Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Referatai

Referatai (20793 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Įmonės organizavimo logistika

  Organizavimo pagrindai. Sąvokos. Organizavimo formos. Sektoriaus organizavimas. Funkcijų organizavimas. Objekto organizavimas. Matricos organizavimas. Tenzorinis organizavimas. Logistikos ryšys su organizavimu. Logistikos užduočių išskaidymo pavojus. Organizavimo formų įvertinimo veiksniai. Logistikos įtraukimo į įmonės organizavimą priemonės.
  Transportas ir logistika, referatas(7 puslapiai)
  2006-04-25
 • Įmonės pajamų auditas

  Įvadas. Pardavimų auditas. Pardavimų ir pirkėjų skolų ciklas. Svarbiausios procedūros, kurias turi atlikti auditorius kiekvienu ciklo etapu. Pardavimų vidaus kontrolės sistemos įvertinimas. Pardavimo pajamų auditas. Pardavimų ir pirkėjų skolų ciklas. Pardavimo pajamų pripažinimo auditas. Išlaidų ir sąnaudų auditas. Sąnaudų pripažinimo auditas. Sąnaudų dydžio nustatymas. Pardavimo savikaina. Perparduotų prekių savikaina. Veiklos sąnaudos. Pardavimo sąnaudos. Kitos veiklos sąnaudos. Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos. Mokesčių auditas. Išvados.
  Auditas, referatas(24 puslapiai)
  2005-11-08
 • Įmonės pardavimo valdymo ypatybės: UAB "Delikata"

  Įvadas. Valdymas. Valdymo tikslai ir funkcijos. Planavimas. Organizavimas. Kontrolė ir reguliavimas. Skatinimas. Atlyginimas. UAB "Delikata" pardavimo vadybos apžvalga. UAB "Delikata" pardavimo planavimas. UAB "Delikata" pardavimo organizavimas. UAB "Delikata" pardavimo kontrolė ir reguliavimas. UAB "Delikata" pardavimo skatinimas. Atlyginimo funkcija UAB "Delikata". Išvados. Pasiūlymai.
  Įmonių aprašymai, referatas(16 puslapių)
  2006-04-27
 • Įmonės pasiūla. Gamybos proceso valdymas: AB "Aliejus"

  Gamybos procesas. Įmonės pasiūla. Produktų pardavimo būdai ir kainos. Gamybos proceso valdymas. Gamybos valdytojai. Skatinimas ir reklama. Gamybos proceso valdymo kontrolė. AB "Aliejus" prekių asortimentas. Išvados.
  Pramonė ir gamyba, referatas(8 puslapiai)
  2006-01-16
 • Įmonės paslaugų įvertinimas: sporto klubas "Vikondos Liūtai"

  Įvadas. Įmonės bendra apžvalga. Paslaugų klasifikavimas. Paslaugų savybės. Paslaugų paketas. Pagrindinė ir papildomos paslaugos. Sporto klubo paslaugos molekulinis modelis. Naujųjų paslaugų įvedimas. Paslaugos gyvavimo ciklas. Paslaugos kainodaros sprendimai. Paslaugos teikimo procesas. Paslaugos kokybės užtikrinimas. Paslaugos rėmimo programa. Išvados.
  Įmonių aprašymai, referatas(11 puslapių)
  2006-02-14
 • Įmonės patrauklumas investuotojams: AB "Panevėžio statybos trestas"

  Įvadas. Investicinis patrauklumas į "Panevėžio statybos trestą". Įmonės "Panevėžio statybos trestas" charakteristika. AB PST finansinių rodiklių skaičiavimas ir įvertinimas. Kiti įvykiai, sąlygojantys investicinį patrauklumą. Išvados.
  Įmonių aprašymai, referatas(13 puslapių)
  2007-03-29
 • Įmonės pelningumo ir finansinių rodiklių apskaičiavimas

  Įvadas. Finansiniai koeficientai. Pelningumo rodikliai. Mokumo (likvidumo) rodikliai. Finansų struktūros rodikliai. Turto panaudojimo efektyvumo (apyvartumo) koeficientai. Rinkos vertės koeficientai. AB "X" finansinių rodiklių apskaičiavimas. Išvados.
  Apskaita, referatas(10 puslapių)
  2006-03-31
 • Įmonės pelno analizė: AB "Ragutis"

  Įvadas. Pelno analizės kryptys. Pelno sudėties ir struktūros analizė. Pelno pagrįstumo ir kokybės analizė. Išorės ir vidinių veiksnių, darančių įtaką pelnui, analizė. Segmentinė pelno analizė. Pelno paskirstymo analizė. Pridėtoji vertė ir jos analizė. Pelno analizė ir atskirų veiksnių įtaka jų dydžiui bei dinamikai. Išvados.
  Apskaita, referatas(20 puslapių)
  2006-04-25
 • Įmonės pelno formavimosi ypatumai Lietuvoje

  Įvadas. Įmonės pelno maksimizavimas. Lyginamasis bendrųjų pajamų ir bendrųjų kaštų modelis trumpuoju laikotarpiu. Pelno maksimizavimo taisyklė. Įmonės pelno maksimizavimas ilguoju laikotarpiu. Monopolija ir oligopolija. Monopolija. Oligopolija. Pinigai, vertybiniai popieriai ir įmonės finansų valdymas. Pinigų valdymas. Įmonės finansų valdymas. Trumpalaikis įmonės finansų valdymas. Pelnas iš kapitalo išlaidų. Mokesčiai. Juridinių asmenų pelno mokestis. Nekilnojamo turto mokestis. Pridėtinės vertės mokestis. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(24 puslapiai)
  2008-10-07
 • Įmonės pelno maksimizavimas tobulos konkurencijos rinkoje

  Įvadas. Tobuloji konkurencija. Konkuruojančios įmonės pagaminto produkto paklausa. Įmonės pajamos. Įmonės pelno maksimizavimas trumpuoju laikotarpiu pagal lyginamąjį bendrųjų pajamų ir bendrųjų kaštų modelį. Įmonės pelno maksimizavimas trumpuoju laikotarpiu pagal lyginamąjį ribinių pajamų ir ribinių kaštų modelį. Pelno maksimizavimo taisyklė. Įmonės trumpojo laikotarpio pasiūlos kreivė. Sprendimas laikinai nutraukti gamybą. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(12 puslapių)
  2007-06-04
 • Įmonės personalo formavimas

  Įvadas. Personalo apibūdinimas. Personalo formavimas ir jo procesas. Personalo formavimas. Atrankos proceso etapai. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(21 puslapis)
  2006-09-18
 • Įmonės personalo organizavimo procesai

  Įvadas. Įmonės kultūros analizė. Įmonės kultūros vertinimo kriterijai. Įmonės kultūros vertinimas. Svarbiausi personalo politikos teiginiai. Darbuotojo individualios karjeros planavimas. Pavadavimo planas. Individualios karjeros planas. Užduoties analizė. Savęs vertinimas ir galimybių numatymas. Tikslo formulavimas. Aplinkos veiksnių analizė. Alternatyvių scenarijų formulavimas ir įvertinimas. Karjeros plano realizavimo priemonių planas. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(21 puslapis)
  2010-02-22
 • Įmonės personalo organizavimo procesai: darbuotojų pavadavimas

  Įvadas. Darbo tikslai. Įvertinti pasirinktos įmonės kultūrą, remiantis išskirtais vertinimo kriterijais, ir išskirti svarbiausius personalo politikos teiginius. Parengti įmonės vienos funkcijos darbuotojų pavadavimo planą ir sudaryti darbuotojo individualios karjeros planą. Įmonės kultūros analizė. Įmonės kultūros vertinimo kriterijai. Įmonės kultūros vertinimas. Svarbiausi personalo politikos teiginiai. Darbuotojo individualios karjeros planavimas. Pavadavimo planas. Individualios karjeros planas. Scenarijaus metodu sudaromas karjeros planas skaidomas į etapus. Užduoties analizė. Savęs įvertinimas. Tikslo formulavimas. Aplinkos veiksnių analizė. Alternatyvių scenarijų formulavimas ir įvertinimas. Karjeros plano realizavimo priemonių planas. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(18 puslapių)
  2010-02-22
 • Įmonės personalo valdymas

  Įvadas. Personalo valdymo samprata. Vadybos teorijų ir koncepcijų įtaka personalo valdymui. Pagrindiniai personalo valdymo principai. Pagrindinės personalo valdymo veiklos. Personalo tarnybos organizavimas. Darbų analizė ir personalo planavimas. Personalo verbavimas, atranka ir adaptavimas. Personalo vertinimas ir karjeros planavimas. Personalo mokymas ir vystymas. Personalo kompensavimas ir apsauga. Darbo santykių valdymas. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(21 puslapis)
  2007-03-02
 • Įmonės personalo valdymas: naktinis klubas UAB "Karen"

  Įmonės veiklos aprašymas. Įmonės veiklos charakteristika, siekiami tikslai, teikiamos paslaugos. Detalizuoti įmonės atliekami darbai ir funkcijos bendrųjų vadybos funkcijos aspektu. Įmonės organizacinės valdymo struktūros sudarymas. Pagrindiniai įmonės padaliniai. Padalinių pareigybių-darbo vietų pavadinimai ir skaičiai. Organizacinė valdymo struktūra, kurioje atsispindi pareigybės – darbo vietų, valdymo lygiai. Pareigybių – darbo vietų darbo analizė. Pasirinktos pareigybės/darbo vietos. Atlikta pareigybių – darbo vietų darbo analizė. Suformuluoti reikalavimai pareigybių – darbo vietų užimančiam darbuotojui. Darbo užmokesčio sistemos sukūrimas pareigybėms / darbo vietoms. Darbo užmokesčio struktūros nustatymas. Bazinio darbo užmokesčio nustatymas, remiantis darbo vietų vertinimu. Konkrečių vertinimo kriterijų nustatymas. Vertinimo kriterijų reikšmingumo nustatymas. Kriterijų pakopų sudarymas. Vertinimo kriterijų pakopų vertės (balais) nustatymas. Darbo vietų vertinimas ir darbo užmokesčio apskaičiavimas. Kintamo darbo užmokesčio kriterijų parinkimas ir aprašymas. Premijavimo rodiklių parinkimas ir aprašymas. Personalo parinkimo procedūros pareigybės – darbo vietos sudarymas. Sukurta pareigybės – darbo vietos reklama(remiantis 3.3 dalyje suformuluotais reikalavimais). Parinkti paieškos šaltiniai. Sudaryti reikiamų dokumentų sąrašai. Atrankos vykdymo aprašymas.
  Įmonių aprašymai, referatas(26 puslapiai)
  2006-03-21
 • Įmonės personalo valdymas. Darbo užmokesčio tvarkymas. Žmogiškųjų išteklių planavimas

  Įmonės personalo valdymas. Darbo užmokesčio tvarkymas. Žmogiškųjų išteklių planavimas. Pagrindiniai personalo valdymo principai. Darbo apmokėjimas. Darbo sutartys, jų turinys, darbo sutarčių rūšys. Rangos ir autorinės sutartys. Keturių C modelis žmonių ištekliams vertinti.
  Personalo vadyba, referatas(11 puslapių)
  2006-01-29
 • Įmonės planavimas. Atsiradimas. Raida ir evoliucija

  Įmonės planavimas. Atsiradimas. Raida ir evoliucija. Planavimo apžvalga. Planavimo organizacijoje svarba. Organizacijos planų hierarchija. Kuo strateginiai planai skiriasi nuo operatyvinių planų. Strateginis planavimas. Ilgalaikio planavimo problemos ir suvaržymai. Strategija kaip didysis planas. Strateginio valdymo atsiradimas.
  Vadyba, referatas(10 puslapių)
  2006-10-31
 • Įmonės plėtra ir rinkos plėtimo galimybės: UAB "Kraitenė"

  Įžanga. Įmonės veiklos užsienio rinkose galimybės ir tikslingumo įvertinimas. Užsienio rinkų pasirinkimo kriterijai. Prognozuojamos pardavimo užsienio rinkose apimties formavimo veiksniai. Užsienio rinkų konjunktūros analizė. Konkurencijos analizė. Įmonės marketingo galimybių analizė. Užsienio rinkų parinkimo metodai. Užsienio rinkos segmentavimas. Įmonės veiklos išplėtimo strategijos. Įmonės įėjimo į užsienio rinkas formos. Trumpa įmonės įėjimo į užsienio rinkas formų charakteristika. Eksporto operacijų organizavimas. Eksportas per tarpininkus vidaus rinkoje. Eksportas pagal kontraktą su užsienio pirkėju. Eksportas per atstovus užsienyje. Eksportas per prekybos atstovybę užsienyje. Įmonės įėjimo į užsienio rinkas formų parinkimas. Bendros veikos sutartis. Praktinis pavyzdys - UAB "Kraitenė". UAB "Kraitenė" pagrindinės veiklos sritys. UAB "Kraitenės" eksportas. Reklama. Išvados. Darbas iliustruotas diagramomis.
  Įmonių aprašymai, referatas(18 puslapių)
  2007-05-23
 • Įmonės pozicionavimo ir perpozicionavimo politika

  Įvadas. Darbo tikslas: Charakterizuoti įmonės pozicionavimo ir perpozicionavimo politikos svarbą versle. Pozicionavimas. Prekės ženklo pozicionavimas. Perpozicionavimo politika įmonėje. Išvados. Priedai (3). PowerPoint pristatymas (25).
  Rinkodara, referatas(16 puslapių)
  2010-11-10
 • Įmonės praktikos analizė: UAB "Vėjas"

  Praktikos darbo tikslas yra susipažinti su įmonės veikla, jos pobūdžiu. Įmonės veikla. Personalo skyrius. Darbuotojų sauga ir sveikata. Pardavimų marketingo skyrius. Marketingo programa. Darbas pardavimų - marketingo skyriuje. Pirkimų skyrius. Finansų skyrius.
  Įmonių aprašymai, referatas(12 puslapių)
  2005-12-09
Puslapyje rodyti po