Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Referatai

Referatai (20793 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Imoniu kreditavimas. Vilniaus, Šiaulių ir Sampo bankų lyginamoji analizė

  Kreditai. Bankinio kredito formos. Reikalingų dokumentų sąrašas paskolai gauti. Dokumentai, kurie reikalingi sprendimo dėl paskolos suteikimo priėmimui. Vilniaus bankas. Šiaulių bankas. Sampo bankas. Dokumentai, kurie pateikiami bankui priėmus sprendimą suteikti paskolą. Vilniaus bankas. Šiaulių bankas. Sampo bankas. Kredito formos. Šiaulių, Vilniaus ir Sampo bankų teikiami kreditai. Šiaulių bankas ir Sampo bankas. Paslaugų kainynas.
  Finansai, referatas(10 puslapių)
  2008-09-24
 • Įmonių kreditavimo galimybių studijos

  Mažų ir vidutinių įmonių svarbos rinkoje įvertinimas. Verslo finansavimo šaltinių analizė. Komercinių bankų teikiamų finansavimo paslaugų apžvalga. Papildomi finansavimo šaltiniai/fondai. Kreditų unijos. Finansavimo lyginamoji analizė. Komercinių bankų teikiamų finansavimo paslaugų apžvalga. Komercinių bankų teikiamų finansavimo paslaugų apžvalga. Išvados. Priedas (2).
  Finansai, referatas(20 puslapių)
  2005-12-22
 • Įmonių organizacinės formos (2)

  Įvadas. Individuali įmonė. Ūkinė bendrija. Tikroji ūkinė bendrija. Komanditinė ūkinė bendrija. Akcinė bendrovė. Verslo organizavimo formų privalumai ir trūkumai. Valstybinės įmonės. Žemės ūkio bendrovės. Smulkusis verslas. Europos šalių smulkių ir vidutinių įmonių (SVV) ypatumus. Lietuva. Latvija. Estija. Lenkija. Čekija. Slovakija. Turkija. Kipras. Malta. Bulgarija. Rumunija. Vengrija. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(15 puslapių)
  2006-12-22
 • Įmonių organizavimą reglamentuojančių teisės aktų apžvalga

  Įvadas. Komercinės teisės subjektų teisinės organizacinės formos. Tikroji ūkinė bendrija. Komanditinė ūkinė bendrija. Akcinė bendrovė. Akcinės bendrovės samprata ir būdingi bruožai. Akcinės bendrovės steigimas ir steigimo stadijos. Akcinės bendrovės įstatinis kapitalas. Akcijos ir jų rūšys. Akcinės bendrovės valdymas ir atstovavimas. Išvados.
  Civilinė teisė, referatas(6 puslapiai)
  2008-01-22
 • Įmonių organizavimo formos Lietuvoje

  Įžanga. Individualios (personalinės) įmonės. Antspaudo įsigijimas. Registravimasis Valstybinėje mokesčių inspekcijoje. Registravimasis PVM mokėtoju. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(5 puslapiai)
  2005-11-08
 • Įmonių raida

  Įvadas. Įmonių grupavimas. Privatizacijos reikšmė įmonių organizavimo formų raidai. Valstybės nuosavybės privatizavimas Lietuvoje. Įmonių rūšys Lietuvoje. Individuali įmonė. Ūkinė bendrija. Akcinė bendrovė ir uždaroji akcinė bendrovė. Kooperatinė bendrovė. Ne pelno organizacija (įmonė). Įmonių tipų pranašumai ir trūkumai. Įmonių tipų statistinių tyrimų Lietuvoje duomenys. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(17 puslapių)
  2006-03-20
 • Įmonių rūšys

  Įvadas. Individualioji verslo įmonė. Ūkinė bendrija. Akcinė bendrovė. Verslo organizavimo formų privalumai ir trūkumai. Mišriosios organizacijos. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(9 puslapiai)
  2005-11-03
 • Įmonių rūšys (2)

  Įvadas. Įmonė – verslo pagrindas. Įmonių samprata. Įmonės tikslai. Įmonės registravimas. Įmonės likvidavimas. Fiziniai asmenys. Individualios įmonės. Ūkinės bendrijos. Tikroji ūkinė bendrija. Komanditinė ūkinė bendrija. Juridiniai asmenys. Akcinės ir uždarosios akcinės bendrovės. Investicinės bendrovės. Valstybinės (vietos savivaldybės) įmonės. Žemės ūkio bendrovės. Kooperatinės bendrovės.
  Mikroekonomika, referatas(23 puslapiai)
  2005-11-25
 • Įmonių rūšys (3)

  Įvadas. Pagrindinės verslo organizavimo formos. Įmonės apibrėžimas. Įmonių skirstymas. Įmonės, jų rūšys ir bendrieji klausimai. Fizinio asmens statuso įmonės. Individualiosios įmonės. Ūkinės bendrijos. Tikroji ūkinė bendrija. Komanditinė ūkinė bendrija. Juridinio asmens statuso įmonės. Akcinės bendrovės. Valstybinės įmonės. Žemės ūkio bendrovės. Kooperatyvai. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(11 puslapių)
  2006-10-09
 • Įmonių rūšys ir individualios įmonės steigimas

  Įvadas. Įmonės apibrėžimas ir įmonių klasifikavimas. Įmonių rūšys. Individuali įmonė. Individualių įmonių privalumai. Individualių įmonių trūkumai. Individualios įmonės steigimas. Įmonės vardo registravimas. Savivaldybės leidimas užsiimti ūkine veikla. Įmonės registravimas valstybiniame rejestre. Įmonės registravimas valstybinio socialinio draudimo skyriuje. Įmonės antspaudas. Valstybinės priešgaisrinės priežiūros leidimas. Visuomenės sveikatos centro leidimas. Valstybinės darbo inspekcijos pažyma. Dokumentai, pateikiami steigiant individualią įmonę. Individualios įmonės savininko teisės ir pareigos.
  Įmonių aprašymai, referatas(10 puslapių)
  2008-02-18
 • Įmonių rūšys ir jų atskyrimo problema

  Įvadas. Privačiųjų juridinių asmenų samprata. Veiklos licencijavimas. Privačiųjų juridinių asmenų rūšys. Neribotos civilinės atsakomybės juridiniai asmenys. Individualios įmonės. Ūkimės bendrijos. Ribotos civilinės atsakomybės įmonės. Akcinės bendrovės. Akcinės bendrovės samprata. Akcinių bendrovių rūšys. Kooperatinės bendrovės. Žemės ūkio bendrovės. Įmonių junginiai. Viešųjų juridinių asmenų rūšys. Valstybės ir savivaldybės įmonės. Išvados.
  Teisė, referatas(23 puslapiai)
  2007-03-07
 • Įmonių rūšys ir jų junginiai

  Įmonė ir jos rūšys. Įmonių junginiai.
  Komercinė teisė, referatas(11 puslapių)
  2006-03-28
 • Įmonių rūšys ir veiklos ypatumai

  Įvadas. Įmonės ir jų klasifikavimo požymiai. Įmonių klasifikacija pagal nuosavybės tipą: individuali įmonė; tikrosios ūkinės bendrijos; komandinės ( pasitikėjimo) ūkinės bendrijos; akcinės ir uždarosios akcinės bendrovės; valstybinės (vietos savivaldybės) ir valstybinės akcinės įmonės. Mafijos įmonės ir jų veikla. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(10 puslapių)
  2006-12-11
 • Įmonių rūšys Lietuvoje

  Įmonės samprata. Įmonių rūšys Lietuvoje. Individualiosios (personalinės) įmonės. Tikrosios ūkinės bendrijos. Komanditinės (pasitikėjimo) ūkinės bendrijos. Akcinės bendrovės. Investicinės akcinės bendrovės. Specialiosios paskirties akcinės bendrovės. Kooperatinės bendrovės (kooperatyvai). Žemės ūkio bendrovės. Valstybės ir savivaldybės įmonės. Kredito unija.
  Mikroekonomika, referatas(10 puslapių)
  2006-01-06
 • Įmonių rūšys Lietuvoje. Įmonės tikslai

  Įmonės samprata. Įmonių rūšys Lietuvoje. Individualios (personalinės) įmonės. Tikrosios ūkinės bendrijos. Komandinės (pasitikėjimo) ūkinės bendrijos. Akcinės bendrovės. Investicinės akcinės bendrovės. Specialios paskirties akcinės bendrovės. Kooperatinės bendrovės. Žemės ūkio bendrovės. Valstybės ir savivaldybės įmonės. Kredito unija. Įmonės tikslai. Įmonės ekonominiai tikslai. Įmonės socialiniai tikslai. Išvada.
  Mikroekonomika, referatas(23 puslapiai)
  2006-05-02
 • Įmonių rūšys, ekonominiai ir juridiniai jų veiklos aspektai

  Įvadas. Darbo tikslas – išsiaiškinti įmonių rūšis bei ekonominius ir juridinius jų veiklos aspektus. Įmonės samprata. Fizinis asmuo. Individualioji įmonė. Ūkinės bendrijos. Juridinis asmuo. Akcinės bendrovės. Kooperatinės ir žemės ūkio bendrovės.Valstybės ir savivaldybės įmonės. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(21 puslapis)
  2010-01-27
 • Įmonių rūšys: AB, UAB ir investicinės bendrovės

  Įvadas. Akcinės bendrovės ir uždarosios akcinės bendrovės. AB ir UAB samprata, skirtumai ir panašumai. AB ir UAB steigimas ir registravimas. Akcininkų teisės ir pareigos. AB ir UAB valdymas. Bendrovės kapitalas ir finansinė atskaitomybė. Investicinės bendrovės. Investicinių bendrovių samprata. Investicinių bendrovių rūšys. Investicinės bendrovės šiandien. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(13 puslapių)
  2006-01-06
 • Įmonių sąjungos: rūšys, tikslai, įtaka

  Įvadas. Įmonių sąjungos. Įmonių jungimo formos: teigiami ir neigiami padariniai. Įmonių susivienijimo formos. Išvados.
  Ekonomika, referatas(7 puslapiai)
  2007-04-25
 • Įmonių santykiai su valstybės ir savivaldybių iždu

  Įvadas. Valstybės parama. Mokesčių lengvatos. Laisvosios ekonominės zonos. Administracinių ir biurokratinių barjerų verslui mažinimas. Mokesčiai. Mokesčių sistema. Mokesčių administravimas. Svarbiausi mokesčiai. Išvados.
  Finansai, referatas(15 puslapių)
  2006-11-13
 • Įmonių santykiai su valstybės ir savivaldybių iždu (2)

  Įvadas. Valstybės ir savivaldybių iždai. Valstybės iždas. Valstybės iždo paskirtis, valdymas ir funkcijos. Savivaldybių iždai. Savivaldybių biudžeto pajamos. Mokesčiai. Mokesčių rūšys. Mokesčiai Lietuvoje. Svarbiausi mokesčiai. Valstybės pagalba. Pagalbos formos ir dydis. Pagalbos rūšys. Horizontali valstybės pagalba. Sektorinė valstybės pagalba. Regioninė valstybės pagalba. Išvados.
  Finansai, referatas(17 puslapių)
  2010-02-09
Puslapyje rodyti po