Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Referatai

Referatai (20793 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Įmonės turtas, jo struktūra. Turto panaudojimo efektyvumas

  Įvadas. Įmonės turtas. Pagrindinis turtas. Trumpalaikis turtas. Kapitalo finansavimo šaltiniai. Vertybių nusidėvėjimas. Kapitalo taupymas. UAB "Prienų baldai" parduotuvė.
  Mikroekonomika, referatas(21 puslapis)
  2007-06-16
 • Įmonės turtas, kapitalo taupymas, vertybių nusidėvėjimas

  Įvadas. Įmonės turtas. Pagrindinis turtas. Trumpalaikis turtas. Kapitalo finansavimo šaltiniai. Vertybių nusidėvėjimas. Kapitalo taupymas.
  Apskaita, referatas(9 puslapiai)
  2006-04-26
 • Įmonės ūkinė ir finansinė būklė: UAB "Statybos ritmas"

  Įmonės ūkinė ir finansinė būklė 2008-2010 metais. Įvadas. UAB "Statybos ritmas" įmonės veiklos charakteristika. UAB "Statybos ritmas" finansinio darbo organizavimas. Finansinių ataskaitų įžanginė analizė. Horizontalioji balanso analizė. Vertikalioji finansinė analizė. Pelno (nuostolio) ataskaitos analizė. Mokumo koeficientų analizė. Išvados. Priedai (2).
  Finansai, referatas(15 puslapių)
  2011-05-27
 • Įmonės ūkinės veiklos analizė: UAB "Visateksas"

  Įžanga. Ūkinės veiklos santykinių rodiklių analizė. Finansų analizės teorijų palyginimas. Finansinės analizės rūšys. Gaminių asortimentas. Gamybos ritmingumas. Lūžio taškas. Santykiniai rodikliai. Uždaros Akcinės Bendrovės "Visateksas" finansinė analizė. Gaminių asortimento analizė. UAB "Visateksas" gaminių asortimento planavimas natūrine išraiška. UAB "Visateksas" gaminių asortimento planavimas vertine išraiška. Gamybos ritmingumo analizė. UAB "Visateksas" gamybos ritmingumas. UAB "Visateksas" produkcijos gamyba (tūkst. Lt.). Lūžio taškas. Finansinės analizės santykiniai rodikliai. UAB "Visateksas" ūkinės veiklos santykinių rodiklių suvestinė. Išvados ir pasiūlymai. Priedai. Pardavimų pajamos per mėnesį (Lt.).
  Finansai, referatas(22 puslapiai)
  2005-10-11
 • Įmonės vadyba: UAB "Selita"

  Įvadas. Literatūros teorinė analizė. Organizacijos samprata. Organizacijos aplinkų analizė. Vidinės aplinkos kintamieji. Išorinės aplinkos kintamieji. Vadybos funkcijų analizė. Planavimo esmė. Organizavimo svarba įmonėje. Vadovavimas kaip vadybos funkcija. Kontrolės svarba. UAB "Selita" praktinė dalis. UAB "Selita" charakteristika. UAB "Selita" aplinkų analizė. UAB "Selita" vidinės aplinkos analizė. Tikslai. Organizacijos struktūra. Technologijos. UAB "Selita" išorinės aplinkos analizė. Klientai. Partneriai. Konkurentai. UAB "Selita" vadybos funkcijų analizė. Planavimas. Organizavimas. Vadovavimas. Kontrolė. UAB "Selita" SSGG analizė. Išvados.
  Įmonių aprašymai, referatas(17 puslapių)
  2006-11-01
 • Įmonės vadybinės veiklos analizė: L. Bartulio IĮ

  Įvadas. Įmonės valdymo organizacinė struktūra. Įmonėje taikomi valdymo metodai. Įmonės darbo procesų valdymas. Įmonės personalo valdymas. Personalo parinkimas. Personalo adaptavimas. Personalo vertinimas ir karjeros vystymas. Darbo užmokesčio organizavimas. Darbo našumas ir darbo normavimas įmonėje. Įmonės veiklos organizavimas. Dalyvavimas viešuosiuose pirkimuose. Darbų organizavimas. Kontrolės organizavimas. Įmonės komercinė veikla. Išvados.
  Įmonių aprašymai, referatas(10 puslapių)
  2007-10-16
 • Įmonės vadybinės veiklos analizė: UAB "Senukų prekybos centras"

  Įvadas. Tikslas. Uždavinys. UAB "Senukų prekybos centras" charakteristika. Įmonės valdymas. Įmonės valdymo organizacinė struktūra. Įmonėje taikomi valdymo metodai. Įmonės darbo procesų valdymas. Įmonės personalo valdymas. Personalo parinkimas. Personalo adaptavimas. Personalo vertinimas ir karjeros vystymas. Darbo užmokesčio organizavimas. Darbo našumas ir darbo normavimas įmonėje. Įmonės veiklos organizavimas. Aprūpinimo prekėmis organizavimas. Prekių teikimo organizavimas. Kontrolės organizavimas. Įmonės komercinė veikla. Prekybinė įranga. Prekybos salės baldai. Finansinės apskaitos įranga ir jos sudėtinės dalys. Specialios paskirties parduotuvės įranga. Sandėliavimo įranga. Įmonės parduodamų prekių charakteristika. Įmonės parduodamų prekių rinkos įvertinimas. Įmonės komercinės veiklos rėmimas. Įmonės komercinės veiklos strategija. Įmonės veiklos planavimas. Išvados.
  Įmonių aprašymai, referatas(11 puslapių)
  2007-01-10
 • Įmonės vadybos ypatumai: "Ikonikovo" įmonė

  Įvadas. Vadyba, organizacija. Organizacijų struktūros. Organizacijos aplinka. Organizacijos vidinė aplinka. Išorinė aplinka. Vartotojai. Tiekėjai. Vyriausybė. Specialiųjų interesų grupės. Žiniasklaida. Finansinės institucijos. Konkurentai. Profesinės sąjungos. SWOT analizė.
  Įmonių aprašymai, referatas(11 puslapių)
  2007-01-15
 • Įmonės vaidmuo tarptautinėje rinkoje

  Prekių eksportas. Prekių importas. Užsienio prekyba. Užsienio prekybos deficitas. Tarptautinės prekybos apžvalga. Tarptautinės prekybos pagrindas. Išlaidų sąlygos. Lyginamojo pranašumo pagrindas. Hekšerio – Olino (Hechsher – Ohlin) modelis. Paklausos sąlygos ir prekyba. Įmonės įėjimo į užsienio rinkas formos. Trumpa įmonės įėjimo į užsienio rinkas formų charakteristika. Eksporto operacijų organizavimas. Eksportas per tarpininkus vidaus rinkoje. Eksportas pagal kontraktą su užsienio pirkėju. Eksportas per atstovus užsienyje. Įmonės įėjimas į užsienio rinkas. Struktūrinė dinamiško tinklo schema. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(15 puslapių)
  2005-10-05
 • Įmonės valdymas: komercinis ir gamybinis

  Įvadas. Darbo tikslas. Atskleisti įmonės valdymo koncepciją. Teoriniai įmonės valdymo aspektai. Valdymo apibrėžimai. Valdymo subjekto ir objekto sąvokos. Valdymo subjektas. Pagal E. Bagdoną, išskiriami tokie valdymo lygiai. vadovo įgūdžiai. Efektyviam vadovui būtinos savybės. Valdymo objektas. Organizacijų klasifikavimo kriterijai. Įmonės gamybinio ir komercinio valdymo aspektai. Įmonės gamybinio ir komercinio valdymo apibrėžimai. Gamybos ir komercijos santykis įmonėje. Įmonės kaštai. Komercinė įmonės veiklos samprata. Pagrindinės rinkodaros funkcijos. Marketingo dėmenys: produktas, kaina, rėmimas, vieta. Gamybinė įmonės veiklos samprata. Gamybinio ir komercinio valdymo pagrindiniai skirtumai. Gamybinio ir komercinio valdymo pagrindiniai panašumai. Išvados.
  Vadyba, referatas(18 puslapių)
  2009-12-17
 • Įmonės valdymo analizė: UAB "Bikuvos" prekyba

  Organizacijos valdymo analizė. Įmonės charakteristika. Ūkinė veikla. Kokybė. Įmonės valdymas ir struktūra. Darbuotojų motyvacija. Tyrimų metodologija. Darbuotojų apklausos anketa. Anketos turinio sudarymo aspektai. Anketos forma. UAB "Bikuvos" prekyba tyrimo duomenų analizė. UAB "Bikuvos" prekyba SWOT analizė. Išvados.
  Įmonių aprašymai, referatas(12 puslapių)
  2007-04-13
 • Įmonės valdymo analizė: UAB "UAB Sonex Sistemos"

  Įvadas. Vadybos mokslinių šaltinių analizė. Organizacijos samprata. Organizacijos aplinkų analizė. Vidaus aplinkos kintamieji. Išorės aplinkos kintamieji. Vadybos funkcijų analizė. Planavimo esmė. Organizavimo svarba. Vadovavimas. Kontrolės svarba. SSGG. UAB Sonex Sistemos valdymo analizė. UAB Sonex Sistemos charakteristika. UAB Sonex Sistemos aplinkos. UAB Sonex Sistemos vidaus aplinkos kintamieji. UAB Sonex Sistemos išorės aplinkos kintamieji. UAB Sonex Sistemos vadybos funkcijų analizė. UAB Sonex Sistemos planavimo analizė. UAB Sonex Sistemos organizavimo svarba. UAB Sonex Sistemos vadovavimas. UAB Sonex Sistemos kontrolė. UAB Sonex Sistemos SSGG analizė. Išvados. Priedai (2).
  Vadyba, referatas(23 puslapiai)
  2006-07-24
 • Įmonės valdymo ciklas: UAB "Rokauta"

  Įvadas. UAB "Rokauta". Įmonės organizacinė struktūra ir valdymo schema. UAB "Rokauta" pagrindinių procesų organizavimas. Aprūpinimo organizavimas. Gamybos organizavimas. Įmonės veiklos planavimas. Kontrolės procesas UAB "Rokauta". Reguliavimo procesas UAB "Rokauta". UAB "Rokauta" darbuotojai. Darbo užmokestis ir darbuotojų skatinimas. Papildomas darbo apmokėjimas. Išvados.
  Įmonių aprašymai, referatas(12 puslapių)
  2007-04-19
 • Įmonės valdymo praktika: kavinė UAB "Vaivos juosta"

  Įvadas. 1-oji namų darbo dalis. Įmonės pristatymas. "Vaivos juostos" valdymo struktūra. "Vaivos juostos" produktas ir jo charakteristika. 2–oji namų darbo dalis. Planavimas. Organizavimas. 3–oji namų darbo dalis. Skatinimas. Kontrolė ir reguliavimas. Atlyginimas. Išvados.
  Įmonių aprašymai, referatas(11 puslapių)
  2008-12-19
 • Įmonės valdymo proceso analizė

  Įvadas. Proceso dalyviai. Planavimas. Skatinimas. Kontrolė. Išvados.
  Vadyba, referatas(8 puslapiai)
  2005-12-12
 • Įmonės valdymo sistemos

  Įvadas. Įmonės tikslų sistema. Bendra įmonės tikslų charakteristika. Ekonominiai įmonės tikslai. Socialiniai įmonės tikslai. Tikslų formavimo schema. Organizacinė valdymo sistema. Organizavimo esmė. Linijinė valdymo struktūrinė schema. Funkcinė valdymo struktūra. Štabinė struktūra. Matricinė struktūra. Sprendimo priėmimo tvarka. Planavimo sistema. Planavimo esmė ir principai. Planavimo etapai. Planų hierarchija. Planavimo horizontai. Planuojamos veiklos trukmė ir periodiškumas. Kontrolės sistema. Informacijos sistema. Išvados.
  Vadyba, referatas(19 puslapių)
  2006-02-07
 • Įmonės valdymo struktūra: AB "Klaipėdos baldai"

  Įvadas. Organizacijos samprata, organizacinė struktūra ir jos tipai. Valdymo procesas. Planavimas. Organizavimas. Vadovavimas. Kontrolė. Įmonės AB "Klaipėdos baldai" bendra charakteristika. Valdymo ir gamybos struktūros. AB "Klaipėdos baldai" valdymo struktūra. Išvados.
  Įmonių aprašymai, referatas(11 puslapių)
  2007-12-16
 • Įmonės valdymo struktūra: ŽŪB "Nematekas"

  Įvadas. Proceso dalyviai. Planavimas. Skatinimas. Pagal kompetencijos lygį. Pagal stažą įmonėje. Kontrolė. Išvados.
  Įmonių aprašymai, referatas(4 puslapiai)
  2007-10-01
 • Įmonės veikla ir kaštai

  Įvadas. Gamybos ištekliai ir ekonominių kaštų samprata. Alternatyvūs kaštai. Bendrasis, ekonominis ir normalusis pelnas. Trumpojo laikotarpio kaštai. Kaštų funkcija. Trumpojo laikotarpio bendrieji kaštai. Trumpojo laikotarpio vidutiniai ir ribiniai kaštai. Ilgojo laikotarpio kaštai. Gamybos funkcija ilguoju laikotarpiu. Rezultatyvumo didėjimas dėl gamybos mastų. Įmonės ilgojo laikotarpio kaštai. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(11 puslapių)
  2008-01-07
 • Įmonės veikla ir pelnas

  Įvadas. Gamybos procesas. Įmonės sąvoka. Įmonių tipai ir rūšys. Įmonės steigimas. Įmonės tikslai. Įmonės veiklos veiksniai. Firmos pelno maksimizavimas trumpuoju laikotarpiu. Firmos pelno maksimizavimas ilguoju laikotarpiu. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(12 puslapių)
  2006-11-14
Puslapyje rodyti po