-04
 • Lietuva — NATO narė, finansavimo ir investicijų panaudojimo problemos

  Įvadas. NATO veikla ir finansiniai ištekliai. Lietuva ir NATO. NATO narystės kainos klausimai. NATO plėtros kainos analizė. Lietuvos narystės NATO kaina. Krašto apsaugos finansavimas. Krašto apsaugos išteklių valdymo sistema. Išvados.
  Finansai, referatas(26 puslapiai)
  2007-02-15
 • Lietuva 1991-01-13

  Įžanga. Įvykių kronika. Žuvę už Lietuvos laisvę.
  Lietuvos istorija, referatas(12 puslapių)
  2006-12-04
 • Lietuva Antrajame pasauliniame kare

  Sovietų Sąjunga okupuoja Lietuvą. Savitarpio pagalbos sutartys. Birželio ultimatumas ir Lietuvos okupacija. Lietuvos sovietizacija. Lietuva vokiečių okupacijos metais. Nacių okupacinis režimas. Teroras ir holokaustas. Rezistencija. Lietuviai rusų ir vokiečių kariuomenėse.
  Lietuvos istorija, referatas(11 puslapių)
  2006-01-03
 • Lietuva carinės Rusijos sudėtyje. Lietuvių kalbos puoselėtojai

  Įvadas. XIX amžiaus Lietuve. Lietuvių kalbos puoselėtojai. Jonas Jablonskis. Vincas Kudirka. Jonas Basanavičius. Simonas Daukantas. Jurgis Pabrėža. Laurynas Ivinskis. Adomas Mickevičius. Dionizas poška. Simonas Stankevičius. Motiejus valančius. Liudvikas Rėza. Antanas Baranauskas. Spaudos draudimas ir knygnešiai. Knygnešių organizatoriai. Labai pasižymėję knygnešiai. Išvados.
  Lietuvių literatūra, referatas(13 puslapių)
  2010-05-05
 • Lietuva Europos politikoje (1795 – 1815)

  Įvadas. Emigrantų legionai Prancūzijos respublikos globoje. Prancūzijos revoliucija sujudino Lietuvos patriotus. Brolių Ciecierskių suokalbis. Lenkų kariai – legionininkai įsikuria Italijoje. Legionai savo tikslo nepasiekė. Rusijos šalininkų politiniai planai. Rusijos vyriausybė Lietuvoje įsteigia gubernijas. Rusijos imperatorės Jekaterinos II reformos Lietuvoje. Pavlo I vykdomos pertvarkos Lietuvoje. Lietuvos gyvenimas, valdant Aleksandrui I. Socialiniai santykiai Lietuvoje, prijungus ją prie Rusijos. Napoleono armija Lenkijoje ir Lietuvos Užnemunėje. Tilžės taika. Napoleono politika Lietuvoje ir Lenkijoje dėl valstybės atkūrimo. Napoleonas įkuria atskirą Lietuvos vyriausybę. Išvados.
  Lietuvos istorija, referatas(8 puslapiai)
  2006-03-09
 • Lietuva Europos Sąjungoje (ES)

  Europos Sąjungos (ES) kūrimo istorija. Naujų Europos Sąjungos (ES) narių priėmimo ir dalyvavimo joje teisinės sąlygos. Europos sutartis ir jos reikšmė teisinei Lietuvos integracijai į Europos Sąjungą (ES). Išvados.
  Politologija, referatas(3 puslapiai)
  2005-06-15
 • Lietuva Europos Sąjungoje (ES)— teigiamos ir neigiamos pusės

  Įvadas. Šiuolaikinė plėtros samprata. "Plėtra". Ekonominė plėtros nauda Lietuvai ir kitoms Europos sąjungos narėms. Socialinė nauda Lietuvai. Politinė buvimo Europos sąjungoje nauda. Galimybė įsijungti į Europos pinigų sąjungą. Europos sąjunga (ES)- saugumo ir stabilumo užtikrinimas. Lietuvos ekonomikos augimas. Infliacija. Nedarbas. Verslo atstovų požiūris į Europos sąjungos plėtros pasekmes. Pirminis Lietuvos integracijos į Europos sąjunga pasekmių įvertinimas. Kodėl svarbu įvertinti integracijos pasekmes? Išvados.
  Politologija, referatas(9 puslapiai)
  2005-12-10
 • Lietuva Europos Sąjungos (ES) narė

  Įvadas. Lietuva Europos Sąjungos (ES) narė. Europos Sąjungos (ES) ištakos ir tikslai. Ekonominė Europos Sąjungos (ES) integracija. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(13 puslapių)
  2008-03-05
 • Lietuva ir Europos taryba

  Įvadas. Europos Taryba. Europos Tarybos institucijos. Ministrų kabinetas. Parlamentinė Asamblėja (PA). Europos vietos ir regionų valdžios kongresas (EVRVK). Sekretoriatas. Lietuvos santykiai su Europos Taryba. Lietuvos įsipareigojimai Europos Tarybai. Lietuvai suteiktos teisės Europos Taryboje. Lietuvos veikla Europos Tarybos Institucijose. Bendradarbiavimas su Europos Tarybos Parlamentine Asamblėja. Bendradarbiavimas su Europos vietos ir regionų valdžių kongresu. Lietuvos pirmininkavimo laikotarpis ET Ministrų Kabinete. Europos Tarybos indėlis skatinant ir plėtojant demokratiją Lietuvoje. Žmogaus teisių apsauga. Tautinių mažumų teisės ir laisvės. Lietuvos žiniasklaida ir Europos Taryba. Bendradarbiavimas savivaldos srityje. Bendradarbiavimas vidaus reikalų srityje. Socialinės apsaugos politika. Švietimas. Aplinkos apsauga. Jaunimo aktyvumas. Išvados.
  Politologija, referatas(22 puslapiai)
  2006-01-16
 • Lietuva ir jos kaimynės

  Lietuva. Vardas. Simbolika. Geografija. Politinė sistema. Gyventojai. Sostinė ir didžiausi miestai. Lietuva ir Europos integracija. Latvija. Vardas. Simbolika. Geografija. Politinė sistema. Gyventojai. Sostinė ir didžiausi miestai. Latvija ir Europos integracija. Lenkija. Vardas. Simbolika. Geografija. Politinė sistema. Gyventojai. Sostinė ir didžiausi miestai. Lenkija ir Europos integracija. Kaliningrado sritis. Baltarusija (Gudija).
  Regioninė geografija, referatas(6 puslapiai)
  2006-05-22
 • Lietuva ir NATO (2)

  Narės. NATO. Tikslas. Kovo 29 – Lietuvos įstojimo į NATO diena. Kas yra NATO? NATO civilinė struktūra. Gynybos planavimo komitetas. Branduolinio planavimo grupė. NATO karinė struktūra. Lietuvos kelias į NATO. NATO valdymas.
  Politologija, referatas(5 puslapiai)
  2006-05-22
 • Lietuva kelyje žinių ekonomikos link

  Žinių ekonomika. Lietuva kelyje žinių ekonomikos link. Pasiūlymai padėti Lietuvai pasiekti žinių ekonomiką. Žinių ekonomikos forumo pasiūlymai dėl Struktūrinių fondų strategijos 2007-2013 metais. Pažangiausios žinių ekonomikos įmonės.
  Ekonomika, referatas(6 puslapiai)
  2006-11-08
 • Lietuva Mindaugo laikais

  Mindaugo pastangomis pavyko apsaugoti lietuvių tautą nuo išnaikinimo. Po Mindaugo mirties valstybė nesubyrėjo. Giminaičių maištas. Lietuvos valstybė tapo sunkiai nugalima. Būsimasis valdovas nugalėjo priešininkus. Ar tikrai Mindaugas buvo puikus karvedys? Ne tik valdovas, bet ir geras politikas. Karalystė padėjo išsaugoti lietuvių tautą.
  Lietuvos istorija, referatas(5 puslapiai)
  2005-09-05
 • Lietuva parlamentiniu laikotarpiu

  Lietuva parlamentiniu laikotarpiu. Valstybės konstitucija. Žemės reforma. Savosios valiutos – lito įvedimas. Klaipėdos krašto prijungimas prie Lietuvos. Valstybinis perversmas Lietuvoje. 1926 m. gruodžio 17 d. perversmas. Išvados.
  Lietuvos istorija, referatas(8 puslapiai)
  2007-12-08
 • Lietuva po II pasaulinio karo. Partizaninė kova (1945-1953)

  Partizanai. Kas jie tokie? Partizanų kraštas. Partizanų spauda 1944–1953 m. "Jutis" keliais. Dokumentai, paminklai ir aukos. Dainavos apygarda. Didžiosios Kovos apygarda. Vyčio apygarda. Algimanto apygarda. Vytauto apygarda. Tauro apygarda. Kęstučio apygarda. Prisikėlimo apygarda. Žemaičių apygarda. Lietuvos laisvės kovų paminklai. Partizanų šventė.
  Istorija, referatas(36 puslapiai)
  2006-03-02
 • Lietuva senovėje

  Įvadas. Istoriografija. Klimatas ir gamtos formavimasis. Baltijos teritorijos apgyvendinimas. Ūkis ir materialinė kultūra. Medžioklė. Rankiojimas. Žvejyba. Žemdirbystė. Gyvulininkystė. Visuomenės santykiai. Tikėjimas ir religija. Laidojimo papročiai. Išvados.
  Lietuvos istorija, referatas(7 puslapiai)
  2006-11-07
 • Lietuva sovietinės okupacijos metais: prisitaikymas, bendradarbiavimas, pasipriešinimas

  Sovietinės okupacijos laikotarpio lietuvių veikla, logika, situacija šalyje. Kovų, kolaboravimosi priežastys.
  Lietuvos istorija, referatas(8 puslapiai)
  2007-03-20
 • Lietuva Sovietų Sąjungos sudėtyje (1940-1990m)

  Įvadas. Lietuvos ryšiai su kitomis valstybėmis. Komunizmo atsiradimas Rusijoje ir I-oji Lietuvos pažintis su sovietine santvarka. Lietuvos įjungimas į Sovietų Sąjungą. Lietuvos nepriklausomybės atgavimas. Valstybės simbolika. Teisės aktai ir įstatymai. Slaptosios sutartys su Vokietija. Teisės aktai, susieję Lietuvą su SSRS. Sovietinės Lietuvos Konstitucijos. Lietuvos išsilaisvinimas iš SSRS. SSRS kariuomenė Lietuvoje. Valstybės valdymo aparatas ir vadovai. Ekonominė vidaus politika. Lietuvių ryšiai su užsieniu. Pilietinių teisių varžymai. Pasipriešinimo judėjimai ir jų slopinimas. Sovietinio laikotarpio palikimas.
  Lietuvos istorija, referatas(12 puslapių)
  2006-01-26
Puslapyje rodyti po