Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Referatai

Referatai (20793 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Kanto moralės filosofija (5)

  Įvadas. Moralės filosofija pagal Imanuelį Kantą (Immanuel Kant). Laisvės sąvoka – valios autonomijos aiškinimo pagrindas. Kategorinis imperatyvas. Kanto heteronominės ir autonominės moralės sampratos. Išvados.
  Naujųjų amžių filosofija, referatas(12 puslapių)
  2009-11-25
 • Kapitalas ekonomikoje

  2 namų darbas. Simbolinio kapitalo samprata mokslinėje literatūroje – pagrindiniu lietuviu ir užsienio mokslininku darbu analize. Socialinis tinklas. Simbolinio kapitalo įvaizdis. Išvados.
  Ekonomika, referatas(5 puslapiai)
  2012-06-04
 • Kapitalas ir jo rūšys

  Įvadas. Kapitalo samprata. Kapitalo formos, rūšys ir jų ypatybės. Žmogiškasis kapitalas. Pagrindinis kapitalas. Apyvartinis kapitalas. Kapitalo investicijos. Įmonės finansavimo šaltiniai. Išvados.
  Finansai, referatas(20 puslapių)
  2007-02-09
 • Kapitalas. Samprata ir reikšmė

  Kapitalo terminas. Kapitalo gamybos ir kaupimo procesas. Investavimas. Netiesioginė gamyba. Kapitalinės prekės. Kapitalo fondai. Turtas. Realusis kapitalas. Finansinis kapitalas. Skolinamasis kapitalas arba fondas. Palūkanos. Žmogiškasis (arba intelektualusis) kapitalas. Pagrindinis kapitalas. Pagrindiniai fondai. Nusidėvėjimas. Fiziškas nusidėvėjimas. Funkcinis nusidėvėjimas. Ekologinis nusidėvėjimas. Apyvartinis kapitalas. Apyvartinis gamybinis kapitalas. Gamybinių atsargų norma. Cirkuliaciniai fondai. Apyvartinės lėšos. Apyvartos ciklas. Kapitalo formavimas. Kapitalo perteklius. Kapitalo stygius. Trumpalaikis finansavimas. finansavimo politikos. Trumpalaikio finansavimo šaltiniai. Ilgalaikės paskolos. Vertybiniai popieriai. Lizingas. Savininkų nuosavybė. Kapitalo akcijos. Kapitalo investicijos.
  Finansai, referatas(10 puslapių)
  2005-10-06
 • Kapitalizmas, socializmas ir demokratija

  Įvadas. Požiūris į kapitalizmą. Kapitalizmo civilizacija. Perėjimas iš kapitalizmo į socializmą. Demokratijos doktrina. Išvados.
  Politologija, referatas(8 puslapiai)
  2008-05-12
 • Kapitalizmo ir gamybos istorija XVII - XVIII amžiuje

  Įvadas. Darbo planas. Manufaktūrinio kapitalizmo kilimo laikotarpis. Manufaktūrinio kapitalizmo kilimas Anglijoje (XVII amžiaus pabaiga – pirmoji XVIII amžiaus pusė). Olandijos ekonomika. Prancūzija XVII amžiaus antrojoje pusėje – XVIII amžiuje. Išvados.
  Visuotinė istorija, referatas(11 puslapių)
  2008-03-22
 • Kapitalo finansavimo šaltiniai. Kapitalo kaina

  Inovacinių projektų finansavimas – rizikos kapitalas. 1 etapas. Finansinių poreikių nustatymas. Finansinės situacijos analizė. Finansinių prognozių sudarymas. 2 etapas. Finansavimo galimybių įvertinimas. Įmonės interesus apsprendžia. Kapitalo finansavimo šaltiniai. Kapitalo kaina. Skolintas kapitalas. Lizingas, forfeitingas, faktoringas. Lizingas. Forfeitingas. Faktoringas. Valstybiniai asignavimai ir specializuoti finansiniai fondai. Būsto kreditavimo fondas. Eksperimentinis energijos taupymo projektas. Lietuvos aplinkos investicijų fondas.
  Finansai, referatas(27 puslapiai)
  2006-03-27
 • Kapitalo investicijos

  Investicijų apibrėžimas ir ekonominė esmė. Investicijų rūšys ir klasifikacija. Faktoriai, nulemiantys investicijas. Užsienio investuotojų vaidmuo.
  Finansai, referatas(6 puslapiai)
  2005-12-17
 • Kapitalo rinkos finansinių instrumentų analizė

  Įvadas. Rinka. Finansų rinka. Kapitalo rinka. Vertybiniai popieriai. Išvados.
  Finansai, referatas(10 puslapių)
  2005-11-30
 • Kapitalo samprata ir reikšmė. Kapitalo formavimas

  Įvadas. Dėstymas. Kapitalo samprata ir reikšmė. Kapitalo formavimas.
  Finansai, referatas(11 puslapių)
  2006-05-03
 • Kapitalo srautų reguliavimas

  Kapitalo judėjimas. Srautų reguliavimo tikslai. Mokėjimų balanso krizės. Realusis valiutos kurso pabrangimas. Iškraipymai finansų sektoriuje. Reguliavimo būdai. Kapitalo srautų apribojimo efektyvumas. Įvertinimo metodai ir problemos. Pažeidinėjimai. Kapitalo judėjimo reguliavimo sąnaudos. Išvados.
  Finansai, referatas(8 puslapiai)
  2006-04-26
 • Kapitalo sudėtis, vertė ir dividendai

  Įvadas. Akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių kapitalo sudėtis. Kapitalo sudėtis valstybės, savivaldybės įmonėse. Dividendai teoriškai ir praktiškai. Dividendai Lietuvoje. Kapitalo vertė. Akcijos. Akcijų vertės nustatymas. Obligacijos ir jų vertės nustatymas. Išvados.
  Finansai, referatas(16 puslapių)
  2006-05-02
 • Kapitalo valdymas komercinėse įmonėse

  Įvadas. Komercinė įmonė, kas tai? Kapitalas – komercinės veiklos veiksnys. Kapitalo samprata. Kapitalo formos, rūšys ir jų ypatybės. Finansinis, realusis ir žmogiškasis kapitalai. Žmogiškasis kapitalas. Pagrindinis kapitalas. Apyvartinis kapitalas. Kapitalo investicijos. Išvados.
  Finansai, referatas(19 puslapių)
  2007-09-25
 • Kapitonas Alfred Dreyfus

  Sąmokslo teorija. Dreyfus byla. Alfred Dreyfus. Tyrimas. Teismas. George Picquart. Skandalas.
  Kita, referatas(10 puslapių)
  2007-06-04
 • Karaimai

  Karaimų istorija. Kalba. Papročiai. Vestuvės. Religija. Liturgija. Darbas iliustruotas nuotraukomis.
  Lietuvos geografija, referatas(5 puslapiai)
  2006-05-11
 • Karaimai Lietuvoje

  Įvadas. Karaimų atsiradimas, herbas, Karaizmas. Ką reiškia žodis karaizmas? Karaizmas senovėje. Karaimų bendruomenė, religija, apeigos, literatūra, kalba, svarbios datos.
  Lietuvos istorija, referatas(6 puslapiai)
  2005-05-21
 • Karaimų religija

  Karaimų religijos pagrindai. Karaizmas. Karaizmo religinė doktrina. Dešimt tikėjimo principų. Šventės.
  Religija, referatas(5 puslapiai)
  2006-02-02
 • Karaliaučiaus kraštas

  Įvadas. Žvilgsnis į senąją Karaliaučiaus istoriją. Karaliaučiaus miesto kūrimasis. XIX amžiaus permainos. XX amžius – Karaliaučiaus krašto istorijos pabaiga. Rusijos dilema Kaliningrado srities atžvilgiu ir vakarų valstybių pozicija. Lietuvos politika srities atžvilgiu. Istorinės patirties balansas. Išvados.
  Politologija, referatas(23 puslapiai)
  2007-10-30
 • Karalius Dovydas

  Įvadas. Karalius Dovydas - žmogus pagal dievo širdį. Karalius Dovydas, kaip politinė asmenybė. Išvados. Išnašos.
  Religija, referatas(6 puslapiai)
  2006-03-10
 • Karalius Saulė

  Įvadas. Liudviko XIV valdymas. Šalies ūkis. Liudviko XIV užsienio politika. Liudviko XIV asmenybė. Dvaras Liudviko XIV laikais. Literatūros "sužydėjimas". Išvados.
  Visuotinė istorija, referatas(5 puslapiai)
  2006-10-24
Puslapyje rodyti po