Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Referatai

Referatai (20793 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Įmonės veiklos plėtros galimybių teoriniai aspektai

  Plėtros reikšmė įmonės veiklai. Strategijos formavimas ir planavimas. Vyriausybės įtaka įmonės plėtrai. Finansiniai šaltiniai. Ilgalaikio turto svarba įmonės plėtrai. Darbo našumo nauda įmonės plėtrai. Reklamos svarba įmonės plėtrai.
  Vadyba, referatas(17 puslapių)
  2009-05-15
 • Įmonės veiklos rezultatai ir jų paskirstymas

  Įvadas. Bendrieji apskaitos principai. Reikalavimai apskaitos informacijos kokybei. Įmonės veikos rezultato pripažinimas ir apskaičiavimas. Pagrindiniai darbai prieš sudarant metinę finansinę atskaitomybę. Turto ir įsipareigojimų įvertinimas. Nuosavas kapitalas. Įstatinis kapitalas. Pelno (nuostolio) paskirstymo ataskaitos rodiklių paaiškinimas. Akcininkų sprendimai. Pelno (nuostolių) paskirstymas. Dividendai. Teisė į dividendus. Dividendų išmokėjimas. Tantjemos ir premijos. Nuostolių paskirstymas. Aiškinamasis raštas. Pelno mokestis.
  Finansai, referatas(11 puslapių)
  2007-03-01
 • Įmonės veiklos rodiklių nagrinėjimas

  Aktualių vadybininko darbo klausimų kaupimas. Įmonės pradiniai duomenys. Realizavimo vadybininkas. Realizavimo vadybininkas UAB "Vilniaus paruošos". Trumpas atsakymų užrašymas. Įmonės veiklos rodiklių nagrinėjimas. Patirtos naudos įvertinimas. Išvados. Pasiūlymai.
  Vadyba, referatas(15 puslapių)
  2006-04-27
 • Įmonės veiklos strategijos sudarymas: UAB "Ivega" ir Ko

  Įvadas. Įmonės UAB "Ivega" ir Ko analizė. Įmonės charakteristika. Konkurencinė analizė. Įmonės aplinkos analizė. Aplinkos veiksnių įvardijimas. Aplinkos veiksnių tarpusavio ryšio analizė. ĮĮmonės veiklos vystymosi scenarijaus sudarymas. Optimistinis ir pesimistinis veikslos. vystymosi scenarijai. SWOT analizė. Įmonės veiklos vystymosi trukdžių įvertinimas. UAB "Ivega" ir Ko veiklos strategijos formulavimas. Išvados.
  Įmonių aprašymai, referatas(20 puslapių)
  2011-06-03
 • Įmonės veiklos tikslai: UAB "Maxima LT"

  Įvadas. Darbo tikslas: išanalizuoti įmonės veiklos tikslus. Įmonės samprata. Įmonės tikslai. Įmonės tikslų formavimas. Ekonominiai įmonės tikslai. Gamybos tikslai. Pasisekimo ir ekonominiai tikslai. Finansiniai įmonės tikslai. UAB "Maxima LT" veiklos tikslai. Trumpai apie įmonę. Įmonės stiprybės. Įmonės misija ir vizija. Įmonės siekiami tikslai. Išvados
  Įmonių aprašymai, referatas(16 puslapių)
  2008-10-08
 • Įmonės verslo etikos valdymas

  Įvadas. Etikos kodeksas. Bendrosios nuostatos. Sąžiningumas ir objektyvumas. Kompetencija. Santykiai su darbe atliekamomis pareigomis. Santykiai su kolegomis. Įmonės "Baltic source" veikla. Veiklos sritys. Teisiniai reikalavimai. Oficialūs vizitai.
  Etika, referatas(7 puslapiai)
  2007-03-05
 • Įmonės verslo rizika ir jos mažinimo galimybės: AB "Mažeikių nafta"

  Trumpas įmonės pristatymas. Kiekybinė įmonės rizikos analizė (2003 ir 2004 metų rodikliai). Pelningumo rodikliai. Veiklos efektyvumo rodikliai. Likvidumo rodikliai. Kokybinė įmonės rizikos analizė. Rizikos mažinimo įmonėje galimybės. Pagrindinės išvados ir pasiūlymai.
  Įmonių aprašymai, referatas(10 puslapių)
  2006-04-26
 • Įmonės verslo rizika ir jos mažinimo galimybės: draudimo įmonė "ERGO"

  Įvadas. Darbo tikslas – remiantis teorine medžiaga ištirti "ERGO" kompanijos verslo riziką ir jos mažinimo galimybes. Apie ERGO. Kiekybinė įmonės rizikos analizė. Likvidumo rodikliai. Skolų ir nuosavybės – ilgalaikio mokumo rodikliai. Efektyvumo rodikliai. Pelningumo rodikliai. Investicijų pelningumo analizė. Augimo rodikliai. Įmonių veiklos rizikos. Kokybinė ERGO rizikos analizė. Rizikos mažinimo įmonėje galimybės. Išvados.
  Finansai, referatas(19 puslapių)
  2010-06-01
 • Įmonės verslo rizika: UAB "Megrame"

  Įvadas. Verslo rizikos samprata ir jos rūšys. Verslo rizikos apibūdinimas ir įvertinimas. Verslo rizikos mažinimo būdai. Rizikos paskirstymas tarp projekto dalyvių. Rizikos draudimas. Lėšų rezervavimas nenumatomoms išlaidoms. Verslo rizika ir jos įvertinimas įmonėje UAB "Megrame". Trumpa įmonės UAB "Megrame" charakteristika. Verslo rizika ir jos veiksniai įmonėje. Išvados.
  Įmonių aprašymai, referatas(14 puslapių)
  2006-01-13
 • Įmonės vertinimas pagal 14 Demingo principų: UAB "Čilija"

  Įvadas. Darbo tikslas: išanalizuoti UAB "Čilija" organizaciją pagal E. Demingo teikiamus ir visuotinai pripažintus kokybės vadybos principus. Jiems neatitikus, pasiūlyti sprendimo būdus defektams pašalinti bei veiklai pagerinti. Visuotinės kokybės samprata. Įmonė UAB "Čilija". Įmonės vertinimas pagal 14 E. Demingo principų. Laikykis pastovaus tikslo nuolat tobulinti produktą ar paslaugą. Įsisavink naują filosofiją. Liaukis priklausęs nuo masinių patikrinimų. Liaukis vertinęs verslą vien pagal kainą etiketėje. Nuolat gerink gamybos bei paslaugų sistemą. Įdiek šiuolaikinius mokymo darbo vietoje metodus. Įvesk vadovavimą. Atsikratyk baimės. Sulaužyk barjerus, skiriančius funkcinių sričių personalą. Atsisakyk šūkių, pamokymų ir uždavinių darbuotojams. Panaikink kiekybines kvotas. Pašalink kliūtis, trukdančias didžiuotis darbu. Įdiek veiksmingą lavinimo ir mokymo programą. Veik, kad įgyvendintum pakeitimus. Išvados.
  Įmonių aprašymai, referatas(11 puslapių)
  2009-06-15
 • Įmonės vidaus kontrolė

  Įvadas. Požiūris į įmonės vidaus kontrolę. Įmonės vidaus kontrolė. Vidaus kontrolės samprata. Pagrindiniai vidaus kontrolės bruožai. Vidaus kontrolės atlikimo veiksmų seka. Rekomenduojamas vidaus kontrolės modelis. Skirtingų ūkio sektorių vidaus kontrolės reglamentavimas Lietuvoje. Vidaus kontrolės reglamentavimas finansų sektoriuje. Vidaus kontrolė viešajame sektoriuje. Vidaus kontrolės reglamentavimo prielaidos akcinėse bendrovėse. Išvados.
  Finansai, referatas(15 puslapių)
  2010-05-17
 • Įmonės vidinė aplinka: UAB "Almeida"

  Įvadas. Organizacijos vidaus aplinka. Vidinių veiksnių sistema. Įmonės "Almeida" vidinė aplinka. Išvados.
  Įmonių aprašymai, referatas(13 puslapių)
  2006-02-14
 • Įmonės vidinė ir išorinė aplinka: UAB "Gama"

  Teoriniai išorinės ir vidinės įmonių aplinkos aspektai. Išorės veiksnių analizė. Vidaus veiksnių analizė. UAB "Gama" išorinės aplinkos analizė. Organizacijos išorinės aplinkos šalutinių veiksnių analizė. Organizacijos išorinės aplinkos tiesioginių veiksnių analizė. Konkurencinės aplinkos analizė. UAB "Gama" vidinės aplinkos analizė. Išvados.
  Įmonių aprašymai, referatas(10 puslapių)
  2007-01-24
 • Įmonės vidinė ir išorinė komunikacija: AB "Lietuvos energija"

  Įvadas. Teorinių informacinių šaltinių apžvalga. Įmonės padalinių funkcijos. Įmonės vidinės komunikacijos. Įmonės išorinės komunikacijos. Išvados.
  Įmonių aprašymai, referatas(8 puslapiai)
  2006-03-15
 • Įmonės vidinės ir išorinės aplinkos įvertinimas: UAB "Mažeikių automobilių keliai"

  Įvadas. Įmonės charakteristika. Įmonės tikslai. Įmonės struktūra. Įmonės naudojama technologija ir personalas. Išorinės aplinkos tiesioginio poveikio veiksniai ir netiesioginio poveikio veiksniai. Išvados.
  Įmonių aprašymai, referatas(9 puslapiai)
  2005-10-16
 • Įmonės vidinės ir išorinės aplinkos įvertinimas: UAB "Valdonas"

  Įvadas. UAB "Valdonas" trumpa charakteristika. UAB "Valdonas" tikslai bei valdymo struktūra. UAB "Valdonas" technologija bei personalas. UAB "Valdonas" išorinės aplinkos tiesioginio poveikio veiksniai. UAB "Valdonas" išorinės aplinkos netiesioginio poveikio veiksniai. Išvados.
  Įmonių aprašymai, referatas(7 puslapiai)
  2006-10-05
 • Įmonės vieta ūkyje

  Įvadas. Įmonės samprata. Pelno ir nepelno sektoriai. Įmonių klasifikacija. Individuali įmonė. Ūkinė bendrija. Akcinės bendrovės. Valstybės ir savivaldybės įmonės. Ne pelno organizacijų rūšys. Ūkio subjektų teisinė bazė. Išvados.
  Vadyba, referatas(12 puslapių)
  2007-10-16
 • Įmonės vietos parinkimas

  Įvadas. Mažmeninės įmonės steigimas ir vietos svarba. Gamybos pajėgumų išsidėstymo tikslai. Vietos parinkimo veiksniai. Darbo kaina. Žemės kaina. Energijos kaina. Transporto kaina. Bendruomenės veiksniai. Darbo įgūdžiai. Vietos tinkamumas. Vietos įvaizdis. Patogumas klientams. Sprendimo dėl gamybos išsidėstymo lygiai. Vietos parinkimo sprendimo priėmimo metodai. Naujos rinkos pasirinkimas. Rinkos tyrimai. Išvados.
  Vadyba, referatas(13 puslapių)
  2007-06-03
 • Įmonės. Įmonių rūšys

  Individuali įmonė. Ūkinės bendrijos. Viešoji įstaiga. Akcinė bendrovė. Kooperatinė bendrovė. Įmonės. Įmonių rūšys. Išvada.
  Mikroekonomika, referatas(14 puslapių)
  2005-06-03
 • Įmonių akcijos, obligacijos ir kiti vertybiniai popieriai

  Akcijos. Akcijų rinkos kaina. Akcijų emisija. Akcijų pelningumas. Obligacijos. Jų nominali vertė. Obligacijų pajamos. Obligacijų rinkos kaina. Obligacijų apmokėjimas. Vekseliai. Naujos vertybinių popierių rūšys. Opcionai (teisės). Varantai. Forvardiniai kontraktai ir ateities sandorių rinkos. Lizingas.
  Finansai, referatas(16 puslapių)
  2006-11-01
Puslapyje rodyti po