Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Referatai

Referatai (20793 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Kainodarą įtakojantys veiksniai ir jų analizė

  Įvadas. Kaina, jos reikšmė ir tikslai. Kainodarą įtakojantys veiksniai. Vartotojai. Konkurencinė aplinka. Kaštai. Išvados.
  Rinkodara, referatas(15 puslapių)
  2007-07-30
 • Kainodara monopolijos sąlygomis ir monopolijos reguliavimas

  Monopolinė kaina. Monopolijos paklausos kreivė. Monopolijos pajamos. Monopolija ir maksimalus pelnas. Ryšys tarp bendrųjų pajamų, ribinių pajamų ir paklausos elastingumo. Monopolinės rinkos pusiausvyra. Monopolijų galios ribojimai. Reguliuojama monopolija. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(18 puslapių)
  2006-01-11
 • Kainodara monopolinėje rinkoje

  Įvadas. Monopolijos formavimosi ypatybės. Monopolinės rinkos kaina ir paklausa. Monopolinės rinkos kaina ir pasiūla. Pelno maksimizavimas. Maksimalios kainos nustatymas. Kaštų periodo kainodara. Mokesčių poveikis monopolistui. Subsidijų poveikis monopolistui. Diskriminacija kainomis. Pirmojo laipsnio diskriminacija kainomis. Antrojo laipsnio diskriminacija kainomis. Trečiojo laipsnio diskriminacija kainomis. Dviejų dalių tarifas. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(20 puslapių)
  2006-03-17
 • Kainodara paremta kaštais

  Įvadas. Kainodaros metodai. Kaštais paremta kainodara. Kaštai ir jų klasifikacijos. Kaštų klasifikavimas, priskiriant juos produkto ar pelno segmentui (veiklai). Kaštų klasifikavimas pagal priskyrimo išlaidoms momentą. Kaštų klasifikavimas pagal jų kitimą priklausomai nuo veiklos lygio. Kaštų klasifikacija pagal jų atsiradimo vietą. Kaštų klasifikacija pagal jų išvengiamumą. Alternatyviniai kaštai. Prieaugio ir ribiniai kaštai. Kaštų klasifikacija pagal jų reikšmingumą. Kaštų klasifikavimas į grynų ir negrynų pinigų išlaidas. Kaštų analizės metodai. Tradicinis ekonominis metodas. Visuminių kaštų metodas. Reikalaujama investicijų grąža paremtas kainodaros metodas. Produkto indėlio metodas. Veikla pagrįstas kaštų analizės metodas. Tiesioginių kaštų metodas. Praktinis kaštais paremtų kainų nustatymas UAB "Geralda". Išvados.
  Rinkodara, referatas(29 puslapiai)
  2008-03-26
 • Kainodara siekiant įgyti strateginį pranašumą paskirstymo kanaluose

  Įvadas. Kainodara siekiant įgyti strateginį pranašumą paskirstymo kanaluose. Paskirstymo kanalo samprata ir pasirinkimas. Paskirstymo kanalų pasirinkimo sprendimai. Nuolaidos. Piniginės nuolaidos. Kiekinės nuolaidos.
  Kainodara, referatas(17 puslapių)
  2009-07-02
 • Kainodaros modeliavimas: sėklininkystė ŽŪB "Dotnuvos projektai"

  Įvadas. Darbo tikslas – išanalizuoti ir apibendrinti kainodaros modeliavimo procesą ŽŪB "Dotnuvos projektai" sėklininkystės prekyboje, atsižvelgiant į bendrovės vidinius ir išorinius veiksnius. Kainodaros politika. Kainodaros politikos tikslai. Kainodaros strategijos. Pagrindiniai kainodaros metodai. Veiksniai, kuriuos reikia apsvarstyti, nustatant kainą. Vidiniai ŽŪB "Dotnuvos projektai" veiksniai, darantys įtaką kainodaros sprendimams. Išoriniai ŽŪB "Dotnuvos projektai" veiksniai, darantys įtaką kainodaros sprendimams. ŽŪB "Dotnuvos projektai" į sąnaudas orientuota kainodara. Išvados ir pasiūlymai.
  Rinkodara, referatas(18 puslapių)
  2009-12-14
 • Kainodaros organizavimas įmonėje: gaiviųjų gėrimų gamyba UAB "Selita"

  Įvadas. Tikslas – išanalizuoti kainodaros organizavimą UAB "Selita". Kainodara teoriniu aspektu. Kainų politika. Kainos nustatymo metodai. Kainodaros tikslai. Kainodaros strategijos. Įmonės aprašymas praktiniu aspektu. UAB "Selita" veiklos aprašymas. Produktų realizavimo rinkų analizė. Konkurentai. Šakos ir rinkos tipo identifikavimas. Kainos nustatymo metodo identifikavimas 0,5 l talpos multivitaminų sulčių nektarui. Kainos nustatymo metodai. Esama įmonės kainodaros strategija. Produkto gyvavimo ciklo stadija. Išvados.
  Rinkodara, referatas(21 puslapis)
  2010-01-28
 • Kainodaros organizavimas UAB "Klaipėdos statybinės medžiagos" - prekybos centras "Gulsena"

  Įvadas. Teorinė dalis. Pagrindiniai kainų sudarymo principai. Kainos samprata ir esmė. Kainodaros tikslai. Rinkos poveikis kainai. Kaštų poveikis kainai. Konkurentų kainų ir prekių analizė. Kainos nustatymo metodai. Visuminių kaštų metodas. Nenuostolingumo metodas. Kintamųjų kaštų metodas. Einamosios kainos metodas. Vertinio reikšmingumo metodas. Konkurencinių pasiūlymų metodas. Galutinės kainos nustatymas. Kainodaros strategija. Nugriebimo strategija. Skverbimosi strategija. Kainos ir kokybės strategija. Į konkurentus orientuota strategija. Praktinė dalis. UAB "Klaipėdos statybinės medžiagos" – prekybos centras "Gulsena" apibūdinimas. Prekybos centro "Gulsena" teisinė veiklos organizavimo forma. Prekybos centro "Gulsena" ūkinė-komercinė veikla. Prekybos centro "Gulsena" produktų realizavimo rinkų analizė. Prekybos centro "Gulsena" rinkos trumpas apibūdinimas. Rinkos identifikavimas, konkurentai ir jų rinkos dalys. Prekybos centro "Gulsena" prekių kainų nustatymo principai. Gaminio kainos kalkuliavimas. Produkto pardavimo vartotojui kainos nustatymas. Importo kainų kalkuliavimas. Optimalaus kainų lygio nustatymas. Prekybos centro "Gulsena" kainodaros strategija. Pirkimo (pardavimo) pasiūlymo formavimas. Pirkimo – pardavimo kontrakto sudarymas. Išvados ir pasiūlymai.
  Rinkodara, referatas(35 puslapiai)
  2007-02-05
 • Kainodaros organizavimas: alkoholinių gėrimų gamyba AB "Alita"

  Įvadas. Darbo tikslas: išanalizuoti teorinius kainų politikos pagrindus ir jais remiantis atlikti AB "Alita" naudojamos kainų politikos analizę. Kainodaros organizavimo teoriniai klausimai. Kainodaros politikos samprata. Kainodaros politikos formavimo principai. Kainodaros politiką sąlygojantys veiksniai. Vidiniai veiksniai. Išoriniai veiksniai. Kainodaros politikos formavimo procesas. kainodaros tikslų nustatymas. Kainodaros strategijos parinkimas. kainos nustatymo metodikos formavimas. Kainodaros taktikos numatymas. Kainodaros organizavimas AB "Alita". AB "Alita" veikla. AB "Alita" rinkos – alkoholinių gėrimų rinkos apžvalga. Putojantis vynas ir gazuoti vyno gėrimai. Sidras ir kokteiliai. Vynas. Stiprūs gėrimai. Eksportas. AB "Alita" prekės kainos nustatymo principai. Produkto exw kainos skaičiavimas. Sidro pardavimo vartotojui kainos nustatymas. Optimalaus kainų lygio nustatymas. Kainos nustatymas nenuostolingumo metodu. AB "Alita" kainodaros strategija ir jos formavimo ypatumai. AB "Alita" kainodaros politikos svarba. AB "Alita" kainodaros politikos tikslai. AB "Alita" strategijos pasirinkimas. AB "Alita" kainos nustatymo metodika. Išvados ir pasiūlymai.
  Finansai, referatas(30 puslapių)
  2010-02-25
 • Kainodaros organizavimas: UAB "Klaipėdos mėsinė"

  Įvadas. Darbo tikslas – susipažinti su kainodara teorijoje ir parodyti kaip nustatomos kainos praktikoje. Teorinė dalis. Kaina ir jos samprata. Kainų tipai. Kainų politika. Kainodaros strategijos. Kainų nustatymo būdai. Orientuotas į kaštus. Orientuotas į paklausą. Orientuotas į konkurentus. Praktinė dalis. UAB "Klaipėdos mėsinė". Komercinės-ūkinės veiklos aprašymas. Produktų realizavimo rinkų analizė. Teisinė įmonės veiklos organizavimo forma. Šakos ir rinkos, kur veikia įmonė, trumpas apibūdinimas. Šakos ir rinkos tipo identifikavimas. Konkurentai. Kainos skaičiavimas. Produkto EXW kainos skaičiavimas. Produkto pardavimo vartotojui kainos nustatymas. Kainos nustatymas nenuostolingumo metodu. Optimalaus kainų lygio nustatymas. Įmonės kainodaros strategija. Išvados ir pasiūlymai.
  Rinkodara, referatas(30 puslapių)
  2010-02-03
 • Kainodaros principai

  Įvadas. Tikslas išsiaiškinti kainodaros principus, esmę įmonių veikloje. Kainos esmė ir funkcijos. Kainodaros veiksniai. Kainodaros metodai. Nenuostolingumo metodas. Kainos nustatymas orientuojantis į paklausą. Kainų nustatymas orientuojantis į konkurencijos lygį. Tarpusavyje pakeičiamų prekių kainų nustatymas Kainų skalės nustatymas. Profesinių paslaugų kainų nustatymas. Prekės gyvavimo ciklas ir kainų politika (prekių, pasiekusių brandą, kainų nustatymas). Ekonominės analizės metodo naudojimas kainoms nustatyti. Kainų prognozavimo metodai. Kainų prognozės panaudojimas. Kainodaros metodai. Kainų politikos reikšmė, rengiant kainodaros strategiją. Kai kurie kainodaros strategijos atvejai. Valstybinis kainų reguliavimas. Valstybinio kainų reguliavimo esmė ir metodai. Lietuvos kainų ir kainodaros reformos pagrindiniai bruožai. Dabartinė kainodaros sistema respublikoje.
  Vadyba, referatas(30 puslapių)
  2009-11-08
 • Kainodaros strategija

  Įvadas. Įmonės kainų politika. Nuolaidų sistemos poveikis įmonės tikslų grandinėje. Kainodaros strategijos formulavimo klausimai. Duomenų rinkimas. Strateginė analizė. Strategijos formulavimas. Kainų politikos užsienio rinkose formavimas. Eksportinių kainų veiksniai. Paskirstymo strategija. Paskirstymo tankumas. Paskirstymo kanalų ilgis. Paskirstymo logistika. Įmonės paskirstymo struktūros projektavimas. Pardavimų valdymo esmė. Matricinė produkto pardavimo valdymo organizacinė struktūra. Įmonės strateginės veiklos zonos patrauklumo įvertinimas. Užsienio ekonominės jėgos. Įėjimo į tarptautines rinkas strategijos. Įėjimo į tarptautines rinkas strategijų pasirinkimą sąlygojantys veiksniai. Išvados. Priedai.
  Rinkodara, referatas(29 puslapiai)
  2006-04-26
 • Kainodaros strategija (2)

  Įvadas. Kainų politikos reikšmė, rengiant kainodaros strategiją. Kai kurie kainodaros strategijos atvejai. Būdai nuspėti galimą konkurentų reakciją ir veiksmus. Sprendimų priėmimas dėl kainos ir firmos reputacija. Mažmeninės, lengvatinės ir lanksčios kainos. Lanksčios kainos. Reakcija į konkurentų sumažintą kainą. Kainų nustatymo strategija. Kainų lygio pasirinkimas. Dabartinė kainodaros sistema Lietuvoje. Lietuvos kainų ir kainodaros svarbiausieji bruožai. Išvados.
  Rinkodara, referatas(23 puslapiai)
  2007-06-20
 • Kainodaros strategijos (2)

  Pagrindinės kainodaros strategijos. Kainodaros metodai. Įvairių kainodaros metodų taikymo prielaidos. Kainos nustatymas kaštų pagrindu. Visuminių kaštų metodas. Kainos nustatymas tiesioginių sąnaudų būdu. Kainos nustatymas vertės pagrindu. Nenuostolingumo metodas. Kainos nustatymas orientuojantis į paklausą. Kainų nustatymas orientuojantis į konkurencijos lygį. Profesinių paslaugų kainų nustatymas.
  Mikroekonomika, referatas(12 puslapių)
  2007-05-22
 • Kainodaros strategijos formavimas AB "Atrama" pavyzdžiu

  Įmonės apribojimų ir kainodaros tikslų nustatymas. Paklausos ir įplaukų iš pardavimų įvertinimas. Išlaidų, pardavimo apimties ir pelno santykio nustatymas. Orientacinės kainos parinkimas. Tinkamų pradinių (bazinių) kainų parinkimas. Pradinių (bazinių) kainų koregavimo metodų parinkimas. Išvados.
  Rinkodara, referatas(11 puslapių)
  2005-12-12
 • Kainodaros vertinimas

  Įvadas. Įmonės veiklos aprašymas (J. Pastarnoko individuali įmonė) Įmonės komercinę veiklą sąlygojantys veiksniai. Kainodaros sistemos analizė. Tiekimo politika. Personalo valdymo problemos. Pardavimo proceso ypatumai. Kainodaros sistemos tobulinimas. Paskirstymo įtaka kainai. Kainos svyravimo atvejai ir jų efektas. Rizika formos. Išvados.
  Rinkodara, referatas(9 puslapiai)
  2005-12-02
 • Kainos ir kokybės derinimas

  Įvadas. Prekės ženklas, kokybė, kaina. Prekės ženklo vartotojai. Etiketė — kokybės garantas? Vardas ar prekės išvaizda? Kaina ir kokybė statybų srityje. Kaina ir kokybė farmacijos srityje. Reklamos poveikis pasirenkant produktą. Vartotojų tyrimas, susijęs su kainomis ir kokybe. Plataus vartojimo paslaugų kainos. Plataus vartojimo paslaugų kokybė. Išvados.
  Rinkodara, referatas(12 puslapių)
  2008-12-05
 • Kainos ir statybos darbų vertės nustatymas statyboje

  Įvadas. Kainų nustatymo pagrindai. Statybos darbų sąmatų normos. Sąmatų rūšys. Sąmatų sudarymas internete. Kainodara statyboje. Išvadas.
  Rinkodara, referatas(9 puslapiai)
  2006-12-31
 • Kainos nustatymas monopolinėje rinkoje

  Įvadas. Monopolijos samprata. Lietuvos telekomas: akcijų tyrimas. Prognozės ir vertinimas. Statybos produkto kainos ir kokybės santykis. Išvados.
  Finansai, referatas(14 puslapių)
  2007-04-04
 • Kainos nustatymo metodai

  Įvadas. Kainodara. Kainodaros tikslai. Kainos samprata. Kainos nustatymas. Kainos nustatymo metodai. Galutinės kainos nustatymas. Kainų strategija. Valstybinis kainų reguliavimas. Dabartinė kainodaros sistema Lietuvoje. Išvados.
  Rinkodara, referatas(13 puslapių)
  2008-03-22
Puslapyje rodyti po