Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Referatai

Referatai (20793 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Įmonės strategijos kūrimas

  Vadybos praktinis darbas. Įmonės pristatymas. Įmonės pavadinimas. Įmonės veikla. Įmonės pasirinkta valdymo struktūra. Autocentro pasirinktas vadovaujamas stilius. Įmonės šūkis. Įmonės turtas. 2002 – 2004 m. įmonės pelnas. Struktūrizuotas įmonės valdymo vaizdas. Įmonės darbuotojai. Strateginė aplinkos analizė. Išorinė aplinkos analizė. Aplinkos įvertinimas. Vartotojų įvertinimas. Tiekėjų įvertinimas. Potencialių konkurentų įvertinimas. Tiesioginių konkurentų įvertinimas. Vidinė aplinkos analizė. Įmonės pranašumų ir silpnybių vertinimas. Įmonės vertybės. Pajamos. Sąnaudos. Įmonės įvaizdis. Įmonės padėties įvertinimas. Naujovių įdiegimo galimybės. Bendra strateginė vieta. Strateginės alternatyvos. Strateginiai tikslai ir orientacija. Strateginiai tikslai. Sukurti naują prekę arba teikti naują paslaugą. Įmonės plėtros kryptis. Finansavimo šaltiniai. Operatyvieji tikslai. Pakelti pardavimus. Suteikti pirkėjams kreditus. Siųsti darbuotojus į tobulinimo kursus. Atnaujinti įmonės internetinį tinklapį. Įsigyti papildomos serviso įrangos. Pardavimų prognozė.
  Vadyba, referatas(10 puslapių)
  2005-07-17
 • Įmonės strategijos kūrimas: sporto klubas "LaVitta"

  Vadybos praktinis darbas. Įmonės aprašymas (sporto klubas), Juridinis statusas, pavadinimas, rekvizitai, Įmonės veiklos aprašymas už praeitus 3 metus, Įmonės turto aprašymas, Darbuotojų skaičius. Pareigybių aprašymas, Įmonės struktūra, Įmonės reklaminis šūkis, Įmonės strateginė analizė, Strategijos alternatyvos, Įmonės ilgalaikiai ir trumpalaikiai tikslai.
  Įmonių aprašymai, referatas(11 puslapių)
  2005-05-02
 • Įmonės strategijos kūrimas: VĮ "Lietuvos paštas"

  Įvadas. Įmonės struktūra. Personalas. Darbuotojų pareiginiai nuostatai. Paslaugos. Pagrindinės veiklos pajamos. Įmonės strateginė analizė. Įmonės vizijos įgyvendinimo priemonės. VĮ "Lietuvos pašto" strateginiai tikslai. Išvados.
  Vadyba, referatas(11 puslapių)
  2010-02-01
 • Įmonės strategijų formavimas

  Įvadas. Strateginio planavimo privalumai. Strategijos paskirtis. Strateginis planavimas. Organizacijos strategijos formavimas. Organizacijos strateginio valdymo procesas. Vizija. Misija. Tikslai. Išorinės aplinkos analizė ir įvertinimas. Vidinės aplinkos analizė ir įvertinimas. Strateginės alternatyvos. Išvados.
  Vadyba, referatas(16 puslapių)
  2007-12-12
 • Įmonės strateginis auditas: UAB "Hansa Lizingas"

  Įvadas. UAB "Hansa lizingas" aprašymas. Lizingo rinkos Lietuvoje analizė. Konkurencingumo analizė (M. Porter Penkių konkurencinių jėgų modelis). UAB "Hansa lizingas" rinkos segmentas. Makroaplinkos analizė. Įmonės finansiniai rezultatai. UAB "Hansa lizingas" strategija. Strateginės veiklos kryptys. UAB "Hansa lizingas" verslo modelis. SWOT analizė. Išvados ir rekomendacijos.
  Auditas, referatas(11 puslapių)
  2007-10-01
 • Įmonės strateginis planas

  Įvadas. Strateginio planavimo funkcijos, esmė ir nauda. Aplinkos tyrimas. Įmonės analizės veiksniai. Įmonės misija ir vizija. Strateginiai tikslai. Organizacijos pristatymas. Aplinkos ir išteklių analizė. Vidaus situacija. Stiprumai, silpnumai, galimybės ir grėsmės. Strateginiai tikslai. Išvados.
  Vadyba, referatas(11 puslapių)
  2007-06-11
 • Įmonės strateginis planas 2007-2009 metams: IĮ "Pakeleivis"

  Įvadas. Įmonės veiklos ir informacinių šaltinių apžvalga. Strateginio plano rengimo metodika. Analizės etapas strateginio planavimo procese. Bendrosios (korporacinės) plėtros ir vystymo strategijos parinkimo metodika. Produktų ar jų grupių vystymosi strategijų parinkimo metodika. Funkcinių strategijų parinkimo metodikos. Strateginių tikslų nustatymo metodika. Organizacijos misijos ir vizijos formulavimo metodika. IĮ "Pakeleivis" strateginės plėtros ir vystymo kryptys 2007-2009 metais. Dabartinių ir potencialių aplinkos ir vidinių veiksnių analizė. Išorinės aplinkos veiksniai ir sąlygos. Įmonės vidiniai veiksniai ir sąlygos. Analizės išvados ir siūlymai. IĮ "Pakeleivis" bendrosios (korporacinės) strategijos numatymas. IĮ "Pakeleivis" verslo vienetų strategijų numatymas. IĮ "Pakeleivis" funkcinių strategijų numatymas. IĮ "Pakeleivis" strateginių tikslų suformulavimas. IĮ "Pakeleivis" vizijos ir misijos suformulavimas. Plėtros ir vystymo priemonių 2007 – 2009 metais apibendrinimas. Darbas iliustruotas grafikais ir lentelėmis.
  Įmonių aprašymai, referatas(21 puslapis)
  2007-04-25
 • Įmonės strateginis planas: AB "Utenos trikotažas"

  Įvadas. Įmonės veiklos ir informacinių šaltinių apžvalga. Įmonės plėtros ir vystymosi kryptys 2005-2010 m. Įmonės strateginio valdymo ir planavimo įvertinimas. Šakos požymiai. Konkurencija. Išskirtinės kompetencijos. Verslo vieta. Įmonės misija, strateginė orientacija ir tikslai. Produktas. Finansai. Marketingas, pardavimų apimtys. Išorinės aplinkos analizė. SWOT analizė. Strategijos pasirinkimas, numatymas. Išvados.
  Įmonių aprašymai, referatas(16 puslapių)
  2006-10-23
 • Įmonės strateginis planas: UAB "Švyturys-Utenos alus"

  Įvadas. Įmonės veiklos ir informacijos šaltinių apžvalga. Metodologinė dalis. Analizės etapas strateginio planavimo procese. Bendrosios įmonės plėtros ir vystymo strategijos pasirinkimo metodologinės prielaidos. Produktų ar jų grupių vystymo strategijų pasirinkimo metodika. Strateginių tikslų nustatymo metodologija. Organizacijos vizijos ir misijos formulavimas. UAB "Švyturys-Utenos alus" strateginės plėtros ir vystymo kryptys 2005-2010 metais. Dabartinių ir potencialių aplinkos ir vidinių veiksnių analizė. Išorinės aplinkos veiksniai ir sąlygos. Įmonės vidiniai veiksniai ir sąlygos. SWOT analizės išvados ir siūlymai. UAB "Švyturys-Utenos alus" bendrosios vystymo strategijos numatymas. UAB "Švyturys-Utenos alus" verslo vienetų (produktų) strategijų numatymas. UAB "Švyturys-Utenos alus" strateginiai tikslai. UAB "Švyturys-Utenos alus" vizija ir misija.
  Įmonių aprašymai, referatas(14 puslapių)
  2006-11-16
 • Įmonės strateginis valdymas

  Įvadas. Marketingo strategija (teorija). Kainų politika. Įmonės makroaplinka. Įmonės mikroaplinka. Marketingo tikslo suformavimas. Marketingo tikslinės rinkos. Marketingo programa ir jos pagrindimas. Marketingo plano struktūros pagrindimas.
  Rinkodara, referatas(16 puslapių)
  2006-10-09
 • Įmonės strateginis valdymas (3)

  Strateginio valdymo samprata. Strateginė analizė. Aplinkos analizė. Makroaplinkos analizė. Šakinės aplinkos analizė. Vartotojų įvertinimas. Tiekėjų įvertinimas. Konkurentų įvertinimas. Vidinių veiksnių analizė. SSGG analizė (arba SWOT analizė). Vidinių ir išorinių veiksnių sujungimas. Strategijos rengimas. Įmonės misijos formulavimas. Įmonės vizijos formulavimas. Įmonės strateginių tikslų nustatymas. Uždaviniai. Uždavinių sprendimo priemonės. Strategijos įgyvendinimas. Strateginių sprendimų reikšmė įmonėms. Išvados.
  Vadyba, referatas(21 puslapis)
  2008-01-21
 • Įmonės strateginis valdymas: AB bankas "Snoras"

  Įvadas. Įmonės veiklos aprašymas. Išorinės aplinkos analizė. Šakos (rinkos), kurioje įmonė veikia, apibūdinimas. Esminės banko galimybės. Einamoji sąskaita. Bankomatai. Banko garantija. Vykstant į užsienį. Finansų makleris. "Snoro lizingas". Terminuoti indėliai. Paskolos. Kredito kortelės. Pavojai. Naujų konkurentų pavojus. Paskolų mažėjimas. Atidėjinės paskolos. Mažėjančios rinkos palūkanų normos. Išlaidos. Užsienio bankų konkurencija. Pagrindiniai makroaplinkos veiksniai. Politiniai teisiniai veiksniai. Ekonominiai veiksniai. Socialiniai kultūriniai veiksniai. Technologiniai veiksniai. Vidinė įmonės analizė. Firmos apibūdinimas. Pagrindiniai banko tikslai. Pagrindiniai banko veiklos principai. AB bankas "Snoras" organizacinė struktūra. Einamieji veiklos rezultatai. Banko strategijos. Pasyvų valdymo strategija. Fondų valdymo strategija. Banko "Snoras" strategijos. Mažmeninė bankininkystė. Korporacinė bankininkystė. Investicinė bankininkystė ir korporaciniai finansai. Problemos, su kuriomis susiduria AB "Snoras". Stiprybės. Silpnybės. Grėsmės. Galimybės. Problemų sprendimo būdai. Rekomendacijos.
  Įmonių aprašymai, referatas(16 puslapių)
  2008-11-07
 • Įmonės strateginis veiklos planas: AB "Audimas"

  Įvadas. Įmonės pristatymas. Aplinkos ir išteklių analizė. Išorės aplinka. Vidaus veiksniai. SSGG analizė. Misija, vizija. AB "Audimas" strateginiai tikslai. Išvados.
  Įmonių aprašymai, referatas(15 puslapių)
  2007-02-28
 • Įmonės struktūra bei darbuotojų vaidmuo organizacijoje

  Įvadas. Organizacijos struktūros tipai. Linijinės ir funkcinės organizacinių valdymo struktūrų. Išsamus nagrinėjimas. Linijinė valdymo struktūra. Funkcinė valdymo struktūra. Organizacijos struktūros projektavimas. Darbuotojų skyriaus organizavimas. Darbuotojų skyriaus vieta ir vaidmuo organizacijose. Darbuotojų valdymo organizavimas mažoje įmonėje. Darbuotojų valdymo organizavimas. Vidutinėje ir didelėje įmonėje. Darbų analizė. Darbų analizės būtinumas ir vykdymo tvarka. UAB "Malonės" valdymo organizacinė struktūra, jos analizavimas. UAB "Švyturys – Utenos alus" valdymo struktūra, jos analizavimas. Išvados.
  Įmonių aprašymai, referatas(20 puslapių)
  2010-01-08
 • Įmonės teikiamų paslaugų analizė: AB "Pietų Aukštaitijos dujos" autoservisas

  Bendrieji paslaugų apibrėžimai. Paslaugų marketingo kompleksas. Produktas. Kaina. Vieta. Rėmimas. Žmonės. Fizinis akivaizdumas. Procesas. Išvados.
  Įmonių aprašymai, referatas(9 puslapiai)
  2005-09-27
 • Įmonės teikiamų paslaugų analizė: UAB "Alytaus kabelinė televizija"

  Teikiamos paslaugos aktualumas šiandieninėje rinkoje. Rinkos apibūdinimas. Vartotojų charakteristika. Trumpa pasirinktos įmonės charakteristika. Įmonės teikiamų paslaugų analizė. Asortimento kainodara. Vieta. Rėmimo programa. Aptarnaujančio personalo charakteristika. Išvados bei pasiūlymai. Priedai (2 psl.)
  Rinkodara, referatas(14 puslapių)
  2005-06-02
 • Įmonės teikiamų paslaugų analizė: UAB "Sara"

  Įmonės teikiamų paslaugų analizė: UAB gyvūnų viešbutis "Sara". Įvadas. UAB "Sara" teikiamos paslaugos. Paslaugų marketingo kompleksas. UAB "Sara" paslaugų marketingo kompleksas. Produktas. Kaina. Vieta. Rėmimas. Žmonės. Fizinis akivaizdumas. Procesas. Išvados.
  Įmonių aprašymai, referatas(11 puslapių)
  2007-09-17
 • Įmonės teikiamų paslaugų analizė: Ukmergės telekomunikacijų tarnyba

  Bendrieji paslaugų apibrėžimai. Paslaugų marketingo kompleksas. Produktas. Kaina. Vieta. Rėmimas. Žmonės. Fizinis. Procesas.
  Įmonių aprašymai, referatas(13 puslapių)
  2005-09-27
 • Įmonės teikiamų paslaugų gamybos technologijos ir organizavimas: UAB "Šiaulių vandenys"

  Įvadas. Referato tikslai ir uždaviniai. Pradiniai duomenys. Įmonės gamybos apžvalga. Įmonės įkūrimas. Statusas. Vystymasis. Teikiamų paslaugų nomenklatūra. Naudojamos žaliavos (medžiagos) bei jų tiekėjai. Pagrindiniai vartotojai. Konkurentai. Valdymo ir gamybos struktūros. Paslaugos teikimo technologija. Gamybos tipas, procesai, fazės ir operacijos. Naudojami įrengimai, prietaisai ir įrankiai. Paslaugos teikimo proceso technologinė schema. Technologinio proceso ir operacijų aprašymas. Išvados ir pasiūlymai.
  Įmonių aprašymai, referatas(17 puslapių)
  2007-04-18
 • Įmonės tikslų vertinimas

  Įvadas. Įmonės tikslų sistema. Tikslų formavimo schema. Išsikeltų tikslų pasiekimo vertinimas. Socialinė personalo vadybos koncepcija. Organizacijos tikslų pasiekimas. Išvados.
  Vadyba, referatas(13 puslapių)
  2007-01-02
Puslapyje rodyti po