Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Referatai

Referatai (20793 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Konkurencija (2)

  Įvadas. Konkurencijos samprata. Tobula konkurencija. Netobula konkurencija. Konkurencijos vaidmuo rinkoje. Konkurencijos įstatymas. Lietuvos respublikos konkurencijos įstatymas. Konkurencijos teisės objektas rinkos ekonomikos doktrinoje. Konkurencijos įstatymo projektas. Valstybės vykdomas ekonomikos reguliavimas ir konkurencijos iškraipymai. Piktnaudžiavimo dominuojančia padėtimi draudimas. Nesąžininga konkurencija. Konkurencijos institucija. Atsakomybė už konkurencijos įstatymo pažeidimus. Konkurencijos taryba. Išvados.
  Komercinė teisė, referatas(15 puslapių)
  2007-04-07
 • Konkurencija darbo rinkoje

  Įvadas. Konkurencijos samprata. Darbo jėga. Tobulosios konkurencijos darbo rinkos ypatumai. Konkurencinė darbo jėgos paklausa ir pasiūla. Netobulosios konkurencijos darbo rinkos veiksniai. Dabartinė konkurencijos darbo rinkoje situacija. Pusiausvyra darbo rinkoje.
  Makroekonomika, referatas(10 puslapių)
  2010-01-06
 • Konkurencija ir jos siekimas

  Įvadas. Tikslas buvo nustatyti ką duoda tobulas konkurencingumas, kaip ir kokiais būdais jo siekiama ir kaip jis kuriamas. Konkurencinio privalumo siekimas. Konkurencijos požymiai. Konkurencinės rinkos samprata. Konkurencijos veiksniai ir jų dimensijos. Konkurencinga gamybos sistema. Konkurencinių pranašumų kūrimas. Konkurencinės padėties įvertinimas. Rinkos lyderių strategijos. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(13 puslapių)
  2009-12-21
 • Konkurencijos analizė

  PowerPoint pristatymas. Konkurentų profiliavimas. Firmų strategijose akcentuojami du dalykai. Konkurentų profiliavimo žingsniai. Toliau iš atrinktų konkurentų atskirai analizuojamos šios sritys. Išteklinis potencialas. Sąnaudų struktūra. Tikslai ir ambicijos. Dabartinė ir ankstesnės strategijos.
  Mikroekonomika, referatas(11 skaidrių)
  2006-12-21
 • Konkurencijos analizė. Konkurencijos rūšys. Konkurentų galimybių analizė

  Įvadas. Konkurencijos rūšys. Konkurencijos samprata. Tobulos konkurencijos rinka. Netobuloji konkurencija. Monopolija. Oligopolija. Monopolinė konkurencija. Konkurenciją ribojantys veiksmai. Draudžiami susitarimai. Piktnaudžiavimas dominuojančia padėtimi. Koncentracija. Koncentracijos kontrolė. Siekiant užbėgti už akių galimam piktnaudžiavimui, Europos Bendrijos (EB) sutartis draudžia tokią koncentraciją, kuri sukuria ar sustiprina dominuojančią padėtį. Valstybinė pagalba. Sutartis draudžia valstybės pagalbą, kuri iškraipo konkurenciją bendrijos viduje. Pagalbos schemos, kurioms pritarta. Pagalba nepalankiems plėtrai miestų rajonams. Regioninė pagalba smulkiajam verslui. Valstybės pagalba, kuriai pritarta su tam tikromis sąlygomis. Oro transportas. Draudžiamos valstybės pagalbos priemonės pavyzdys. Automobilių pramonė. Konkurentų analizė. Konkurentų analizės svarba ir etapai. Įmonės konkurentų nustatymas. Konkurentų tikslų išsiaiškinimas. Konkurentų strategijų nustatymas. Konkurentų pranašumų ir trūkumų nustatymas. Konkurentų atsakomųjų veiksmų įvertinimas..
  Mikroekonomika, referatas(31 puslapis)
  2007-02-28
 • Konkurencijos formos ir jos esmė

  Konkurencijos samprata. Tobulos konkurencijos rinka. Monopolija. Monopolinė konkurencija. Trumpalaikė ir ilgalaikė pusiausvyra. Oligopolija. Konkurenciją ribojantys veiksniai.
  Mikroekonomika, referatas(10 puslapių)
  2008-12-09
 • Konkurencijos galimybės Lietuvoje

  Konkurencijos samprata, Konkurencijos politika Lietuvoje šiandien, Konkurencijos įstatymas, Koncentracija, Nesąžininga konkurencija, Konkurencijos taryba, Ūkio subjektams taikomos sankcijos, Antidempingo įstatymas.
  Mikroekonomika, referatas(15 puslapių)
  2005-03-18
 • Konkurencijos politika Europos Sąjungoje (ES)

  Įvadas. Konkurencingumo samprata. Europos Sąjungos konkurencijos politikos raida. Konkurencijos politikos teisinis reglamentavimas. Europos Sąjungos (ES) konkurencijos politikos sritys. Įmonių susitarimai ir kiti suderinti veiksmai. Piktnaudžiavimas dominuojančia padėtimi. Susiliejimų kontrolė. Valstybės pagalba. Europos Sąjungos nesąžiningos konkurencijos politika. Konkurencijos politiką administruojančios Europos Sąjungos institucijos. Išvados.
  Politologija, referatas(28 puslapiai)
  2006-04-06
 • Konkurencijos politika Europos Sąjungoje (ES) (2)

  Įvadas. Konkurencingumo samprata. Europos Sąjungos (ES) konkurencijos politikos raida. Konkurencijos politikos teisinis reglamentavimas. Europos Sąjungos (ES) konkurencijos politikos sritys. Įmonių susitarimai ir kiti suderinti veiksmai. Piktnaudžiavimas dominuojančia padėtimi. Valstybės pagalba. Konkurencijos politiką administruojančios Europos Sąjungos (ES) institucijos. Išvados.
  Politologija, referatas(13 puslapių)
  2006-05-20
 • Konkurencijos samprata ir jos veiksniai

  Įvadas. Konkurentų analizė. Įmonės konkurentų nustatymas. Konkurentai pramonės šakoje. Konkurentai rinkoje. Konkurentų tikslų apibrėžimas. Konkurentų strategijų nustatymas. Konkurentų pranašumų ir trūkumų nustatymas. Konkurentų atsakomųjų veiksmų įvertinimas. Pasirinkimas, kuriuos konkurentus pulti, o kurių vengti. Stiprūs ir silpni konkurentai. Artimi ir tolimi konkurentai. "Padorūs" ir "kenkėjiški" konkurentai. Konkurentų žvalgybos sistemos kūrimas. Konkurencijos strategijos. Konkurencinės pozicijos. Konkurenciniai veiksmai. Rinkos lyderių strategijos. Rinkos plėtra. Rinkos dalies padidinimas. Produktyvumo didinimas. Pozicijos apsaugojimas. Išvados.
  Rinkodara, referatas(12 puslapių)
  2007-03-29
 • Konkurencijos tarybos veikla

  Įvadas. Konkurencijos taryba. Tarybos nariai. Konkurencijos tarybos naujoji administracijos struktūra ir funkcijos. Lietuvos respublikos konkurencijos tarybos nuostatai. Bendrosios nuostatos. Konkurencijos tarybos uždaviniai ir funkcijos. Konkurencijos tarybos teisės ir pareigos. Konkurencijos tarybos struktūra ir darbo organizavimas. Lėšų šaltiniai ir lėšų naudojimas. Finansinės veiklos kontrolė. Baigiamosios nuostatos. Konkurencijos politika Lietuvoje šiandien. Konkurencijos įstatymas. Koncentracija. Nesąžininga konkurencija. Konkurencijos taryba. Ūkio subjektams taikomos sankcijos. Išvados.
  Teisė, referatas(18 puslapių)
  2006-04-27
 • Konkurencijos vaidmuo rinkos ūkyje

  Įvadas. Rinka. Rinkos formos. Kainų sistema rinkoje. Konkurencinė rinka ir jos savybės. Konkurencinė rinka ir efektyvumas. Teigiamos konkurencinės rinkos savybės. Neigiamos konkurencinio modelio savybės. Konkurencija. Konkurencijos formos. Konkurencijos metodai. Nesąžininga konkurencija. Konkurencijos vaidmuo rinkoje. Konkurencijos įstatymas. Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymas. Konkurencijos taryba. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(16 puslapių)
  2006-01-11
 • Konkurencijos vaidmuo rinkos ūkyje (2)

  Įvadas. Konkurencinė rinka ir jos savybės. Konkurencinė rinka ir efektyvumas. Teigiamos konkurencinės rinkos savybės. Neigiamo konkurencinio modelio savybės. Konkurencija. Konkurencijos formos. Konkurencijos metodai. Nesąžininga konkurencija. Konkurencijos vaidmuo rinkos ūkyje. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(12 puslapių)
  2008-06-12
 • Konkurencinė aplinka

  Įvadas. Vidiniai ir išoriniai įmonės veiksniai. Marketingo ryšys su kitomis įmonės veiklos sferomis. Konkurencinės aplinkos vieta marketingo sistemoje. Konkurencinės aplinkos tyrimas, analizė ir panaudojimas įmonės tikslams. Konkurencijos ypatumų nustatymas. Informacijos apie konkurentus rinkimas ir analizė. Konkurencinio sugyvenimo formos. Teisinis konfliktų sprendimas. Bendradarbiavimo suderinimas. Rinkos dalies taktikos. Konkurencinės strategijos pasirinkimas. Galimybės ir strateginės užduotys. Prognozuojamos konkurentų reakcijos įvertinimas. Praktiniai sprendimai. Konkurencinis pranašumas kaip pagrindinis marketingo veiksnys. Kaip konkurencinis pranašumas įgyjamas. Konkurencinio pranašumo pagrindo nustatymas. Galimybių įgyti konkurencinį pranašumą, išsiaiškinimas. Konkrečių strategijų kūrimas. Konkurentų reakcijos numatymas. Išvados. Priedai (3).
  Rinkodara, referatas(20 puslapių)
  2007-03-21
 • Konkurencinės aplinkos įtaka verslui: apsaugos paslaugos UAB "Septyni užraktai"

  Įvadas. Darbo tikslas – atlikti konkurencinės aplinkos įtakos įmonės veiklai analizę ir pasiūlyti naują konkurencingą sprendimą. Konkurencijos samprata ir konkurencinę aplinką lemiantys veiksniai. Rinkos struktūros modeliai. Kainų nustatymas orientuojantis į konkurencijos lygį. UAB "Septyni užraktai" ir ko konkurencinės aplinkos analizė. Naujų konkurentų įėjimas į rinką grėsmės. Konkurentų analizė. Pagrindiniai įmonės sėkmės faktoriai. KSF aritmetiniai vidurkiai. Išvados.
  Rinkodara, referatas(15 puslapių)
  2011-02-25
 • Konkurencingumas ir jo ypatybės

  Konkurencijos samprata. Konkurencingumo esmė ir veiksniai. Konkurencingumo struktūros pakitimai. Konkurenciniai įmonės pranašumai. Pagrindiniai rinkos struktūrų tipai. Lisabonos strategija ir konkurencingumas. Konkurencingumo indeksas. Priedai (3).
  Tarptautinė ekonomika, referatas(16 puslapių)
  2007-01-12
 • Konkurencinio pranašumo kilmė

  Įvadas. Tikslas: išsiaiškinti konkurencinio pranašumo kilmę. Konkurencinio pranašumo kilmė. Empirinė metodologija. Kuriant vaistus, pradedamas vystyti konkurencinis pranašumas. Tyrimo išvados. Darbo išvados.
  Ekonomika, referatas(12 puslapių)
  2009-02-23
 • Konsensuso demokratija kaip sprendimų principas ir politinės tolerancijos išraiška

  Europos studijų referatas. Įvadas. Tikslas – kuo išsamiau, remiantis konkrečių valstybių pavyzdžiais, paaiškinti kas yra konsensuso demokratija, kam ji reikalinga bei kaip ji veikia. Demokratijos samprata ir pagrindiniai bruožai. Konsensualinė demokratija. Konsensuso esmė. Vestminsterinio ir konsensualinio demokratijos modelių skirtumai. Parlamentinės sistemos: "konsensualinė tradicija". Šveicarija. Japonija. ES konsensualizmas. Konsensualinė demokratija kaip sprendimų principas. Ir politinės tolerancijos išraiška. Išvados.
  Politologija, referatas(11 puslapių)
  2009-10-14
 • Konservatyvioji Vokietijos politika 1871 - 1919

  Įvadas. Otto von Bisarcko politika. Kulturkampf’as. Žingsniai politinėje arenoje. Konservatyviųjų jėgų pasitraukimas. Išvados. Priedai (2).
  Visuotinė istorija, referatas(9 puslapiai)
  2006-12-22
 • Konservatizmas

  Konservatizmo atsiradimas, Konservatizmo formavimasis, Konservatizmas kaip liberalizmo ir socializmo atmaina, Konservatizmas Lietuvoje, Neokonservatizmas, Konservatizmo principai, konservatizmo ideologija, konservatizmas ir liberalizmas, Išvados,
  Politologija, referatas(9 puslapiai)
  2005-05-09
Puslapyje rodyti po